?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Monday night Irish Class, March 19, 2017
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 19ú lá mí na Márta 2018

Haiku le Gabriel Rosenstock

fidléireacht Shligigh
ag teach as ball éigin -
Lá Fhéile Pádraig
Sligo-style fiddling
coming from somewhere
St. Patricks Day
Sligigh (no lenition)?
NÁ BEATHAIGH NA COLÚIR!
RÓPHÓRÚ A THIOCFAID AS -
IS SALACHAR
DO NOT FEED THE PIGEONS!
IT LEADS TO OVERBREEDING -
AND FILTH!
sneachta síobtha i Nua-Eabhrac –
na francaigh féin
mothaíonn siad é
New York blizzard –
even the rats
feel it
ciúnas -
d'fhéadfadh bláth leis éag
de leamhthuirse gan léas
stillness -
a flower too can die
of unrelieved boredom
bheith i d'iasc órga -
gan eire na cuimhne
is an mhiangais ort
to be a goldfish
without the weight of memory
and desire
asfalt fliuch -
an duine is an t-ainmhí
gafa dua aige
wet asphalt -
how effortlessly it catches
man and beast
lá eile
bríce os cionn bríce
sinn go léir faoi bhallaí
another day
brick upon brick
we wall ourselves in
chloisfeadh páiste é -
blátha is a mbaile móinéir
á chaoineach acu
a child might hear it it
flowers weeping
for their meadow-land home
Léigh tuilleadhCollapse )