April 6th, 2018

Irish

Monday night Irish Class, March 19, 2017

Rang Gaeilge, 19ú lá mí na Márta 2018

Haiku le Gabriel Rosenstock

fidléireacht Shligigh
ag teach as ball éigin -
Lá Fhéile Pádraig
Sligo-style fiddling
coming from somewhere
St. Patricks Day
Sligigh (no lenition)?
NÁ BEATHAIGH NA COLÚIR!
RÓPHÓRÚ A THIOCFAID AS -
IS SALACHAR
DO NOT FEED THE PIGEONS!
IT LEADS TO OVERBREEDING -
AND FILTH!
sneachta síobtha i Nua-Eabhrac –
na francaigh féin
mothaíonn siad é
New York blizzard –
even the rats
feel it
ciúnas -
d'fhéadfadh bláth leis éag
de leamhthuirse gan léas
stillness -
a flower too can die
of unrelieved boredom
bheith i d'iasc órga -
gan eire na cuimhne
is an mhiangais ort
to be a goldfish
without the weight of memory
and desire
asfalt fliuch -
an duine is an t-ainmhí
gafa dua aige
wet asphalt -
how effortlessly it catches
man and beast
lá eile
bríce os cionn bríce
sinn go léir faoi bhallaí
another day
brick upon brick
we wall ourselves in
chloisfeadh páiste é -
blátha is a mbaile móinéir
á chaoineach acu
a child might hear it it
flowers weeping
for their meadow-land home
Collapse )