?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, July 26, 2010
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 26 lá Mí na Iúil

Go Maolaí Air "May he back off"
pt. 6
Scríofa ag Wes Koster

 1. Domhain isteach sa gcnoc chuaigh an lóchrainnín, a dearg ag dul i gcomhar le slua dathanna neamhshaolta eile. Ba bogha báistí faoin talamh; domhan uaidh féin é, agus an ghág sin, doras isteach ann. Chonaic mé ar gach cineál crutha agus solais ag eitilt is ag scinneadh thart i saghas uisceadán faoi thalamh, chuile acu as m'aithne. Bhí siad beo go deimhin. B'fhéidir go raibh siad cliste chomh maith. Bhí, Tá mé cinnte faoi.

  domhaindeepf2
  Domhain isteach sa gcnoc chuaigh an lóchrainnínThe little lantern went deep into the hill.
  comharcooperation, partnership, working together
  téigh i gcomhar lejoin with
  sluacrowd, army, host
  neamhshaoltaunworldly, ethereal, otherworldly
  a dearg ag dul i gcomhar le slua dathanna neamhshaolta eile her red joining with a crowd of other unearthly colors.
  boghabow, ring, circle
  bogha báistí, tuar ceatharainbow
  talamhearth, ground, landfaoi thalamh "under the earth"
  domhanworld
  uaidhfrom itó /wai/
  gágcrack, crevicef2 an ghág sin "that crack"
  bí ó féinbe in (and of) itself
  Feic ... arlook at, behold
  cineálsort, kind, form
  gach cineál; saghasevery sort; kind of + gen
  cruthshape, appearancepl crutha
  cruthaighform, shapev vn cruthú
  eitilflight, flutter, flyvn eitilt
  scinnstart, spring, dartvscinneadh thart flitting around
  uisceadánaquarium
  chuileall [?]gach uile [?]
  acuof them, at themag
  as m'aithneout of my recognition
  Bhí siad beo go deimhinThey were certainly alive
  clisteclever, intelligent
  chomhas, so
  B'fhéidir go raibh siad cliste chomh maith.Perhaps they were intelligent as well.

 2. Mar a stán mé isteach inti, thosaigh mé cogair a mhothú; glórtha ag canadh le chéile i gcogair, go díreach ciúin go leor le nach raibh mé in ann fáil amach céard a raibh siad ag rá, ar dtús. Ag dhíriú m'aire uilig air, agus mo dhá shúile greamaithe ar an lonracht damhsa, chuir mé cluas ghéar orm féin na focail a fháil amach. Agus ansin bhí me leo, ".. do mhian,.. do mhian,.." a bhí siad ag rá, "do mhian."

  stánstarevn stánadh
  intiin iti 3rd pers sing fem
  tosaighbegin
  cogarwhisper, secret, talkpl cogair
  mothaighfeel, sense, hear, perceive
  glórvoicepl glórtha
  cansing, chantvn canadh
  ciúincalm, still
  go díreach ciúinquiet enough
  faighgetvn fáil
  fáil amachfind out, make out, ascertain, "tell"
  céardwhat
  tússtart, origin, precedencear dtús "at first"
  dírighstraighten, aim, direct, point
  uiligall/lug/
  airecare, attention
  dírigh d'aire uilig ardirect you full attention to
  Ag dhíriú m'aire uilig airDirecting my entire attention at it
  súileyef2 gs,npl súile
  greamaighfix, glueva greamaithe
  lonraighshine, illumine, sparkle
  lonracht damhsadancing luminescence
  cluasearf2
  géarsharp
  chuir mé cluas ghéar orm féinI strained to hear "I put on my sharp/pointed ears"
  leowith themle
  bí leisto "get it"
  Agus ansin bhí me leoAn then I was with them [the words]
  mianwish
  abairsayvn

 3. Níor thug mé an nóiméad díreach faoi dheara, ach nuair a bhí mé in ann mo chloigeann a chur in eagar aríst eile. Bhí an t-amharc imithe ón ngág idir na cloiche romham, agus caitheadh mo scáthsa féin orthu anois. Bhánaigh an lá leis an ngrian ar bhun na spéire, thar mo ghualainn, agus thosaigh mé ag creathnú roimh an maidin tais fhuar.

  tabhairt faol deara
  nóiméad díreachexact moment
  in annable to
  cloigeannskull, head
  eagararrangement, order, statem1
  aríst eileonce again
  amharcsight, look, view
  imithegone, departed
  ónfrom
  romhambefore me, in front of me
  caitheadhspent, thrown, worn out, cast
  scáthshadow
  orthuon themar
  bánaighwhiten, clear out
  bhánaigh an láthe day dawned
  ar bhun na spéireon the horizon"on the base of the sky"
  bunbase, bottom
  tharover
  guallainnshoulder
  tosaighbegin, start
  creatnaightremble, quake, flinch, shivervn creathnú
  roimhbefore
  taisdamp, moist, humid, soft
  fuarcold
  an maidin tais fhuarthe damp cold morningmaidin is fem., so fuar is lenited. However tais begins with a t
  following an s (dentals), so the lenition is cancelled.

 4. Uraíodh mo scáth féin ag ceann eile go tobann. Mo dheartháir ina sheasamh i mo dhiaidh a bhí ann, agus chúb mé siar ón gcinniúint ag teacht orm. Thug sé smitín i gcúl an chloiginn dom, agus ag magadh, "Céard atá ar siúil agat amuigh 'nseo chomh moch, a bhanbh beag dearg?!"

  úraighfreshen, scour
  uraigheclipsepast aut uraíodh "was eclipsed"
  scáthshadow
  ceann eileanother one
  tobannsudden, hasty
  seasstand
  i mo dhiaidhbehind me
  Mo dheartháir ina sheasamh i mo dhiaidh a bhí ann It was my brother who was standing there behind me
  cúbbend, cower, shrinkdheartháir /γa:ər/
  siarwest, back
  cúb siar ó rudto cringe (away) from something
  cinniúintfate, destiny, the inevitable
  smitincuff, sharp blow, rap, tap, whackm4
  cúlreserve, support
  i gcúlin reverse, on the back
  cloigeannskull, headg here
  magadhmockery, mocking
  Céard atáwhatis
  siúlwalk, movementm1
  siúilwalkv
  ar siúilgoing on, happening
  chomhas, so
  early
  banbhpigletm1

 5. Bhrúigh mé thairis d'aonturas, agus ar ais isteach sa teach. Bhí cúram agam a chomhlíonadh. Dheonódh an solaisín mo mhian dom. B'in an chiall. Choinnigh m'athair pionsail is páipéar an chuntas míosúil a dhéanamh. Ní raibh uaim ach píosa beag bídeach do mo chríoch. Bhí Máthair dár múineadh scríofa, agus bhí mo mhuinín go raibh an oiread eolais agam teachtaireacht a sheoladh don lóchrainnín agus dá cairde. Streachail mé na litreachaí a chruthú go soléite, ach bhí rún daingean agam. "Go.. maolaí..air," a scríobh mé. B'fhéidir go mbeadh siad in ann an fhadhb a réiteach, gurb í mo dheartháir.

  brúighpress, shove, push
  thairisacross him, over him, past himthar
  brúig tharpush past
  d'aonturasintentionally, on purposed'aon turas "of one purpose"
  ar aisback, again
  cúramresponsibility, care, task, purpose
  comhlionfulfil, perform, complete, accomplish
  comhlíonadhfulfilment
  deonaighgrantcond. here
  B'inThat wasBa sin
  ciallsense, sanity, perception
  B'in an chiall.That was the meaning
  coinnighkeep, maintain, store
  cuntascount, account
  míosúilmonthly
  cuntas míosúilbills"monthly reckoning"
  tá ó XX needs
  Ní ... achonly
  Ní raibh uaim achI only neededuaim /wem/
  bídeachtiny
  críochlimit, boundary, end
  do mo chríochfor my purpose
  dárto us"for our"
  rún daingean a bheith agat
  múinteach, instructvn múineadh
  muinintrust, confidence
  oireadquantity, amount
  an oiread Xthat much X+ gen
  eolasknowledgeg eolais
  teachtaireachtmessage
  bhí muinín agam go...I was confident that
  seolsendvn seoladh
  to herdo/de + a "for her"
  streachailpull, strive, struggle
  litreachletter [ABC][fada on plural?]
  cruthaighform, create
  soléitelegiblego soléite "legibly"
  rúnmystery, secret, intention
  daingeanstronghold, fort
  rún daingeanstrong intent
  rún daingean a bheith agatbe bound and determined
  fadhb a réiteachsolve a problem
  gurb é, gurb í ..., that was ...Joining 2 noun expressions
  B'fhéidir go mbeadh siad in ann an fhadhb a réiteach, gurb í mo dheartháir Perhaps they would be able to solve the problem that my brother was.fadhb /faib/ "problem" is fem., hence í

thar
tharampast me
tharatpast you
thairispast him/it
thairstipast her/it
tharainnpast us
tharaibhpast you all
tharstupast them