?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish class, December 5, 2011
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 5ú lá Mí na Nollag 2011

Puipéid na saoirse

Tá beirt phuipéad i ndiaidh theacht ar an saol ó thuaidh agus chuirfeadh siad sna duibheagáin thú bheith ag éisteacht leo.

saoirsefreedom, libertyf4
i ndiaidh theacht ar an saolhave just come to life
thuaidh in the north
chuirfeadh siadthey would putcond of cuir
duibheag´n abyss, deep chasm, depthm1
bheithbeingvn of
éisteacht hearing; silence
leowith themle

Clár úr teilifíse ar BBC 2, atá déanta ag an chorparáid féin, dar teideal Belfast Fm atá i gceist (ná measc suas é le FM Belfast, banna leictreonach as an Íoslainn!). Tá an seó leamh, neamhghreannmhar, lag, bómanta agus gan smaointeoireacht ar bith taobh thiar de.

úrfresh, new
corparáidcorporate bodyf2. ag an chorparáid Donn.
C.O/Conn./Mun. ag an gcorparáid
darfor which???
teidealtitle
dar teidealto which the title
i gceistis what we are talking about"in question"
meascmix up, stir up
ná measc suas é lenot to be mixed up with
bannaband[of musicians]
an ÍoslainnIceland
seóshow, spectaclem4
leamhinsipid, tasteless, lifeless
lagweak
greannmharfunny, humorous; loving; queer
bómantaslow-witted
smaointeoireachtthinking
thiarwest, back
taobh thiar debehind it

Buíochas le Dia nach bhfuil sé ar fáil ach amháin sna sé chontae mar dá bhfeicfeadh an domhan mór sin, shílfeadh siad nárbh í seo 'Tír na Naomh agus na nOllamh' ar dhóigh ar bith!

nach .... ach amhainexcept
ar fáilavailable
bhfeicfeadhwould seecond. of feic
domhanearth, worldm1
sílthink, considercond shílfeadh
ar dhóigh ar bithanyway
ar ndóighof course

Tá an clár suite i mbloc árasáin i mBéal Feirste agus is iad na puipéid ná DJ Steeky agus Pablo, beirt ógánach áitiúla atá i mbun staisiún raidió mídhleathach.

blocblock
ógánachyouth, young manm1
áitiúllocal
bunbase, bottom
i bunin charge of
mídhleathachillegal

Ní amháin gur droch-steiréitíopa iad d'ógánaigh lucht oibre Bhéal Feirste, agus ní amháin go mbíonn siad ag spalpadh na mionnaí móra i rith an ama, níl siad greannmhar!

gurthat is
ógánachyouth, young manm1
lucht oibreworking peopleLucht Oibre "Labor Party"
spalpadhburst, eruption, outpouring
mionncrown, diadem, oathm1
mionn mórswear word
i rithduring
amtimem3
greannmharfunny

Anois, ní miste liom an F mór, táthar ann a bhfuil gráin acu air, is cuma liom i ndáiríre, a fhad is go bhfuil gá leis sa ghreann, ach ní gach darna focal, agus ní hé an F mór an focal is measa a úsáideann siad nach mbeadh ar focal.ie.

ní miste liomit does not matter to me
buamabombm4
tátharthere is, there arepres aut of
grángrainm1
gráinhatred, ugliness, terrorf
acuat them, they haveag
dáiríreseriousness
i ndáirírein earnest
need, requirement
greannhumor
darnasecond=dara=tarna
measaworsecomp of olc
bheadhwould becond of

Agus mé ag amharc air, ní thiocfadh liom gan bheith ag smaointiú siar ar na laethanta siúd nach raibh stádas mar is ceart bainte amach ag Raidió Fáilte agus muid ar bharrurlár na Cultúrlainne agus shíl mé liom féin, nach bhfaighfeadh muidne ar shiúl le rudaí mar seo a rá ar an aer.

amharcsight, look, view
thiocfadhwould comecond of tar
ní thiocfadh liomI could notDonn. tig liom "I can"
bheithbeingvn of
smaoinighthink, consider
siarto the back, to the west
siúdthat, those, yon
stádasstatus
bain amachreach, get to, achieve
barrtip, top, point
Cultúrlann
ar bharrurlár na Cultúrlainneto the top floor of the CulturlannNote that this is a specific place
bhfaighfeadhwould getdep cond of faigh
nach bhfaighfeadh muidnewe would not have gotten
ar siúlhappening
ar shiúlgone; away

Ansin, rith sé liom gurbh fhéidir go bhfuil na puipéid ábalta rudaí a rá agus a dhéanamh nach bhfuil daoine daonna in inmhe a dhéanamh.

rithrun
rith sé liomit occurred to me
ábalta
daonnahuman
inmheposition

Miníonn sé sin ar bhealach an dóigh a raibh Dustin an turcaí ábalta cur isteach ar an Eurovision agus blas láidir Bhaile Átha Cliath air, agus gan bheith in ann ceol — cé nach gcuireann sin isteach ar chuid de na hiomaitheoirí daonna ach oiread.

minighsmooth, level, explain, interpret
dóighway, manner; state, condition
blastaste, accent
láidirstrong
iomaitheoircompetitor
oireadamount, quantity, number
ach oireadeither, no more than
cé nach...that does not...

An uair amháin a mbíonn an puipéad bainte de lámh an phuipéadora, ní ann dóibh a thuilleadh agus ní ann do bharúlacha s'acu ach oiread. Seans gur sin an fáth go mbaineann daoine oiread sin sult astu.

dóibhto/from themdo
a thuilleadhadditional
barúlachopinionated
seanschance, luckm4 pl seansanna
sultsatisfaction, pleasure, fun
astufrom themas
oireadamount, quantity, number
ach oireadeither, no more than
s'acuthat they have= seo acu
s'ainnethat we have= seo againne

In amanna deir siad na rudaí atá ar bhéal na ndaoine, gan teacht aniar agus gan mórán fadhbanna. Míníonn sé sin an dáimh atá ag na hÉireannaigh do na puipéid seo, smaoinigh orthu uilig a tháinig amach thar na blianta.

amtimem3 pl amanna
aniarfrom the back, from the west
minighsmooth, level, explain, interpret
dáimhnatural affection
orthufrom themó
uiligall, every
tháinigcamep of tar

Is cuimhin linn uilig bheith ag amharc ar Bosco agus muid óg, ag iarraidh fáil amach cad é a bhí taobh thiar den doras draíochta sin, Dustin an turcaí agus muid ag smaointiú ar an dóigh is fearr lena thachtadh, Zig agus Zag, na Morbegs, Podge agus Rodge agus ná déanaimis dearmad ar Muzzy Mór a theagasc an frasa "Is mise Muzzy, Muzzy mór" dóibh siúd a bhí ag déanamh staidéir ar an Ghaeilge sna 6 chontae ar feadh na mblianta, cé nár chuidigh sé leo morán agus iad sa Ghaeltacht.

Is cuimhin linnwe remember
amharcsight, look, view
ag amharcwatchingDonn.
ar an dóigh of the way, how
tachtchoke, strangle, suffocatecond thachtadh
déanaimislet us make/do1st pers pl imp of déan
dearmadforgetfulness, negligence, omission, mistakem1
teagascteaching, instruction, doctrine/teach, instructm1/v
dóibhto/from themdo
siúdthat, those, yon
staidéarstudy, steadiness; station; habitat
feadhextent, distance, duration
ar feadhas far as
cuidighhelpv
cé nár chuidigh sé leo morán agus iad sa Ghaeltachtalthough they did not help much and are in the Gaeltacht

Cruthaíonn na puipéid bealach amach agus urlabhra do mhuintir na tíre seo, a bhfuil eagla orainn an rud atá ar ár n-intinn a rá amach, ach má chuirtear giota éadaí ar ár lámha agus muid i bhfolach faoi thábla, deirfeadh muid rud ar bith.

cruthaighcreate, form, prove
bealachway
urlabhraspeech, diction
eaglafear
orainnon usar
intinnmind
cuirtearare put forces lenition in Donn., Conn.
giota bit, piece
éadachcloth, clothing, clotheséadaí
folachhiding, covering, concealmentm1
i bhfolachhidden
táblatable

Samhlaigh dá mba rud go raibh puipéad ar láimh againn agus muid ag dul chun na faoistinne (aon duine a théann a thuilleadh), tá mé ag déanamh go mbeadh i bhfad níos mó paidreacha ráite ná mar a bhíonn ag an bhomaite, nó ar chéad dáta, cá bhfios cad é a thiocfadh amach.

Samhlaighimagine
mbawas/would berelative form of copula ba
Samhlaigh dá mba rud imagine if
lámhhandf2 ds láimh
faoistinconfessionf11
théannwere goingp hab of téigh "go"
fadlength, extent, durationm1
níos mó bigger, greater
paidirpaternoster, prayerf2 pl paidreacha
bíonnused to bep hab of
bomaiteminutes[???]
céadfirst, hundred
dátadate, periodm4
thiocfadh would comecond of tar

Na puipéid abú a deirim féin, viva na puipéid, viva la revolución agus amach leis an fhírinne, ach nach féidir linn é a dhéanamh ar dhóigh níos greannmhara ná boic nua an BBC?

abúforever
fírinnetruth
linnwith usle
dóighway; manner; state, condition
bocbuck, boyo


Scéal
Mar a fhios agaibh, thit sneachta tráthnóna agus oíche Dé Sathairn.
Glan mé an sneachta le sluasaid ar maidin Dé Domhnaigh
Glan mé an sneachta go leir.
Fhan mo mhac istigh. Bhí sé ag léamh an nuachtáin.
Tá mé seasca bliain d'aois.
Tá sé ceathair bliain fiche d'aois, ach tá siondróm Asperger air.
Ní thuigeann sé roinnt rudaí
Ní raibh mé sásta fós.
Glanfaidh sé sneachta an chéad uair eile.

scaitísometimesConn.
amhlaidhthus, go
gurb amhlaidh duitsame to you
go mba hé = gurbh éthat is
deifrighhurry, hasten

Seanfhocail "Proverbs"
Is minic a gheibhean beal oscailt diog dunta!An open mouth often catches a closed fist!
Is minic a bhris beal duine a shron.Many a time a man's mouth broke his nose.
Coimhéad fearg fhear na foighde.Beware of the anger of a patient man.