Windycon09

Monday night Irish Class, July 9, 2018

Rang Gaeilge, 9ú lá Mí na Iúil 2017

Seanfhocal

You have a hiccup from a sandwich you did not eat.
Thigcamevar p of tar
Thig sé gan iarraidh mar a thig an do-aimsir."He came/comes without asking, like bad weather came/comes."
Literally this is in the past tense, but can be used as present
Tá snag an cheapire nár ith tú ort. "your meddling has created a problem that really wasn't there before you created it."
sop in áit na scuaibea wisp in place of a broom"a token effort"
idir chraiceann agus chnámhaboth skin and boes "warts and all."
idir ="both" since both nouns are lenited

Na Déithe Luachmhara Deiridh

le Padraic Breathnach

Collapse )
Irish

Monday night Irish Class, June 18, 2018

Rang Gaeilge, 18ú lá Mí na Mheiteam 2018

Seanfhocal

Is minic a fuarthas comhairle ghlic ó amadán.Clever advice is often gotten from a fool.
Tá níos mó ná a phaidreacha aige.He knows more than is prayers.(He is not stupid)
Dhá dtreabhfadh sé an tír, chaithfeadh sé an ríocht.If he'd plow the whole country, he would spend the kingdom. (he's a very hard worker, but he never gets ahead because he is a spendthrift.)

Súil le Breith

Collapse )
Irish

Monday night Irish Class, June 4, 2018

Rang Gaeilge, 4ú lá Mí na Mheiteam 2018

Seanfhocal

gráinnegrain, single grainm
pónairebeanf
Tá fhios aige cé mhéad gráinne pónaire a dhéanann cuigHe knows how many beans makes five."He knows what is what"
Tabhartas Uí Néill agus a dhá shúil ina dhiaidh.O'Neil's gift (or favor), and his two eyes after it. "Someone who gives you something and then draws attention to it, reminding you what a nice thing they did for you!"

Lá Bealtaine

Collapse )
Irish

Monday night Irish Class, May 21, 2018

Rang Gaeilge, 21ú lá mí na Bealtaine 2018

Seanfhocail

Is cuid den mhuc a drioball.the tail is part of the pigChip off the old block, Apple doesn't fall far from the tree, etc.
domhaindeep
éa-[negative prefix
Is é an t-uisce is éadoimhne is mó tormán.The shallowest water is the noisiest
thing, something [sometimes] hence copula construct: +isníos
No contraction in past tense: ba mhó
Collapse )
Irish

Monday night Irish Class, April 23, 2018

Rang Gaeilge, 23ú lá mí Aibreáin 2018

Seanfhocail

Ní raibh sé go maith ó rinne slat cóta dó."He hasn't been any good since a yard [of cloth] made a coat for him"
Ní raibh sé ar fáil nuair a bhí a chiall á roinnt.He was not alive when they were handing out sense. "He was not available when his share of sense [was given]"
Collapse )
Irish

Monday night Irish Class, April 9, 2018

Rang Gaeilge, 9ú lá mí Aibreáin 2018

Seanfhocail

corrbird, e.g. crane, stork, heron. Suppose to be very vigilant
Ghoidfeadh sé an ubh ón chorr agus an chorr féin faoi dheireadh.Someone who can steal an egg from one of these birds (and then get the bird itself) is stealthy indeed!
Torann mór ar bheagan olla.Big noise for little wool.
Bíonn duilliúr állainn agus toradh searbh ar chrann na scéimhe.Leaves are beautiful and fruit bitter on a tree of beauty
Collapse )
Irish

Monday night Irish Class, March 19, 2017

Rang Gaeilge, 19ú lá mí na Márta 2018

Haiku le Gabriel Rosenstock

fidléireacht Shligigh
ag teach as ball éigin -
Lá Fhéile Pádraig
Sligo-style fiddling
coming from somewhere
St. Patricks Day
Sligigh (no lenition)?
NÁ BEATHAIGH NA COLÚIR!
RÓPHÓRÚ A THIOCFAID AS -
IS SALACHAR
DO NOT FEED THE PIGEONS!
IT LEADS TO OVERBREEDING -
AND FILTH!
sneachta síobtha i Nua-Eabhrac –
na francaigh féin
mothaíonn siad é
New York blizzard –
even the rats
feel it
ciúnas -
d'fhéadfadh bláth leis éag
de leamhthuirse gan léas
stillness -
a flower too can die
of unrelieved boredom
bheith i d'iasc órga -
gan eire na cuimhne
is an mhiangais ort
to be a goldfish
without the weight of memory
and desire
asfalt fliuch -
an duine is an t-ainmhí
gafa dua aige
wet asphalt -
how effortlessly it catches
man and beast
lá eile
bríce os cionn bríce
sinn go léir faoi bhallaí
another day
brick upon brick
we wall ourselves in
chloisfeadh páiste é -
blátha is a mbaile móinéir
á chaoineach acu
a child might hear it it
flowers weeping
for their meadow-land home
Collapse )