?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday night Irish Class, March 7, 2011
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 7ú lá Mí na Márta 2011

An Sionnach agus an Charóg — "The Fox and the Crow"

 1. Bhí sionnach ag siodrabháil leis agus ag smúrthach faoi bhruach na coille lá agus chonaic sé caróg ag teacht agus ag seasamh ar ghéagán os a chionn, agus bhí píosa breá cáise ina gob aici.

  siod = seadblow, puff, pant
  smúrthachtnosing, sniffing
  bruachbank, brink
  coillwood, forestf2
  (one) day
  carógcrowf2
  ag teachtcoming
  seasamhstanding
  os a chionnover his headcionn ds
  cáischeesef2
  gobbeak, bill

 2. Chuir sé dúil sa cháis ar an bpointe agus thosaigh sé ag cuimhneamh ar cén sórt cleas a d'imreodh sé ar an gcaróg le go ligfeadh sí uaithi an cháis.

  dúildesire, fondness, expectation, hopef2
  pointepoint, dotm4
  Chuir sé dúil sa cháis"Put the desire for cheese"
  tosaighbegin, start
  cuimhnighremember, consider, thing
  cuimhneamhremembrance, recollection, conceptionsm1
  imirplay, gambled'imreodh "would play" (cond.)
  liglet, allow, releaseligfeadh cond.
  uaithifrom heró

 3. Is gearr gur thosaigh sé ag dul timpeall agus ag dul timpeall chomh tréan 's a bhí sé in ann, ag iarraidh bheith ag breith ar a dhrioball. Bhí an charóg ag breathnú anuas le leathshúil anois 's leathshúil eile arís agus í ag casadh a cloiginn, anonn is anall, ach dá mbeadh sé ag dul timpeall ó shin, ní raibh sé ag cur tada as di.

  gearrshort, near
  timpeallround, circuit
  chomhas, so
  tréanstrong, powerful, intense
  bhí sé in annhe was able
  chomh tréan 's a bhí sé in annas hard as he was able
  iarraidhrequest, demand, attempt
  bheithbeingvn of
  breithbirth, bringing, taking, seizing,
  judgement, decision, injunction
  f2
  drioball = eirieaballtail
  ag iarraidh bheith ag breith ar a dhrioballtrying to catch his tail
  leathshúilone eye
  arísagain, afterwards
  casturn, twist
  cloigeannskill, headm1
  ag casadh a cloiginnturning her head
  anonn is anallback and forth, to and fro
  ó shinago???
  difor herdo/de
  ní raibh sé ag cur tada as dihe was not taking anything from her??

 4. 'Á,' deir an charóg léi féin, 'dá ghlice dá bhfuil an sionnach bocht, tá sé imithe. Níl ciall ar bith fanta aige.
  Ach bhí an sionnach ag rá leis féin: "Ara muise, a chailleach, cuirfidh mé deis éigin eile ort."
  Agus rinne, thriail sé plean eile. Nuair a chinn an chéad cheann air, thriail sé cleas eile.
  Shuigh sé síos 's bhí sé ag breathnú suas uirthi.

  glicclevercomp. glice
  glice=gliceascleverness, ingenuity
  bochtpoor
  dá ghlice dá bhfuil an sionnach bochtAs clever as the poor fox may be
  ciallsense, sanity
  fanstay, wait, remain
  cailleachold woman, hagvoc. a chailleach
  cuirfidhwill put
  deisright hand/side, opportunity
  éiginsome
  triailtry, test
  céadfirst
  cinnfix, determine
  cinn ar = teip arfail
  Nuair a chinn an chéad cheann airWhen the first [trick] failed for him"When the first failed on him"
  cuirfidh mé deis éigin eile ortI will try something else on you

 5. 'Ó,' a dúirt sé leis féin, 'nach álainn an t-éan tú.' 'Tá rí ar na héin uile,' a deir sé, 'ach níl banríon ar bith fós againn. Agus tá mé chomh cinnte agus atá mé i mo shuí anseo, go ndéanfá banríon ar na héin.' 'Tá an loinnir atá i do sciatháin, chomh dubh agus tá sí . . . tá gach uile shórt,' a deir sé, 'do chuid cleití, gach uile ní, do shúile, gach uile shórt go breá.' 'Dhéanfá banríon bhreá,' a deir sé. 'Ach níl a fhios agam an bhfuil fonn ar bith agat, nó an bhfuil tú in ann ceol ar bith a dhéanamh?'

  álainnbeautiful, delightful
  éanbirdm1 gs, npl éin
  king
  uileall, every
  Tá rí ar na héin uileThere is a king of all birds(the wren — dreolín m4)
  fósyet, still
  níl banríon ar bith fós againnwe still have no queen
  chomhas, so
  tá mé chomh cinnte agus atá mé i mo shuí anseoas sure as I am sitting here
  déando, makedéanfá "you would do/make" (cond.)
  loinnirlight, brightness, radiancef
  sciathánwing, arm
  cleitefeather
  gach uile níeverything?
  súileye
  fonndesire, inclination/
  tune, melody
  m1
  in annable

 6. 'Aááá!' a deir an charóg. 'Cá, cá, cá,' a deir sí agus d'oscail sí a gob agus -- an óinseach -- scaoil sí uaithi an cháis.
  Bhí an sionnach ag fanacht léi agus d'alp sé í agus d'ith sé í. Choinnigh an charóg uirthi mar go raibh a cloigeann tógtha aige lena chuid molta. 'Cá, cá, cá.'
  D'imigh ah sionnach leis. 'A, dún do bhéal,' a dúirt sé, 'nach scoiltfeá mo chloigeann.'

  óinseachfoolish woman, foolf2
  scaolrelease, loose
  uaithifrom heró
  fanwait, stay, remainvn fanacht
  léiwith herle
  alpbolt, devour
  coinnighkeep, maintain
  uirthiat herar
  Choinnigh an charóg uirthiThe crow continued
  cloigeannskill, headm1
  tóglift, raise, take upva tógtha "taken"
  aigeat himag
  lenawith her/hisle + a
  molta = moladhpraisemol
  mar go raibh a cloigeann tógtha aige lena chuid moltaas her head was taken with his praise
  scoiltsplit, crack, dividescoiltfeá "you would split" (cond.)
  imighgo, leave
  nach scoiltfeá mo chloigeannso you would not split my head


An amhránaí í an charóg?Is the crow a singer?Sea/ Hea
An í an charóg an t-amhranaí?Is the crow the singer?/
ó shinago
leathchúplaa twin
leataobhone side[of two]
cúiscause, reason
áthasjou
bród
amhrasdoubt, suspicionm1
dabhtdoubtm4
is féidir a ráone could say
seargthadried, mummified
cearc Chornach géimCornish game henghéim ??
muirseaf3
TeamhairTara
An tSiombáibZimbabwe