?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Monday night Irish Class, July 23, 2018
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 23ú lá Mí na Iúil 2017

Na Déithe Luachmhara Deiridh (tuilleadh)

le Padraic Breathnach

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, July 9, 2018
Windycon09
gmcdavid

Rang Gaeilge, 9ú lá Mí na Iúil 2017

Seanfhocal

You have a hiccup from a sandwich you did not eat.
Thigcamevar p of tar
Thig sé gan iarraidh mar a thig an do-aimsir."He came/comes without asking, like bad weather came/comes."
Literally this is in the past tense, but can be used as present
Tá snag an cheapire nár ith tú ort. "your meddling has created a problem that really wasn't there before you created it."
sop in áit na scuaibea wisp in place of a broom"a token effort"
idir chraiceann agus chnámhaboth skin and boes "warts and all."
idir ="both" since both nouns are lenited

Na Déithe Luachmhara Deiridh

le Padraic Breathnach

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, June 18, 2018
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 18ú lá Mí na Mheiteam 2018

Seanfhocal

Is minic a fuarthas comhairle ghlic ó amadán.Clever advice is often gotten from a fool.
Tá níos mó ná a phaidreacha aige.He knows more than is prayers.(He is not stupid)
Dhá dtreabhfadh sé an tír, chaithfeadh sé an ríocht.If he'd plow the whole country, he would spend the kingdom. (he's a very hard worker, but he never gets ahead because he is a spendthrift.)

Súil le Breith

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, June 4, 2018
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 4ú lá Mí na Mheiteam 2018

Seanfhocal

gráinnegrain, single grainm
pónairebeanf
Tá fhios aige cé mhéad gráinne pónaire a dhéanann cuigHe knows how many beans makes five."He knows what is what"
Tabhartas Uí Néill agus a dhá shúil ina dhiaidh.O'Neil's gift (or favor), and his two eyes after it. "Someone who gives you something and then draws attention to it, reminding you what a nice thing they did for you!"

Lá Bealtaine

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, May 21, 2018
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 21ú lá mí na Bealtaine 2018

Seanfhocail

Is cuid den mhuc a drioball.the tail is part of the pigChip off the old block, Apple doesn't fall far from the tree, etc.
domhaindeep
éa-[negative prefix
Is é an t-uisce is éadoimhne is mó tormán.The shallowest water is the noisiest
thing, something [sometimes] hence copula construct: +isníos
No contraction in past tense: ba mhó
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class,May 7, 2018
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 7ú lá mí na Bealtaine 2018

Seanfhocail

An té a bhíonn síos, buailtear cloch airHe who is down, is hit by a stone.
agus an té bhíonn suas, óltar deoch air.and he who is yup, drink is drunk by him
taod=taghdfit, impulse
is iomaí taod a thig i lá earraighMany an impulse comes on a spring day =
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, April 30, 2018
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 30ú lá mí Aibreáin 2018

Seanfhocail

Seol do sheanmháthair lachain a bhleán.Send your grandmother to milk ducks!
Tá níos mo ná míolta ina cheann.There is nore than insects in his head
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, April 23, 2018
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 23ú lá mí Aibreáin 2018

Seanfhocail

Ní raibh sé go maith ó rinne slat cóta dó."He hasn't been any good since a yard [of cloth] made a coat for him"
Ní raibh sé ar fáil nuair a bhí a chiall á roinnt.He was not alive when they were handing out sense. "He was not available when his share of sense [was given]"
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, April 9, 2018
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 9ú lá mí Aibreáin 2018

Seanfhocail

corrbird, e.g. crane, stork, heron. Suppose to be very vigilant
Ghoidfeadh sé an ubh ón chorr agus an chorr féin faoi dheireadh.Someone who can steal an egg from one of these birds (and then get the bird itself) is stealthy indeed!
Torann mór ar bheagan olla.Big noise for little wool.
Bíonn duilliúr állainn agus toradh searbh ar chrann na scéimhe.Leaves are beautiful and fruit bitter on a tree of beauty
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, March 19, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 19ú lá mí na Márta 2018

Haiku le Gabriel Rosenstock

fidléireacht Shligigh
ag teach as ball éigin -
Lá Fhéile Pádraig
Sligo-style fiddling
coming from somewhere
St. Patricks Day
Sligigh (no lenition)?
NÁ BEATHAIGH NA COLÚIR!
RÓPHÓRÚ A THIOCFAID AS -
IS SALACHAR
DO NOT FEED THE PIGEONS!
IT LEADS TO OVERBREEDING -
AND FILTH!
sneachta síobtha i Nua-Eabhrac –
na francaigh féin
mothaíonn siad é
New York blizzard –
even the rats
feel it
ciúnas -
d'fhéadfadh bláth leis éag
de leamhthuirse gan léas
stillness -
a flower too can die
of unrelieved boredom
bheith i d'iasc órga -
gan eire na cuimhne
is an mhiangais ort
to be a goldfish
without the weight of memory
and desire
asfalt fliuch -
an duine is an t-ainmhí
gafa dua aige
wet asphalt -
how effortlessly it catches
man and beast
lá eile
bríce os cionn bríce
sinn go léir faoi bhallaí
another day
brick upon brick
we wall ourselves in
chloisfeadh páiste é -
blátha is a mbaile móinéir
á chaoineach acu
a child might hear it it
flowers weeping
for their meadow-land home
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, March 12, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 12ú lá mí na Márta 2018

Seanfhocal

Ná bíodh do theanga faoi do chrios.Spit it out!/Speak your mind!"Don't let your tongue be under your belt"
Ní dheachaigh sé ar scáth ann toir leis. He spoke bluntly/He didn't pussyfoot about."He didn't go in the shadow of the bush with it."
Níorbh iontaí liom an sneachta dearg ná é."Red snow would not surprise me more than that."
lá faoin toran unexpected free day"a day under a bush"
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, February 26, 2018
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 26ú lá mí Feabhra 2018

Seanfhocal

breitheamhjudge
mallslow
sliabhmountain
liglet, allow, permit
lenawith his
Is breitheamh mall Dia
Nach ndearna riamh ach an chóir;
Chuir sé Cormac amach sa tsliabh,
Agus lig sé an diabhal lena thóin.

"God may be slow to judge, but he catches up with evil-doers eventually. This little ditty would be said of someone who is always getting away with bad stuff, and who finally has their "come-uppance", as they say. Cormac is just a kind of placeholder in this saying, no particular significance." — Will

Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, February 12, 2018
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 12ú lá mí Feabhra 2018

Seanfhocal

Mol a dheireadh."Praise its end"[let's see how it turns out before we get all excited.]
Is mall gach cos a chasán/chosán gan eolas"Every leg is slow on a path without knowledge"[Slow sailing in uncharted waters]
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, February 5, 2018
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 5ú lá mí Feabhra 2018

Seanfhocal

aimhleasharm, evilaimhleasa, aimhlis
I ndiaidh a aimhlis a fheictear a leas don Éireannach.The Irishman doesn't see what he should have done (his benefit) until after he has already done the wrong thing (his harm).
ciallsense, meaning, reason
Is fearr an chiall cheannaithe ná a fáil in aisce."Purchased sense is better than that gotten for free." (Experience is the best teacher)
Is an chiall cheannaithe is fearr."Purchased sense is best."(Experience is the best teacher)
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, January 29, 2018
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 29ú lá mí Eanáir 2018

Seanfhocal

Fál um an ngort i ndiaidh na foghla.Closing the barn doors after the horse is gone."A fence 'round the field after the damage is done. "
Shílfeá ón iompar a bhí air go mba leis an áit."You would think from the way that he carried himself that he owned the place."
Neosfaidh an aimsir.Time will tellneos = inis
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, January 8, 2018
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 8ú lá mí Eanáir 2018

Seanfhocal

Dearmad bhean an tí ag an gcat.The housewife's mistake/forgetfulness/neglect goes to the cat.[The cat gets that milk you forget to put away, etc.]
Téann focal le gaoth, agus téann buille le cnámhSticks and stones...."A word goes with the wind, but a blow/strike goes to the bone."
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, December 4, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 4ú lá Mí na Nollag 2017

Seanfhocal

thing
An iomarca d'aon ní, is ionnan agus gan aon ní.Too much of a good thing "An excess of a thing is the same as being wiout the thing"
Lig do fuarú sa gcraiceann ar théigh sé ann.when someone is angry, let him/her cool down before you offer a reply or response. "Let him cool in the skin he heated up in."
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, November 27, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 27ú lá Mí na Samhna 2017

Seanfhocal

Ba mhaith an teachtaire le cur I gcoinne an bháis thú.You would be a good person to send for Death!Said of someone who dawdles, a slow-poke, just the kind of person you'd send on an errand you don't want to see completed.
Ní bhíonn imirce gan chaill.No moving without loss.
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, November 20, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 20ú lá Mí na Samhna 2017

Seanfhocal

We continue to mine the proverbs collected by Robert Shipboy MacAdam, and first published in a series that ran from 1858 to 1862. For a little extra fun, I provided his original spelling:
Old SpellingModern SpellingMeaningNotes
séideadhblowing
smugsmugamucus, snotm
Is maith an sèideadh sròine do dhuine smug fhaiceal air duine eile. Is maith an séideadh sróine do dhuine smuga fheiceáil ar duine eile. It is a good nose blowing for a person to see snot on another person.
Ma cheannaigheann tu droch-nidh, ceannochaidh tu a rìst go h-aithghearr.Má cheannaíonn tú drochní, ceannóidh tú arís go hathghearr.If you buy low quality, you will soon buy again."If you buy a bad thing, you will soon buy again."
Léigh tuilleadhCollapse )

Monday night Irish Class, November 13, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 13ú lá Mí na Samhna 2017

Seanfhocal

gadwitheA twisted bit of willow used when hemp rope was not available--used for horse harness,and to hang people!
Gearr an gad is foisce don scornach. do the most urgent thing first.cut the gad nearest the throat, to save a person or perhaps a horse whose harness has gotten hung up.
An té nach gcleachtann maríocht dearmadann na spoir.Practice!Who does not habitually practice riding forgets the spurs.
Léigh tuilleadhCollapse )