From Hilbert Space to Dilbert Space


Monday Night Irish Class, November 21, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 21ú lá Mí na Samhna 2016

Seanfhocal

Na trí rian is giorra a fhanas:
rian éin ar chraoibh
rian bric ar linn
rian fir ar mhnaoi
The three traces that last the shortest, that fail to make a lasting impression:
that of a bird on a branch,
that of a trout on a pool,
that of a man on a woman.
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, November 14, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 14ú lá Mí na Samhna 2016

Dé Máirt seo caite

"Seachas an run sin, Mrs. Lincoln. ar thaitin an dráma leat?"

Seanfhocal

banlámhcubitf
Is fearr banlámh den lá ná dhá bhanlámh den oiche.It is better to start early than to work late. Lit. "Better one cubit in the day than two cubits at night."

Nobody in the class had any idea how Irish folklore turned a unit of length (cubit) into an expression of time. Seems like relativity :-)

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, November 7, 2016
Irish
gmcdavid
</html>

Rang Gaeilge, 7ú lá Mí na Samhna 2016

Seanfhocal

Ní hí an bhreáthact a chuireann an corcán ag fiuchadh.Beauty won't set the pot to boiling,[Don't marry for looks]
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, October 24, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 24ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2016

Seanfhocal

Is fearr filleadh as lár an áthe ná bá sa tuile.Better to turn back at the middle of the ford than to drown in the flood.Is cuimhin liom an t-amhrán Waist Deep in the Big Muddy le Pete Seeger
Bíonn súil le muir ach ní bhíonn súil le cill.There is hope when [lost] at sea, but no hope in the graveyard.Note le for agency
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, October 10, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 10ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2016

Seanfhocal

Is í an tóirneach a scanraíonn ach an tintreach a mharaíonn.It's the thunder that frightens, but the lightning that kills.

Béarla amháin ceadaithe d’iarratais ar chonarthaí aistriúcháin Gaeilge ar fiú €2.5 milliún iad

I gceann de na cáipéisí a bhaineann leis an bhfógra do thairiscintí ar sholáthar seirbhísí aistriúcháin Gaeilge, deirtear nach ceadmhach d’iarrthóirí ach tairiscint nó iarratas a dhéanamh i mBéarla
iarratasapplication
conarthaíagreements[why iad]
I gceann de na cáipéisí a bhaineann leis an bhfógra do thairiscintí ar sholáthar seirbhísí aistriúcháin GaeilgeIn one of the documents relating to the notice offering for the provision of Irish translation services
deirtear nach ceadmhach d’iarrthóirí ach tairiscint nó iarratas a dhéanamh i mBéarla it was said that it was only permissible for candidates to make an offering or application in English
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, September 26, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 26ú lá Mí na Mheán Fómhair 2016

Seanfhocal

Is goirt iad na deora, na deora a siltear, ach is goirte go mór iad na deora nach siltear. Bitter are the tears that are shed, but much more bitter are the tears that are not.
goirtsalty, bitter [metaphorically]
searbhbitter[taste]
Chaoin sí go goirt.She wept bitterly,
arán goirthard won bread
Is goirt a shaothraigh sé é.It cost him dear."It was bitter that he earned it"
Ba ghoirt an lá dúinn é.It was a bitter day for us.
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, September 19, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 19ú lá Mí na Mheán Fómhair 2016

Seanfhocal

D'ordaigh Dia fearg, ach níor ordaigh sé a coinneáil. God commanded anger, but he did not command that it be kept.
diasear[of corn/wheat]
íslelowest.
Is í an dias is troime is ísle a chromann a ceann. The heaviest ear [of corn/wheat] bends its head the lowest.

‘This is an English-speaking business’ – oibrí beáir éirithe as a phost i gCorcaigh tar éis rabhadh a fháil gan Gaeilge a labhairt

Deir Finbarr O’Shea, úinéir The Flying Enterprise, go bhfuil ‘language code’ i bhfeidhm sa teach tábhairne aige ‘because it is a hospitality business’
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, September 12, 2016
Windycon09
gmcdavid

Rang Gaeilge, 12ú lá Mí na Mheán Fómhair 2016

Seanfhocal

Is fearr teach folamh ná drochthionónta.Better an empty house than a bad tenant
Is minic a chealg briathra míne cailín críonna.it is often that sweet talk has deceived a wise girl.
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, August 29, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 29ú lá Mí na Lúnasa 2016

Cluichí Oilimpeacha

Ní bhreathnaigh mé na Cluichí go minic.
Ní ach píosaí ar an gclár nuachta
an iomarca nuacht pholaitiúil gach lá
Ní fuath liom na cluichí.
Bhí iomarca rudaí eile i mo shaol
Mo phost
Bhí mé ag obair cupla tráthnónta
An tinneas ar mo bhean chéile.
Rinne mo mhic rudaí craiceáilte éagsúla
Bhí mé ag Aonach Éireannach ar Oileán Harriet Dé Sathairn amháin
Bhí mé ar thuras go dtí Northfield na laethanta deiridh na Cluichí.
Bhí mé an-ghnóthach agus gan teilifís ansin.

Monday Night Irish Class, August 8, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 8ú lá Mí na Lúnasa 2016

Labhair mé faoi Convergence

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, July 25, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 25ú lá Mí na Iúil 2016

Seanfhocal

Is olc nach ngabhfaidh comhairle, ach is measa a ghabhfas gach uile comhairle.It's bad not to take advice, but it is worse to take everyone's advice.
Is minic a bhíonns fréamh cham ag crann díreach.The straight tree often has crooked roots.
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, June 20, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 20ú lá Mí na Mheiteam 2016

Seanfhocal

Innis do mhná é, innis don saoghal é.Tell it to a woman, tell it to the world.innis=inis. saoghal=saol
Bíonn an mí-ádh gnóthach.Misfortune is busy
Is fearr féachaint romhant ná dá féachaint i do dhiaidh.One look ahead is better than two looks behind.
Dá fhad é an lá tiocfaidh an tráthnóna.No matter how long the day evening will come.
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, June 13, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 13ú lá Mí na Mheiteam 2016

Seanfhocal

Chíonn beirt rud nach bhfeiceann duine amháin.Two people see what one person does not.

From Will:

That Chíonn is an alternate form of Feiceann, found widely in the North, but also used by some Munster speakers. It's a bit odd to see nach bhfeiceann in the same utterance. In class, I observed that I haven't run into forms like Nach gcíonn at all, but Dineen's dictionary says that that can happen.

Nonetheless, other sources indicate that modern usage is to use feic- forms with particles. That is, Chíonn sé, but Ní fheiceann sé.
foigid = foighepatience
cinniúntdestiny, fate
Buann an fhoigid ar an gcinniúntPatience wins over destiny

Past Relative Clauses

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, June 6, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 6ú lá Mí na Mheiteam 2016

Seanfhocal

An tseoid is dofhála is í is áilleThe jewel that is hardest to find is the one that is most beautiful.
  • Gender ts marker on an tseoid
  • three is uses, two for superlatives and one for the copula
  • irregular comparative áille
  • dofhála ("unobtainable", "rare") - negative based on verbal adjective, more usual form would be dofhaighte
tuirsetiredness, fatigue
tairbhebenefit, profit
Imíonn an tuirse ach fanann an tairbheThe fatigue leaves but the benefit stays

Amú san Aistriúchán (Comóradh 1916) – ‘An Roinn Oidreachta agus Gaeltacht’ agus beag ‘omos’ ag Roinn an Taoisigh don síneadh fada

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, May 16, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 16ú lá mí na Bealtaine 2016

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, May 9, 2016
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 9ú lá mí na Bealtaine 2016

Seanfhocal

An té is mó a fhosclaíos a bhéal is é is lú a fhosclaíos a sparán. He who opens his mouth the most opens his purse the least.foscail=oscail (Don.)
Smachtódh gach éinne drochbhean ach an té a mbeadh sí aigeNo one would control a bad woman but he who has her.
Léigh tuilleadhCollapse )

Trans-Pacific Partnership Links
Earth on fire, environment
gmcdavid
Warning: Political ContentCollapse )

Monday Night Irish Class, April 18, 2016
Carleton 3 Oaks S
gmcdavid

Rang Gaeilge, 18ú lá mí Aibreáin 2016

Seanfhocal

Is minic go ndearna scuab tellaigh achrann idir bhean mhic agus máthair chéile. A little thing often makes strife between a son's wife and [her] mother-in-law. "It is often that a fireplace broom makes strife between a son's wife and [her] mother-in-law."
tellachfireplace, hearthgs tellaigh
[Is é] Cothú na doininne soineann na hoíche.The calm of the night is the nourishment of the storm.Note word order different from English.
soinneanfair weather, calm
doinneanstormy weather, stormf2 gs doininne
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, April 11, 2016
Guinness Dark Side
gmcdavid

Rang Gaeilge, 11ú lá mí Aibreáin 2016

Seanfhocal

An té a shantaíonn an t-iomlán, is minic a chaillean sé a chuid.The one who desires/covets everything often loses his portion.
Is fearr an mhaith a déantar agus a maítear ná an mhaith nach ndéantar agust nach maítear.It is better to do the good thing and claim credit for it than not to do it and not to claim it.
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday Night Irish Class, March 28, 2016
Windycon09
gmcdavid

Rang Gaeilge, 28ú lá mí na Márta 2016

Seanfhocail

an té a dhéanann an poll titeann sé ann.Whoever makes the hole, falls in it.= "you've made your bed, now lie in it."
a dhéanannthat makesDirect relative clause. Could also use a dhéananns
Beidh rd ag an sárachán nuair a bheid an náireachán folamh.The climber will have something when the shy person has nothing.
sárachánclimber, thruster, careerist
náireachánbashful/shy person
folamhempty
Léigh tuilleadhCollapse )

?

Log in

No account? Create an account