From Hilbert Space to Dilbert Space


Monday Night Irish Class, February 8, 2016
Windycon09
gmcdavid

Aidiachtaí as an oifig

 1. We got the newest version of the system.
  Fuair muid an insint corais is nuaí/insint is nuaí corais. [which?]

 2. That plan is complicated and fragile.
  Tá an plean sin cas agus sobhriste.

 3. The issue is more critical now than last year.
  Tá an cheist níos criticiúla anois ná an bhliain seo caite.

 4. There was a major system problem on Thursday.
  Bhí fadhb córais mhór ar an Déardaoin

 5. The problem is easier than we thought.
  Tá an fhadhb níos éasca ná mar a shíl muid.

 6. The older process is tedious.
  Tá an próiseas níos sine fadálach.


Monday Night Irish Class, February 1, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 1ú lá mí Feabhra 2016

Seanfhocal

Cuireann duine snaidhm lena theanga nach bhfuasclóidh a fhiacla.A person ties a knot with his tongue that his teeth cannot loosen.He gets married.
Beidh lá eile ag an bPaorach.Better luck next time."Power will have another day" ["Power" is not anyone in particular]
an rud nach binn le duine ní chluineann sé é.The thing that is not sweet [to the ear] is not heard.

Adjectives

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, January 11, 2016
saturn
gmcdavid

Rang Gaeilge, 11ú lá mí Eanáir 2016

Seanfhocal

Is beag an aibhleog a lasann tine mhór.A small coal lights a big fire
Is doimhin é poll an amhrais.Deep is the hole of doubt.

Adjectives

 • Cé acu Captaen spásloinge is glice, Kirk nó Picard? Tá Picard níos glice ná Kirk./Is glice Picard ná Kirk.

 • Ainnmnigh fear atá níos deise ná Donald Trump? Tá Will níos deise ná Donald Trump.

 • Cé acu beoir is áitiúla, Summit nó Guinness?

 • Cé acu cathair is fairsinge, San Francisco nó Los Angeles

 • Cé acu cathair is ísle, Denver nó Charleston

 • Ainnmnigh scannán atá níos stairiúla ná Braveheart? Tá Apollo 13 ....


Nuacht ó na stáit

Tógadh níos mó ná céad mac léinn go dtí hospidéil mar réamhchúram ó scoil Horace Mann i ndiaidh fuarthas amach méideanna ard aonocsaíde carbóin. [IL]

Tá crann Nollag na priomhchatrach saorga sa bhliain seo, agus tá sé ar taispeáint i Halla Cuimhneacháin. [ND]

D'oscail arís Roinn na leabhar annamha Leabharlainne Poiblí i ndiadh ráig múscáin. [MA]
An Fhondúireacht

NA SÍCEASTARAITHE
Léigh tuilleadhCollapse )

Conquest
Titanic
gmcdavid


Monday Night Irish Class, December 7, 2015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 7ú lá Mí na Nollag 2015

Seanfhocal

Ní haon ualach léann.Learning is not any burden.
Cuid an daimh den eadra.Somebody who is not contributing to the work at hand."The role of the ox in the mornng milking."

Adjectives

Léigh tuilleadhCollapse )

No, they were not predicting an ice age.
Earth on fire, environment
gmcdavid

What were climate scientists predicting in the 1970s?

The fact is that around 1970 there were 6 times as many scientists predicting a warming rather than a cooling planet.
Their papers showed that the growing amount of greenhouse gasses that humans were putting into the atmosphere would cause much greater warming – warming that would exert a much greater influence on global temperature than any possible natural or human-caused cooling effects.

St. Nicholas
Ulfilas, gothic
gmcdavid


From St. Peter's List.

That Day again
business, idolatry, golden calf
gmcdavid
Seems especially bad this year.
Picture behind cutCollapse )

On a lighter note:
Read more...Collapse )
I hope I can stay out of all stores today. My goal for the day is not to spend a dime, but I may have to get gas for one of our cars.

Prepped the Turkey
Guinness Dark Side
gmcdavid

Tags: ,

Monday Night Irish Class, November 23, 2015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 23ú lá Mí na Samhna 2015

Seanfhocal

Sceitheann fíon fírinneThe truth comes out after a bit of drink."Wine vomits truth."
Ní breac é go mbíonn sé ar an bportDon't count your chickens before they are hatched."It is not a trout until it is on the (river)bank."

Noun Gender — Common patterns

Léigh tuilleadhCollapse )

What's for lunch?
Guinness Dark Side
gmcdavid
Tags:

Monday Night Irish Class, November 16, 2015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 16ú lá Mí na Samhna 2015

Seanfhocal

Déanann sparán trom croí éadrom.A heavy purse makes for a light heart.
Maireann croí éadrom i bhfad.A light heart lives long.

Adjectives

(Nuair a bhfuil caint faoi aidiachtaí, is cuimhin liom an scéal seo.)

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, November 9, 2015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 9ú lá Mí na Samhna 2015

Seanfhocal

Déanann codladh fada tóin lom.If you are lazy, when you wear out the seat of your pants, you won't have the means to replace them."Long sleep makes for a bare bottom."
An té nach ndéannan obair sa teas, beidh ocras sa sioc air.One who doesn't work in the heat will be hungry in the frost.

CRÚBA NA CINNIÚNA

chonacthas le Jazzer
Léigh tuilleadhCollapse )

Cats
Guinness Dark Side
gmcdavid


Monday Night Irish Class, November 2, 2015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 2ú lá Mí na Samhna 2015

Seanfhocal

Is maith an t-iománaí an fear ar an gclaíback-seat driver, Monday morning quarterback"It's a good hurler the man that sits on the wall "
Is maith comhairle ach is fearr cabhair.Advice is good but help is better.

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Seanchara (tuilleadh} — "An old friend" (continued)

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, October 26, 2015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 26ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2015

Seanfhocal

Ní scéal rúin é ó tá a fhios ag triúr é. It's not a secret once three people know it.
Is leithide bualtrach satailt air. sometimes it is better to leave things alone instead of trying to explain yourself or defend yourself about something said about you."A cow pat gets bigger (wider) when tread upon."

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Seanchara — "An old friend"

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, October 19, 2015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 19ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2015

Seanfhocal

An té os mó a úsáideann a theanga is é is lú a lúbann a dhroim. The person who uses his tongue the most is he who bends his back the least.

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Saoirse! — "Freedom!"

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, October 12, 2015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 12ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2015

Seanfhocal

"Tá an méid sin de ghnó an earraigh déanta agam," mar a dúirt an fear tar éis dó a bhean a chur. "That's that much of the spring business done, " as the man said after burying his wife.
cuirput, plant, buryvn cur

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Go dian sa tóir (tuilleadh) — "Hard in pursuit" (continued)

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, October 5, 2015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 5ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2015

Seanfhocal - (triad)

Na trí ní is mó giodam:
piscín cait
meannán gabhair
nó baintreach óg mhná.

The three friskiest things are:
a kitten
a kid [goat]
and a young widow.


CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Go dian sa tóir (tuilleadh) — "Hard in pursuit" (continued)

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, September 28, 2015
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 28ú lá Mí na Mheán Fómhair 2015

Seanfhocal

"Sin méadú ort!" arsa an dreolín, nuair a rinne sé a mhún san fharraige."That's made you bigger" said the wren when he had peed in the sea.
"Siúil, a mhic" — mar a dúirt an seanphortán leis an bportán óg."Walk straight, son" — said the old crab to the young crab.

Ceisteachan a’ Chaisteil

Léigh tuilleadhCollapse )

?

Log in