?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, October 22, 2012
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, an 22ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2012

Cré na Cille

adhlacadhburialm gs adhlactha. pl adhlacthaí
Úr-adhlacthanewly buried
A haonmhacher only son
aontíosliving
Girseachyoung girl
Deirfiúrsister
dito herdo + í
Súilexpected
uachtwill
uaithifrom heró + í
Súil le huacht uaithi.
Ag dul ina shagart.
Gaolrelationship, relative
ag iomaíochtcompeting
talúnland
An bheirt ag iomaíocht ar shon a chuid talún.
Comharsaneighbor
béalneighbor
dorasdoor
uchtchest, breast
riamhever
Comharsa bhéal doráis agus uchtchara do Chaitríona riamh.
Aitheantasacquaintancem1

EADARLÚID A hAON

1

 1. Ní mé an ar Áit an Phuint nó na Cúig Déag atá mé curtha? D'imigh an diabhal orthu dá mba
  in Áit na Leathghine a chaithfidís mé, tar éis ar chuir mé d'fhainicí orthu! Maidin an lae ar
  bhásaigh mé ghlaoigh mé aníos ón gcistin ar Phádraig: "Achainí agam ort a Phádraig a
  leanbh,"adeirimse. "Cuir ar Áit an Phuint mé. Ar Áit an Phuint. Tá cuid againn curtha an Áit
  na Leathghine, ach má tá féin ...

  eadarlúidinterval [?]
  Ní méI wonder
  curthaplantedseeds or bodies
  orthuon themar
  chaithfidísthey would throw/spend
  d'fhainicíwould beware, would protect
  achainighentreat, petition
  leanbhbaby
  adeirimseI saidabair
  Tá cuid againnsome of us
  ach má tá féinbut if I myself is

 2. Dúirt mé leo an chónra ab fhearr tigh Thaidhg a fháil. Cónra mhaith dharach í ar chaoi ar bith
  ... Tá brat na scaball orm. Agus an bhraillín bharróige. Bhí siad sin faoi réir agam féin ... Tá
  spota ar an scaoilteog seo. Is geall le práib shúiche é Ní hea. Lorg méire. Bean mo mhic go
  siúráilte. Is cosúil lena cuid pruislíocht é. Má chonaic Neil é! Is dóigh go raibh sí ann. Ní
  bheadh dar fia dá mbeadh aon neart agamsa air ...

  leowith themle
  cónracoffinf4
  an chónra ab fhearrthe best coffin
  scaballscapula
  bhraillínsheetf2
  barróghug, sackinggs barróige
  réirwish, will, commandf2
  scaoilteogshroud, wrapper[garment]
  geallbet
  práibdaub
  súichesootm4
  Lorg méirefingerprint
  siúráilteconfident
  pruislíocht = priosláildribbiling
  Is dóighit is likely
  darseem
  fiadeer, waste
  dar fiaby heaven
  neartstrength, controlm1

 3. Is místuama a ghearr Cáit bheag na gairéadaí. Dúirt mé riamh féin nár cheart aon deoir le n-ól
  a thabhairt di féin ná do Bhid Shorcha nó go mbeadh an corp dealaithe den tsráid. Chuir
  mé fainic ar Phádraig dá mbeadh ól déanta acu gan ligean dóibh na gairéadaí a ghearradh.
  Ach ní féidir Cáit Bheag a choinneáil ó choirp. Ba é a buaic chuile lá riamh marbhán a bheith
  in áit ar bith ar an dá bhaile. Dá mbeadh na seacht sraith ar an iomaire d'fhanfaidís ar an iomaire,
  ach í ag fáil bonn coirp ...

  místuamaimprudent, clumsy
  gearrshort
  gairéadaígaudiness, ostentation
  Dúirt mé riamhI always said
  ceartright
  nár ceartit wasn't right
  deoirtear, drop
  dito herdo + í
  dealaighpart, separate
  fainicwarning, caution
  ól déantadrink made
  gan ligean dóibhwithout letting them[do the clothes]
  gairéadaígaudiness, ostentation
  gearradhcut
  nó go mbeadhuntil"or would"
  buaichighest point, peak, zenithf2
  riamhever
  marbháncorpse
  an dá bhaileboth
  sraithseries
  iomaireridge
  seacht sraithseven rows[of hay]
  fanstay, wait, remaind'fhanfaidís they would wait/stay/remain
  bonn coirpcorpse coin
  ag fáilgetting

 4. Tá an chrois ar mo chliabhrach, an ceann a cheannaigh mé féin ag an misean ... Ach cá'il an
  chrois dhubh a thug bean Thomáisín beannaithe chugam as an gCnoc an t-am sin a mb'éigin
  Tomáisín a cheangal go deireanach. Dúirt mé leo an chrois sin a chur orm freisin. Is cuidsúlaí
  go mór í ná an ceann seo. Ó thit an chrois seo ó ghasúir Phádraig, tá cor cam sa Slánaitheoir
  uirthi. An Slánaitheoir atá ar an gceann dubh is mór an áilleacht é. Céard sin orm? Nach mé
  atá dearmadach i gcónaí. Sin í faoi mo cheann í. Nach mairg nach í a chuir siad ar mo
  chliabhrach...

  crois
  cliabhrachchest
  miseanmission
  cá'ilwhere bhfuil
  beannaitheblessed
  thuggave, took[p of tabhair
  chugamto me
  éiginsome
  a mb'éigin = b'éiginmust have
  ceangaltie, binding, fetterm1
  deireanachlast, late, latter
  leowith themle
  cuidsúlacheye-catching, good looking
  go mór í ná an ceann seobigger than this one
  gasúrboy, childm1
  corturn; tiredness, exhaustion; agreement
  cambent, crooked
  Slánaitheoirredeemer, saviour
  uirthion herar
  áilleachtbeauty
  dearmadachforgetful
  mairgwoe, sorrowf2
  faoi mo cheannunder my head
  cliabhrachchest

 5. Bhí acu snaidhm níb fhearr a chur ar an bpaidrín ar mo mhéara. Neil féin, go siúráilte, a rinne
  é sin. Bheadh sásamh aici dá dtiteadh sé ar an talamh san am a raibh siad do mo chur i
  gcónra. A Thiarna Thiarna, b'fhada amach uaimse a d'fhanfadh sí sin ...

  snaidhmknot
  níb fhearr ← ní ba fhearrwasn't betterp. of níos fhearr [?]
  paidrínrosaru
  méarfingerf2
  siúráilte
  Bheadh sásamh aici she would have the satisfaction
  titfall cond titeadh
  talamhearth, ground
  cónracoffin
  do mo chur í"in my putting"Object of VM
  Tiarnalord
  uaimsefrom meó
  b'fhada amach uaimsefar away from us
  fanwait, stay, remaincond. d'fhanfadh

 6. Tá súil agam gur las siad na hocht gcoinneal as cionn mo chónra sa séipéal. D'fhág mé faoi
  réir acu iad, i gcúinne an chomhra faoi pháipéir an chíosa. Sin rud nach raibh riamh ar chorp
  sa séipéal sin: ocht gcoinneal. Ní raibh ar an gCurraoineach ach ceithre cinn. Sé cinn ar Liam
  Thomáis Táilliúr, ach tá iníon leis sin sna mná rialta i Meiriceá ...

  Tá súil agamI hope
  laslight
  coinnealcandle
  as cionn = os cionnfrom above
  fágleave
  réir wish, command
  cúinnecorner
  comhracupboard
  comhráconversation
  páipéarpaperm1
  cíosrentm3
  corpbody
  curraoin[beggar's, traveller's] wallet, scrip
  Curraoineach[proper name]
  mná rialtanuns

  ....

 7. ... Mo ghrá é Hitler. Sin é an buachaill acu ...

  Má bhuailtear Sasana, beidh an tír in ainriocht. Tá an margadh caillte cheana againn ...

  Sin é an buachaill acuThat's the lad
  Má bhuailtear Sasanaif England is defeated
  ainriochtsorry plight, wretched condition
  margadhmarket
  Tá an margadh caillte cheana againn .We have already lost the market

 8. ... A Chineál Tháilliúr na Leathchluaise, is tú a d'fhág anseo mé leathchéad bliain roimh an
  am. Bhí an buille feille riamh féin i gcineál na Leathchluaise. Sceana, clocha, agus buidéil. Ní
  throidfeá mar a throidfeadh fear ach mé a shá ...

  ... Cead cainte dhom. Cead cainte ...

  cinealtype, kind, sort
  cluasear
  builleblow, strike
  feille = fealldeceit, treachery
  scianknifef2 pl sceana
  clochstonef2
  buidéalbottlem1
  troidfight, quarrelv
  sáighthrust, stabvn
  Ní throidfeá mar a throidfeadh fear You would not fight like a man would fight
  Ceadpermission
  caintespeech
  Cead cainte dhom.May I speak?

 9. Crois Críosta choisreacan Dé orainn!—an beo nó marbh atá mé? An beo nó marbh atá siad
  seo? Tá siad uile ag cur díobh chomh tréan céanna agus a bhi as cionn talún! Shíl mé ó chuirfí
  i gcill mé agus nach mbeadh cruóg oibre, ná imní tí, ná faitíos síne ná eile orm go mbeadh
  suaimhneas i ndán dom ... ach cén chiall an chathaíocht seo i gcré na cille...

  coisreacanconsecration
  orainnon usar
  siad uile they all
  díobhfrom themde
  chomhas, so
  tréanstrength, strong man
  céannalike, the same
  as cionn = os cionnfrom above
  talúnground
  cillchurch, churchyard, cell
  cruógurgent
  imníanxiety
  faitíosfear
  síne = sinthat, then
  suaimhneas i ndán peace in store
  ciallsense
  cathaíochtfighting

 10. 2

  ... Cé thú féin? Cáid ó tháinig tú? An gcluin tú leat mé? Ná bíodh scáth ar bith ort. Déan an
  oiread teanntáis anseo, agus a dhéanfá sa mbaile. Mise Muraed Phroinsiais.

  Cáid = Cá fhadHow longfaid = fad
  Cá fhad ó tháinig tú?How long from when you came?
  cluinhear
  An gcluin tú leat mé?Can you hear me?
  scáthshadow
  oireadamount
  déan an oireaddo as much
  teanntásassurance; familiarity
  dhéanfáyou would make

 11. Go gcuire Dia an t-ádh ort! Muraed Phroinsiais a bhi i mbéal an dorais agam riamh. Mise
  Caitríona. Caitríona Pháidín. An cuimhneach leat mé a Mhuraed, nó an imíonn
  cuimhne an tsaoil as bhur gceann anseo? Ní sé imithe uaimse fós ar aon nós ...

  ádhluckm1
  i mbéal an dorais agammy next door neihbor
  riamhever
  imighleave
  cuimhememory
  bhuryour
  imithegone
  uaimsefrom meó
  nóscustom, manner
  ar aon nósanyway