From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday night Irish Class, May 10, 2010
Windycon09
gmcdavid

Rang Gaeilge, 10ú lá Mí na Bealtaine 2010

Go Maolaí Air "May he back off"
pt. 2
Scríofa ag Wes Koster

 1. Beag nach mbeadh a oiread sin gruaime agus bróin rómhór air, dá gcríochnódh an scéal díreach ansin, ach mar a tharla sé, bhí balla sean aisteach cloiche taobh thiar dhár dteach beag. Bhí sé sa láthair sin, a dúirt m'athair liom, i bhfad roimh an am a thóg a sheanathairse ár dteachín. Agus tá sé ina sheasamh thiar ansin go dtí an lá seo againne anois.

  Beag nachalmostNote dep. form of
  Beag nach bhfuil sé marbh.He is almost deadLit. "A little but he was dead." More idiomatic than beagnach marbh.
  beag nach mbeadh(It) would almost be
  a oireadas much, that muchoiread is the subject
  gruaimgloom
  taobh thiar dein back of
  i bhfad roimhlong before
  seanathairsegrandfatherEmphatic
  brónsadness, sorrowbróin
  airon itar
  rómhór airtoo much [on it] + mór
  Beag nach mbeadh a oiread sin gruaime agus bróin rómhór air That much gloom and sadness would be almost too much
  if/γa:/. "if" in the sense of something that is unattainable, used with the conditional
  dá gcríochnódh an scéal díreach ansinif the story would end right there
  tarlaighhappen, occurp tharla
  ach mar a tharla séas it happened
  aisteachstrange
  dár dteachour housede/do + ár. Cois. dhár
  dá theachhis housede/do + á. Cois. dhá
  dá teachher housede/do + á. Cois. dhá
  taobh thiar dein back of
  bhí balla sean aisteach cloiche taobh thiar dhár dteach beag. a strange old wall of stone was in back of our little house
  láthairplace, sitef
  sa láthair sinin that place
  tógbuild, raise, take
  ina sheasamhstanding
  go dtíuntil
  an lá seo againne anoisuntil today"until this day is at us now"

 2. Sheas an balla seo i dtaca an bhuin cnoic, a raibh seandair bhán chnapánach fhadharcánach ag fás ar bhruach air. Mar ar fhás siad, chas fréamhachaí an chrainn a mbealach amach, agus bhrúigh siad mala an chnoic thrí chlocha caonaigh an bhalla ar bhun. Chuir siad suíomhannaí coibhneasta na seanchloch níos mó ná beagáinín as a mbunriocht cheaptha, ach de réir cosúlachta ag an am céanna, choinnigh iad i mbarróg dhaingean teaghlaigh.

  seasstandv
  tacabase, support
  cnochill
  bunbase
  i dtaca an bhuinup against the base
  Sheas an balla seo i dtaca an bhuin cnoic This wall stood up against the base
  bánwhite
  cnapánachgnarly
  fadharcánachknotted, bumpy
  seandairold oaksean + dair
  fásgrow, growth
  bruachedgem1
  ar bhruachon (the) edge
  malabrow, slope
  mala an chnoicthe hillside
  caonachmossy
  ar bhunat (the) base
  an bhalla ar bhunat the base of the wall
  suíomhanna coibhneastarelative positions
  níos mó ná beagáinínmore than a little bit
  ceapknow, intend
  bunriocht cheapthaoriginally intended configuration, form
  de réir cosúlachtaapparently
  ag an am céannaat the same time
  fréamhrootf2 pl fréamhacha
  Mar ar fhás siadas they grew
  brúighpush, shove, press, crush
  casturnv
  sciobthafastadj
  céannasame, in like manner
  coinnighkeep, hold
  barróghug, grip, embrace
  teaghlaighfamilial
  daingeanstrong
  bealachway, roadm1

 3. Bhí mé in ann é a fheiceáil ó fhuinneog mo sheomra leapa, agus uaireanta sa gclapsholas, chonacthas go mbeadh crithloinnir air, le cuma an ghealáin sí. Ar feadh an lae, seans go dtángthas ar seilidí corrdhaite a mbealach a dhéanamh agus ag tónacán idir na gágaí. Agus amanta eile, Ní fhuarthas spléachadh ar chréatúir bídeacha ag sciuird agus ag scinneadh ansiud is anseo, ach as coirnéal na súile.

  Bhí mé in ann éI was able
  seomra leapabedroom
  clapsholasdusk
  chonacthaswas seenpast aut. of feic
  go mbeadhwould be
  crithloinnirshimmerObject of the sentence here
  le cumawith [the] appearance
  gealán sífaerie light, will o' the whisp
  feadhdistance, duration, extentm2
  ar feadhduringfollowed by gen.
  seilidesnail, slugm4
  go dtángthas artar ar "find, happen across" past aut.
  bealachway, roadm1
  corrdhaiteodd coloredcorr + dath. va
  ag tónacánsquirming
  amanta, uaireantasometimes
  gágaí, gágacrevices
  fuarthaswas gotten, was foundPast aut. of faigh
  spléachadhglimpse
  ag sciuirdscurrying
  ansiud is anseohere and there, back and forth
  súileyef2 gs,npl súile. Gpl súl
  Ní...achonly B ach A "Only A B". Here "Only out of the corner of the eye were found a glimpse of ...."
  bídeachatiny
  ag scinneadhslithering

 4. Shíl mé go raibh aithne chruinn agam ar chomhrianta an bhalla seo, ar ndóigh, mar gheall ar go raibh sé ar fáil dom le staidéar a dhéanamh air, mo shaol óg go léir. Ach is minic a bhí an ócáid a tháinig mé ar chorrghné nua ann, roimhe sin anaithnid, a chuir faoi dhraíocht mé.

  sílthink
  aithneknowledge, acquaintance
  cruinncomplete, exact
  Shíl mé go raibh aithne chruinn agamI thought I knew completely
  comhriantacontours
  an bhalla seoof this wall
  ar ndóighof course
  mar gheal ar ...because of
  ar fáilavailable, to be had, to be gotten
  staidéarstudy
  go léirentire
  mo shaol óg go léirmy entire young life
  ócáidoccasion
  chorrghnéodd traitcorr + gné
  roimhe sin anaithnidbefore then unknown
  minicoften
  duine a chur faoi dhraíochtto fascinate someone"put someone under magic"

 5. Ach céard faoin méid sin uilig, a d'fhiafrófá. Céard a bhainfeadh sé sin leis an scéal agus mo dheartháir? Bhuel, bhí an balla seo síor-fhoinse iontais agus taiscéalaíochta do mo shamhlaíocht, mar aon le sos maith óna shíor-achasán. Agus sa deireadh, dháiríre, thug sé rudaí amach dhúinn leis i bhfad níos iontaí ná lom-chrithloinnir nó seilidí scallta.

  céard faoinwhat about
  méidamount
  uilig sinall of that
  d'fhiafrófáyou would ask2nd pers. cond. fiafraigh "ask, inquire"
  ag baint leisrelated to, have to do with
  foinsesource
  ballawall
  iontaswonder, surprise
  síor-true, real
  síor-fhoinse iontaisreal source of wonder
  taiscéalaíochtexploration, reconnaissancef3
  samhlaíochtimaginationf3
  do mo shamhlaíochtfor my imagination
  mar aon leas well as, the same as being…
  sospause, interval, respitem3 pl sosanna
  ónafrom his
  achasántaunting
  dáirireseriousness
  tabhair...amachreveal
  rudaí a thabhairt amachto bring things out, to reveal things
  dúinnto us
  lom-mere, scant
  crithtremble, shiverv, m3
  loinnirlight, brightness, radiance
  or
  scalltameasly, paltry
  seilidesnail, slugm4


?

Log in

No account? Create an account