From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, August 23, 2010
Windycon09
gmcdavid

Rang Gaeilge, 23ú lá Mí na Lúnasa 2010

(A little sketchy, I could not write down everything. If Wes posts more about it I will update this.)

Daoine a áireamh — Counting People

1duine amhain
2beirt
3triúr
4ceathrar
5cúigear
6seisear
7seachtar
8ochtar
9naonúr
10deichniúr
11duine dhéag
12dháréag
13tríur dhuine dhéag
14ceithre dhuine dhéag
For N > 12 , use the normal system

go leithand 1/250% more
leith lá1/2 day
acuof themag
cuidshare, portionf3: gs coda, pl codanna

Cé mhéad duine acu? &mdash How many of them? (Pictures of Disney characters)

Cé mhéad duine acu a bhfuil brógaí orthu?How many of them have shoes on them?
Tá brógaí ar ochtar.There are shoes on eight of them.
Cé mhéad duine acu a bhfuil ina nduine daonna?How many of them are human beings?
Tá seachtar, b'fhéidir ochtar i bpáirt, ar a laghad, acu ina nduine daonna Seven, perhaps eight in part, at least, of them are human beings.Uncertain about the mermaid.
Cé mhéad duine acu a bhfuil bríste orthu?How many of them have pants on them?
Cé mhéad duine acu a bhfuil rud eicint ina láimh??How many of them have something in their hand?
Cé mhéad duine acu a bhfuil hata nó caipín acu?How many of them have a hat or a cap?...hata caipín orthu? — "...a hat or a cap on them?"
Cé mhéad duine acu a bhfuil gúna orthu?How many of them are wearing a dress? "...have a dress on them?"
Cé mhéad "duine" acu a bhfuil ina n-ainmhíHow many of them are animals?


Sentence Construction

Tá na buachgaillí óga ag ithe a gcoda lóin.The young boys are eating their lunch. coda - g. of cuid
Bhí an t-uachtarán nua ina chónai i mbaile beag.The new president lived in a small town.
Bhain páistí sult as dráma puipéad. The children enjoyed a puppet play. as normally eclipses, but dráma begins with a dental
Tugadh faoi dheara céim an teochta anuraidh.The temperature last year was noticed.
tabhair faoi dhearanotice
anuraidhlast year
céim teochttemperature"degree of heat"
Beidh an t-anraith fataí réasúnta tur amárach.The potato soup will be rather bland tomorrow.
turdry, arid, dull, bland
anraithsoupm4
Beidh an t-anraith fataí tur amárach.The potato soup will be rather bland tomorrow.
réasúntareasonable, fair, mopderate

?

Log in

No account? Create an account