?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, October 18, 2010
Windycon09
gmcdavid

Rang Gaeilge, an 18ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2010

"Show and Tell"

"Tá teipthe ar an ilchultúrthacht" – Merkel. "Multiculturalism has failed."

Tá sé ráite ag Seanailéir na Gearmáine, Angela Merkel, gur theip ar iarrachtaí sochaí ilchultúrtha a thógáil sa Ghearmáin.
It was said by the Chancellor of Germany, Angela Merkel, that the attempt to build a multicultural society in Germany had failed.
teipfail, failurev, f2
ráitesaidva of abair
SeanailéirChancellorSeansiléir ?
iarrachtattempt, effort
sochaísociety
tógbuild, lift, raisevn tógáil

The verbal adjective is like a past participle.

Rinne mé éI did it
Tá sé déanta agamIt was done by me
Tá sé ráite agamIt was said by meag is the preposition of agency,
like English "by"
Tá sé ráite liomIt was said to mele
Tá sé ráite fúmIt was said about mefaopi

geallta 7 locht

geallta
geallpromise, pledge, wage
gealtlunatic
gealltapromised, pledged, destiny, in store for us
Tá carr nua geallta aige dó féin le fada, i.e. tá sé á rá le fada go gceannóidh sé carr dó féin.He promised himself a new car for ages, he has been saying for a long time he will buy a new car for himself.
to him, for himdo
Sin é an bás a bhí geallta dó, i.e. a bhí i ndán dó, nó a bhí ag fuireach leis. That was the death that was promised for him, i.e. was destined for him, or was waiting for him
Tá an t-aonach geallta don tseanbhó sin má mhaireann sí leis.The fair is destined for the old cow if she is living.
Tá luch geallta don chat sin má bhíonn foighid uirthi.The mouse is destined for the cat if she is patient."...if patience is on her."
Tá bualadh maith geallta dó nuair a rachaidh sé abhaile. A good beating is in store for him when he goes home.
dúinnfor us, to usdo
eolaíscientistm4 pl eolaithe
bolbcaterpillarm1
sioc is sneachtafrost and snow
Tá geimhreadh crua geallta dúinn, i.e. tá na heolaithe (nó, b'fhéidir, na boilb) tar éis a rá gur sioc is sneachta is crua-aimsir atá le bheith againn an geimhreadh seo chugainn. A hard winter is in store for for us, since [lit "after"] the scientists (or perhaps the caterpillars) are saying we will have frost and snow and tough weather next winter.
feargangerf2
tuarastalsalary
fuairgotp of faigh
pay, wages
Tá fearg orm mar gheall ar go raibh tuarastal mór geallta dom, ach ní bhfuair mé ach drochpháí. I am angry because I was to get a big salary, but only got bad pay.
Tá an cailín seo geallta ag an leaid úd.This girl is betrothed to that lad there
An saol atá geallta dom,my allotted span of life
Más é atá geallta dúinn,it it is to be our lot, what is fated for us.

locht
lochtfault [n], find fault [v], blame
Nuair a thagann ceannaitheoir ag ceannach capaill, is é an chéad rud a dhéanann sé a lochtanna a ríomh. Bíonn locht aige ar a chosa, ar a dhroim, ar a cheann is ar a eireaball. When a buyer comes to buy a horse, the first thing he does is count the faults. There being [possible] faults with the legs, the back, or the tailbíonn: pres hab of
chucuto themchuig
Tá daoine ann agus bíonn locht acu ar gach aon rud dá bhfeiceann siad. Ní maith le siopadóirí iad siúd a theacht isteach chucu. There are people who find fault with everything they see. The shopkeepers do not like to see them come in to them
luachprice, value
amhrasdoubt, suspicionm1
éiginsome
Nuair a cheannaíonn duine capall breá ar leath a luacha, bíonn amhras aige go mbíonn locht éigin air.When a person buys a horse for half its value, that is a suspicion that it has some fault.
luchtclass[of people]
ceirdcraft
fáilgettingvn of faigh
céannasame
saotharwork, labor
Bíonn lucht aon cheirde ag fáil lochta ara chéile, i.e. daoine a mbíonn an cheird chéanna acu, lochtaíonn siad saothar a chéile.
Bíonn an Freasúra sa Dáil ag fáil lochta ar an Rialtas. The opposition in parliament is blaming the government
cáincondemn
Nuair a bhíonn duine ag cáineadh, bionn sé ag ríomh na lochtanna a bhíonn ar dhuine nó ar rud.When a person is condemning, he is counting the faults of [another] person or thing.
Nuair a bhíonn duine nó rud gan locht, bíonn sé thar cáineadh. When a person or a thing is without fault, he/it will be criticized for it.
diomailteachwasteful, extravagant
sprionlaithemiserly, mean
Is locht ar dhuine a bheith diomailteach agus is measa de locht air a bheith sprionlaithe.
geitiúilstartled[?]
Is locht ar chapall a bheith geitiúil.
aeráidclimate
iomarcatoo much
fearthainnrain, rainfallf2
easpalack, absencef4
Cad é an locht is mó atá ar aeráid na hÉireann? An iomarca fearthainne is easpa gréine. What is the biggest problem with the climate of Ireland? Too much rain and a lack of sun.
Bíonn sí ag fáil lochta ar 'chuile dhuine.You find fault "on" someone
Is é sin mo locht airthat's what I find to be wrong with it/him.
Ort féin atá an locht as sinit's yourself who is to blame for that.
Chuir siad an locht orm faoi,they blamed me for it.
Ná cuir an locht ormsa,Don't blame me!
Ní léir do dhuine a locht féin,it is hard for a person to see his/her own faults.
Is beag an locht air,it's good enough.
Ná cuir an locht ar an teachtaire.Don't blame the messenger
malairtchange, alternative, otherwise
ceadpermission
ceadaighpermit, allow
sonracharacteristic, detailm4
cóipeáilcopying, duplication
cóipcheartcopyright
suíomhsite, location, web site
minicoften
níos minice/minicímore often
is minice/minicímost often
labhairspeakpres. labhríonn
ildaitemulticolored
bruachbank [of river], edgem1
bruachbhailesuburbm4

Comparatives and superlatives

We looked at Will's Summary of Comparative forms

breischéimcomparative
sárchéimsuperlative

comp./sup.
áitiúillocaláitiúla
cairdiúilfriendlycairdiúla
dathúilcolorful, good lookingdathúla
stairiúilhistoric(al), storiedstairiúla
cáiliúilfamouscáiliúla
spéisiúilinteresting, attractivespéisiúla
cóirjust, proper, decentcóra
socairquiet, still, calm, steadysocra
deacairhard, difficultdeacra
aisteachpeculiar, strangeaistí
baolachdangerousbaolaí
uaigneachlonely, lonesome, eerieuaigní
iontachwonderful, surprisingiontaí
díreachstraightdírí
GaelachIrishGaelaí
buíochthankful, satisfiedbuíthí
imníochanxious, concerned, diligentimníthí
gnáchcustomary, usual, ordinarygnáthái
spléachdependent, subservientspléathaí
gliccleverglice
minicoftenminice/minicí
ciúincalm, stillciúine
tinnsicktinne
fiáinwild, uncultivated, lawlessfiáine
fairsingwide, extensive, amplefairsinge
bánwhitebáine
deasnicedeise
ardhighairde
ceolmharmusicalceolmhaire
fuarcoldfuaire
bogsoft, tenderboige
deargreddeirge
bochtpoorboichte
bodhardeafbodhaire
ramharfat, thickraimhre
saibhirrichsaibhre
íseallow, low-sizedísle
milissweetmilse
dílisown, genuine, solid, loyaldílse
domhaindeepdoimhne
cruahard, difficultcrua
ruaredrua, ruacha [Conn.]natural
dánabold, daring, confident, audaciousdána
blastatastyblasta
cinntecertain, definitecinnte
buíyellowbuí
líofaground, sharpened, fluent, eager, speedylíofa
sástasatisfied, willing, handysásta
sonahappy, fortunatesona
beoliving, alivebeo, beocha [Conn.]
bristebrokenbristeverbal adjectives do not change
craiceáiltecrazycraiceáilteverbal adjectives do not change
álainnbeautifuláille
beaglittle, small
breáfine, excellentbreátha
dóchalikely, probabledóichí
dona, olcbad, evilmeasa
fadalongfaide
fliuchwetfliche
furastaeasyfusa[to do]
gearrshort, neargiorra
maithgoodfearr
mórbig
seanoldsine
tehot, warmteo, teocha [Conn.]
tirimdrytrioma
gealbright, pure, whitegile