From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Irish Class--Monday Night, November 2, 2009
Windycon09
gmcdavid

Rang Gaeilge, 2ú lá Mí na Samhna 2009

Paraphrase exercise

 1. an chíos "the rent"

  • An t-airgead míosúil a íocann daoine a bhfuil ina gcónaí in árasán
  míosúilmonthly
  íocpay

 2. bialann "restaurant"

  • Áit go bhféadtar dul a cheannach ruda le h-ithe

 3. sagart "priest

  • Fear an éadaigh "Man of the cloth"
  • Fear Dé     "Man of God"
  • Duine ina cheannas ar eaglais Caitliceach an phobail.
  ceannassovereignty, authoritym1
  pobalcommunity, parishm1

 4. arú amárach "[day] after tomorrow"

  • Céadaoin "Wednesday" [class was Monday]
  • Ní hé an lá seo chugainn, ach an ceann ag teacht ina dhiaidh sin. An dara lá seo chugainn.
  ina dhiadhafter

 5. bronntanas     "gift"

  • Rud a thugtar do dhuine charad nó theaghlaigh, dona lá breithe, Nollaig, nó ócáid spéisiúil mar sin de.
  ócáidoccasionf2
  mar sinlike that
  mar sin deand so on
  donafor him/her/gənə/ prep. pronoun
  trína cheilemixed up"through each other"
  spéisiúilspecial


From Wes's official notes: The shopping exercise, annotated.

Réitmis an Béile     "Prepare the meal"

Tá oraibh inniu an béile a ullmhú. Ar an drochuair, Níl agaibh na comhábhair is gá fós. Téigí á gceannach.

inniutoday
ullmhaighmake ready, prepare/uləwi/
drochuairevil hour, crisisf2
ar an drochuairunfortunately
comhábharingredient
need, requirementm4
fósyet
Téigí á gceannach.Go buy them.Plural imperative. Note pronoun vn construction.

Tá muid inár gcónaí i mbaile beag simplí, agus níl mórán rudaí spéisiúla le fáil sna siopaí seo againne. Mar sin, tá oraibh oidis shimplí a dhéanamh dó.

bailetownm4
simplísimple
le fáilin order to get
seo againnetheat we have
oidisrecipe

Díolann na daoine sa rang na comhábhair is gá an béile a réiteach. Téigí thart timpeall an tseomra na rudaí a bhailiú.

díolsell,
thartround, about, by
timpeallround, circuitm1
bailighcollect, gather

Níl an méid airgid agaibh ach cúig chomhábhar agus deoch amháin a roghnú.

méidamount, quantitym4
roghnaighchoose, select/rauni:/

Tar théis á gceannach, insígí dúinn céard a réitigh tú don bhéile agus cén duine a bhfuair tú na comhábhair uaidh.

Tar théisafter
á gceannachbuying themNote vn pronoun construction
don bhéilefor your meal
faighfindpast fuair
Inistellpl imp insígí
dúinnto us

Insígí dúinn chomh maith le bhur dtoil, má bhí rudaí nach raibh tú i ndán a fháil.

chomh maithas well
i ndán a fháilgot able to get

Mar shampla:

Stobhach Gaelach     "Irish stew"

Comhábhair éigeantacha "Compulsory ingredients"
caoireoil     "mutton"
fataí     "potatoes" [Cois.]
oinniúin     "onions"
peirsil     "parsley"
salann     "salt"

[Teastionn sé gairleog].

Deoch
beoir

Rud nach raibh ar fáil
Ba mhaith liom eorna a chur isteach sa stobhach freisin, ach níl sí ar fáil.

ar fáilavailable
eornabarleyf4

Na Siopadóirí

An Grósaeir
Earraí Grósaera
     "Grocery items"

Glasraí     "vegetables"
__ leitís     "lettuce"
__ cabáiste     "cabbage"
__ peirsil     "parsley"
__ trátaí     "tomatoes"
__ piobair ghlasa     "green peppers"
__ picilí     "pickles"

Meacain     "Root vegetables"
__ fataí     "potatoes" [Cois.]
__ meacain dearga     "carrots"
__ tornapaí     "turnips"
__ biatais     "beets"
__ oinniúin     "onions"
__ gairleog     "garlic"

Torthaí     "Fruits"
__ oráistí     "oranges"
__ úlla     "apples"
__ piorra     "pears"
__ plumaí "plums"

An Ceannaí     "the dealer, merchant"
Earraí Triomaithe     "dry goods"

__ salann     "salt"
__ piobar     "pepper"
__ siúcra     "sugar"
__ noitmig     "nutmeg"
__ ola     "oil"
__ fíon     "wine"
__ beoir     "beer"
__ arán     "bread"
__ brioscaí     "biscuits"
__ seacláid     "chocolate"
__ fínéagar     "vinegar"
__ plúr     "flour"
__ cnónna     "nuts"
__ fíonchaora     "grapes" (lit. "wine berries"!)

An Déirí     "the dairy"
Earraí Déiríochta

__ bainne     "milk"
__ cáis     "cheese"
__ uibheacha     "eggs"
__ uachtar     "cream"
__ uachtar reoite     "ice cream"
__ im      "butter"

An Búistéir     "the butcher" [m3]
Earraí Búistéara

__ mairteoil     "beef"
__ caoireoil     "mutton"
__ muiceoil     "pork"
__ liamhás     "ham"
__ bagún     "bacon"
__ sicín     "chicken"
__ ispíní     "sausage"

Comhrá ar shiopadóireacht.     "Conversation while shopping"

Open with a greeting.

1: Céard a dhíolann tú?
2: Is ____________me. Díolaim ___________.

2: Céard ba mhaith leat? /Sea anois, an bhféadaim cúnamh leat?

1: Ba mhaith liom _________ a cheannach inniu.
A bhfuil _______ agat?

2: Tá, Tá _________ agam. Cé mhéad a theastaíonn uait?
Níl ___________agam, Bain triail as an ___________.

Remember to say thanks and give an end greeting.

Reverse your roles and repeat until all your ingredients are obtained.

Do Bhéile:

B L T ceapaire

 1. bagún
 2. leití
 3. tráta
 4. arán
 5. im (Níl maonáis ar fáil)

Deoch: beoir

Comhábhar nach raibh ar fáil: maonáis

earragoods, merchandisem4
triomaighdryv /t'r'imi:/
déiridairym4
ceapairesandwichm4

?

Log in

No account? Create an account