?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday night Irish class, May 17, 2010
Windycon09
gmcdavid

Rang Gaeilge, 17ú lá Mí na Bealtaine 2010

Go Maolaí Air "May he back off"
pt. 3
Scríofa ag Wes Koster

 1. Chomh glan le criostal is cuimhin liom an chéad oíche, an chéad nochtadh. Bhí an lá féin mí-eachtrúil go leor; ag bánú clochán, scuabadh reoimh an iarta, agus an t-am ar fad, mo dheartháir thar mo ghualainn, le hath-magadh dom, feanntach go deo.

  chomh glan le criostalas clear as crystal
  Is cuimhin liomI remember
  Tá cuimhne agamI remember
  nochtadhappearance, disclosure
  bánúclearingvn
  scuabadhsweepingvn
  clochanstonegs, npl clochain. gpl clochan (here)
  iartahearth
  an t-am ar fadthe whole time
  thar mo ghualainnover my shoulder
  mí-eachtrúiluneventfulNeg. prefix -
  ath-magadhnew joke/mockery/taunt/jibePrefix ath- "new, yet, another"
  domfor me

 2. Bhí an oíche sin i gceist, i ndiaidh dhár ndinnéir le béil leathana, ar ball beag tar éis ár ndul a chodladh. Agus mise i mo luí, ag machnamh ar chruatain is fhadálacht an lae, súile leathoscailte fós, thug mé preab ait faoi deara ag rince tríb an bhfuinneog agus ar an mballa in aice leis an tsíleáil.

  béal leathanyawninglit. "open mouth"
  ar ball beag tar éissoon after/thereafter
  dul a chodladhgoing to sleep
  a beith i luíbe in bed
  machnamh ar rudto ponder something
  cruatantrials, tribulations
  fadálachttedium
  leathoscailtehalf-open
  súile leathoscailte fóseyes still half-open
  tabhair faoi deara ar rudto notice something
  preabflicker
  aitstrange = aisteach. No fada, not áit
  síleáilceilingf3

 3. Céard é seo? tháinig mo ghlór liomsa féin aníos faoi m'anáil. Dobair dom titim as mo leaba, agus ag lámhacán trasnan urlár le haghaidh na fuinneoige, d'ardaigh mé mo shrón go dtí an leac, go díreach an méid is a bhí mé in ann fheiceáil céard a bhí ag tarlú amuigh, gan a bheith feicte mé féin ag an rud anaithnid a bheadh ag suaitheadh ansiúd.

  Céard é seo?What is this?
  glórvoice
  tárcomep tháinig
  aníosfrom below
  faoi m'anáilunder my breath
  dobair dom titimI almost fell
  ag lámhacáncrawling
  trasnanacross
  ardaighraise
  leac na fuinneoigethe window sill
  go díreach an méidexactly enough toLit. "the amount"
  an rud anaithnidthe unknown something
  suaitheadhstirring, moving
  ansiúdyonder, out there

 4. Ildaite a bhí sé, le dearg ina ardcheannas. Glioscarnach agus spréachcharnach, ní raibh a dhath níos mó ná m'ionga ordóige féin. Bhí liathróid beag bídeach solais ann, agus cosúil uirthi mar shórt min-lochrainn ag snámh roimh an mballa chloiche. Ach ní raibh sí an ach meandar agus í ag dul as m'amharc, sa ngág idir dhá chlóchán.

  ildaitemulticolored
  ardcheannaspredominance
  glioscarnachsparkling
  spréachcharnachsparking
  dathcolor, appearance
  a dhathits appearance[present context]
  níl a dhath níos mó náno bigger than
  ionga ordóigethumbnail
  ...ní raibh a dhath níos mó ná m'ionga ordóige féin.It[s appearance] was no bigger than my own thumbnail
  liathróidballf, hence uirthi
  bídeachtiny
  cosúil a bheith ar rud/duineto have an appearance like, look like something/somebody
  sórtsort, kindn
  min-lochrannmini-lantern
  meandaran instant
  Ach ní raibh sí ann ach meandar ....But it was only there an instant ... ach "only".
  as amharcout of sight
  gágcrack, crevice

 5. Agus mo dheartháir? Shrann sé trid, aird ar bith a bheith aige ar eachtra uilig

  srannsnorev
  airdnotice, attention
  gan aird a bheith agat ar rudwithout your noticing, without a clue
  uiligentire, whole= uile
  eachtra uiligentire event

 6. An mhaidin in dhiadh sin, ní dúirt me dada fúithi le duine ar bit, is lú acu leisean. Ach bhí rún daingean agam fanacht i mo dhúisceart an dara oíche sin, le spléachadh a fháil ar an lóchrannín dearg uair amháin eile ar a laghad.

  An mhaidin in dhiadh sinThe morning after that
  dadaanything/tadə/
  fúithiabout itfaoi + . Fem because it references liathróid
  rúnintention, secret
  rúnaísecretary
  daingeanstrong
  rún daingean a bheith agatYou have a strong intention (to do...)
  fanacht i dhúisceartstay awake
  darasecond
  an dara oíche sinthat second night
  le a fháilin order to get
  spléachadhglimpse
  faigh spléachadh ar rudget a glimpse of something
  lóchrannínlittle lantern-ín diminutive
  uair amháin eileone more time
  ar a laghadat least

  lóchrannín dearg: dearg is not lenited because it begins with the dental d- and the previous word ends with -n.leleth. Hence a noun that starts with a vowel is prefixed by h when it follows le and a noun that starts with a consonant is not lenited

/é/í when not next to a verb.

scríofa agwritten by