From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, January 31, 2011
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 31ú lá mí Eanáir 2011

Taispeáin agus Inis — "Show and Tell"

An Seanad ag tacú leis an Bhille Airgeadais.

Ghlac an tSeanad leis an Bhille Airgeadais anois. Bhí 30 Seanadóir ar son an bhille, 20 seanadóir ina choinne. Níor ghlac an tSeanad le leasú ar bith de chuid an fhreasúra. Tiocfaidh an Dáil le chéile Dé Máirt nuair a chuirfidh an Taoiseach in iúl don Dáil an dáta don olltoghchán.

The Senate has taken the budget bill now. There were 30 senators for the bill, 20 against. The Senate did not accept any amendment by ["on the part of"] the opposition. The Dáil will meet ["come together"] on Tuesday when the Taoiseach will let the Dáil know ["put attention to"] the date of the general election.

tacaighsupport, backv
glac le Xtake, accept X
cúiscause, reason, case movementf2 pl cúiseanna
ar son na cúisefor the sake of the cause
ina choinneagainst it
i gcoinne ah bhilleagainst the bill
cuir in íulinform"put in knowledge" íul - eolas

From Johanna's example
biachlármenu
eagraigharrange, organize
eagraíochtorganizationf3
freagrachresponsible
uchtchest, breastm3
as uchton account of
ócáidoccasion
preasócáidpress conference
tarraingtpull, tug, drag, extraction, attractionf
tharraingt ar an dtogradrew attention
méaramayor
comhairleoircouncilor
taghta ar bordcame on board

An Sionnach is an Cat — The fox and the cat

 1. Lá amháin bhí an sionnach ag dul tríd an gcoill agus é ag dul anonn is anall agus cé a casadh dó ach an cat. Bhuaileadar bleid chainte ar a chéile. Bhíodar ag siúl leo píosa agus d'fhiafraigh an sionnach den chat, 'an bhfuil mórán cleas agatsa, dá dtiocfadh ort?'

  trí,trídthroughsee preposition chart. Conn. thrí,thríd
  anonn is anallback and forthannon /anu:n/
  castwist, turn
  casadhwas turnedaut.
  casash dóhe was met by
  buailhit, strike, meetbuail le meet
  bhuaileadarthey hitMun. C.O.:bhuail siad
  bhuaileadar bleidthey wheedled
  bhíodarthey wereMun. C.O.:bhí siad
  fiafraighask
  cleastrickm1 pl cleasa Conn. cleasanna
  dá dtiocfadh ortif you neededtar "come"

 2. 'Muise, níl,' a deir an cat, 'níl agamsa,' a deir sé, 'ach aon chleas amháin.'

 3. 'Agus céard é sin?' a deir an sionnach.

 4. 'ó, rithfidh mé suas i gcrann,' a deir sé, 'má tá crann in aice liom.'

 5. 'ó, tá an-trua agam duit,' a deir an sionnach, 'mura bhfuil agat ach aon chleas amháin,' a deir sé. 'Tá go leor cleas agamsa,' a deir sé. 'Tá míle cleas agam. Má thagann orm,' a deir sé, 'tá an oiread cleas ann atá mé in ann a imirt.'

  mura ... achonly
  truapity
  muraif not
  mura bhfuilif it is not
  Má thagann ormif it came to me

 6. Maith go leor, bhíodar ag siúl leo ach is gearr gur chualadar glór na ngadhar ag teacht, agus an sceamhaíl, agus bhí an boladh, nó bonn an tsionnaigh faighte ag na gadhair. Agus chomh luath, ar ndóigh, is a chuala an cat é, an chéad chrann a casadh air, rith sé suas an crann agus shuigh sé ar ghéagán thuas ag breathnú anuas ar an sionnach ag cur a chuid cleas.

  In the recording Eddie said tíocht the Connemara form for teacht.

  gearrshort, shortly
  glórvoice
  gadhardogm1 /gair/
  glór na ngabharvoice of the dogsNote gpl.
  sceamhillyelping
  boladhsmell
  bonnsole, trail
  faightewas gottenva
  chomh luathas soon as
  Ar ndoighof course
  géagánbranch, limbgéag

 7. D'imir an sionnach a chuid cleas anonn agus anall agus gach uile bhealach faoin domhan, ach nuair a bhí cuid mhaith acu imeartha aige fuarthas greim air sa deireadh agus mharaigh na gadhair é.

  d'imir a chuid cleasplayed his tricks
  gach uile bhealachevery way
  imearthaprankish, practised, clever
  greimgrip, bite
  fuarthaswas gottenPast aut. of faigh "get"
  maraighkillv
  dúmharaighmurderv
  mairlive, survivev

 8. 'Á', a deir an cat, is é ag breathnú anuas, 'is fearr aon chleas amháin maith, ná míle droch-chleas!'

See also Wes's Class, September 14, 2009.

An bialann é Kings Head?
is fíor éit is true
is bréag éit is a lie
is é an fhirinneit is the truth

Copula

Our in-class drill was More with Is vs. .

amhránaísinger
craoltóirbroadcaster, announcer
lúthchleasaíathletem4
amaideachsilly
aoibhinndelightful
gránnaugly
bochtpoor
saibhirrich/sevər/
dánabold, daring, brash

Reminder: the adjectives that take go before them in a sentence are:

 • go maith (go han-mhaith)
 • go deas
 • go dona
 • go holc
 • go hiontach
 • go hálainn
 • go haoibhinn
 • go breá

This go never happens with the copula.


?

Log in

No account? Create an account