From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, December 6, 2010
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 6ú lá Mí na Nollag 2010

Scéal Grinn
An Fear A Bhí i gCónaí Faoi Dheifre Agus Ar Deireadh

greannfun, mirth, jestinggs grinn
céal GrinnFunny Story
deifirhurryf gs deifre
i gcónaíalways
ar deireadhlate
 1. Más ag éirí ar maidin é, bhí an mhaidin caite. Bhíodh sé ag gabháil in aimhréití ina cheirteach, ar mhéad is bhí de dheifre air á gcur air. Ag dul amach chuig a chuid oibre dó, bhí sé ina rith, ach bhí se mall. Ar theacht chun an bhaile san oíche dó, bhí sé ina rith, ach bhí sé déanach ins an oíche. Ba chuma cén áit a mbeadh sé ag gabháil, bhí sé ina rith agus é i gcónaí i ndiaidh na codach eile. Ag gabháil chun aifrinn ná chun aonaigh, bhí sé i gcónai faoi dheifre agus i gcónaí ar deireadh.

  másbuttock, ham, thigh[not here]
  más=
  éirighrise, grow, become
  caithwear (out), consume, spend, throw, cast, shoot va caite
  gabhtake, capture, catch, untake, govn gabháil
  ag gabháilgoing around
  aimhréitíentangled, dishevelled=aimréidh
  ceirteachragged clothes
  Tá deifir orm.I am late.being late is "on" someone
  á gcur airputting them [the ragged clothes] on=getting dressed
  Ag dul amach chuig a chuid oibre dóAs he was going to work
  mallslow, late
  tarcomevn teacht
  theacht "came" [Donegal past?]
  to himdo
  déanachlast, final, late
  ins aninolder form of i
  ar a mhéadhat the most
  cuidportiongs coda, codach [Don.]
  Aifreannmassm1
  aonachfairg aonaigh

 2. Bhí dúil san ól aige. D'óladh sé agus luíodh sé amuigh agus chodlaíodh sé amuigh. Oíche amháin dá raibh sé ag teacht ó aonach, thit sé ar thaobh an bhealaigh agus thit sé ina chnap codlata. Casadh saor crainn air a bhí ag teacht chun an bhaile i ndiaidh a lá oibre agus níl sé de ghnás ins an áit s'againne fear meisce a fhágáil ina luighe ina chodladh amuigh. Bheirtear fá theach é.

  dúilhope, desire, expectation
  D'óladh séhe would drink
  luighsettle,lean lie
  amuighout
  codailsleep
  luíodh sé amuigh agus chodlaíodh sé amuighlay down outside and slept outside
  Oíche amháinone night
  for hisdo/de + a
  dá raibh sé ag teacht ó aonachas he was coming home from the fair
  titfall, decline, collaps
  bealachway, road, pathm1
  cnapheap, lump
  codladhsleepn gs codlata
  cnap codlata
  "heap of sleep"
  saorfree, independent, cheap, craftsman
  castwist, turn
  cas ... armeet
  cranntree, mast, polem1
  saor crainncarpenter
  Casadh saor crainn air a bhí ag teacht chun an bhaile i ndiaidh a lá oibre A carpenter met him on his way home after his day of work
  gnáshaunt, resort, lair, custom
  níl sé de ghnás ins an áit s'againneIt is not the custom in this place of ours
  meiscedrunk
  fágleave, grant, supposevn fágáil
  luighsettle, lean, inclinevn luí, luighe
  aboutDon.
  beirbear, give birth to, bring, take, catchBheirtear cond. aut. "would be brought"
  Bheirtear fá theach é.He would be carried home.

 3. Chaith sé ar a dhroim é agus d'iompair sé é go dtí an áit a mbíodh sé ag obair. Ní raibh fairsingeach ina theach cónaithe aige dó. Thug sé isteach é agus d'fhág sé sínte i gcónair é. Bhí sé sábháilte ansin. Ba seo an obair a bhíodh aige, ag deanamh cónrach, agus bhí moll mór acu istigh anseo sa teach aige. Chuir sé an glas ar an doras agus bhog sé leis chun an bhaile.

  caithwear (out), consume, spend, throw, cast, shoot
  droimback
  Chaith sé ar a dhroim éHe threw him on his back
  iompaircarry, transport, support
  an áit a mbíodh sé ag obairthe place where he used to workbiodh past hab
  fairsingewidth, extentfairsingeach Don.
  cónaitheoirresidentm3
  to/for himdo
  Ní raibh fairsingeach ina theach cónaithe aige dóHe did not have room in his dwelling place for him.
  fágleave, grant, supposevn fágáil
  tabhairgive, grant, take, bring, causep thug
  sínstretch, hold out, lengthen, extent
  cónaídwelling, residence
  conairpath, passage
  cónair, cónracoffing cónrach
  sábháiltesafe
  Ba seo an obair a bhíodh aigeThat was the work he had[he was making coffins]
  cónracoffin
  mollheap, large amount
  acuat them, they hadag
  glaslockfaoi ghlas "under lock"
  Chuir sé an glas ar an dorasHe put the lock on the door
  bogsoften, loose, move (witb le)
  chunto, towards

 4. Nuair a mhuscail mo dhuine, bhí an lá geal. D'amharc sé. D'éirigh sé aniar. Bhi sé ina luighe i gcónair. D'éirigh sé amach agus d'amharc sé fá dtaobh dó agus ní raibh le feiceáil aige ach cónracha uilig. Thóg sé an clár den cheann a bhí in aice leis. Ar ndóighe, ní raibh aon duine inti. Thóg sé an clár den dara ceann. Ní raibh aon duine ansin. Níor fhág sé aon chónair sa teach nár thóg sé an clár daoithe, ach bhí siad uilig folamh.

  Nuair a mhuscail mo dhuineWhen my man awoke
  muscailwake, awake
  gealbright
  amharclookv
  aniarfrom the west
  D'éirigh sé aniarHe sat up
  luighsettle, lean, inclie
  cónaircoffin
  Bhi sé ina luighe i gcónairHe was lieing in a coffin
  aboutDon.
  fá dtaobh dóabout him/fa:du:do:/ (Don.)
  feicseevn feiceáil
  ní raibh le feiceáil aige ach cónracha uilignothing to be seen but all [those] coffins
  cónrach
  tóglift, raise, take up
  clárboard, table, lid
  Thóg sé an clár den cheann a bhí in aice leis.He raised the lid of the one that was next to him.
  Ar ndóighof course
  intiin itf
  ní raibh aon duine intino one was in it
  darasecond, next
  den dara ceannof the second one
  daoitefrom, off, of= de
  uiligall, every= uile
  folamhempty

 5. 'Is fíor é,' ar seisean, 'go raibh mé i gcónaí faoi dheifre agus i gcónaí ar deireadh. Tá mé mall ag breithiúnas Dé.'

  fíorfigure, form, image
  Is fíor éit is true
  ar seiseanhe saidemph
  mallslow late
  breithiúnasjudgment

liglet, allow, permit
altjoint, knuckle, paragraph, article, knot [in wood]m1
aistepeculiarity, condition, scheme, essay, composition
scéalstory, news
A tSínChina
athaontúreunification
cuirputvn cur, va curtha
ar fáilavailable
tugtar le fiosit was made known
dúdóitesick of, fed up, burned out"burnt black"
iomparcarry
cumhachtpower, authority, strength, energy
cuir ... leincrease
líomhainallegationf3
ionsaíattack, advance, attemptm4
sceitheadh eolaisrelease of knowledge

?

Log in

No account? Create an account