From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, September 12, 2011
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 12ú lá Mí Mheán Fómhair 2011

Rules for Scrabble

 1. Focail cheadaithePermitted words
  ceadaithepermitted, sanctioned

  Ceadaíonn na rialacha aon fhocail atá le fáil i bhfoclóir caighdeánach Gaeilge. Ní cheadaíonn sé: focail a bhfuil ceannlitir thosaigh orthu i gcónaí, giorrúcháin; réimíreanna ná iarmhíreanna ná focail a dteastaíonn uaschamóga nó fleiscíní uathu. Má tá focail iasachta i bhfoclóir caighdeánach Gaeilge mar fhocail sa Ghaeilge ceadóidh na rialacha iad.
  ceadaighpermit, allow
  riailrule, regulationf pl rialacha
  caighdeánachstandard
  ceannlitircapital letterpl ceannlitreacha
  tosaighbegin, start
  orthuat them/they havear
  giorrúabbreviation
  réirmírprefix
  iarmhrírsuffix
  teastaighwant, need
  uaschamógapostrophe
  fleiscínhyphen
  uathufrom themó
  iasachtlending, borrowing, loanf3
  ceadóigh séit will be allowedceadaigh

  Nuair a chuireann imreoir tíl ar an gclár ni féidir í a bhogadh ach amháin sa chás go ndeir imreoir eile go bhfuil litriú an fhocail mícheart nó nach bhfuil a leithéid d'fhocal ann.
  tíltilef2 tíleanna
  ni féidirnot possible
  bogadhmove
  cáscase
  go ndeirmight saypres.subj of abair
  litriúspellingm4
  mícheartwrong
  leithéidlike, counterpart, eqalf2
  nach bhfuil a leithéid d'fhocal annthere is not a word like it.


 2. Cluiche focal is ea SCRABBLE© le haghaidh 2 [beirt], 3 [triúir] nó 4 [ceathrar]imreoirí. Chun an chluiche a imirt cruthaíonn imreoirí focail a théann síos nó trasna ar an gclar imeartha SCRABBLE©, cosúil le crosfhocal, agus úsáideann siad tíleanna a bhfuil litreacha orthu agus luachanna éagsúla ar na litreacha. Is é cuspóir an chluiche ná an scór is airde a fháil. Úsáideann na himreoirí a gcuid tíleanna in áiteanna ar an gclár a bhainfidh an tairbhe is fearr as luach na litreacha agus na gcearnóg bisigh. Féadfaidh an scór iomlán i gcluiche bheith idir 400 agus 800 pointe nó níos mó, ag brath ar chumas na n-imreoirí.
  tr><td>Cluiche focal is ea SCRABBLE©</td><td>SCRABBLE© is a word game</td> <td>Mun. C.O.: Is cluiche focal é SCRABBLE©</td></tr>
  cluichegame
  le haghaidhfor
  chunto, for, toward
  cruthaighcreate, form, prove
  téanngoesteigh
  trasnaacross
  imearthapractised, clever
  cosúil lelike
  luachvalue, price, rewardm3
  éagsúilunlike, different, various
  a fháilto get
  cuspóirobjective, targetm3
  tairbhebenefit, profitf2
  luachvalue, price, reward
  cearnógsquare
  bisighimprove, recover, increase, prosper
  féadbe able tofut. féadfaidh
  bheithbeingvn of
  brathperception, feeling, spying, betrayal, expectation
  cumascapability, powerm1


 3. RIALACHA IMEARTHAPLAYING RULES

  An scór a choinneáilKeeping score

  Roghnaíon na himeoirí imreoir amháin mar scórchoimeádaí. Féadfaidh an duine seo bheith páirteach sa chluiche chomh maith.
  roghnaighchoose, select
  coimeádaíkeeper, custodian
  féadbe able tofut. féadfaidh
  bheithbeingvn of b
  páirteachparticipating, sharing, sympathetic, partial
  chomhas, so

  Coinníonn an scórchoimedaí nóta de scór gach imreora, agus
  Scríobhann sé síos é tar eis seal gach imreora. B'fhéidir gur mhaith leis an scórchoimedaí an bhileog scórála atá i lár an leabhráin seo a úsáid ach é a fhótachóipeáil.
  gs
  imreoirplayerimreora (Common pattern for gs)
  nótanote
  tar eisafter
  sealturn
  bileogsheet of paper
  scóráilscorev. vn scóráil "scoring" gs scórála
  lárcenter
  cópeáilcopying
  leabhránbooklet
  úsáiduse, usagef2

  Chun tosú ag imirtTo start playing
  tosúbeginning, commencement, startm4

  Cuireann imreoir na tíleanna go Iéir sa mhála, Tógann gach imreoir tíl amháin amach as an mála chun a fháil amach cé a bheidh ag imirt ar dtús. Is í an tíl is cóngaraí do thús na haibítreach (agus tá an tíl bhán roimh an litir A) a shocróidh an t-imreoir a imreoidh ar dtús. Cuireann gach imreoir na tíleanna seo ar ais sa mhála agus croitheann imreoir an mála chun na tíleanna a mheascadh.
  málabag
  tóglift, raise, take
  a fháilto get
  a fháil amachto find outdéan amach "make out"
  túsbegip
  cóngarproximity, vicinity
  aibítreachalphabetical
  bánwhite
  roimhbefore
  scoraighcalm, settlefut socróidh
  aisback
  croithshake
  meascadhmixture, confusion
  a mheascadhto mix up

  Tarraingíonn gach imreoir, ar a sheal, seacht dtíl nua agus cuireann siad iad ar a racaí. Leanann an imirt ó dheis go clé agus le gach seal as seo amach tá rogha ag imreoirí tíleanna a mhalartú, staonadh, nó focal a chur ar an gclar.Each player draws, at his turn, seven new tiles and puts them on his rack. The play continues from right to left,...
  tarraingpull, draw, drag
  racarack, bench
  leanfollow, continue
  roghnaighchoose, select
  roghnachoice
  tá rogha ag imreoiríthe players have a choice
  malartaighchange, exchange
  staonadhpass, abstain

  <table border="1" width="95%">
  Tíleanna a mhalartú Exchanging tiles
  malartaighchange, exchangev

  Féadfaidh imreoirí a seal a úsáid chun aon tíleanna, nó na Tíleanna go léir a mhalartú ar a raca. Chun seo a dhéanamh cuireann siad uathu na thíleanna aghaidh fúthu, tarraingíonn siad an líon céanna de thíleanna nua ón mála, ansin meascann siad na tíleanna a chuir siad uathu leis na cinn atá fós sa mhála Fanann siad ansin ar a gcéad seal eile le himirt.
  féadbe able tofut. féadfaidh
  racarack, bench
  uathufrom themó
  futhúabout themfaoi
  tarraingpull, draw, drag
  aghaidhface, front, against
  aghaidh fúthuface down
  céannasame
  cinnones
  fósstill, yet
  fanwait
  céadfirst


 4. Seal an chéad imreora eileThe next player's turn
  Tá rogha ag an gcéad imreoir eile, agus gach imreoir ina dhiaidh sin, tíleanna a mhalartú, staonadh nó tíl/tíleanna a chur leis na cinn atá ar an gclár cheana chun focail nua de dha litir nó níos mó a chruthú.
  roghachoice, option
  an gcad imreoir eileThe next player
  gach imreoir ina dhiaidh sinevery player after that
  malartaighchange, exchange
  staonadhabstention, cessation, restraint
  cheanaalready
  cruthaighcreate, form, prove

  Ní mór gach tíl a imríonn imreoir in aon seal amháin bheith in aon sraith amháin trasna nó in aon cholún amháin síos an clár.
  Ní mórmust, necessary
  sraithseries
  trasnaacross
  colúncolumn

  Má theagmhaíonn siad le tíleanna atá i sraitheanna cóngaracha ní mór dóibh focail iomlána a chruthú leis na tíleanna sin, mar
  a tharlaíonn i gcrosfhocal.
  teagmhaighchance happen. With le: meet with, encounter
  cóngarachnear
  dóibhto themdo
  dóibh focail iomlána a chruthúform their complete words
  tarlaighhappen, occur

  Faigheann imreoirí scór iomlán ar son gach focail a chruthaíonn siad nó a athraíonn siad de bharr a n-imeartha. Cuireann siad san áireamh na scoir bhónais ó chearnóga bisigh ar a bhfuil a dtíleanna.
  iomlántotal
  ar sonfor the sake of, on behalf of
  athraighchange, alter
  barrtip, point, top, result, outcome
  áireamhcounting, reckoning
  bónasbonus
  cearnógsquare
  bisighimprove, recover, increase, prosper
  ar a bhfuil a dtíleannawhich tiles are on


Chuaigh sí faoi scianShe had surgerylit. "She went under the knife"
spéisinterest, affectionf2

?

Log in

No account? Create an account