From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, January 9, 2012
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 9ú lá mí Eanáir 2012

Is dóigh liom (go)I am of the opinion (that)
súileye, expectation, hope
truapity, sympathy, compassion
measestimate, judge, consider
barúilopinionf3
Thug mé faoi dearaI noticed

Is duine olc é John Doe.John Doe is an old person Chuala mé gur duine olc é John Doe.
Ba scannán greannhar é "Teach ainmhithe."Tá barúil aige gur scannán greannhar é "Teach ainmhithe."
Is dalta an-ghlic tusa.Shíl sé gur dalta an-ghlic tusa
Ba é Saruman an draíodóir olc i "Lord of the Rings."Ceapim gurbh é Saruman an draíodóir olc i "Lord of the Rings."

Scéalta

  1. Cheannaigh muid ár Crann Nollag ó Feirme Crann Hansen i Contae Anoka. Thiomáin muid go dtí an fheirm le sábh. Bhreathnaigh muid do crann gur thaitin againn. Ghearradh muid síos an crann féin. Bhí an crann úr. Ní thit snáthaidí uaidh i rith na laethanta saoire. Ba crann maith é.

  2. Fuair ​​mé fón nua tseachtain seo caite as mo phost. Ba sméar dubh é — fón cliste. Bhí mé ag siopadóireacht Dé Sathairn. Thit an fón amach ó mo phóca ar an talamh i charrchlós, ach ní thug mé seo faoi deara. Chuaigh mé isteach i mo charr. Thosaigh mé ag tiomáint. Chuaigh mo charr ar an teileafón. Fuair ​​mé amach faoi seo ina dhiaidh sin, nuair thuig mé nach raibh mé ag an teileafón. Chuaigh mé ar ais go dtí charrchlós. Níl an fón cliste anois. Sin é fáth nach mbeidh mé mo fón daor féin a cheannach.


Cnoc Áine

WHERE FAIRIES COME FROM
AN BHARÚIL A BHÍ AG NA DAOINE DE NA SIÓGAÍ
barúilopinion
síogfairy

Nuair a bhí mise i mo ghasúr chluininn m'athair mór ag caint ar bhunadh na gcnoc. Ní rabh aon fhear scéalta sióg ins an taoibh seo den tír a ba mhó ná é. Chreid sé féin go láidir go rabh siad ann, agus ní rabh aon iarraidh dá dtéadh sé chun an phortaigh fá dhéin cliabh mónadh nach mbíodh sé ag feitheamh ar a bhfeiceáil!

gasúrboym1
cluinhearp hab chluininn
bunadhstock, kind, original people
rabh= raibh ???
scéalstorypl scéalta
siógfairy
láidirstrong
iarraidhrequest, demand, attempt
téadused to gop hab of téigh
portaighsteepv
aboutDon.
déinto go to meet, fetch [person]
cliabhribbed frame, chest, basketm1
mónadhturf, peat, bogland, moor= móin
feithlook, observer, watchvn feitheamh
feiceáilvisibility, discernment, sightvn of feic

D'áirmhíodh seisean gurbh é an rud a d'fhág ann iad ar chor ar bith -- nuair a bhí an cogadh ins na Flaithis eadar Dia agus na hAingle, gur fhoscail sé doirse na bhFlaitheas, agus gur bhuail sé orthu á gcaitheamh amach, agus gur lean sé don obair sin ar feadh dhá fhichead lá agus dhá fhichead oíche. Chónaigh cuid acu san aer ansin, cuid eile ar talamh, agus chuaigh dream eile acu i bhfarraige. Ní rabh aon áit a ba mhó a rabh siad le feiceáil ná fá na hardáin agus mórán mór acu a chois na farraige ins na háilt. Chualaí mé an seanduine ag rá fosta achab é iad a bheith ag dréim le fáil arais chun na bhFlaitheas Lá an Bhreithiúnais go scriosfadh siad an saol.

áirmighcount, reckon
seiseanheemph
fágleave, forsake,
d'fhág annleft them
cogadhwar
flaithisrule, sovereignty; kingdom, realmm1 gs npl flaithis
Flaithisheaven
eadarbetween= idir
foscailopen= oscail
buailstrike, hit, defeatbuail le "meet"
caitheamh amachthrown out??
leanfollow, continue, remain
ar feadhthroughout
fichead20
cónaighdwell, reside, stay, rest
aerair
dreamgroup[of people]
farraigesea
feiceáilvisibility, discernment, sightvn of feic
ardánheight, platform, stage, stand, terrace [of houses]m1
cosfoot, leg
cois na farraigeseaside
ins nain the- sna
áilt</i>steep-sided glen, ravine, fjord= ailt
Chualaí méI heard?? Chualaí?
sayingvn of abair
achab???
bheithbeing
dréimaspiration, expectation, contention
le fáilto be had, available
arais
Lá an BhreithiúnaisJudgement day
araisback
scriosdestroy, ruin, scrape
saollife, world
ANN OF "ANN'S HILL"
ÁINE CHNOC ÁINE

Ins an tsean-am fad ó shin, bhí fear ina chónaí i mbaile Chruachlanna, i dTeileann. Bhí níon amháin aige arbh ainm daoithi Áine. Tháiníg tráthnóna amháin ceobáisteach, leath-dhoineanta go maith, agus d'iarr an fear seo ar Áine a ghabháil amach chun an chnoic agus an t-eallach a chuartú agus á gcur abhaile. D'imigh sí léithi, agus nuair a bhí seal fada caite ar siúl aice, agus coim na hoiche ag teacht, tháinig sí gan an t-eallach, agus gan a dtásc ná a dtuairisc léithi.

sean-amold day
cruachsteel
lannthin plate, scale, blade
Teileann</i>
níondaughter= iníon
daoiignorant person, dunce, boorm4
daoithito her=dido/de +
tháinígcamep of tar
ceobáisteachheavy drizzle= ceobháisteach
doineantastormysoineanta "nice weather"
leathhalf
iarrrequest, demand, ask [to do something]
gabhtake
eallachgoods, cattle
cuartúsearching, looking
léithiwith her= léi
sealturn, spell, period, while
ar siúlgoing on, in progress
aicenearness, proximity
coimwaste, middle
tásctidings; death; fame
tuairiscinformation, tidings

"Cá bhfuil an t-eallach?" arsa an t-athair léithi nuair a tháinig sí isteach.
"Ní bhfuair mé iad," arsa Áine.

Cá bhfuil an t-eallach?Where are the cattle?
léithiwith herléi

Tháinig mothú feirge ar an athair nuair a dúirt sí seo, agus thiontaigh sé uirthi, agus arsa seisean:
"Tairbhím thú do chnoic agus do mhullaigh, agus gabh amach, agus ná tar arais anseo go bhfaghaí tú an t-eallach!"

mothúfeeling, perception
feargangerf2 ds feirg
tiontaighturn, return, resolve
tairbhighbenefit, profit
mullachtop, highest pointm1 gs mullaigh
gabhtake, capture, go
faighget bhfaghaí = bhfaighaidh fut

D'imigh sí amach ar an doras, agus leis sin féin bhuail aithreachas eisean fán rud a bhí sé i ndiaidh a rá, agus nuair a d'éirigh sé amach le scairti arais uirthi, bhí sí ag siúl isteach i gcreig a dtugtar Creig na Caillí uirthi go dtí an lá inniu. Tá Cnoc Áine mar ainm ar an chnoc fosta ó shin, agus níl aon chnoc sa tír comh huasal leis.

aithreachasrepentance, regret
eiseanhe, himemph
fánstraying, wandering
saying
scairtshout, callv, f2
uirthion herar
ag siúlwalikngh
creigcrag
caillloss (f2), lose, miss (v)
caillíold woman, hag= cailleach
fostaalso
ó shinago
comhas, so= chomh
uasalnoble
THE HERDER AND THE WOMAN FROM CNOC ÁINE
CAILÍN BÓ AGUS ÁINE CHNOC ÁINE

Bhí baintreach mhná ina cónaí ar an bhaile seo fad ó shin, agus bhí níon amháin aici arbh ainm daoithi Nansaí. Bhí sé ina ghnás ar an bhaile seo ins an am go ndéanadh gasúr nó girseach iomlán eallach an bhaile a bhuachailleacht ar a seal. Thuit sé ar chrann Nansaí a ghabháil leofa an lá seo, agus d'imigh go luath ar maidin.

baintreachwidow
aiciat her, she hadag
daoiignorant person, dunce, boorm4
gnáshaunt, lair; customm1
go ndéanadhwould do
girseachyoung girl
iomlántotal
buachailleachtherding
sealturn, while, spell, period
ar a sealon their turn
cranntree, lot
tuitfall= tit
gabháilcatch, seizure, undertakingvn of gabh
leofawith them [the cattle]= leole
luathquick, speedy, early

Is cosúil nuair a bhí sí ag fágáil an bhaile go dtearn sí dearmad an t-uisce coisreactha a chur uirthi féin. Thiomáin sí léithi an t-eallach soir go Croimleann. Bhí an lá maith, agus nuair a chaith sí seal ag buachailleacht, dar léithi go rachadh sí ar amharc na mbeann. Chuaigh, agus nuair a d'amharc sí síos bhí girseach bheag dheas rua ina suí thios ansin ins an bhinn ar laftán agus í ag seinm ar chláirsi. Thaitin an ceol binn léithi, agus dheamhan i bhfad gur tharraing sí síos ar bhean na cláirsí. Labhair sí le Nansaí, agus ba ghairid gur fhás an bheirt an-mhór le chéile, agus rinn si dearmad den eallach.

Is cosúilit appears, apparently
fágáilleaving
tearndid, made= dearnadéan
dearmadforgetfulness, omission
coisreacthaconsecrated
léithiwith her= léi
soir[to the] east
Croimleann
sealturn, while, spell, period
buachailleachtherding
dar léithiit seemed to her
rachadhwould gocond of téigh
amharcview
binnpeak, cliffgpl beann
girseachyoung girl
ruared [haired]
binnsweet
laftánrocky ledgem1
thaitin léithishe liked
ag seinmplaying[musical instrument]
clairseachharpf2
labhairspeak
gairidshort, near
fásgrowth
fhás an bheirt an-mhór le chéileThe two grew very close
tarraingpull, draw, drag
dearmadforgetfulness, omission
rinn si dearmadshe forgot

Cá bith fad a chaith an bheirt ar an laftán, nuair a chuaigh an ghirseach bheag rua a dh'imeacht d'iarr sí ar Nansaí a bheith ag teacht léithi. Chuaigh. Ní rabh sé doiligh a bhlandar. Chuaigh siad síos giota, agus d'fhoscail doras ar an bhinn, agus ba ghairid uilig a chuaigh siad isteach go dtáinig siad ar an chaisleán toighe a ba deise a chonaic Nansai ariamh. Lean sí don ghirseach rua, agus chuaigh siad isteach chun na cisteanadh. Ní rabh istigh ansin ach seanbhean, ach bhí an-ghleo agus callán istigh i seomra a bhí ar chúl na cisteanadh. Chuir an tseanbhean bheag seo céad fáilte agus sláinte roimhe Nansaí ina hainm agus ina sloinneadh. Chuaigh sí ionns ar phrios a bhí ann ansin, agus thóg sí amach toirtín aráin go dtearn sí ceapaire daoithi. Nuair a bhí sí ag síneadh an cheapaire ionns ar Nansai, shiúil bean amach as an tseomra a rabh an callán ann, agus chaith sí an ceapaire amach as láimh Nansaí.

Cá bith fadwhatever length
laftánrocky ledgem1
imeachtgoing, departure
iarrrequest, demand, seek
bheithbeing
léithiwith her= léi
doilighhard, difficult
blandairflatter= bladair
giotapiece, bit
binnpeak
gairidshort, near
táinigcamevar p of tar
toigheof a housevar gs of teach
deiseopportunity
Lean síshe followed
cisteankitchen= cistin
céadhundred
sloinntell, express, state namevn sloinneadh
ionnastowards=ionns, ion(n)sar
priospress, cupboard
tóglift, raise, take up
toirtíntart, cake
ceapairesandwich
síneadhstretching, extension
siúilwalk
callánnoise, clamor
as láimh Nansaífrom Nancy's hand

"Caidé a bheir ort sin a dhéanamh?" arsa Naasaí, "agus mo sháith ocrais orm."

CaidéWhy
beirbear, bring, take, catch
orton youar
sáithfeed, fill, enough
ocrashunger

"Dá mbeadh fhios agat an rása a bhain tú asamsa rith an bhealaigh as Cnoc Aine ní labhairfeá mar sin liomsa. Gabh amach romham ar an doras anois, agus ná hamharc i do dhiaídh go mbainí tú an baile amach. Níl aon fhear ná aon bhean ar an bhaile nach bhfuil amuigh do chuartú ó thráthnóna, agus nuair a rachas tú abhaile inis do do mháthair gur shábháil Biodaí Eibhlíne, a báitheadh fad ó shin an lá a bhí sí ag déanamh cnuasaigh ins an Gharbh Chladach, thú. Beidh fhios aicise cé mé féin."

bain ... asamsaput ... out of
bain amachreach, get to
rásracem3
labhairfeáyou would speak
gabhtake
romhambefore meroimh
i do dhiaídhafter you
go mbainí tú an baile amachmay you get to the town???
cuartúsearching, looking
rachas
inistell
sábháilsaving, resure
báithsink, submerge,[drown ?]= báigh
cnuasaighgather, pick[food]
garbhrough, uneven
cladachshort
Beidh fhios aiciseShe will know

Nuair a bhí Nansaí á fágáil, chuir Biodaí a lamh ína póca agus shín sí bonn airgid chuici, agus d'iarr si uirthi an bonn a thabhairt dá máthair. Thug, agus bhí an t-iomrá ag gabháil nár chaith an bhaintreach bhocht sin lá gan airgead ón lá sin go dtí an lá a chuaigh sí i dtalamh

sínstretch, hold out, extend
bonnmedal, coin
chuicito herchun
iarrrequest, demand, ask [for something]
dá máthairto/from her motherdo/de
thuggave, tookp of tabhair
iomrárumor, discussion
gabháilcatch, seizure, undertakingvn of gabh
baintreachwidow
bochtpoor

?

Log in

No account? Create an account