?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, November 21, 2011
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 21ú lá Mí na Samhna 2011

Verbal Mimicry

Fréamshamhail "Prototype"
Ar briseadh an fhuinneog?Was the window broken? /
Did someone break the window?
Níor briseadh.It was not broken.
Bhrisinn fuinneogaí blianta ó shin.I used to break windows years ago.
Ach ní bhrisfinn fuinneog anois.But I would not break a window now.

Ar oladh caife ansin?Was coffee drunk there?
Níor oladh.It was not drunk
Ní olainn caife blianta ó shin.
Ach olfainn caife anseo.

Nár díoladh beoir anseo?Wasn't beer sold here?
Díoladh inné.It was.
Dhíoladh Séan beoir anuraidh.Sean was selling beer last year.
Dhíolfadh sé beoir arís inniu.He would sell beer again today.

Ar cruinníodh na leabhair?Were the books collected?
Níor cruinníodh.They were not collected.
Chruinníteá na leabhair blianta ó shin.You used to collect the books years ago.
Chruinnfeoinn na leabhair anois.

Ar Osclóidh an fhuinneog an tseachtain seo caite
Níor osclóidh.
D'osclaíodh Cáit an doras gach lá.
Ní osclódh sí an doras ar maidin.She would not open the door in the morning.
  • For verbs beginning with a vowel, cancels the prefix d' in the past, past habitual, and conditional forms.

  • For irregular verbs the conditional is based on the future.

  • chonachtasit was seenp aut of feic
    fuarthasit was gottenp aut of faigh

"Fronting" for Emphasis

Take a -type sentence, use a copula front end for the most important part followed by a relative clause for the rest. The relative clause begins with a + [lenited verb], a d'oscail . The independent form of the verb is used, a bhí, a atá.

[not Shakespeare]
Scríobh Stephen King "Cujo" le peann.Stephen Kind wrote "Cujo" with a pen.
Is é Stephen King a scríobh "Cujo".Stephen King wrote "Cujo".
Is é "Cujo" a scríobh Stephen King.Stephen King wrote "Cujo."[He didn't write "Hamlet."]
Is le peann a scríobh Stephen King "Cujo".Stephen King wrote "Cujo" with a pen.[not a pencil or a typewriter]
Is é Stephen King an t-údar a scríobh "Cujo."Stephen King is the author who wrote "Cujo" Uses a complete copula contruction. More of an explanation than emphasis.

Similarly with negatives, questions, past/conditional, etc
Ba é Shakespeare a scríobh "Hamlet."It was Shakespeare who wrote Hamlet.
Ar nathair a mharaigh Cleopatra?What it a snake that killed Cleoparts

The copula may be in the present tense even if the event was in the past.
Is bád nua a cheannaigh mé an tseachtain seo caite.I bought a new boat last week.
Is eisean a dhíol an bád sin dhom inné.He sold me that boat yesterday

Feicim an bhean a phóg mé.I see the woman I kissed/
I see the woman who kissed me.
Some ambiguity between subject and object
's í an bhean a phóg mé.She is the woman I kissed/
She the woman who kissed me.

Bíonn an múinteoir ar scoil 'chuile lá.The teacher is at school every day.
Is é an muinteoir a bhíonn ar scoil 'chuile lá.The teacher is at school every day.
Is ar scoil a bhíonn an múinteoir 'chuile lá.The teacher is at schoolat school every day.
is 'chuile lá a bhíonn an múinteoir ar scoil.The teacher is at school every dayevery day.

Tá sé eilifint.It's an elephant.
Eilifint is ea é.It's an elephant.Fronting with the indefinite use of the copula.
An tusa a cheannaigh carr nua?You bought a new car?
Is an codhladh atá sí.She's sleeping.
Is í an banaltra nua a shuig ar an othar go timpiste.The new nurse accidentally sat on the patient.


Scéal

baile beagsmall town
taobh thoir Locha PipenEast side of Lake Pepin
Mo bhean chéile agus mé agus roinnt cairde chuaigh ann Dé Sathairn.My wife and I and some friends went there on Saturday.
Tá fear saibhir in a chónai i Alma
Thóg sé iarsmalann.He built a museum.
Is é Schlossstein ainm an fhir.The name of the man is Schlossstein.
Thug sé a ainm an iarsmalann.He gave the museum his name
ach as Bearla, Castlerock. Bheadh ​​sé Caisleán Cloiche as Gaeilge,
Tá sé iaramallan airm agus armúir.
ó aimsir na Rómhánach go dtí tráth Cromwellfrom Roman times to the time of Cromwell.
na Meánaoiseannathe middle ages
an Renaissance
Claíomhswordm1 pl claimhte
scianknifef2 sceana
sleáspearf4 pl sleánna
gunnaí d'aoisold guns
Chuaigh muid abhaile sa tráthnóna.We went home in the afternoon.
Bhí mé ag tiomáint an gluaisteán
Tá Alma ó dheas de MinneapolisAlma is south of Minneapolis.
mar sin báisteach air ar dtússo it rained at first.
flichshneahtasleetm4
ach go luath tháinig flichshneachta, agus ansin sneachta.but soon came sleet, and then snow.
Bhi muid ar Wisconsin bóthar mór Cúig is Tríocha (Ní I-Cúig is Tríocha).
Ní raibh sé sábháilte.It was not safe.
Sciorr an carr uaireanta.The car skidded sometimes
Thiomáin mé go mall.
Tar éis a bhí muid abhaile D'ól mé gloine uisce beatha.

buaighwin
banaltra firmale nurse[!]
hacahockey
oighearicem1
Iomáint oighirhockey"ice hurling"
caithead amachwas thrown out
puballtentm1
dochreidtheincrediblea3
réiteachsolution
go gairidsoon
le gairidrecently
Tiochfaidhwill comefut. of tar
go timpiste, de thimpisteaccidentlally
de léimwhile jumping