?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, September 26, 2011
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 26ú lá Mí Mheán Fómhair 2011

Bhí tinneas orm. Ní raibh mé i rang an oíche sin. Ach seo é m'obair bhaile.

SEÁN Ó RÍORDÁIN

Ceol Ceantair
Chuala sé an ceol i gcainteanna Dhún Chaoin,
chualaheardp of cluin/clois
caintspeech, talkf2 pl cainteanna
Ní hiad na focail ach an fonn
fonnair, tune, melody, song; desire, inclinationm1
A ghabhann trí bhlas is fuaimeanna na Mumhan,
gabhtake; catch; capture; undertake; go
blastaste, accentm1
fuaimsoundf2 p, fuaimeanna
An ceol a chloiseann an strainséir;
Ceol ceantair
ceantardistrictm1
Ná cloiseann lucht a labhartha,
cloishear
luchtcontent; capacity; cargo, group [of people]m3
labhairtspeaking, speechf3 gs labharta
Ceol nár chualasa riamh,
chualasaI heard (?)Irish Synthetic Verb Forms
riamhever, never
Toisc a ghiorracht dom is bhí,
toiscerrand; purpose
giorrachtshortness, nearnessf3
is bhí???
Is mé bheith ar adhastar ag an mbrí.
bheithbeingvn of
adhastarhalter
brístrength, vigor, meaning


Ceol a cloistear fós sa Mhumhain,
cloistearis heardaut
fósyet, still
Fiú in áiteanna 'nar tréigeadh an chanúint.
fíuworthwith copula {??]
'nar????
tréigabandon, desert, forsake, fail
canúintdialect


</td>
Fill Arís
Fág Gleann na nGealt thoir,
fillturn back, return
fágleave
gleannvalley
gealtlunatic
thoir(in the) east
Is a bhfuil d'aois seo ár dTiarna i d'fhuil,
aoisagef2
árour
tiarnalord
fuilblood
Dún d'intinn ar ar tharla
dúnclose
d'intinnyour mine
ar tharlaoccurred, happened
Ó buaileadh Cath Chionn tSáile
buaileadhdefeat
cathbattle
Chionn tSáileKinsale
Is ón uair go bhfuil an t-ualach trom
ónfrom the
ualachload, burden
tromheavy
Is an bóthar fada, bain ded mheabhair
bainextract, remove
dedfrom yourde do
meabhairmind, memory
Srathar shibhialtacht an Bhéarla,
srathaighserialize, levy
srathairestraddle
sibhialtachtcivilization
Shelley, Keats is Shakespeare:
Fill arís ar do chuid,
Nigh d'intinn is nigh
nighwash
d'intinnyour mind
Do theanga a chuaigh ceangailte i gcomhréiribh
chuaighwent
ceangailbind, tie
comhréiraccord, congruity, proportion
'Bhí bunoscionn le d'éirim:
bunoscionnconfused, wrong, upside down
éiriminclination, talent, scopef2
Dein d'fhaoistin is dein
deindo, makeM for déan
faoistinconfession
Síocháin led ghiniúin féinig
Síocháinpeace
ledwith your
giniúintconception, birth
féinigown, self= féin
Is led thigh-se féin is ná tréig iad,
tighof a houseds of teach
tréigabandon, forsake, desert
Ní dual do neach a thigh ná a threabh a thréigean.
dualnative, natural, characteristic
neachbeing, person, spirit
treabhplowv
Téir faobhar na faille siar tráthnóna gréine
téirgovar of téigh
faobharedge, blade
faillchance, opportunity
siarto the west, , westward, to the back
griansungs gréine
     go Corca Dhuibhne,
dhuibhnepeninsula
Is chífir thiar ag bun na spéire ag ráthaíocht ann
chíseeM, Donn
bunbase, bottom
ráthaíochtguarantee
An Uimhir Dhé, is an Modh Foshuiteach,
uimhirnumber
DiaGodgs
modhmode, manner, method
foshuiteachsubjunctive
Is an tuiseal gairmeach ar bhéalaibh daoine:
tuisealcase[grammar] m1
gairmeachvocative
bhéalaibhverbal {???]
     Sin é do dhoras,
dorasdoor
Sin é do dhoras,That is your door
     Dún Chaoin fé sholas an tráthnóna,
under= faoi
     Buail is osclófar
buailhit, strike, defeat
osclófarwill be openedfut aut [?]
     D'intinn féin is do chló ceart.
clóform, shape, appearance, print, type