From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Iriish Class--Monday Night, November 24, 2008
Windycon09
gmcdavid

Rang Gaeilge, 24ú lá Mí na Samhna 2008

Wes was out, so we had a guest instructor, Tom J.

We read one of Aesop's Fables as Gaeilge.

An Sionnach agus an Chorr BhánThe Fox and the Stork
Bhí sionnach glic an tráth. Thug sé cuireadh chun béile do chorr bhán ocrach. 'Lig thusa do scíth. Gheobhaidh mise an bia,' arsa an sionnach. Shuigh an chorr bhán síos. Bhí boladh álainn ag teach ón gcistin. 'Seo,' arsa an sionnach agus leag sé dhá bhabhla bhreátha anraith ar an mbord. D'alp an sionnach siar a chuid. Ansin leag sé súil ar an mbabhla eile. Bhí an chorr bhán i bponc. Bhí a go ró-fhada agus ní raib an babhla domhain go leor.
glicclever, sly
tráthonce upon a time
thuggave. p. of tabhair
cuireadhinvitation
chun beileto a meal
do chorr bhánto a stork
ocrachhungry
'Lig thusa do scithTake a break, relax
gheobhaidh/yowə/ will get. Fut. of faigh
arsasays, said
suighsit
leagset, lay
babhlabowl (m4)
breathafine (adj.)
anraithsoup
alpbolt, devour, gulp
siardown (here, usually "to the west")
leag sé súil arhe laid eyes on
i bponcin a fix
a gobher beak
domhaindeep
D'eitil an chorr bhánn abhaile. Bhí sí ar buile agus bhí ocras fós uirthi. 'D'imir an sionnach gránna cleas orm is d'ith sé mo dhinear.' Smaoinigh sí ar sheift.
eitilfly
ar buileangry
imirplay
gránnamean, ugly
cleastrick
smaoinighthink
seiftplan
ar sheiftof a plan
Seachtain ina dhiaidh sin, thug an chorr bhán cuireadh don sionnach. 'Bhí an t-anraith sin chomh blasta,' ar sise, 'go ndearna mé roinnt mé féin.' Dhoirt sí an t-anraith in dhá phróca mhóra arda. D'ith sí a cuid go sásta. Ach ní raibh seans ag an sionnach. Bhí a shrón ró ghearr.
ina dhiaidh sin after that
chomhas, so
go ndearna mé roinnt mé féin that I made some myself [ndearna is past dep. of déan]
doirtspill, pour
prócavase(s), urn(s) m4
a cuidher portion
go sástahappily
ní raibh seans ag an sionnachthe fox did not have a chance
a shrónhis nose (a "his" lenites. a "her" does not.)
gearrshort
ró-ghearrtoo short
'Mo chleas féin a imriodh orm,' arsa an sionnach agus bhailigh sé leis.

Agus an ceacht...

Fillean an feall ar an bhfeallaire.
imriodhwas played. Past.aut. of imir.
Mo chleas féin a imriodh ormMy own trick was played on me
bailighcollect, gather
bhailigh sé leishe went away [abruptly]
Bailigh liom!Go away! [rude]
fillreturn, turn back, bend
fealldeceit, treachery, trick
feallairedeceiver, betrayer, trickster

focail eile — other words
fabhscéalfable
ainmhíanimal m4
díoltasachvengeful
an tseachtain seo caitelast week
an tseachtain seo chugainnnext week
plédiscussion, dealings
pléighplead, discuss, dispute
éistlisten, hear
éist lelisten to
tábhachtachimportant
brímeaning, significance, strength (f4 pl bríonna)
cabhraighhelp (v)
cabhraigh liomhelp me
cabhairhelp, assistance (n)
aithneacquaintance, recognition
Tá aithne agaibh WillWe know Will
furastaeasy
deacairdifficult
bheithvn of
casadhplay (music)
CasaimI play
Casann séhe plays
Ní chasaim gléas ceoilI don't play a musical instrument (note gen. of ceol)
Taitníonn ceol tíre liomI like country music
Is maith liom ceol a chasadhI like to play music
bannaband (music - m)
grúpagroup (music)
córchorus, choir
ceolmharmusical
Tá beirt phaistí agamI have two children
aobhinndelightful
Is páiste aobhinn éA child is a delight [note copula]
Caoilfhionn is ainm do m'inion.Caoilfhionn is the name of my daughter. (Note mo → m' before a vowel)
Ronan is ainm do mo mhac.Ronan is the name of my son
Is pian sa thóin é A___.A___ is a pain in the ass.
In class Tom said pian sa tóin, but I think sa forces lenition, e.g. sa ghairdin "in the garden."

  • 1

Sa forces lenition

(Anonymous)
Hi Glenn-

Your summary of our last class looks fantastic (as usual!) and, like you, I was wondering about the use of "sa" in Tom's sentence on Monday night.

I was also wondering if Tom's sentence had something to do with the "Rule of the Dentals- d/t" and perhaps that is why it was not lenited. I decided to contact one of Gael Mn's most esteemed experts, W, for some assistance (and that way I wouldn't have to dig through my disorganized notes).

W reminded me that this particular structure is somewhat more vexing because there "is no n at the end, which usually triggers the 'blocking' of the mutation, but sa is a version of i + an, so the n is kind of understood. And the definite article doesn't cause mutations when followed by d or t, so that's what's driving this situation". Ah, some days I wonder if I've forgotten more than I've ever learned...

Anyway, thank you again for sharing your notes, this has been a pian sa thóin, nach bhfuil?

~Jennifer


  • 1
?

Log in

No account? Create an account