?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday night Irish class, October 25, 2010
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, an 25ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2010

Comparatives and superlatives

From Will's Summary of Comparative forms and the exercises.

Cé hé an fear is saibhre?
Cé hí an bhean is áille?
An raibh John Wayne ní b'airde ná Mickey Rooney?
An bhfuil Dick Cheney níos óige ná Justin Bieber?Níl Dick Cheney níos óige ná Justin Bieber
An bhfuil General Motors níos mó ná Caribou Coffee?Tá General Motores níos mó ná Caribou Coffee?
Ainmnigh fear atá níos boichte ná Bill Gates.Tá Glenn McDavid níos boichte ná Bill Gates.
Ainmnigh bean atá níos glice ná Ashley Simpson.
Cé acu duine is cáiliúla, Oprah nó Wally the Beer Man?Which person is more famous, Oprah or Wally the Beer Man?Is cáiliúla Oprah ná Wally the Beer Man./Tá Oprah níos cáiliúla ná Wally the Beer Man.
Cé acu fear is láidre, Schwarzenegger nó Pee Wee Herman?Which man is stronger, Schwarzenegger or Pee Wee Herman?Is láidre Arnold ná Pee Wee./Tá Arnold níos láidre ná Pee Wee.
Cé acu ainmhí is baolaí, tíogar nó luch?Which animal is more dangerous, a tiger or a mouse?
Cé acu stát is fearr, Minnesota nó stát ar bith eile?Which state is better, Minnesota or any other state?

Comparative
Tá Seán níos glice ná Pól.
Tá Sorcha níos áille ná Sinéad.
Bhí Seán ní ba ghlice ná Pól.
Tá Sorcha ní b'áille ná Sinéad./Tá Sorcha níb áille ná Sinéad.

Direct comparisons: Two ways
Tá Seán níos airde ná Pól.Seán is taller than Paul.
Is airde Seán ná Pól.Seán is taller than Paul.This actually uses the superlative, unlike English.
 • An bhfuil London níos stairiúla ná Minneapolis?
  Tá London níos stairiúla ná Minneapolis.

 • Cé acu bean is craiceáilte, Sarah Palin nó Christine O'Donnell?
  Tá Christine O'Donnell níos craiceáilte ná Sarah Palin.
  Is craiceáilte Christine O'Donnell ná Sarah Palin.

 • Cé acu náisiún is sine, An Ghearmáin nó Ceanada?
  Tá Ceanada níos sine ná An Ghearmáin ná Ceanada.
  Is sine Ceanada ná an An Ghearmáin.
  [1867/1871]

 • Cé acu teanga is deacra, Spáinnis nó Gaeilge?
  Tá Gaeilge níos deacra ná Spáinnis.
  Is deacra Gaeilge ná Spáinnis.

 • Cé acu teanga is aistí, Gearmáinis nó Rúisis
  Tá Rúisis níos aistí ná Gearmáinis.
  Is aistí Rúisis ná Gearmáinis.

 • An bhfuil An tSeapáin níos aistí ná Ceanada?
  Tá An tSeapáin níos aistí ná Ceanada.

 • Is raimhre Dick Cheney ná Barack Obama.

 • Is greannmhaire Jay Leno ná George W. Bush.
  Tá Jay Leno níos greannmhaire ná George W. Bush.

Superlatives
an buachaill is glicethe cleverest boypresent tense
an cailín is áillethe most beautiful girlpresent tense
an buachaill ba glicethe cleverest boypast tense
an cailín ab áillethe most beautiful girlpast tense

I looked up some more prototypes.

Superlatives — Progress in Irish, p. 52
Is é Seán an buachaill is fearr sa rang.Sean is the best boy in the class
Cé hé an scoláire is fearr sa rang?Who is the best student in the class?
Sin é an scoláire is fearr.That is the best student.
Superlatives — Intermediate Irish, p.82
an gasúr is óigethe youngest child
an carr is sciopthathe fastest car
B'í Áine an cailín ba dheise.Áine was the nicest girl.past is ba with lenition
B'í Áine an cailín ab óige.Áine was the youngest girlab before vowels
Sin é an capall is scioptha a ritheann.That is the horse that runs the fastest.
Maitiú an duine is mó a thaithíonn liom.Maitiú is the person I like the most.
Seo í an áit is deise.This is the nicest place
Sin é an bóthar is faide.That is the longest road.
Superlatives — Teach Yourself Irish Grammar
Is í Caitríona an duine is deise sa chlann sin.Caitríona is the nicest person in that family.p. 35
Is mise an duine is óige.I'm the youngestp. 36
Is tusa an dalta is cliste.You are the most clever pupil.p. 36
Is é Liam an duine is sine.Liam is the eldest.p. 36
Is ise an bhean is fearr liom.She's the woman I like most.p. 36
Is í Paula an bhean is ciúine sa chlann.Paula is the quietest woman in the family.p. 36
Is sibhse an bheirt is fearr liom.You are the two people I like best.p. 37
Is iadsan an triúr is sine.They are the three eldest.p. 37
Is iad Dónall agus Máirtín an bheirt is óige.Dónall and Máirtín are the youngestp. 37
An í Aoife an duine is óige? Is í.Is Aoife the youngest? She is.p. 162
Ba í Síle ab óige.Síle was the youngest.p. 163
Arbh eisean an duine ab óige?Was he the youngest?p. 163
Arbh í Caoimhe an duine ab óige? Ba í./Níorbh í.Was Caoimhe the youngest? Yes./No.p. 164

From Class
Is í Marilyn Monroe an bhean is áille.Marilyn Monroe is the most beautiful woman.
Is í seacláid an bia is deise.Chocolate is the nicest food.
Is í aiméibe an ainmhí lú.An amoeba is the smallest animal.aiméibe f4

'sé = is éEvery man is ....
Tá gach fear....Munster
Tá achan fear....Donegal
Tá gach uile fear....
Tá chuile fear....chuile ← gach uile
Tá in uile fear....


roghnaighchoose, select/rauni/
beartaighbrandish, plan, consider
léirighdisplay, illustrate, produce
tioncharinfluencem1
bacbarrier, hindrancem1
fúthuabout/under themfaoi
cúramcare, responsibilitym1 pl cúraimí
millteachenormous, extreme, excessive
lasmuighoutside of, on the outside, outdoors
éascaeasy, ready, swift, fluent
áirithecertain, particular
iontachwonderful, surprising
suas leup to
tírcountrypl tíortha
sainleolaíspecialist, expert
plódaithecrowded