?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, October 1, 2012
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, an 1ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2012

Mo scéalta

Chicago
mo mhac agus mo iníon altramamy son and my foster daughter
ag deireadh Lúnasa agus ag tús mhí Mheán Fómhairat the end of August and the beginning of September
Coinbhinsiún Ficsean Eolaíochta DomhainWorld Science Fiction Conventiondomhan "world" gs here
Chonaic muid cairde go leor as blianta ó shin.We saw many friends from years ago.
i Chicago lárin the middle of Chicago
óstánhotel
abhainnriver
plé spéisiúil go leormany interesting discussions
ní amháin ficsean eolaíochta ansin, ach freisin eolaíocht, go háirithe réalteolaíochtnot only science fiction, but also science especially astronomy
Chuala mé ar léacht faoi an Higgs BosonI heard a lecture about the Higgs Boson
Ceann de na cainteanna is fearr agam gur chuala riamhOne of the best talks I have ever heard
Bhí plé faoi an Rover Curiosity.There was a discussion about the Rover Curiosity.
D'fhoghlaim mé a lán annI learned a lot there
Tá go leor amhráin faoi ficsean eolaíochta.There are many songs about science fiction.
bia maith agus deoch maithgood food and good drink
na mílte leabhairthousands of books
Cheannaigh mé ach cúpla leabhair.I bought only a few books

mo phost
Fuair ​​mé ardú céime ag an obair, ach nach bhfuil feicthe agam fós an t-airgead. I got a promotion at work, but I have not yet seen the money.

AN CLEAMHNAS — "The Matchmaking"

With Will back from Australia we took another look at this, but there are relatively few changes from my September 17 notes. There were a couple corrections to the text which are underlined and noted.

 1. Bhí feirmeoir ann aon uair amháin. Feirmeoir maith láidir ab ea é agus ní raibh aige ach aon iníon amháin. Cailín an-álainn thar na bearta ab ea í agus do b'fhuirist dhi buachaill a dh'fháil, bhíodar le gach aon mhéir aici le fáil.

  Bhí feirmeoir ann aon uair amháinThere once was a farmer.
  láidirstrong
  thar na beartabeyond measure
  fuirighwait, remain
  fáilfinding, getting, capabilityf3
  le fáilto be had, available
  méarfingerf2
 2. Ach do bhí éileamh an domhain aici ar bhuachaill áirithe, ach do bhí sé bocht dealbh, ní raibh aige ach a phá lae. Ach, má tá, buachaill álainn thar na bearta do b'ea é ar a cuma féin agus bhí gean a cléibh tabhartha aici dhó.

  éileamhclaim, demand, demand, complaint
  áirithecertain
  dealbhdestitute, bare, empty, bleak
  pay, wagesm4
  cumashape, form, appearancef4
  geanlove, affectionm3
  cléibhheart, chest, breast
  tabhairtgrant, delivery, yieldf3 gs tabhartha
 3. Ach do bhíodh buachaill eile ag teacht don tigh, a muintire, gach oíche beagnach, agus do bhíodh sé ina bhruadaire suite thuas ar chathaoir cois na tine, agus é chomh tiarnúil agus gan focal aige, ach é ag cur an da shúil tríos gach aon ní ar fuaid an tí agus á thabhairt fé ndeara.

  muintirpeople, family, kinsfolk, folk
  beagnachalmost
  bruadairedreamer
  suitesituated, fixed
  cathaoirchair
  cois na tineby the fire
  chomhas
  tiarnúillordly, overbearing, cheeky
  tríthrough; three
  ar fuaidthroughout
  thabhairt fé ndearabeing noticed
 4. Ach ceann des na hoícheanta, ach go háirithe, do tháinig gala gaoithe, do shéid gala gaoithe, agus má shéid, do bhí stácaí agus cruach féir an fheirmeora ag imeacht leis an ngaoith. Ach do bhí an scaothaire seo, ach go háirithe, an buachaill álainn seo -- ní raibh puinn aithne air, n'fheadair sí ... bhí sé tamall ó bhaile — do bhí sé i mbun agus i mbarr gnó an tí, ag ceangal na stácaí is ag ceangal na mbothán is gach aon ní. Ach níor chorraigh an buachaill ó chúinne na tine, ach a chos ar a leathghlúin aige agus é ag cluasfheadaíl.

  desofde w pl
  Ach ceann des na hoícheantaBut one of those nights
  áirithecertain
  gala gaoithegale of wind
  séidblow, puffv
  stácastake, post, stackm4
  cruachstack; pilef2
  cruachsteelf4
  féargrassm1
  ag imeachtleaving
  scaothairewindbag, bombastic talkerm4
  ní raibh puinnwas not much
  aithneacquaintance, recognition, appearance
  n'fheadair síshe didn't know
  tamallwhile
  ceangaltie, binding
  bothánshack
  gach aon níeverything
  corraighmove, stir
  ó chúinne na tinefrom the corner of the fier
  leathghlúinone knee
  cluasfheadaílsoft whistling
 5. Ach nuair a thánadar isteach tar éis saothar na hoíche a bheith déanta acu agus gach aon ní bheith ceangailte suas acu ón ngaoith mhóir, do dhírigh an strapaire ar an bhfear beag a bhí suite cois na tine:

  táindrivev e.g. táin "cattle driving"
  thánadarthey came
  saotharwork, laborm1
  dírighdirect, focusv
  strapairestrapping person
 6. 'Léan ort,' ar seisean, 'nach gránna an duine thú agus coirce an fheirmeora,' a dúirt sé, 'fhir an tí, ag imeacht leis an ngaoith mhóir agus nár chorráis as an áit sin feadh na hoíche ag tabhairt cabhair ná cúnamh dó.'

  léanaffliction, sorrow
  gránnaugly
  coirceoatsm4
  corraighmove, stirchorráis "you moved"
  feadh na hoíchefor the night
  cabhair ná cúnamhneither help nor aid
  to medo
 7. Bhí an éileamh ag an mbeirt acu, mar dhia, ar an gcailín óg.

  'Ho hó!' ar seisean, 'ní hé lá na gaoithe lá na scolb agamsa, a bhuacaill.'

  éileamhdemand, claim, accusation, complaint
  scolbsplinter, nick
  lá na scolbthatching day
  Ní hé lá na gaoithe lá na scolb agamsa.The windy day is not the day for thatching.
 8. Do bhí an cailín óg ag éisteacht leo, agus í féin agus an cailín aimsire - Bríde a bhí ar an gcailín aimsire - do bhíodar suite, agus do thóg sí an chaint a dúirt an fear beag a bhí suite ar an gcathaoir isteach ina ceann.

  cailín aimsireservant girl
  tóglift, raise, take
  caintspeech, talk
 9. Ach, nuair a tháinig am codlata, do dh'imigh an bheirt stócach ón dtigh. Nuair a fuair an bhean óg gach aon ní ciúin agus an chistin fúithi féin agus fén gcailín:

  stócachlad
  gach aon níeverything
  fúithi under it, about it, around itfaoi
 10. 'A Bhríde,' ar sise, 'ar chualaís an chaint a dúirt an fear beag an uair úd anocht,' ar sise, 'nuair bhí sé ag caint, "Ní hé lá na gaoithe lá na scolb agamsa"? Tá brí éigint,' a dúirt sí, 'leis an scéal agus leis an gcaint sin, agus caithfimid féachaint amach dúinn féin. Deinse rún domsa,' ar sise, 'agus beidh tástáilt againn.'

  ar chualaís?did you hear?
  úd yon, yonder
  scolbsplinter, nick
  brímeaning, strength
  éiginsome
  caithfimid féachaint amach dúinn féinwe must look to ourselves
  DeinseMakevar of Déan
  rún domsasecret to me
  tástáiltaste, test, try
 11. I gceann mí nó mar sin ina dhiaidh sin, cad é an tseift a cheap sí ach í féin agus an cailín -- lá saoire do lorg ar a hathair, agus dúirt sí go raibh sí chun dul ar a saoire go ceann cúpla lae nó trí agus gan aon tsúil a bheith abhaile aige léi go dtí san, gur theastaigh uaithi cara léithe dh'fheiscint.

  I gceann mí nó mar sin ina dhiaidh sinIn a month or so later
  seiftdevice, expedient, resource
  lorgmark, trace; course; search; godo lorg "went"
  ar a saoire holiday
  lá saoire do lorg ar a hathair[asked] ber father for a holiday
  súilexpected
  teastaighbe wanted, needed
  léithegreyness
  feiscintvisibility, sight= feiceáil
 12. Ach do dhein sí féin agus an cailín suas iad féin i gculaith bean bhocht agus iad ag siúl, mar dhia, ó thigh go tigh, riamh agus choíche nó gur bhaineadar amach tigh an strapaire. Tigh beag gan mórán críche a bhí aige agus bhí bean aosta de mháthair dó sa chúinne.

  elsewhere
  dheindidM past of déan. rinne
  culaithsuit [clothes]
  i gculaith bean bhochtdressed like a poor woman
  ag siúlwalking
  riamh agus choíche nó never
  bhaineadar amach they reached
  críochlimit, boundary, completiongs críche
  gan mórán críchewithout a big boundary = small
  aostaaged, older
  cúinnecorner
 13. Ach d'iarradar cead a bheith istigh go dtí maidean. Ach ambasa do fuaireadar cead a bheith istigh go maidean uaithi. Ach ní fada a bhíodar suite cois na tine nuair a bhuail an strapaire isteach, agus má tá, níor aithnigh sé an cailín óg na an cailín aimsire, mar bhíodair folaithe go maith agus iad fé cheilt.

  iarraidhrequest, demand, attempt
  d'iarradarthey asked
  ceadpermission
  ambaistereally, indeed
  fuaireadarthey gotM p of faigh
  maidiras for, as regards, like
  buailhit, strike, meet, come
  aithnighrecognize
  folaithecovered
  ceilconceal, suppress
 14. Ach bhí fothrom aige ar fuaid an tí.

  'A mháthair,' ar seisean, 'an bhfuil aon ní beirithe?'

  fothramnoisem1
  beirbear, give birth, take, catch
  beirighboilv
 15. 'Tá, a ghrá ghil,' a dúirt sí, 'tá píosa d'arán cruithneachta istigh i gcurpaidín ansan,' ar sise, 'agus tabhair leat amach ciota de bhainne atá istigh ansan."

  grálove
  gilbright one
  cruithneachtwheatf3
  curpadcupboard=cupard
  curpaidinlittle cupboard
  ansadearest, most beloved
  ansanthere, then= ansin
  ciotapitcher
  bainnemilk
 16. Do thug sé leis aníos an t-arán cruithneachta agus an bainne chuige féin agus bhuail sé chuige ar cheann an bhoirdín é, agus chomh luath agus do shuigh sé, do phrioc an bhean óg, do prioc sí an cailín chuig gach aon ní a thabhairt fé ndeara.

  Ach i gceann tamaill is é ag ithe:

  chuigeto himchuig
  boirdín little table
  suighsit
  priocprick, prod, goad
  gach aon níeverything, anything
  tabhair fé ndearato notice
  tamallwhile
 17. 'Is mór an náire dhuit, a mhic,' ar sise, 'bheith ag imeacht id scaothaire ar an gcuma go bhfuileann tú agus balcaisí éadaigh leis an mbuachaill seo áirithe a thugann tú leat,' ar sise, 'chuig dul i bhfad ó bhaile gach aon oíche, tá siad salach bréan,' a dúirt sí, 'drochúsáidte agat agus ba chórtaí dhuit í chur abhaile ná bheith ag imeacht id straethaire gan chrích gan aird.'

  náireshame
  ag imeachtleaving
  idin your= i do
  scaothairewindbag, bombastic talkerm4
  cumalook, appearance
  balcaisrag, garmentf2
  éadachcloth, clothing
  áirithecertain
  bréanfoul, rancid
  córtaímore just, more propervar comp of cóir
  strairewanderer, strayer
  críochboundary, limit, completiongs críche
  airddirection; attention, noticef2
 18. 'Am go leor, a mháthair,' ar seisean.

  Ach níor thugadar cluas dona thuilleadh. Do chuaigh sé ... dh'imigh sé uathu nuair a bhí a bholg lán is chuaigh sé i bpoll éigint a chodladh dhó féin.

  Ach nuair a fuair an bhean óg agus an cailín fúthu féin an saol:

  Am go leorenough time
  thugadarthey gaveM p of tabhair
  cluasear
  donabad
  tuilleadhmore
  imighleave
  uathufrom themó
  bolg lánfull stomach
  pollhole, pit, niche
  fúthuunder them, about them
  saollife, time, world
 19. 'An gcualaís,' ar sise leis an gcailín, 'a Bhríde, ar gcualaís cad dúirt sé siúd nó cad é an scéal aige é? N'fheadar,' ar sise, 'an raghaimist anois go dtí tigh an fhir bheag. Pé acu is rogha linn,' ar sise, 'beidh fhios againn pé acu fear is fearr chun ceangal leis i dtosach mo shaoil.'

  An gcualaís?Did you hear?
  N'fheadarI don't knowfeadair
  raghaighwill govar fut of téigh
  whoever, whatever
  roghachoice
  linnwith usle
  beidhwillfut of
  acuat them; they haveag
  fearrbest
  ceangaltie, binding
  tosachbeginning
 20. D'fhágadar an tigh beag ar maidin agus gan iad róshásta. Bhíodar ag siúl leo fé mar bheadh aon dá bhean bhocht, riamh is choíche nó gur bhaineadar amach tigh an bhruadaire -- a thabharfaidh air.
  [mé
  not ].

  D'fhágadarThey left
  leowith themle
  Bhíodar ag siúlthey were walking
  mar bheadas though
  riamh agus choíche nó never
  bhaineadar amach they reached
  bruadairedreamer
  thabharfaidhwas givenp aut of tabhair
 21. Ach do fáiltíodh rompu go fial fairsing agus is amhlaidh a bhí tigh breá feistithe aige sin agus gach aon ní acu i dtaisce ar fuaid an tí agus tine bhreá dhearg, agus compord.

  fáiltíodhwelcomed
  rompubefore themroimh
  fialgenerous
  fairsingwide, extensive
  amhlaidh thus, so
  feistitheequipped, arrange
  gach aon níeverything
  taiscestore, treasure, deposit, stored
  ar fuaid thorught
  compordcomfortm1
 22. Fáiltíodh rompu agus do cuireadh ina suí cois na tine iad, an áit a bhain an fuacht amach as a neasnaíocha tar éis an lae. Fuaireadar bia agus deoch go flúirseach agus do cuireadh a chodladh iad i réleaba a bhí insa chúinne.

  cuireadhwas puttingp hab of cuir
  fuachtcold, chill, apathy
  easnaribpl easnacha [var hare?]
  flúirseachabundant
  réleabasmooth bed, soft bed
 23. Ar maidin lá arna mháireach do fuaireadar baochas ó chroí le muintir an tí agus leis an mbuachaill na raibh aon tuairim aici dhó agus thugadar a gcúl don dtigh. Ach ba é port a bhí acu ar fhaid an bhóthair go dtí gur bhaineadar a tigh féin amach, ag caint cé acu b'fhearra dhi an fear mór a phósadh na an fear beag. Ach, choinníodar gach aon ní fé chúl a gcoise. Níor ligeadar a rún go dtí éinne go ceann mí nó mar sin, agus tharlaigh oíche áirithe gur tháinig an bheirt, an fear beag agus an strapaire, go dtí an tigh.

  arnaby
  máireachmorrow= márach
  lá arna mháireach/mhárachon the following day
  máirsurvive, live, last
  baochasthanks= buíochos
  tuairimrecognizef2
  thugadarthey gave/took
  cúlback
  portriverbank, mound
  b'fhearra better
  gach aon níeverything
  coinnighkeep
  coisefeet
  liglet, allow, release
  éinneanyone
  mar sinso
  tarlaighhappen, occur
 24. Do shocraigh sé a chathaoir thuas insa chúinne fé mar ba gnáthach leis agus do bhí an scaothaire ag imeacht ar fuaid an tí.

  socraighsettle, calm, arrange
  gnáthachusually
  scaothairewindbag, bombastic talkerm4
 25. Ach d'éirigh an cailín - bhí sí comhairlithe go maith ag an mnaoi óig -- d'éirigh sí ina suí agus do bhuail sí síos, an t-urlár síos.

  comhairlithecounseling
 26. 'A mháthair,' ar sise, 'an bhfuil aon ní beirithe?'

  'Nil, a ghrá gil,' ar sise; 'ach blúire d'arán cruithneachta atá istigh sa churpaidín agus braon bainne. Tabhair leat é.'

  an bhfuil aon ní beirithe?the boiling is nothing?
  gilbright one
  blúirefragment
  braondrop
 27. Ba chórtaí dhuit go mor is go fada,' arsa an bhean óg thuas mar a raibh sí suite, 'an chulaith éadaigh led pháirtí ata caite agus ó bheith ag imeacht ag caidéireacht agus as imeacht thall agus abhus id scaothaire, a chur abhaile, go bhfuil sí ina ciota fogha agat ó bheith á caitheamh, agus do tháinig sé anso anocht ag triall uirthi agus bhí náire orm í thabhairt do.'

  Córtaímore proper, more justvar comp of cóir
  éadachcloth, clothing
  culaithsuit [clothes]
  páirtí
  caidéireachtidling
  thallover, beyond
  abhushere
  idin your [?]i + do
  scaothairewindbag, bombastic talkerm4
  ciotapitcher
  foghalunge, dash
  caitheamhwear, consumption, spending, throw, cast
  ansohere= anseo
  trialljourney, travel
  ag triall uirthia trial on her
  tabhairtgrant, delivery, yield
 28. D'éírigh sé, an scaothaire, pé áit go raibh sé, do chuimhnigh sé go maith ar an chaint a bhí ráite aige féin tamall roimis sin. D'éirigh sé ina shuí agus do bhuail amach go támáilte.

  whoever, whatever
  ráitesaid
  tamallwhile
  roimisbefore= roimh
  támáiltesluggish, cumbersome
 29. Nuair a bhí an doras amach curtha aige dhe, ní dhein an bhean óg ach teacht aníos mar a raibh an bruadaire, mar thugaimis air, agus rug sí ar láimh air.
  [thugaimis
  not thugaimist].

  ní ... achonly
  bruadairedreamer
  mar thugaimis airas he is called
 30. 'Céad míle fáilte anso romhat.' ar sise. 'An cuimhin leatsa,' a dúirt sí, 'aon bheirt bhan bhochta a ghaibh chughat a leithéid seo dh'oíche agus gur thindeálais,' a dúirt sí, 'agus go choiríobhair go slachtmhar chuchu? Is mise agus mo chailín Bríde,' a dúirt sí, 'a bhí ansan.'

  aon bheirt bhan bhochtatwo poor women
  gabhtake
  gaibh chuiggo to, go about, being= gabh chuig
  leithéidlike, counterpart, equal
  tindeáiltending to, attention, care
  coiríobhair??
  slachtmharneat, tidy
  chucuto them, towards themchun
 31. 'Ambaiste, más tú.' arsa an bruadaire. 'da mbeadh a fhios agamsa' ar seisean, 'gur tusa bhí istigh agam, gur fada go ligfinnse cead na gcos leat,' a dúirt sé, 'chomh fada is go rabhais istigh insa chúinne agam go gcoineoinnse greim ort.'

  ambaisteindeed, really
  más
  ligfinnse??
  bruadairedreamer
  greimgrip
 32. 'Ní raibh a fhios agat,' ar sise, "ach beidh a fhios agat anois é.'

 33. Ach, do pósadh iad agus do bhí saol fada fé ghreann acu i dteannta a chéile ina dhiaidh sin.

  fé ghreannunder the sun

Next time

We will start watching Cré na Cille. From Will:

 • The heart of this tale is the notion that after people die, they sit around underground and resume their old relationships. As each new corpse arrives, if you will, they bring news of what has been happening above ground since the previous person arrived.
 • Naturally, they retain their own personalities, so people who are annoying, or loud, or selfish, or charming, or whatever continue to be that way after death.
 • Your homework is to write a paragraph, just a few sentences, describing a person you know (relative, co-worker, etc., as long as it's not me) who would drive you crazy if you had to interact with him/her for the rest of eternity. That person might have an obsession to harp on, or annoying laugh or speech habit, or just be nasty or nosey, whatever the problem, living with them forever would be misery indeed. Tell us a little bit about that person and why you don't want to be buried with him/her.

I might not post the English version of my contribution :-)>


 • 1

I might not post the English version of my contribution

Even Friends-locked? Hmm, that will make some of us suspicious . . .

 • 1