?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, March 5, 2012
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 5ú lá Mí na Márta 2012

Tá mo bhean agus mo iníon altrama i Michigan an tseachtain seo. Tá siad ag tabhairt cuairte ar ghaolta. Níl ach mo mhac agus mé sa bhaile. Tá sé an-chiúin agus síochánta ann.

Faoi Niall

Tá fadbhanna móra ag Niall. Cá bhfuair an fear marbh an airgead? Cé mharaigh é? Is mian an duine seo an t-airgead. Is dóigh sé ag lorg an cás anois. Ní duine deas é. B'fhéidir marfaidh sé Niall.

Tá an rialtas fosta ann. Má chloiseann siad faoin airgead, beidh siad ag iarraidh a cáin air.

Niall has big problems. Where did the dead man get the money? Who killed him? That person will want the money. He is probably looking for the case now. He is not a nice person. Perhaps he will kill Niall

There is also the government. If they hear about the money, they will want to tax it.

Ó Báille, Ruaidrhí

 1. Rugadh é i mBaile Átha Cliath i 1958. Ba as an ardchathair dá thuismitheoirí chomh maith. Feisteoir ba ea a athair, Gerry Bailey agus lean a mháthair Anne O'Flanagan (nach maireann) ceird a muintire agus rinne sí printíseacht sa chlódóireacht. Tá triúr deartháireacha ag Ruaidhrí, eisean an dara duine is sine acu.

  ardchathairthe Capital
  feisteoirfitter
  leanfollow, continue
  mairlive, last, survive
  ceirdtrade, craft, occupation
  printíseachtapprenticeship
  clódóireachtprinting
  triúr deartháireachathree brothers
  eisean an dara duine is sine acuhe is the second oldest

 2. Tógadh é i mBaile Bhailcín. D'fhreastail sé ar Mheánscoil Naomh Colm (scoil na mBráithre Críostaí) i gCromghlinn agus ar Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ina dhiaidh sin, áit ar bhain sé céim amach sa Ghaeilge agus sa Bhéarla. Tá sé ag obair mar mhúinteoir meánscoile i Scoil Phobail Chábán tSíle ó shin. Bhog sé go Cábán tSíle i 1985 nuair a phós sé.

  freastailattended
  Coláiste na hOllscoileUniversity College
  bhain sé amach he achieved
  céimdegree
  pobalcommunity, people
  bogsoften, move

 3. Tá an-chuid ábhar léitheoireachta curtha ar fáil aige do dhéagóirí, ina measc ceithre úrscéal: An tobar (BÁC: Bord na Gaeilge/Údarás na Gaeltachta, 1985); Dúnmharú ar an DART, (Gaillimh: Cló Iar- Chonnachta, 1989); Aililiú bop siúáidí (BÁC: Foilsitheoirí Scoileanna agus Coláistí, 1991) agus Imithe (BAC: Foilsitheoirí Scoileanna agus Coláistí, 1992). Tá ábhar eile curtha ar fáil aige le haghaidh an Teastais Shóisearaigh, ina measc na sraitheanna Scaoil amach é, An dtuigeann tú agus Is féidir liom.

  ábharmatter, material, subject, content
  léitheoireachtreading
  curtha ar fáil made available
  ina meascincluding
  úrscéalnovel
  Aililiú bop siúáidí ????
  Foilsitheoirpublisher
  le haghaidhfor
  teastascertificate
  sóisearaighjunior
  sraithrow, series
  scaoilloose, release, slacken, drop

Club Leabhar Forum

Conallach

A chairde, Tá iarrtha agam ar údar Dúnmharú ar an Dart, Ruaidhrí Ó Báille, cuairt a thabhairt ar an fhóram seo agus aon cheisteanna is mian le baill ClubLeabhar.com a chur air a fhreagairt.

Tá iarrtha agamI have asked
fóramforum
miandesire, thing desiredf2 gs méine. npl mianta
ballorgan [of body], component part, place, spot, member
is mian le baillmembers want to
a fhreagairtanwered

Rudi

Dia dhaoibh, a chairde

Tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as an leabhar. Ar ndóigh, ní ardlitríocht atá ann, ná baol air. Ní raibh i gceist agam ach scéal beag spreagúil a scríobh ag leibhéal teanga nach mbeadh róchasta.

súileye, hope
taitneamhenjoyment
Ar ndóighOf course
baoldanger
spreagúil, lively, encouraging
leibhéallevelm1
castatwisted, round, intricate
róchastatoo complicated

Má ritheann ceist ar bith le duine ar bith beidh mé an-sásta freagra a thabhairt ar an bhfóram.

Ruaidhrí Ó Báille


Fleurette

Dá dtiofá féin ar an Milliún punt an sceithfeá chun na Gréige? An raibh sé cothram ar Niall Ó Dónall a bheith in aon chillín le "Buster Bréan"? Tá an scéal léite agam le go leor ranganna agus bhain siad go léir taitneamh as. An ndéanfá scannan as? Is é mo mhór thuairim go bhfuil abhar maith scannain san úrscéal seo!

Dá dtiofá féin ar an Milliún puntIf you yourself would come upon a million pounds [?]dtiofátar
sceithvomit, overflow, discharge
cothramfair play, level, equity m1
cillíncell, hoard
léite readva of léigh
tuairimopinion
ábhar matter, material, cause, subject
úrscéal novel

Rudi

Haigh, a Fleurette

Míle buíochas faoi do theachtaireacht. Fiche bliain ó shin nuair a scríobh mé an leabhar shíl me nach raibh áit ba dheise ná an Ghréig. Bhí mé daichead sular bhain mé Nua Eabhrac amach! Tharlódh gur ann a rachaidís dá mbeadh plaic bainte as an Úll Mór agam an tráth úd. Maidir leis an milliún punt, sa chéad chló den leabhar, más buan mo chuimhne, bhí nótaí £100 nó rud éigin sa chás. Cuireadh ar ár súile dúinn nárbh ann dá leithéid sa Steirling agus bhí orainn é a athrú. Sin é an fáth gur nótaí £50 atá ann anois.

teachtaireachtmessage, errandf3
daicheadforty
sulabefore
bain...amachreach
tarlaighhappen
rachaidísthey would gotéigh
plaicbite
tráthhour, time, day, periodm3
údyon, yonder, over there
Maidiras for, as regards
más buan mo chuimhneif my memory serves
nó rud éiginor something
cuireadhinvitation, summons
dúinnto usdo
leithéidlike, counterpart, equalf2
athrúchange, alteration

Scannán? Hmmm. Meas tú cé a dhéanfadh páirt Néill? Ná páirt Jan, go deimhin.

Meas túdo you think
Néillg of Niall

Bernie B

Ruáidhrí a chara, Cad a spreag tú chun Dúnmharú ar an Dart a scríobh? Cé h-iad na h-udair a raibh tionchar acub ort? Cén fáth a scríobh tú an leabhar?

spreagarouse, inspire
údarauthor
tioncharinfluence
acuat them, they haveag. Pronounced acub in Conn.

Rudi

Haigh, a Bherni,

Is cuimhin liom suí síos lá agus an abairt "Rith Ger Ó Báille amach an doras..." a scríobh. (Ainm mo dhearthar!). Ní raibh a fhios agam cá raibh se ag dul, ach ó tharla go raibh i mo chónai in aice le stáisiún Dart, is ann a leaindeáil sé. Ina dhiaidh sin, bhuel lean mé mo shrón le bheith macánta. An taon phleanáil is cuimhin liom a dhéanamh ná go raibh a fhios agam leathbhealach tríd cén chaoi a gcríochnódh sé. Ní raibh ann ansin ach díriú ar an gceann scríbe sin.

Is cuimhin liom suí síosI remember sitting down
abairtsentence, phrase
deartharbrother
ach ó tharla go raibhsince it happened
leáighmeltv
leaindeáillanded
leancontinue, follow
macántahonest
pleanáilplan, schemev
cén chaoihow
díriú direction, aiming
scríbescratchscríobh "write"

Is dóigh liom gur scríobh mé an leabhar mar go raibh cineál frustrachas orm maidir leis an gcineál léitheoireachta a bhi ar fáil i nGaeilge ag an am. Léadh mé píosaí as do mo chuid scoláirí agus mé ina bhun agus thug siadsan spreagadh dom. Creid nó ná creid, BHÍ a leitheid de rang agus 3G ann! Maireann cáil an ranga céanna fós in annálacha na scoile ina bhfuilim ag múineadh.

Is dóigh liom I am of the opinion
cineál type
frustrachasfrustration
maidiras for, as regards, as well as
léitheoireachtreading
Léadhused to readp hab of léigh
scoláirescholar, school-childm4
thuggavep of tabhair
spreagadhencouragement, stimulus
leithéidlike, counterpart, equalf2
mairlive, last, survive
céannasame
fósstill
annálaannals

Seán Mór

Bhain mé sult as an leabhar de thairbhe nach raibh aon dua lena léamh, agus tá gá leis sin i nGaeilge chomh maith le teanga ar bith eile. Shíl mise gur ag brionglóidigh a bhí Niall i rith an scéil ar fad agus go músclódh sé sa deireadh agus a bhean slán sábháilte! Is dócha go mbainim féin le ré an rómánsachais!

tairbhebenefit, profit
dualabor, toil, trouble
need, requirement
brionglóiddreamf2
scéalstorym1 gs scéil
múscailwaje, awake
dóchalikely, probable
period, age, era, moon
rómánsachaisromanticism
le ré an rómánsachaisduring the age of romanticism

Mar mhúinteoir, mar sin, a Ruaidhrí, an dtig leat a chur in iúl dom má bhíonn sibh chomh ciniciúil faoin phost agus faoin phríomhoide agus a bhí Niall sa leabhar seo!!???

mar sinso
an dtig leat...?Can you ...?tig liom "I can" (Don.)
iúlknowledge, direction
chomhas, so
ciniciúilcynical
phríomhoideprincipal [school]m4

Rudi

Faraor, a Sheáin, is ina lán-dúiseacht a bhí Niall bocht. Ba gheall le tromluí de chineál éigin é, ceart go leor, ach ní maith liom cleas úd na brionglóide.

FaraorSadly
dúiseachtstate of being awakef3
geallbet, pledge, wage
Ba gheall le ...It would be like ...
tromluínightmare
cineál éiginsome sort
cleastrickm1
údyon, yonder, over there
brionglóiddreamf2

Maidir le mo chomh-mhúinteoirí , mhuise ní ciniciúíl atá muid - ach a mhalairt! Soineanta atá muid! Gealgháireach. Mórchríoch mánla múinte. Ní leáfadh an t-im fein inár mbéal.

maidiras for, as regards, as well as
chomh-mhúinteoircolleagues (fellow teachers)
muiseindeed
malairtchange, alternative
soineantacalm, fair, pleasant
gealgháireach.sunny, radiant, joyous
mórchríochbig hearted
mánlagentle, pleasant
múintewell-behaved, polit
leáighmelt
imbutter
inár mbéalin our mouths

Leis an bhfírinne ghlan a insint, ní post don duine ciniciúil é. Mharódh sé an 'soinicí' taobh istigh de bhliain. :-)

Ruaidhrí

fírinnetruthf4
insinttellingvn of inis
maraighkill
ní post don duine ciniciúil éit is not the job for a cynical person
soinicícynics

Rudi

Go raibh míle maith agat. Cuireann se lúcháir orm gur bhain tú taitneamh as an leabhar.

lúcháirjoy
taitneamhliking, enjoyment


Togadh méI was raised
Tá Niall bréan de mhúinteoireacht.Niall is sick of teaching
fréamhroot, source, origin
samhaillikeness, imagef3
fréamhshamailprototype
macasamhailreproduction, copyf3
oibríworkerm4
gnáchusual
tríocha39
printéirprinterm3
priontáilprintv