?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday night Irish class, October 10, 2011
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, an 10ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2011

The Runestone Museum

 • Welcome to the Runestone Museum, located in downtown Alexandria, Minnesota. We invite you to stop by and tour historic Fort Alexandria, take your picture with the country's biggest viking, and see the world famous Kensington Runestone.Fáilte roimh ag an Iarsmalann Cloiche Rúnscríbhinne, atá suite i lár Alexandria, Minnesota, Tabhair cuairt orainn agus téigh go dtí Dún Alexandria stairiúil, déan do ghrianghraf leis na tíre is mó Lochlannach agus an chloch rúnscríbhinne Kensington an-cháiliúil a fheiceáil.
  rúnscríbhinnrune gs rúnscríbhinne. npl gpl rúnscríbhinní
  Fáilte roimh ag an iarsmalann cloiche rúnscríbhinne,Welcome to the Runestone Museum,
  atá suite i lár Alexandria, Minnesota, located in downtown Alexandria, Minnesota
  Tabhair cuairt orainn agus téigh go dtí Dún Alexandria stairiúil Visit us and go to historic Fort Alexandria,JS suggested Dún Alastair, which I like more
  déan do ghrianghraf leis na tíre is mó Lochlannachtake your picture with the country's biggest viking,
  agus an chloch rúnscríbhinne Kensington an-cháiliúil a fheiceáil.and see the very famous Kensington Rune Stone.

 • For awhile you will live in the past, so walk a little slower, talk a little slower, and enjoy the exhibition on Norse history, the Native American exhibit, the Minnesota wildlife display, the display of early pioneer life, and the hands-on children's area. Beidh tú beo san am atá thart ar feadh tamaill, siúl sin níos moille, labhairt níos moille, agus sult a bhaint as an taispeántas faoi stair na Lochlannach, an taispeántais Meiriceánach Dúchasach, an taispeáint fiadhúlra Minnesota, an taispeáint de shaol ceannródaithe céad, agus an ceantar praicticiúil leanaí.
  Beidh tú beo san am atá thart ar feadh tamaill,For awhile you will live in the past,
  siúl sin níos moille, therefore walk slower,
  agus sult a bhaint as an taispeántas faoi stair na Lochlannach, and enjoy the exhibition on Norse history
  MeiriceánachAmericangs Meiriceánaigh, npl Meiriceánaigh, gpl Meiriceánach
  an taispeántais Meiriceánach Dúchasachthe Native Americans Exhibit,
  fiadhúlrawildlifegs fiadhúlra
  an taispeáint fiadhúlra Minnesota,
  ceannródaípioneerm4 gs ceannródaí, npl ceannródaithe,, gpl ceannródaithe,
  an taispeáint de shaol ceannródaithe céadthe exhibit of the life of the first pioneers.
  an ceantar praicticiúil leanaí.the hands-on children's area

 • Enter Fort Alexandria and visit several authentic log buildings, an 1880 country school house, and view the forty-foot viking ship, the Snorri. Experience the changing of the seasons in the display of tools and farm equipment used by an earlier generation. Téigh isteach Dún Alexandria agus cuairt a thabhairt ar foirgnimh éagsúil údarach a dhéantar as lomáin, scoil ón bhliain míle ocht gcéad bhliain ochtó, agus feic an long Lochlannach trí mhéadar déag, an Snorri. Taithí leis an athrú na séasúr i taispeáint na n-uirlisí agus trealamh feirme a úsáidtear le glúin roimh ré.
  éagsúilunlike, different, various
  foirgneamhbuilding m1 gs foirgnimh, npl foirgnimh, gpl foirgneamh
  Iontráil Dún Alexandria agus cuairt a thabhairt ar éagsúla foirgnimh údarach a dhéantar as lomáin,Enter Fort Alexandria and visit several authentic log buildings,
  scoil ón bhliain míle ocht gcéad bhliain ochtó,a school from 1880,
  agus feic an long Lochlannach trí mhéadar déag, an Snorri.
  taithí leis an athrú na séasúr i taispeáint na n-uirlisí agus trealamh feirmeExperience the changing of the seasons in the exhibit of the tools and farm equipment,
  a úsáidtear le glúin roimh ré.used by a previous generation.

 • The Runestone Gift Shop features Minnesota and Alexandria souvenirs, viking and runestone information, books, t-shirts, viking helmets and swords, and unique gifts, which many of them are by local artists, authors, and craftsmen.Díolann an Siopa Bronntanas Cloiche Rúnscríbhinne cuimhneacháin as Minnesota agus Alexandria, eolas faoi Lochlannaigh agus clocha rúnscríbhinne, leabhair, T-léinte, clogaid Lochlannach agus claimhte, agus bronntanais uathúil, go leor acu atá déanta ag ealaíontóirí, údair, agus ceardaithe áitiúl.
  Díolann an Siopa Bronntanas Cloiche Rúnscríbhinne cuimhneacháin as Minnesota agus Alexandria,The Runestone Gift Shop features Minnesota and Alexandria souvenirs,
  eolas faoi Lochlannaigh agus clocha rúnscríbhinne,viking and runestone information
  clogadhelmet
  claíomhswordm1
  leabhair, T-léinte, clogaid Lochlannach agus claimhte, agus bronntanais uathúil, books, t-shirts, viking helmets and swords,
  ealaíontóirartist
  údarauthor
  ceardaícraftsman, artisanm4
  go leor acu atá déanta ag ealaíontóirí, údair, agus ceardaithe áitiúl.

antinaunt
oireadamount, quantity, number
ach oireadno more than, either
fístéipvideotape
timpisteaccident, mishap
ionannsame, identical, equal
cáscase, circumstance, matter for concernm1 pl cásanna
éagdeathm3
básdeathm1
Is ionann an cás an t-éag 's an bás.Six of one and half a dozen of the other