June 22nd, 2018

Irish

Monday night Irish Class, June 18, 2018

Rang Gaeilge, 18ú lá Mí na Mheiteam 2018

Seanfhocal

Is minic a fuarthas comhairle ghlic ó amadán.Clever advice is often gotten from a fool.
Tá níos mó ná a phaidreacha aige.He knows more than is prayers.(He is not stupid)
Dhá dtreabhfadh sé an tír, chaithfeadh sé an ríocht.If he'd plow the whole country, he would spend the kingdom. (he's a very hard worker, but he never gets ahead because he is a spendthrift.)

Súil le Breith

Collapse )