From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, November 14, 2011
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 14ú lá Mí na Samhna 2011

bruachbhailesuburb
Mo theaghlach agus mé thiomáin go Chicago Dé hAoine
Chuaigh muid chuig comhdháil faoi ficsean eolaíochtaWe went to a science fiction convention
Tá Windycon níos lú ná ConvergenceWindycon is smaller than Convergence.
péintpaintf2 pl
péinteáilpaint (v), painting (f3)péinteanna

Cleasa Shamhna (Arís) "Halloween Tricks (Again)"

Béaloideasoral tradition, folklorem1

[Repeat of last week. This time we went over Beartla Ó Flatharta's stories.]

Beartla Ó Flatharta

 1. Bhíodh go leor nósanna ag dul leis an tSamhain sa seansaol. Is minic a chuala mé m' athair, beannacht Dé lena anam, ag caint ar na clis a bhíodh siad a imirt Oíche Shamhna. Théadh daoine amach agus tharraingíodh siad an oiread tornapaí agus gabáiste - rud a bhí an-fhairsing ag an am agus rud a bheadh deacair a fháil inniu mar nach gcuirtear mórán torthaí anois. Théadh siad thart ag bualadh doirse ag an am. Bhíodh go leor deabhlaíochta ar siúl freisin. Bhíodh tithe thart anseo a mbíodh díon stáin orthu, agus nuair a bhuailtí le tornap é sin dhéanadh sé torann damanta, agus d'éiríodh muintir an tí amach agus ritheadh an dream a dhéanadh é, agus ní túisce a bhíodh an doras dúnta arís ná bhuailtí arís é agus is minic gur le cloch é mar go mbíodh corrbhligeard ann freisin.

  BhíodhThere used to bepast hab. of
  nóscustom, mannerm1 pl nósanna
  seansaololden, former times
  leiswith it/himle
  beannachtblessing, greeting
  beannacht Dé lena anamGod rest his soul
  cleastrickgs, var npl clis
  théadused to gop hab of téigh
  tarraingpull, dragp hab tharraingíodh
  oireadamount, quantity, number
  tornapaturnipm4
  gabáiste = cabáistecabbagem4
  fairsingwide, extensive, ample
  cuirtearplanted[here]
  bheadhwould becond of
  deacairhard, difficult
  toradhfruitm1 pl torthaí
  móránmuch, many
  thartround, about; by, past
  bualadh beating, striking, meeting[?]
  dorasdoorm1 pl doirse
  deabhlaíochta
  ar siúlhappening
  díonroofm1
  orthuon themar
  stáin = stánstarev
  stántings stáin
  torannnoisem1
  damantadamned
  rithrunpast hab ritheadh
  dreambody of people, groupm3
  túiscesooner, rather, first
  clochstonef2
  corr-odd
  bligeardblackguard

 2. Dhúntaí an simléar le féar agus líonadh an teach le deatach. Ba laistí a bhíodh ar na tithe an t-am sin agus cheanglaítí an laiste taobh amuigh le rópa, agus chuirtí i bhfostú é den chlaí taobh amuigh sa gcaoi nuair a shíleadh duine acu an doras a oscailt taobh istigh go mbeadh sé fíor-dheacair nó go mbriseadh an rópa, agus is iomaí uair a bhí daoine i gcruachás mar nach raibh aon leithreas taobh istigh in aon teach ag an am.

  dúnclosecond aut dúntaí
  simléarchimneym1
  féargrass, haym1
  líonfillvn/ p hablíonadh
  deatachsmoke, vapor, steamm1
  laistelatch
  bhíodhwas, werepast hab. of
  ceangaltie, bindingm1
  ceangaltánbundle
  ceangailtie up
  taobhside
  róparopem4
  cuirputcond aut chuirtí
  fostúentanglement; hire, employment
  claíwall, fencem4
  caoiway, manner, means, opportunityf4
  sílthink, considerp hab shíleadh
  acuat them, they haveag
  go mbeadh séit would ber
  deacairdifficult
  fíortrue, real, very
  iomaícouch, bedf4
  iomaímany
  cruacháspredicament, distress
  leithreasprivy, lavatory, toiletm1

 3. Is é an míniú a bhí acu le caitheamh leis na doirse, comhartha nach mbeadh aon ocras ar mhuintir an tí sin sa mbliain a bhí le theacht.

  míniúexplanation, interpretation
  caitheamhwear, consumption, spending, throw, cast, shooting
  dorasdoorm1 pl doirse
  comharthasign, mark, symbol
  ocrashunger, poverty, meannessm1
  teachtcoming
  sa mbliain a bhí le theachtwas in the coming year

 4. Bhí clis eile acu cosúil le fáinne agus paidrín agus créafóg a chur ar thrí shoitheach agus púicín a chur ar dhuine agus dá leagfadh sé nó sí a lámh ar an bpaidrín bheadh sé/sí ina bean rialta nó ina shagart, a lámh ar an bhfáinne, bheadh sé/sí ag pósadh, agus a lámh ar an gcreafóg bheadh sé/sí i dtalamh taobh istigh de bhliain. Sílim go ndéanadh chuile dhuine iarracht an chréafóg a sheachaint.

  fainnering, circle
  paidrínrosarym4
  créafógclay, earth
  soitheachvessel, container, dish; ship
  púicínblindfold, mask
  leagknock down, lower; lay, setcond leagfadh
  pósmarrypast hab. pósadh [?]
  talamhearth, ground
  chuile dhuineeveryone
  iarracht
  seachainavoid, shun

 5. Úlla a chur anuas as an tsíleáil agus ag déanamh iarracht breith air lena bhfiacla agus dá n-éireodh leat greim a bhaint as d'fhéadfá an t-úlla a choinneáil. Bhí cleas eile acu, ach ceann a d'fhéadfadh tinneas cinn a chur ar dhuine mar go raibh sé contúirteach - trí choiscéim a thomhas ón mballa agus do dhá lámh a cheangailt taobh thiar de do dhroim, úlla a leagan ar an urlár amach ón mballa agus chaithfeá é a phiocadh suas le do bhéal, ach go minic is éard a tharlódh nuair a shílfeá cromadh, bhuailfí do chloigeann isteach faoin mballa. Is lena aghaidh sin a bhí an cleas sin ann.

  úllapplepl úlla, but here úlla is singular: "An apple"
  síleáilceiling
  breithbirth, bringing, taking, seizing
  airon his, on itsar
  lenale
  leatwith you[?] ← le
  féadbe able to, ought to
  d'fhéadfá an t-úlla a choinneáilyou could keep the apples
  tinneasillness
  tinneas cinnheadache
  contúirteachdangerous
  coiscéimfootstep, pace
  tomhasmeasure, guess, gauge, riddle
  ón mballafrom the wall
  ceangaltie, bindingm1
  ceangaltánbundle
  ceangailtie up
  caithwear, out spend, consume, throwcond.
  chaithfeá é a phiocadh suas would have to pick it upcond.
  piocadh picking
  éardwhat[pronoun]
  tarlaighhappen, occurcond tharlódh
  sílthink2nd pers sing cond shílfeá "You would think"
  crombend, stoopp hab cromadh
  buailhit, strikecond. aut.bhuailfí
  cloigeannskull, head
  lena aghaidhfor that purpose

 6. Bhí ceann eile acu, báisín a líonadh le huisce agus sé pingine a chur síos ann agus an chéad duine a thabharfadh aníos é ina bhéal, ba leis é. Is iomaí duine a chuaigh abhaile múchta báite de bharr an chlis sin agus gan airgead ar bith.

  báisínbasin
  líonfillvn/ p hablíonadh
  pinginpenny
  sé pinginesixpence
  an chéad duinethe first
  tabhairgive, takecond thabharfadh
  ba leis é?
  iomaícouch, bedf4
  iomaímany
  múchsmother, suffocate, quence
  báighdrown, sink, immerse, submergeva báite
  barrtip, point, top; surface

 7. Bhíodh siad ag déanamh deabhlaíocht eile: dá mbeadh dhá chomharsa nach raibh ag caint lena chéile sheolfadh siad beithígh duine acu isteach i dtalamh an duine eile le haghaidh píosa spraoi a bheith acu lá arna mhárach ag éisteacht leo ag sciolladh ar a chéile.

  Bhíodhused topast hab. of
  deabhlaíochtdevilmentvar diabhlaíocht [???]
  comharsaneighbor
  seolsail, direct, send, conductcond sheolfadh
  beithíochbeast, animal, horsegs, npl beithígh
  talamhearth, ground, land, field
  le haghaidhfor
  acuat them, they haveag
  spraoifun, sport
  beithbeing
  arnawhen, as
  mhárachmorrow
  lá arna mhárachon the following day
  éisteachthearing
  leowith themle
  sciolladhscolding, abuse

 8. Bhí clis go leor acu i dtaobh daoine a bhíodh ag iarraidh a fháil amach cé a phósfadh iad: bhí sé ráite dá mbreathnófá isteach i scáthán ar uair an mhéan oíche go bhfeicfeá an fear a phósfá agus, ar ndóigh, dhéanadh bean an tí cáca agus chuireadh sí fáinne isteach ann agus an té a gheobhadh an fáinne ba ghairid go bpósfadh sé.

  iarraidhrequest, demand, attemp
  a fháil amachto find out
  pósmarrycond. phósfadh [?]
  amach cé a phósfadh iadwho would marry them
  ráiteconsidering, in view ofconj
  ráiteaaidva of abair
  breathnaighobserve, examine, watch2nd pers sing cond breathnófá "you would watch"
  scáthánmirror
  méanmiddle
  pósmarry2nd pers sing cond. phósfa "you would marry"
  go bhfeicfeá an fearthat you could see the man
  ar ndóighof coursxe
  an té a gheobhadh an fáinnethe person who gets the ring
  gairidshort, near

 9. Dá mbeadh beirt ag caint ar phósadh agus dá gcuirfí dhá chnó isteach sa tine agus ainm na beirte a chur orthu agus dá bpléascfadh siad, ní phósfadh siad; ach dá bpósfadh, bheadh siad ag troid go minic.

  cuirfí
  cnónut
  isteach sa tineinto the fireNote the repitition of "in": isteach + sa
  isteach i scátháninto a mirror
  isteach sa seomrainto the room
  orthuon themar
  pléascexplode, burst, shatter
  troidfight, quarrel

 10. Teach ar bith a mbíodh geata crochta air bhíodh sé bainte de na hinsí agus leagtha le taobh dhoras na comharsan agus go minic ní beirt iad a bhíodh an-mhór lena chéile.

  geatagate
  crochhang, raise, carry
  airon him/itar
  bainextract, dig out, reap
  insehingem4
  leagknock down, lower, lay, set
  comharsaneighborgs, gpl comharsan; nplcomharsana

 11. Bhí sé ráite chomh maith go mbíonn na sióga ag athrú Oíche Shamhna agus sin é an fáth nach maith le daoine a bheith amuigh deireanach an oíche sin.

  ráiteconsidering, in view ofconj
  ráiteaaidva of abair
  chomhas
  chomh maithas well[?]
  athraighchange, alter
  fáthcause, reason
  beithbeing
  deireanachlast; late; latter

Stiofán Ó Cualáin

Bionn pisreoga ag baint le Lá Samhna freisin. Bhíodh go leor cainte ar thaibhsí i mí na Samhna mar ba í seo mí na marbh. Chreididís fadó go n-athraíodh na daoine maithe ó cheantar amháin go ceantar eile. Chreid siad go dtarlaíodh sé seo ar uair an mheán oíche.

pisreog = piseogcharm, spell, superstition
ag baint leare connected with
Bhíodhwas, werepast hab. of
taibhseghost
creidbelieve, supposep hab Chreididís [?]
athraighchange, altercond athraíodh
maithegoodness, goodf4
daoine maithefairy folk
ceantardistrict
tarlaighhappen, occurcond tarlaíodh

Bríd Uí Thuathail

Lá Samhna, deiridís: "Beannacht Dé le hanam na marbh, tá siad á n-athrú!" - is é sin iad á dtabhairt chuig na flaithis.

deiridíswas saidp hab of abair
na flaithisheaven
tá siad á n-athrú!They are being shifted/changed!

Siobhán Uí Chonghaile, Máire Uí Ghríofa agus Seosamh Ó Gríofa

Naoi n-oíche is oíche gan áireamh, Ó oíche chragtha na n-úllaí go dtí oíche chragtha na gcnámha: - is é sin, ó Oíche Shamhna go dtí Oíche Fhéile Mártain.

áireamhcounting, reckoning
crag = cnagknock, strike
úll a chnagachcrunch an apple
cnámhbonepl cnámha

Faisnéiseoir gan ainm

 1. Théadh cailíní óga amach Oíche Shamhna agus b'éard a bhíodh i gceist acu, an chaoi a gceiliúradh siad nósanna Oíche Shamhna ó thaobh brionglóidí.

  Faisnéiseoirinformant
  théadused to gop hab of téigh
  Théadh cailíní órayoung girls used to go
  b'éardwas it
  caoiway, manner, means
  ceiliúradhcelebration, leave-taking
  nóscustom, manner, stylepl nósanna
  brionglóiddream
  ó thaobh brionglóidíin regard to dreams

 2. Shocraigh beirt chailíní go mbainfeadh siad triail as brionglóid Oíche Shamhna. An chéad rud a bheadh le déanamh acu, codladh i dteach nár chodail aon duine riamh cheana ann. Bheadh orthu arán min eorna a bheith acu agus trí ghreim de sin a ithe sul má thitfeadh an codladh orthu. Bhí sé sa seanchas go ndearna na cailíní mar a bhí dlite dóibh. Ar maidin dúirt duine acu go raibh sí ag brionglóideach ar mhairnéalach, fear farraige. Níor dhúirt an bhean eile tada. An bhean seo a bhí ag brionglóideach ar an bhfear farraige, bhí sí ar dhuine de na cailíní ba dhathúla a gheofá i do shiúl lae. Agus bhí sé sa seanchas gur pósadh í le mairnéalach, an fear ba lú slacht a chasfaí ar dhuine.

  Socraighsettle, calm, arrange
  bainextract, dig out, reap
  triailtrial, test
  acuat them, they haveag
  codladhsleepm
  codailsleep v
  riamhever, never
  cheanaalready
  aránbread
  minmeal, sawdust
  eornabarley
  greimgrip, hold, bite
  sul = sula before
  seanchaslore, tradition
  dlighbe entitled to, have a right to vadlite "due"
  dóibhto/from themde
  brionglóideachdreaming
  mairnéalachseaman, sailor
  farraigef4gs ?
  dathúilcolorful, comely
  dathaighcolorvn dathú
  faighget2nd pers sing cond gheofá
  siúilwalkvn siúl
  smallercomp of beag
  slachtfinish, good appearance, tidinessm3
  castwist, turn, windcond. aut.chasfaí ?

 3. Ach bhí sé sa tairngreacht go raibh dhá i ndán ann: i ndán sagairt agus i ndán pósadh. Is iomaí máthair a d'fhéach le sagart a bheith sa gclann aici ach níor éirigh le ceachtar acu mar ní raibh sé i ndán dóibh.

  tairngreachtprophecyf3
  i ndánin store
  iomaícouch, bedf4
  iomaímany
  féachlook, examine, consider
  bheithbeing
  aiciat her, she hasag
  ceachtareither
  acuat them, they haveag


General notes

 • The conditional is built from the future tense of the verb, but uses a broad ending.

 • If the object of a verbal noun comes before it, use a and lenite the verbal noun, not ag.


?

Log in

No account? Create an account