From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Irish Class, April 20, 2009
Windycon09
gmcdavid

Rang Gaeilge, 20ú lá mí Aibreáin

Administration

 • Winona Workshop: July 17-19
 • Summer Classes:
  • June 15, 29
  • July 13, 27
  • August 10, 24

Listening exercise

 1. 'Speáin dom cé acu a theastíonn uait.
  Show me which you need.

  'Speáin/Taispeáinshow
  teastaigh óis needed by
  uait ← ó + tú
  cé acu a theastíonn uaitwhich one is needed by you

 2. Abraigí liom cén fáth nach féidir libh teach linn..
  Tell me why you [pl.] can't come with us

  cén fáthwhy
  nach féidir libhis not able with you
  ceadpermissionm3
  Abair...leat...[singular form of above]

  • Féidir resists mutation. Hence nach féidir rather than *nach bhféidir and Ní féidir rather than *Ní fhéidir.
  • Progress in Irish, ch. 15, has more on féidir and other modal contructions.
 3. Mínigh (dom) cad chuige nach bhfuil an t-am leis.
  Explain to me why he does not have the time.

  cad chuigehow come, why, "what toward"Donegal
  domto me/rəm/

 4. Inis dom a bhfuil ar eolas agat faoi.
  Tell me what you know about it.

  domto meNot optional here
  eolasknowledge
  ar eolas agatwhat knowledge you have
  faoiunder, about/under it, about it

 5. Léirigh (dom) ar an mapa cá bhfuil siad ina gcónaí.
  show (for/to me) on the map where they are living.

  léirighshow, demonstrate


Pronouns as objects of Verbal Nouns

Verb Subject Verbal NounObject
cloisteáil
chloisteáil do mo
do mo ←↓—
do mochloisteáil

Tá tú do mo chloisteáil.
You are hearing me.

pronoun forms
do moL+
do do /gə də/L+
á ← do + éL+
á-
siadáE+
muid/sinndárE+
sibhdo bhurE+

Pronouns as objects of Verbal Nouns with Modal/Auxiliary Verbs

VerbModalVerbal NounObject
ormcloisteáil
a chloisteáilthú
ormthú←↓—
thúa chloisteáil

Tá orm thú a choisteáil
I have to hear you.


pronoun forms
thú
é
í
siadiad
muid/sinnmuid/sinn
sibhsibh

Tá mé ag cloisteáil an ceol.I am hearing the music.
Tá me á chloisteáil.I am hearing it.Lenite because ceol is masculine. (→ é)
Bhead mé a cheannach.I would buy it.Not a modal construction

  Cleachtadh

  Aistrígí na habairtí seo go Béarla nó Gaeilge. Cibé is gá.

  cleachtadhpractisem1
  aistrightranslate
  abairtsentencef2
  cibéwhatever
  needful

  1. Rinne sibh go maith. Beidh an múinteoir do bhur moladh.
   You did well. The teacher will be praising you.
  2. Thug ár athair ár gcuid dhinnéir dúinn. Agus anois, Tá sé dár gcur i leaba.
   Our father gave our dinner to us. And now, he is putting us to bed.
  3. Bhí an t-alt sa nuachtán. Bhí mé á leamh ar maidin díreach.
   The article was in the newsletter. I was reading it just this morning.
  4. Chonaic mé é nuair a bhí an buachaill dána do do bhualadh.
   I saw it when the bad boy was hitting you.
  5. Cé as na h-úlla? Tá an páiste á dtógáil amach as an mbosca sin aige.
   Where are the apples from? The child is taking them out of his box [the box he has].
  6. Are you following me?
   An bhfuil tú do mo leanúint?
  7. I should eat something.
   Ba chóir/chear dom rud a ithe. [Modal form]
  8. The students will be buying them.
  9. The secretary finished the letter. He was taking it down.
  10. She washed the towels. Now she's putting them up.
  11. I could hear the bells.

?

Log in

No account? Create an account