From Hilbert Space to Dilbert Space


Monday Night Irish Class, April 17, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 17ú lá mí Aibreáin 2017

Seanfhocail

Ní leithne an t-aer ná an timpisteaccidents can always happen, anywhere."The air is not wider than the accident."
Is maith a bhean í ach níor bhail sí a bróga di go foill/ She is a good woman yet but she has not taken off her shoes yet.(She has not settled down)
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, April 10, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 10ú lá mí Aibreáin 2017

Seanfhocail

riabbhachdull, gloomy, variable; striped
Geimhreadh ceoch, earrach reoch,
Samhradh riabhach, agus fómhar grianach—
Geimreadh reoch, earrach ceoch,
Samradh grianach augs fómhar riabhach.
Winter foggy, spring frosty,
summer variable and autumn sunny—
Winter frosty, spring foggy,
summer sunny and autumn variable.
laethanta na riabaílate April/early March
Níl siad le fáil dubh bán ná riabhachThey are not to be had in any way, shape or form
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, March 27, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 27ú lá mí na Márta 2017

Seanfhocail

Ná bí ag caint leis na cosa ‘fhad is atá an cloigeann le fáil.Do not walk away when you could still talk and work out your differences.
a fhad isas long as
a fhad is atá mé beoas long as I am alive
Ná labhair leis na cosa má bhíonn an ceann sa láthair.Don't speak with the legs if the head is present
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, March 20, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 20ú lá mí na Márta 2017

Seanfhocail

Práinn mhór croí agus moille mhór lámh.When you panic, you are ineffective. / Getting too wound up slows you down.
Is measa cumha an duine beo ná cumha an duine mhairbh.Homesickness/loneliness is worse for the living person than the dead.
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, March 13, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 13ú lá mí na Márta 2017

Seanfhocail

Ag iarraidh loirg ar uisce agus ag cuartú snáthaide i measc cocháin. Looking for a trace/mark on water and searching for a needle among straws"Looking for a needle in a haystack." Note verbal nouns were followed by nouns in the genitive
Is olc an rud iomarca capall i mbaile gan treabhadh.It's a bad thing to have too many horses in a place without plowingcapall is a gp here
treabhplowv
treabhadhplowingvn. of treabh, gs treafa
Tá mé chun treafa arís.I am fit again, I'm ready to get back to work/activity.
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, February 27, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 27ú lá mí Feabhra 2017

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, February 13, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 13ú lá mí Feabhra 2017

Seanfhocal

Más deas do dhuine a chóta is deise do dhuine a léine.If it is close (deas) to a person his coat, is closer to a person his shirt. "Blood is thicker than water." Más+is (copula)
Cha troimide an loch an lacha,
Cha troimide an t-each an srian,
Cha troimide an chaora an olan,
Cha troimide an cholainn an chiall
The lake's not heavier from the duck,
nor the horse from the bridle,
nor the sheep from the wool,
nor the body (person) for sense/understanding.
Cha= (Don.)
troimidetroime+de
Goidé = Cad éDon.

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, January 30, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 30ú lá mí Eanáir 2017

Seanfhocal

Níor dhún Dia doras riamh nár oscail sé ceann eile.God never closed a door without having opened another one.Note the past tense
Níl tuile dá mhéad nach dtránn.There's no flood, however great, that doesn't ebb.tráigh "ebb" (verb) ← trá "beach" (noun)

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, January 23, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 23ú lá mí Eanáir 2017

Seanfhocal

An bhean atá dóighiúil is furasta a cóiriú .An attractive woman is easy to dress.
Comhfhad a théann teas agus fuacht.Heat and cold are of [lit. "go"] equally longFronting comhfhad
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, December 12, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 12ú lá Mí na Nollag 2016

Seanfhocal

Tá biathú sneachta ann.There's a light dusting of snow.biathaigh "shower" (snow, rain, pine needles, pebbles)
Ní bhainfeadh sé an cur den leamhnachtHe couldn't get the snow off a ropeLit. "He couldn't get the foam/forth off of new milk"

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, December 5, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 5ú lá Mí na Nollag 2016

Seanfhocal

baintreachwidow(er)Qualify with bean/fear as needed
Na trí ní is mó giodam:
-piscín cait
-meannán gabhair
-nó baintreach óg mná
The three "friskiest"/"most restless" things:
=a kitten
-a kid [goat]
-or a young widow [woman].

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, November 28, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 28ú lá Mí na Samhna 2016

Seanfhocal

Na trí súile is géire;
-- súil na circe i ndiaidh an ghráinne
-- súil an ghabha i ndiaidh an tairne
-- agus súil ainnire i ndiaidh a grá gil i
Three sharpest eyes:
a hen's, after a grain;
a smith's, after a nail;
a maid's, after her true love.
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, November 21, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 21ú lá Mí na Samhna 2016

Seanfhocal

Na trí rian is giorra a fhanas:
rian éin ar chraoibh
rian bric ar linn
rian fir ar mhnaoi
The three traces that last the shortest, that fail to make a lasting impression:
that of a bird on a branch,
that of a trout on a pool,
that of a man on a woman.
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, November 14, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 14ú lá Mí na Samhna 2016

Dé Máirt seo caite

"Seachas an run sin, Mrs. Lincoln. ar thaitin an dráma leat?"

Seanfhocal

banlámhcubitf
Is fearr banlámh den lá ná dhá bhanlámh den oiche.It is better to start early than to work late. Lit. "Better one cubit in the day than two cubits at night."

Nobody in the class had any idea how Irish folklore turned a unit of length (cubit) into an expression of time. Seems like relativity :-)

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, November 7, 2016
Irish
gmcdavid
</html>

Rang Gaeilge, 7ú lá Mí na Samhna 2016

Seanfhocal

Ní hí an bhreáthact a chuireann an corcán ag fiuchadh.Beauty won't set the pot to boiling,[Don't marry for looks]
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, October 24, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 24ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2016

Seanfhocal

Is fearr filleadh as lár an áthe ná bá sa tuile.Better to turn back at the middle of the ford than to drown in the flood.Is cuimhin liom an t-amhrán Waist Deep in the Big Muddy le Pete Seeger
Bíonn súil le muir ach ní bhíonn súil le cill.There is hope when [lost] at sea, but no hope in the graveyard.Note le for agency
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, October 10, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 10ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2016

Seanfhocal

Is í an tóirneach a scanraíonn ach an tintreach a mharaíonn.It's the thunder that frightens, but the lightning that kills.

Béarla amháin ceadaithe d’iarratais ar chonarthaí aistriúcháin Gaeilge ar fiú €2.5 milliún iad

I gceann de na cáipéisí a bhaineann leis an bhfógra do thairiscintí ar sholáthar seirbhísí aistriúcháin Gaeilge, deirtear nach ceadmhach d’iarrthóirí ach tairiscint nó iarratas a dhéanamh i mBéarla
iarratasapplication
conarthaíagreements[why iad]
I gceann de na cáipéisí a bhaineann leis an bhfógra do thairiscintí ar sholáthar seirbhísí aistriúcháin GaeilgeIn one of the documents relating to the notice offering for the provision of Irish translation services
deirtear nach ceadmhach d’iarrthóirí ach tairiscint nó iarratas a dhéanamh i mBéarla it was said that it was only permissible for candidates to make an offering or application in English
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, September 26, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 26ú lá Mí na Mheán Fómhair 2016

Seanfhocal

Is goirt iad na deora, na deora a siltear, ach is goirte go mór iad na deora nach siltear. Bitter are the tears that are shed, but much more bitter are the tears that are not.
goirtsalty, bitter [metaphorically]
searbhbitter[taste]
Chaoin sí go goirt.She wept bitterly,
arán goirthard won bread
Is goirt a shaothraigh sé é.It cost him dear."It was bitter that he earned it"
Ba ghoirt an lá dúinn é.It was a bitter day for us.
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, September 19, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 19ú lá Mí na Mheán Fómhair 2016

Seanfhocal

D'ordaigh Dia fearg, ach níor ordaigh sé a coinneáil. God commanded anger, but he did not command that it be kept.
diasear[of corn/wheat]
íslelowest.
Is í an dias is troime is ísle a chromann a ceann. The heaviest ear [of corn/wheat] bends its head the lowest.

‘This is an English-speaking business’ – oibrí beáir éirithe as a phost i gCorcaigh tar éis rabhadh a fháil gan Gaeilge a labhairt

Deir Finbarr O’Shea, úinéir The Flying Enterprise, go bhfuil ‘language code’ i bhfeidhm sa teach tábhairne aige ‘because it is a hospitality business’
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, September 12, 2016
Windycon09
gmcdavid

Rang Gaeilge, 12ú lá Mí na Mheán Fómhair 2016

Seanfhocal

Is fearr teach folamh ná drochthionónta.Better an empty house than a bad tenant
Is minic a chealg briathra míne cailín críonna.it is often that sweet talk has deceived a wise girl.
Léigh tuilleadhCollapse )

?

Log in

No account? Create an account