?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, August 6, 2012
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 6ú lá Mí na Lúnasa 2012

Mithid & Oiread

Mithid refers to "time" in a particular way. It is used in expressions like "It's about time that …" or "It was high time that …". It refers to due time, convenient time, appropriate time.

 • Nuair nach dtagann duine nó rud go mbíonn sé thar am dó teacht, 'is mithid dó teacht,' a deirtear.

  taganncomespres. of tar
  for him/itdo + é
 • Tá mí anois ó scríobh mo chara chugam — is mithid dom é a fhreagairt.

  month
 • Tá an seanghluaisteán seo i riocht titim as a chéile, ba mhithid dom ceann nua a cheannach.

  seanghluaisteánold car
  riochtshape, form
  tabhair faoi dearato note
 • 'Ag dul a chodladh atá tú?' 'Is ea go deimhin; nach mithid d'aon duine a bheith ina chodladh ar a haon déag?'

 • Ba mhithid don chapall sin rás a bhuachan.

  It is time for that horse to win a race

 • Nuair a bhíonn maith nó cabhair nó fuascailt éigin i bhfad gan teacht is é a deirtear nuair a thagann sé sa deireadh: 'Más maith is mithid é!'

  cabhairhelp, assistance
  fuascailtrelease, deliverance, solution
  éiginsome
  másif
 • Tuigeann sé anois go ndearna sé dearmad. Ba mhithid go dtuigfeadh sé é.

  dearnadid, madep dep of déan
  dearmadmistake, omission, forgetfullness, negligencem1
 • Ní mhúchann sé an solas gur mithid leis titim dá chodladh.

  múchsmother, extinguish
 • Nuair ba mhithid leis dul abhaile, bhí an gluaisteán chomh fuar sin nach ngluaisfeadh sé dó.

  gluaismove, set in motion
  for him/itdo + é
  nach ngluaisfeadh sé dóit would not start
 • Nuair a thagann mí Bhealtaine is mithid le daoine triall ar an bportach chun móin na bliana a bhaint.

  trialljourney, expedition
  portachbogm1
  móinpeat
 • Trí seachtaine roimh Nollaig, is mithid le siopadóirí a bheith ag gléasadh nó ag cóiriú na bhfuinneog.

  gléasarrange, prepare
  cóiriúarrangement, dressing, preparing, mending
 • Tháinig Seán agus is mithid dó sin.
  Seán has come and it's about high time he did.

 • Ba mhithid dó pósadh.

  It was time he was married.

Additional Usage Notes

 • Nuair a tháinig ar a mhithidí féin.
  in his own good time.

 • Ag brath ar a, ag feitheamh/fanacht lena, mhithidí.
  awaiting his convenience. [negative connotation]

 • Ní ar mo mhithidí atá.
  it is not for me to choose the time.


 • Is mithid liom ...
  It is time to ...

 • Is mithid dom ...
  It is time for me to ...

 • Ní mithid dom dul ann fós.
  It is not yet time for me to go there.

Oiread means "amount," at heart. But it is probably more often used in comparisons – that amount of, as much as, twice as much as, etc., and even to express "either" in the sense of "not either" at the end of a clause or sentence – rather than just to express "amount" or "quantity" in typical statements.

 • Níl a oiread agam leatsa.

 • Níl a oiread céille agat le cearc, i.e. is mó ciall a bhíonn ag cearc ná mar atá agatsa agus ní mor le rá é sin.

  ciallsensegs céille. ds céill
  mor le rábig deal
 • 'An itheann an fear sin feoil?' 'Ni itheann, ná iasc ach a oiread.'

  ach a oireadeither
 • 'An bhfuair sé a dhóthain den chíste milis?' 'Fuair sé a oiread de is ba leor dó.'

  dóthainenough, sufficiency
  leormuch, many
 • Is baol nach bhfuil a oiread fuinseoige sa tír is a choimeádfaidh camáin linn.

  baoldanger
  fuinseogashf2
  coimeádkeep, observe, guard
  camánstickm1 hurling
 • Níl a oiread is a chaochfadh do shúil de thobac sa siopa.

  caochblind
  súileye, expectation
  caoch do shúilwink
 • Tá a oiread is a shnámhfadh bád de thae ólta againn anois.

  a shnámhfadh bádfloat a boatlit, "swim"
 • Cheannaigh sé a oiread leabhar is nach mbeidh léite aige go brách.

  léighreadva léite
 • Tá a dhá oiread, a thrí oiread, a sheacht n-oiread airgid ag Sean le Séamas.

 • Tá a oiread le déanamh ná feadair mé cá dtosóidh me.

  tosaighbegin
  ná feadair méI don't know
 • Níl a oiread aithne air léi.

 • Fuair me buille de chamán sa cheann agus d'éirigh oiread mo dhoirn de chnapán air.

  camánstickm1 hurling
  doirnfist
  cnapánlump
 • Ná tabhair a oiread de shásamh dóibh.

 • sásaighsatisfy, please
  a oiread de shásamhthat much satisfaction

Additional Usage Notes

Oiread is basically a noun without gender! It looks very much like a masculine noun, but you never see or hear an t-oiread, and you don't use the feminine article na in the genitive. It is followed by the masculine form of the adjective. That ach a oiread form ("either, neither") is also seen as ach an oiread, but in either case, it is generally said (and sometimes written) "ach oiread".

 • Comparisons:

  oiread le [for nouns]. oiread is [for verbs]

 • A oiread ba bheo iad.
  as long as they were alive.

 • Bhí a oiread deifre orainn leis an obair ...
  we were in such a hurry with the work ...

 • Dá mbeadh a oiread de mhisneach aige
  If he had that much courage

  Níl a oiread de mhaith ionat.
  you haven't got the guts

 • Déanfaidh mé a oiread duit.
  I'll do as much for you.

 • Ach oiread leat féin
  any more than you

  Ach oiread leis sin
  for that matter

 • A oiread is a shásódh é
  as much as that would satisfy/please him

  A oiread is is mian leat
  as much as you wish.

 • Ní raibh a oiread is focal as.
  there wasn't so much as a word out of him.

 • Tá do thrí oiread ann
  he is three times your size

  Níl oiread m'ordóige ann
  he's not as big as my thumb

  Níl m'oiread ann
  he is not as big as me.

 • Oiread dubh na h-iongan
  as big as the black of the (finger)nail

 • Dá oiread
  for its size


An mbeidh an Sindo níos báúla don Ghaeilge?

báúilsympathetic

 1. NÍL aon dabht ach go bhfuil an Irish Independent níos báúla don Ghaeilge ná mar a bhí. Tráth dá raibh ní raibh ach trí scéal sa nuachtán faoin nGaeilge; 1. Tá an Ghaeilge marbh/ag fáil báis, 2. Caitear an-iomarca airgid ar an nGaeilge agus 3. Is bac í an Ghaeilge ar dhul chun cinn an chine daonna.

  tráthtime
  bachindrance, barrier
  cinnsurpass, overcome
  dul chin cinnto the advancement
  cinerace

 2. Tá an-athrú tagtha ar chúrsaí le blianta beaga anuas, go háirithe ó chuireadh an nuachtán ar fáil saor in aisce le Foinse ar an gCéadaoin. Céard faoin Sunday Independent, áfach? Go traidisiúnta bhí an nuachtán thar a bheith naimhdeach don Ghaeilge, go háirithe colú- naithe ar nós Emer Kelly, Eilis O’Hanlon agus Declan Lynch.

  tagthacomingva of tar
  áirithecertain, particular
  aiscecharge
  áfachhowever

 3. Scríobh beirt Ghaeilgeoirí ailt don Sindo le roinnt blianta anuas áfach, Marc Coleman agus Concubhar Ó Liatháin, ach an bhfuil seans ann go mbeidh an páipéar níos báúla fós don teanga amach anseo?

  amach anseofrom now on

 4. Bhuel, tá an ruaig curtha ag Denis O’Brien ar Gavin O’Reilly ó Independent News and Media agus smacht nach mór faighte aige ar an gcomhlacht. Dealraíonn sé go cuireann O’Brien a pháistí chuig bunscoil lánGhaeilge, Scoil Bhríde i Raghnallach, Baile Átha Cliath, mar sin is cosúil gur féidir linn glacadh leis nach bhfuil sé in aghaidh na Gaeilge ar aon chaoi!

  ruaigchase, rout, attack
  smachtcontrol
  nach móralmost
  samhlaighimagine
  comhlachtcompany