?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, July 23, 2012
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 23 lá Mí na Iúil 2012

Athmhúscailt na Taibhdheirce

múscailwake, awake
Athmhúscailtreawakening
Taibhdheirce na GaillimheGalway theater

 1. Labhraíonn Méabh Ní Thuathaláin le Freda Nic Giolla Chatháin, Bainisteoirr/Stiúrthóir Ealaíne na Taibhdheirce, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, faoi na dúshláin atá roimh an amharclann.

  ealainart
  dúshlánchallenge

 2. Ceapadh Freda Nic Giolla Chatháin, arbh as Contae na hIarmhí ó dhúchas í, mar Stiúrthóir Ealaíne ag an Taibhdhearc ar na mallaibh. Ní raibh Stiúrthóir Ealaíne ag an Taibhdhearc le beagnach bliain anuas agus tá siad ag feidhmiú ó oifigí sealadacha ó 2007, nuair a druideadh an foirgneamh de bharr tine.

  ceapadhappointed, named
  mallaibhof late, lately, recently
  feidhmfunction, dutyf2
  sealadachtemporary
  druidclose, shut
  foirgneamhbuilding
  barrtip, point, toom1
  de bharrbecause, as a result of

 3. Bhí moill mhór ar chúrsaí ó shin idir mhaoiniú a chinntiú agus airgead abhailiú.

  moilldelay
  ó shinsince that

 4. Ach faoi dheireadh, tá athchóiriú na hamharclainne ag teacht chun críche tar éis cúig bliana agus cur chuige úr beartaithe maidir le leathnú amach chlár ealaíne na Taibhdheirce.

  athchóiriúrepair
  amharclanntheater
  leathnúexpansion

 5. “Is dóigh gur chaill daoine muinín as an Taibhdhearc de bharr an amharclann a bheith dúnta chomh fada sin. Ní raibh leigheas ag bord na Taibhdheirce ar an scéal mar ní raibh an t-airgead ann. Tá éacht déanta acu an t-airgead a bhailiú,” a deir Freda Nic Giolla Chatháin.

  muininconfidence
  de bharrbecause
  leigheascure, medicine, solution

 6. D'éirigh leis an Taibhdhearc cómhaoiniú de €6,000 a fháil ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ón gComhairle Cathrach. Tá €2,000 bailithe acu féin agus fós airgead á lorg acu.

  cómhaoiniúfunding, grant

 7. “Is de bharr ganntanas airgid nach bhfuil muid istigh [san fhoirgneamh] fós, tá tuilleadh síntiúis uainn agus chomh luath is a thagann siad beidh amharclann bhreá inár seilbh againn.”

  ganntanasshortange
  nach bhfuil muid ... fóswe still need
  tuilleadhmore
  síntiússubscription, donationm1
  breáfine, excellent
  seilbhpossession

 8. Is cinnte anois, áfach, go mbeidh an Taibhdhearc ar oscailt roimhdheireadh an tsamhraidh.

  áfachhowever

 9. “An plean atá agam ná leanúint leis an gclár a bhíodh ar siúl ag Taibhdhearc na Gaillimhe, is é sin go mbeidh léirithe gairmiúla á gcur i láthair ag an gcuideachta féin trí mheán naGaeilge.

  leanúintfollowing
  léiritheshown, illustrated
  gairmiúlaprofessional
  láthairplace
  trí mheán naGaeilgethrough the medium of Irish

 10. Táim ag iarraidh go mbeidh an Taibhdhearc mar fhoirgneamh oscailte, go mbeidh cuideachtaí eile ag teacht isteach, go mbeidh an amharclann féin mar chroílár na n-ealaíon i lár chathair na Gaillimhe,” a deir Freda.


 11. Is amhlaidh go mbeidh réimse leathan d’imeachtaí ealaíon eile á reáchtáil sa Taibhdhearc as seo amach.

  Is amhlaidhIt seems
  réimsestretch, tract, range
  reáchtáilrunningf3

 12. “Tá spás iontach san amharclann agus tá seomraí againn thuas staighre. Ba mhaith liom go mbeadh níos mó úsáide á baint as na spásanna eile.

  thuas staighreupstairs

 13. Beidh an áit ar fáil le haghaidh comhdhálacha, cruinnithe, ceardlann, taispeántas agus tá scáileán againn le físeán a chur ar siúl. Is é an rud is tábhachtaí ná go mbeidh an áit in úsáid agus go mbeidh buzz mór timpeall uirthi,” a deir sí.

  ar fáil le haghaidhavailable
  comhdháilconferencef3
  cruinniúmeeting, gathering
  scáileánscreening
  tábhachtachimportant

 14. Cé nach bhfuil réiteach cinnte déanta i dtaobh chlár ama an tsamhraidh, tá an Stiúrthóir Ealaíne ag súil go mbeidh an foirgneamh oscailte i mí Iúil agus dráma ar stáitse go gairid ina dhiaidh sin. Déanfaidh an tUachtarán, Micheál D. Ó hUiginn an Taibhdhearc a athoscailt i mí Dheireadh Fómhair agus beidh oíche mhór cheiliúrtha ann.

  réiteachresolution
  Dheireadh FómhairOctober

 15. Beidh clár mór leagtha amach ó mhí Dheireadh Fómhair go dtí Geamaireacht na Nollag. Is féidir leis an Taibhdhearc timpeall 150 duine a thógáil, spás ar leith i lár chathair na Gaillimhe.

  leagtha amachset out
  Geamaireachtpantomimef3

 16. “Tá an Town Hall ann, ionad iontach ach tá nach mór 400 suíochán, spás mór le líonadh atá ansin.

  ionadplace
  iontachwonderful
  suíochánseat
  líonadhfilled

 17. “Tá an Crane Bar ann chomh maith, a bhíonn ag eagrú ceolchoirmeacha iontacha.Bhí Mike Mc Goldrick ann le déanaí, ceoltóir aitheanta i saol an cheoil thraidisiúnta agus bhí an áit lán go doras. Is cinnte go líonfadh leithéidí Mc Goldrick spás amharclann na Taibhdheirce,” a deir Freda.

  Tá an Crane Bar ann There is the Crane BarThe ann is necessary.
  chomh maithas well
  a bhíonnthat is
  ag eagrúorganizing
  ceolchoirmconcertf2 pl ceolchoirmeacha
  le déanaírecently
  lán go dorasfull to the doors
  leithéidequal, like

 18. Is léir go mbeidh comhoibriú idir an Taibhdhearc agus comhlachtaí drámaíochta, grúpaí ealaíon agus ionaid atá ag obair in earnáil na n-ealaíon.

  ú
  léir clear, distinct, clever
  go léirwholly, entirely, all
  comhoibriúcooperation
  comhlachtcompany, firmm3
  ionadplace, center
  earnáilsector

 19. “Tá mé ag iarraidh go mbeidh fáilte mhór roimh chuideachtaí drámaíochta a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge agus chomh maith leis sin go mbeimid ag obair le heagraíochtaí ealaíon ar nós Music Network. Ba mhaith liom go mbeadh comhoibriú againn le cuideachtaí drámaíochta cosúil le Moonfish, comhlacht atá ag obair trí mheán na Gaeilge ach nach bhfuil a n-ionad féin acu agus go mbeimid ag comhoibriú le hionaid eile ar nós Áras Éanna,” arsa Freda Nic Giolla Chatháin.

  ag iarraidhwanting, needing
  cuideachtacompany
  eagraíochtorganization
  ag comhoibriúcooperating

 20. Is é an sprioc atá ag an Stiúrthóir Ealaíne nua ná go mbeidh gach uile chuideachta ag iarraidh a léiriú a chur ar ardán na Taibhdheirce.

  spriocaim, goal
  ag iarraidhwanting
  léiriúproduction [of a play], clarification, illustration, arrangementm4
  ardánstage, platform, heightm1