From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday night Irish class, January 24, 2011
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 24ú lá mí Eanáir 2011

"Show and Tell"

Leath builín, leath cupán

 • "Is fearr leath builín na bheith gan arán", a deir an seanfhocal. Moch ar maidin inniu agus mé cráite le tuirse agus slaghdán, stop mé ag an Starbucks sa stáisiún traenach. D'ordaigh mé "grande misto" (café au lait) agus d'fhan mé go foighneach.

  builínloadf
  mochearly
  inniu
  cráitetormented, agonized, grieved
  tuirsetiredness, fatiguef4
  slaghdáncoldm1
  fanwait, remain
  foighneachpatiently

 • Cé nach raibh ach beirt romham, níor thosaigh an barista mo dheoch agamsa fiú a ullmhú tar éis cúpla nóiméad. Mar sin, nuair a chonaic mé an traein ag droideadh isteach sa stásiún, dúirt mé leí an leath-chupán caifé gan aon bainne ann a thabhairt dom agus amach liom.

  romhamin front of me, before meroimh
  Cé nach raibh ach beirt romham/i>Although there were only two people in front of me
  tosaighbegin, start
  fiúeven
  ulmaighprepare, make ready
  Mar sinlike that, therefore, (parenthetical) so, then
  droideadhapproaching

 • Ní bhíonn aon deifir ar lucht an Starbucks sin, cé go bhfuil siad suite taobh istigh de stáisiún traenach.

  deifirhurry, hast
  luchtcontent, capacity, class (of people)
  lucht an Starbucksstaff of Starbucks
  suitelocated

 • Ach caithfidh mé a admháil go bhfuil an leath-chupán caifé seo maith go leor.

  admháiladmission
  caithfidh mé a admháilI had to admit

From Johanna's example
Roinn na GaeilgeDepartment of Irish
láncontents, lot (m1), full (a)
modhmode, manner, methodm3 pl modhanna
painéal na scrúdaitheoirípanel of examiners
béimblow, notch, emphasisf2 pl béimeanna
ballcomponent, part, organ [of body]m1
cumaspower, capabilitym1
cothúnourishment, sustenance, promotionm4
uileall, every
mar aonas well as
saibhreaswealth, richesm1
litearthaliterart
oidhreachtheritage, legacy

My homework questions from "Baisteadh an Hata"

 • An raibh hata ar an tsagart?
 • Cad is ainm don fíle?
 • Cé a chas do Mhichéal ar a chosan?

muchéiríearly riser

Copula

Our in-class drill was Is vs. . The previous exercises were Two Flavors of Copula Statements and That is A .... . All are about abairti aicme "classification sentences."

The listening exercise was An Sionnach is an Cat, which I had heard before.


?

Log in

No account? Create an account