From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday night Irish class, August 9, 2010
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 9ú lá Mí na Lúnasa 2010

cóipcopyf2 pl cóipeanna
le seachtain amháinfor one week
inisislandf2
inistellvn insint

Go Maolaí Air "May he back off"
pt. 7
Scríofa ag Wes Koster

 1. Chuir mé an píosa páipéir sa ngág; domhan isteach, ionas nár fheicfí ná thógfaí amach ar ais é. Ní fhaca duine ar bith mé á dhéanamh, agus ní raibh orm ansin ach fanacht is feiceáil céard a tharlódh. Bhí súil agam go mbeadh laethanta níos fearr ag teacht dom ar ball, ach níor chuir mé go fírinneach san áireamh cén chaoi a bhainfeadh sé do mo dheartháir.

  ionas go ...so that, in order to ...
  tógtake, liftcond. aut.thógfaí
  aisback, again
  ionas nár fheicfí ná thógfaí amach ar ais éin order that it would not be seen or taken back out
  á dhéanamhdoing
  fanachtwait, staym3
  feiceáil seeingvn of feic
  tarlaighhappen, occurp aut tharlódh
  ní ... ach only
  ní raibh orm ansin ach fanacht is feiceáil céard a tharlódhI had only to wait and see what would happen
  súileye, hope
  Bhí súil agamI had hoped"Hope was at me"
  daypl laethanta
  ar balla while ago, presently, soon, later
  go fírinneachactually, truly
  cén chaoihow
  rud a chur san áireamhto figure, reckon, take into account
  bain doaffect, interfere withcond bhainfeadh do "would hinder"

 2. Ag an mbord a bhí muid, ar an maidin sin céanna, agus ag ithe ár gcuid bricfeasta. Ní raibh muid cainteach ar feadh na n-uaire mocha sin, de ghnáth. Ach nuair a chonaic muid mo dheartháir, agus céard a bhí ar siúil aige, bhí na súile againn, gach péire, mar fochupáin inár gcloigne, agus ár smigeanna tite ar an mbord.

  an maidin sin céannathat same moring
  ár gcuid bricfeastaour breakfast
  cainteachchatty, talkative
  ar feadhthroughout, as far as+ gen.
  mochearly
  na n-uaire mocha sinthose early hours
  gnáthcustom, usage, customary thingm1 de ghnáth as a rula
  Ach nuair a chonaic muid mo dheartháirBut when we saw my brotherdheartháir /ra:ər/
  ar siúilgoing on, happening[?]
  bhí na súile againn[with] the eyes we had
  gach péire (acu)each pair (of them)
  fochupánsaucer
  inárin our
  cloigeannskull, headpl cloigne
  mar fochupáin inár gcloignelike saucers in our heads
  árour
  smigchinpl smigeanna /smigəni/
  titfallva tite

 3. Níor thug sé faoi dheara é ar dtús, nuair a bhí muid ag stánadh air. Bhí a aghaidh thíos ina bhabhla mine choirce, ag srannadh is ag sclamhadh mar ba ghnáth leis. Ba, ba seisean muc an teaghlaigh é i ndáiríre. Ach nuair ar ardaigh sé a chloigeann, le fáil amach dó féin cén fáth ar stopadh muid ár gcuid fuaimeanna muice féin a dhéanamh, bhí sé sin follasach.

  tabhairt faoi dheara énotice it
  túsar dtús "at first"
  stánstarevn stánadh
  thíos inadown in his
  babhlabowlm4
  min choirceoatmeal
  srannsnortvn srannadh
  sclamhchompsclamhadh
  mar is gnáth leisas usual for [with] himp mar ba ghnáth leis
  mucpig
  i ndáirírein actuality, really
  ardaighraisear ardaigh [indirect relative clause]
  le faigh amachin order to find out
  cén fáthwhy
  stopadhstop, stoppage, cessationar stopadh [past indirect relative clause]
  fuaimsoundár gcuid fuaimeanna "our sounds"
  follasachobvious
  bhí sé sin follasachthen it was obvious

 4. Idir a liopacha, ag coirnéal an bhéil sin aige, bhí dual mór gruaige ar bogarnach. Agus cuid mór eile tite ina bhabhla. A ghruaig fhionn féin a bhí ann, ach cuid i bhfad níos mó ná an chuid ar a chloigeann ansin. Ní raibh ach cupla dlaoi sceadach a bhí fágtha ar bharr air. Bhí, bhí sé beagnach maolaithe go hiomlán.

  liopalippl liopaí, liopacha [Con.]
  coirnéal corner
  béalmouthm1
  ag coirnéal an bhéil sin aigeat the corner of his mouth"at the corner of the mouth that was at him"
  duallock [of hair]
  inain his
  ar bogarnachdangling
  [bhí] cuid mór eile tite ina bhabhlaanother large portion had fallen in his bowl
  A ghruaig fhionn féin a bhí annIt was his own hair
  ach cuid i bhfad níos mó ná ...But a far greater portion than ...
  Ní...achonly
  dlaoilock [of hair]
  sceadachpatchy, balding
  fágthaleftfág
  ar bharr airon top of him [his head]
  beagnachalmost
  maolaighlower, decrease, abateva maolithe
  maolaighgo baldva maolithe

 5. Ba é sin an uair deireanach í a bhfaca mé an lóchrainnín agus a cairde uirthi. Níl aon bharúil agam cén chaoi a raibh sé sin déanta acu na fírinne, ...

  an uair deireanachthe last time
  a bhfaca méthat I saw
  uirthion itrefers back to
  Ba é sin an uair deireanach í a bhfaca mé ... uirthiThat was the last time when [on which] I saw
  níl aon barúil agamI haven't a clueuair
  cén chaoi
  déanta agdone by(this is how you construct the past perfect)
  na fírinneactually, for sure, for real
  cén chaoi a raibh sé sin déanta acu na fírinnehow that was really done by them

  1. ... ach bhí mo dheartháir i bhfad níos umhla i ndiaidh an lae sin, agus fiú go hócáideach cineálta ar fad. Níor fhás a chuid gruaige ar ais choíche, ach mar ar thóg mé na blianta orm féin, casadh faoi dheireadh muid sa mbád céanna, glan-lomtha ar bharr. Agus mar sin, d'éirigh muid níos geala agus ceanúla ar a chéile. </i>

   umhalhumbleníos umhla "more humble
   i bhfad níos umhlamuch more humble
   fiúeven, worth
   fiú go hócáideacheven on occasion, occasionally
   cineáltakind, nice
   ar fadquite
   fásgrow
   aisback, again
   choícheevermore, ever again
   mar ar thóg mé na blianta orm féinas I grew in years"as I took the years on myself"
   casturn, twist, meet
   casadh muid sa mbád céannawe found ourselves in the same boat.
   lomva lomtha "bald"
   mar sinbecause of that
   lombecome baldva lomtha "bald"
   ceanúilfond
   níos ceanúla.. ar dhuine more fond.. of someone
   gealcherishedníos geala "more cherished"

  2. ... ach choinnigh mo dheartháir a shúile íseal an chuid is mó den am ina dhiaidh sin; an mórtas agus achasán imithe uaidh go hiomlán. Níor fhás a chuid gruaige ar ais choíche, agus cé go raibh mé réasúnta cinnte go gcasadh faoi dheireadh muid sa mbád céanna, glan-lomtha ar bharr, choinníodh mo chuidsa gruaige [chomh] tiubh agus rua is a thaithneofaí leat, fiú anall go maith i mo shárbhlianta.

   do shúile a choinneáil ísealkeep your eyes down (low)
   an chuid is mó de rudthe most part of something
   an chuid is mó den ammost of the time
   mórtasboasting
   achasánreproach, insultm1
   iomlántotal
   cé go raibh méeven though I was
   réasúntareasonable
   faoi dheireadhat last
   tiubhthick
   sár-exceeding, surpassing, ultra-, most [prefix]
   anallhither, from the far side
   anall go maith i mo shárbhliantawell into my golden years (best years) (now)
   anonnover, to the other side
   Tá sé anonn go maith ina shárbhliantaHe is well into his golden years
   coinnighkeepp aut choinníodh
   taitinplease
   taithneofaíwould pleasecond.aut.
   chomh tiubh agus rua is a thaithneofaí leatas thick and red as you could want
   fiúeven

beagnach/beag nach

 • beagnach with : Scope limited to following word
 • beag nach with other verbs: Scope over entire phrase
Tá mé beagnach réidh.I am almost ready.
Beid sé beagnach maol.He is almost bald.
Beag nach gcoinneoidh mé mo chuid gruaige.I will almost keep my hair.
Beag nár chaill mé mo dhá shúile.I almost lost my two eyes. nár — past tense
caill "lose", "loss"

?

Log in

No account? Create an account