?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, July 12, 2010
Windycon09
gmcdavid

Rang Gaeilge, 12 lá Mí na Iúil

Some initial conversation about the Summer

roghachoice/rau/
Níl plean samraidh agam. Tá ag déanamh sé mar téimI don't have a summer plan. I am making it up as I go. [my contribution]

Go Maolaí Air "May he back off"
pt. 5
Scríofa ag Wes Koster

 1. "Lig dom, a thíoránach!" a scairt mé le déistin. "Céard é an diabhal a tháinig ort?!" Bhí sé cheana thar fóir, agus mise salach cáidheach sa gclábar. Rinne mé iarracht i mo fhearg áladh a thabhairt air; gan rath. Nár thug sé ach céim beag ar chúl uaim, agus bhí mé ar ais sa láib. Sheas sé ag gáire ar bharr, agus a mhéar a dhíriú orm. "A bhanbh! Fan thíos mar a bhfuil tú, a mhuicín, san áit a oireann duit!"

  lig domlet go of me
  tíoránachtyrant, jerk, creepvocative here(?)
  scairt; ag scairteadhyell; yelling
  déistinhorror, disgust
  Céard é an diabhal a tháinig ort?!What the devil came over you?"What is the devil that came on you?"
  tá sé thar fóirIt's out of control"over the edge"
  cheanaalready
  salach cáidheachfilthy dirty
  clábar, láibmud
  iarracht a dhéanamhto try to do
  fearganger
  áladh a thabhairt ar dhuinelunge at someone"He had only to give a lunge."
  gan rathwithout successNo need to repeat the verb (bhí)
  Nár ... sé achHe only
  céim a thabhairt ar chúltake a step backwardthabhairt /hort/
  uaimfrom me/wem/
  air ais[came] back
  ar bharr ormon top of me
  seasstand
  méarfingera mhéar "his finger"
  dírighaim, direct
  banbh, muicínpiglet, piggy
  mar atá tú.. as you areindependent form
  mar a bhfuil tú.. where you aredependent form
  mar a bhí tú.. as you wereindependent form
  mar a raibh tú.. where you weredependent form
  áitplace
  oir doto befit, belongduit not lenited because preceded by -n (dental)

  For more on direct and indirect relative clauses see chapters 1 and 4 or Intermediate Irish.


 2. Ní tharlódh! Ní tharlódh sé seo aríst i gcónaí! Ní bheadh mo shaol cráite aige feasta. Ní feasta. Gheobhainn a leithscéal. Sin mo lámh dó ann. Ar cibé dóigh, bhainfeadh mise sin as. Fliuchta 's stofa le fearg a bhí mé an chuid eile den lá gránna sin, agus níor lig mé mo chroí trom a éirí beagáin bhig aríst ach go dtí i ndiaidh an chróntrátha, leis an seans go bhfillfeadh an solaisín.

  tarlaigh; ag tarlúhappen; happeningcond. tharlódh
  arís i gcónaíever again
  saollife
  cráite ag duineruined by someone
  Ní bheadh mo shaol cráite aige feasta.My life would not be ruined by him.aige "by him"
  feastaanymore/from now onwith neg. verb/with pos. verb
  gheobhainnI would get1st pers cond of faigh
  leithscéalapology
  sin mo lámh dó annyou have my word [hand] on that.
  cibéwhatever, whichever
  ar ndóighof course
  ar cibé dóighby whatever means
  bainfidh mé sin asI'll make him pay for that"extract that out of him"
  fliuchta agus stofalit. "wetted and stewed"
  an chuid eile de rudthe rest of something
  gránnahorrid
  níor lig méI didn't let
  níor lig mé ... ach... I only let ....
  éirighlighten [here]vn éirí
  beagáin bhiga little bit"even a littls bit". gen. because obj of vn éirí
  tromheavy
  cróntráthduskgen because follows i ndiadh
  fill; ag filleadhreturn; returning

 3. Bhí an oíche sin níos dorcha agus níos dubha ná aon cheann eile na bliana sin. Shleamhnaigh mé thar mo thuismitheoirí in a gcodladh, agus amach i dtreo an bhalla chúil. Mo dhroim in aghaidh na gcloch caonaigh, agus an taca mo chloiginn á ligean le fréamh ramhar amháin an tseanchrainn, mar a d'fhás [mar ar fhás] sí anuas in aice liom, shuigh mé féin síos i gcaoi chun go bhféadfadh an fhréamh mé a dhoiléiriú, nuair a láithreodh an lóchrainnín. B'in an plean, ar a laghad.

  ná aon cheann eilethan any otherceann "one" references oíche
  sleamhnaighslide, slip, smmoth
  i dtreoin the direction of+ gen.
  droimback[anatomical]
  cúilback
  in aghaidhagainst+ gen.
  clochstonef2 na gloch gpl
  caonachmossm1
  tacabase
  taca ligean le rudto lean against something
  cloigeannskull, head
  fréamh ramharfat root
  fréamh ramhar amhaínone fat root
  fásgrow
  in aice liomnext to me
  suighsit, seat/si/
  i gcaoi chun goin a way so as to+ eclipsed verb
  bhféadfadhwould be able toféad
  doiléirigh; ag doiléiriúobscure; obscuring
  láithrighappear
  laghadsmallness, fewness
  ar a laghadat leadt

 4. Go ham luí domhain a shuigh mé go ceannláidir. Ach an t-oíche, i bhfad níos seanchleachta ar a ceannláidreacht, chlóigh sí mé, agus chonacthas dom nár dhún mé mo shúile ach le cupla nóiméad. D'oscail mé iad aríst eile le breathnú ar an ngealach ag caitheamh solais ar m'aghaidh. Chaith sé gurbh í a breo sin aici, do mo mhúscail le geit. Ach fan nóiméad! Níorbh í ceann gealaí an oíche sin, agus an ghealach; Ní raibh sí dearg ar dhath! Go díreach ansin roimh mo shrón bhí an lóchrainnín ina foluain. Agus nuair a tharraing mé m'anáil isteach le hiontas go tobann, bhí sí imithe de sciotán le taobh an bhalla agus isteach i ngág, go díreach mar sin.

  go ham luí domhaininto the wee hourslit. "till the time the world lies"
  ceannláidirstubborn
  seanchleachtaexperienced, practices
  bhfad níos seanchleachtafar more experienced
  ceannláidreachtstubbornness
  nár dhún mé mo shúile ach le cupla nóiméadonly closed my eyes for a couple minutesnar ... ach "only"
  clóigh; ag clóoverwhelm, overwhelming
  chonachtas[it] seemed, was seenpast aut of feic
  feictear domit seems to meaut?
  breathnaighobserve, watch
  le breathnú ar an ngealachin order to look at the moon
  arís eileonce again
  gealachmoon
  caithwear (out), spend, consume
  caitheamhwear, consumption, spending, beaming [here]
  aghaidhface
  chaith sé gurbh éit had to have been, must be that it was
  breoglow
  múscailwake, awake
  le geitwith a shock
  níorbhwas notneg copula níor
  oíche ghealaímoonlit night
  ceann gealaímoonlit one [night]
  ar dhathin color
  bheidh i bhfoluainbe hovering
  tarraingpull, draw, attract
  anáilbreathf3
  go tobannsuddenly
  imighgo, leaveva imithe
  bhí sí imitheshe was gone
  de sciotánquickly, suddenly
  le taobhalong+ gen.
  le taobh an bhallaalong the wall
  gágcrack, crevicef2
  go díreach mar sinjust like that

 5. Choinnigh an breo a dhoirteadh as an ngág idir na clocháin. Bhí mé in ann fheiceáil cé acu ar éalaigh sí thríd. Ag múscailt gach splaince misnigh ar fáil dom, thug mé spléachadh isteach inti.

  coinnigh; ag coinneáilkeep, continue; keeping, continuing
  doirt; ag doirteadhpour; pouring
  clochánstepping stones
  Bhí mé in ann fheiceáilI was able to see
  cé acuwhich one of them
  éalaigh; ag éalúescape, escaping
  múscail; ag múscailtwake; waking; to muster [here]vn múscailt
  gach splancevery ouncelit. "every spark"
  misneachcouragem1 gen. misnigh
  ar fáil domavailable to me
  Ag múscailt gach splaince misnigh ar fáil domMustering all the courage I had
  intiin it(f) í
  isteach intiinto it[the crack]
  spléachadh a thabhairttake a peek

 6. Cén Ghaeilge atá ar "cliffhanger"? :-)>