?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, November 5, 2012
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 5 lá Mí na Samhna 2012

Stoc na Cille

 1. Is mise Stoc na Cille. Éistear le mo ghlór! Caithfear éisteacht...

  Éistear le mo ghlór!Let my voice be heard!
  Caithfear éisteachIt must be listened to

 2. Óir is mé gach glór dá raibh, dá bhfuil agus dá mbeidh. Ba mé an chéad ghlór in
  éagruth na cruinne. Is mé an glór deiridh a cluinfear i spros an
  Olldíoláithriúcháin Choitinn. Ba mé glór plúchta an chéad toircheasa faoin
  gcéad bhroinn. Ar a bheith don arbhar órga cruachta san iothlainn, is mé an glór
  a ghairfeas abhaile an déasdíolaimeoir deiridh as Gort an Ama. Óir is mé mac
  sinsir an Ama agus na Beatha, agus reachtaire a dteallaigh. Is mé buannaí,
  cruachadóir agus súisteoir an Ama. Is mé taisceánaí, siléaraí agus eochróir na
  Beatha É le mo ghlór! Caithfear éisteacht:

  Óirfor, becauseconj
  Óir = Órgoldconj
  of those whodo/de + a
  éagruthshapelessness, deformitym3
  cruinneworld, universef3
  deireadhendm1
  cluinhearfut cluinfear
  spros = brusdust
  áithrighinhabit
  ollgreat, huge
  coitinn = coiteanncommon, general
  plúchsmother, stifle
  toircheaspregnancy, offspring
  broinnwombf2
  arbharcornm1
  órgagolden
  cruachtahardened
  iothlainnhaggard, rickyard, stackyoard
  gaircallv
  díolaimcollect, glean, gather
  déas = diasear of cor
  gortfieldm1
  sinsearancestor
  reachtaireadministrator, steward
  teallach = teaghlachhousehold
  buanna = buavictory, triumph
  buanaíreaper
  cruachadóir stack-builder
  súisteoirthresher
  taisceán = taisceadándepository, locker, safe
  siléarcellar
  eochróirkeeper of keys, turnkey

 3. Níl am ná beatha sa gCill. Níl sorchas ná dorchas ann. Níl fuin ghréine,
  rabharta, luainneachas gaoithe ná claochmú ann. Ná síneadh lae, ná an
  Streoillín agus an Chroimiscín ag dul á dtaighríocht; ná an fuil fhástaigh á cóiriú
  féin i gculaith an Ghairdis agus na Fleidhe. Níl súile friochanta an pháiste ann.
  Ná lasadh doscúch an ógfhir. Ná grua rósghríseach an chailin. Ná caoinghuth na
  mná oiliúna. Ná meangadh soineanta an tseanduine. Níonn súile, lasadh, grua,
  guth agus meangadh aonghné easairíonnach amháin in aileimbic
  neamhéisealach na húire. Níl glór ag an snua ann, ná snua ag an nglór, arae níl
  snua ná glór sa gceimic neamhchásmhar is feart. Níl ann ach cnámha ag
  críonadh, feoil ag fíniú, agus baill ba bhaill bheatha ag dreo. Níl ann ach an
  almóir chré agus culaith chuileáilte na beatha inti ag na leoin le rodadh ...

  Níl am ná beatha sa gCill.Not time nor life in the graveyard
  sorchabrightness, light
  dorchadarkness
  Níl fuin ghréineThe sun does not shine.Lit. "cook"
  rabhartaspring tide, rush, flood, torrent
  luainneachfast-moving, nimble
  claochmaigh = claochlaighchange for the worse, deterioratevn claochlú/claochmú
  síneadhextension
  Streoillínlittle straggling line
  Croimiscín??
  taighríocht = taibhreamhdream
  fastaigh = fostaighcatch, hold fast, grip
  fástaigh??
  cóiriúarrangement, dressing, mendingm4
  áit, themobj of vn
  culaithsuit, apparen
  gairdis = gairdeasjoy, gladness
  fleidhe = fleadh = fleá(drinking) feast
  Níl súile friochanta an pháiste ann.No lively eyes of the child there.
  lasadhlight
  doscúch = doscaíextravagant, reckless
  lasadh doscúch an ógfhirrakish blush of a young man
  rósrose
  gríseach = gríosachglowing
  gruacheek
  caoinghuthquiet voice, keening voice
  oiliúntnourisment, nurturef3 gs oiliúna
  meangadhsmile
  soineantacalm, pleasant
  nighwashpres níonn
  gnéspecies, kind
  easairíonnachamorphous
  aileimbic = ailimicalembic, distillation
  neamhéisealachunfastidious; not nauseating, inoffensive
  úirefreshness, newnessf4
  snuacomplexion, color, appearancem4
  arae = ar aoiin regard to, on account of
  ceimicchemistry
  neamhchásmharunconcerned, unsympathetic
  feartgrave, barrow
  Níl ann ach cnámha ag críonadhOnly bones decaying
  feoil ag fíniúflesh decaying
  baill ba bhaill bheatha ag dreomembers that were living members decomposing
  almóirniche, cupboard
  culaithsuit, apparel
  cuileáiltediscarded??
  áiltprank
  cuilangry appearance
  leon = léangrief, anguish, woe
  rodadh = rodrot

 4. Ach os cionn talún tá smúit éadrom theaspaigh san aer. Tá an rabharta ag
  goineachan go firiúl i gcuislí an chladaigh. Tá féar an bháin fearacht is dá ndóirtí
  corcán de bhainne glas air. Tá sceach, tom agus crích mar a bheadh mná coimrí
  ann a dheasódh suas a gcuid gúnaí uaisle sula dtéidis i láthair an Rí. Tá ceol bog
  cumhúil ag an lon sna garráin. Tá súile na bpáistí leata ag láimhseáil na
  mbréagán atá ag titim amach bosca iontach na bliana oíche. Tá lóchrann a bhfuil
  athnuachan gach dóchais ann i leicne an úr-oirfeartaigh. Tá méiríní sí mar a
  thiomsófaí i gcluana na síoraíochta, i ngrua chúthail na hógmhná. Tá bláth
  uanach na sceiche gile a gceannaghaidh tláth na máthar. Tá na gárlaigh ag
  déanamh "falach bhíog" san iothlainn agus a ngealgháire mar chloig aoibhnis,
  agus airdí éagsúla a nglór mar a bheidís ag iarraidh Dreimire Iacob a tharraingt
  anuas ó Neamh arís. Agus tá cogar cásmhar na suirí ag éalú ó chúlráid an
  bhóithrín mar a bheadh geoladh gann gaoithe trí cheapaigh bainne bó bliochtáin
  i dtír na hóige ...

  smúitdust, mist
  éadrom light, sparse
  teaspachhot weather, hazy
  rabhartaspring tide, flood, torrent, rush
  féargrass
  goineachwounding, piercing, hurtful
  firiúlconstant, diligent
  cuisleveinpl cuislí
  cladachshorem gs cladaigh
  fearachtlike, as
  doirtpour
  corcánpotm1
  sceachhedgerows
  sceach ina scornach"frog in his/her throat""thornbush in his/her throat"
  tombush, shrub
  crích = críochlimit, boundaryf
  coimrí = coimirceprotection, guardianship
  dheasódhprepare]
  téidis goingtéigh???
  cumhúilhomesick, lonesome???
  garrángrove
  leata = leathspread, open wide, perish
  láimhseáilmanage, handle
  bréagántoy
  athnuachanrenewal
  leicne = leiceanncheek
  tiomsaighgather up, collect, accumulate
  tiomsófaíwould be gatheredcond. aut.
  méirínífoxglove
  iontachwonderfull
  feartachburial mound
  úrfresh
  cluana = cluainmeadow; deception, persuasion
  síoraíochteternity
  i ngrua chúthail na hógmhnáin shy cheeks of young women
  uanachfoamy, frothing
  sceiche = sceachhawthorn
  gilewhiteness, fairness, gladness
  ceannaghaidhfeature of face
  tláthsoft
  garlachchild, kid, bratm gs npl garlaigh
  falach = folachhiding
  falach bhíoghide and seek
  iothlainnhaggard, rickyard, stackyard
  gealgháirepleasant, radiant; smile
  chloig aoibhnishours of delight
  éagsúladifferent
  dreimireladder
  tarraingt pull, tug, drag, extraction
  cogarwhisper
  cásmharcaring
  suirícourting, courtship
  éalúescape
  cúlráidsecluded place
  bóithrínlane
  geoladh gaoithelight wind
  gann scarce, thin, meager
  bliochtán = bleachtán
  bainne bó bliochtáinmilk cows

 5. Ach tá criotán an tseanfhir ag dul in ainseal. Tá cnámha an fhir óig ag spadadh.
  Tá an ramallae liath ag folcadh an óir i bhfolt na mná. Tá fionn mar ghlae nathar
  ag múchadh rosc an linbh. Tá ceisniú agus ceasacht á dtabhairt ar aoibheall agus
  ar aeraíl. Tá laige ag cur droim díbeartha ar an neart. Tá éadóchas ag sárú an
  ghrá. Tá an scaoilteog á fuáil don phluideog, agus an uaigh don chliabhán. Tá an
  beo ag tabhairt a dheachú don mharbh ...

  criotán = creatachánweak/emaciated creature
  dul in ainsealbecame chronic
  spaiddull, sodden, sluggish
  ramallae slime
  folcadh bathing
  óirgold
  folthair [of head], locks, tresses
  fionnwhite, bright, clear; blond
  glaesticky, gluey; slime
  nathairsnake, serpentf
  múchadhsmothering, suffocation
  rosceye
  leanbhchildgs linbh
  ceasnúilcomplaining, querulous
  ceasachtcomplaining, grumbling
  á dtabhairt artaking the place
  aoibheall gambolling, gadding
  aeraíl = aerachtairiness, gaiety
  laigeweakness
  díbirtbanishment, expulsiongs díbeartha
  ag cur droim díbearthadriving out
  neartstrength, force, powerm gs nirt
  éadóchasdespair
  saraighviolate, infringe, overcome
  scaoilteogshroud
  fuáilsewing, stitching
  pluideogsmall blanket
  uaighgrave
  cliabháncradle
  deachútithe10th

 6. Is mise Stoc na Cille. Éistear le mo ghlór! Caithfear éisteacht...

  Éistear le mo ghlór!Let my voice be heard!
  Caithfear éisteachIt must be listened to


Earrach 1944: Bás Sheáinín Liam

 • Caitríona Pháidín: Cé thú féin? An tú bean mo mhic? Cé thú féin?

 • Seáinín Liam: Seáinín Liam a thugaidís orm san áit a d'fhág mé. An croí, a Chaitríona.

 • Caitríona Pháidín: Seáinín Liam! Cén sórt sochraide a bhí orm a Sheáinín?

 • Seáinín Liam: Sochraide? An croí, a Chaitríona. Bhí mé i gcoinne an phinsin.
  Dheamhan mogal a d'airigh mé. D'ól mé braon tae agus síos liom sa ngarraí le cliabh
  feamainne. Agus nuair a bhí mé dhá leagan díom, bhain mé stangadh beag as mo
  dhroim agus níor fhan puth den anáil agam. An croí. Is olc é an croí. Croí fabhtach!

 • Caitríona Pháidín: Ag an diabhal go raibh do chroí!

 • Seáinín Liam: Cén bhrí ach bhí an-aimsir ann le fada.

 • Caitríona Pháidín: Aimsir! Am! Sin dhá rud nach gcuirfidh aon imní ort anseo, a Sheáinin.

  -An raibh sochraide mhór orm?

 • Seáinín Liam: -Ó, sochraide bhreá mhór!

 • Caitríona Pháidín: Sochraide bhreá mhór a deir tú!
  -Cén altóir a bhí orm?

 • Seáinín Liam: -Altóir bhreá mhór! Bhí altóir mhór ar Pheadar an ósta agus ar
  Shiobhán an tSiopa, agus ar Mhairéad Phroinsiais agus ar Chite …!

 • Caitríona Pháidín: Tá a fhios agam! Ach cén altóir a bhí ormsa – ar Chaitríona
  Pháidín? Seacht bpunt dhéag? Sé phunt dhéag? Nó cheithre phunt dhéag?

 • Seáinín Liam: Deich bpunt dó dhéag.

 • Caitríona Pháidín: Deich bpunt?

 • Seáinín Liam: Deich bpunt! Deich bpunt, a Chaitríona! An Croí …

 • Caitríona Pháidín: Lomán agus léan ar do chroí! Anois, a Sheáinín, a raibh lucht an
  tsléibhe ann?

 • Seáinín Liam: Níor chuala siad é. An croí. Croí fabhtach.

 • Caitríona Pháidín: Faraoir géar deacrach gan do chroí ina mheall nimhe agus é a
  bheith i mbéal cléibhe Neil. Cén sórt cónra a chuaigh orm?

 • Seáinín Liam: An chónra ab fhearr tigh Thaidhg. Trí leathbhairille pórtair agus scáird
  phoitín. D'ól mé dhá mhuigín déag an oíche sin. Tar éis a raibh d chion agus de mheas
  agam ort, a Chaitríona, ní bheadh baol orm an méid sin a ól dá mbeadh a fhios agam go
  raibh an croí fabhtach

 • Caitríona Pháidín: Níor chuala tú tada faoi Phádraig ag rá go gcuirfeadh sé in áit ar
  bith eile sa reilig mé?

 • Seáinín Liam: Ní fhágfaí gan cur thú, a Chaitríona ba chuma cén t-ól a bhí ann.

 • Caitríona Pháidín: Is tú an cluasachán is mo dá dtáinig ó d'ith Ámh an t-úll.

 • Seáinín Liam: Bhí Pádraig le thú a chur ar Áit an Phuint ach séard a dúirt Neil go
  raibh Áit na Cúig Déag sách maith ag aon duine.

 • Caitríona Pháidín: An raicleach! Bhí sí ag an teach mar sin?

 • Seáinín Liam: Bhí, ó bhí sí! "B'ait an rúpálaí oibre í Caitríona Neil", a dúirt mé féin léi.

  "B'ait", a deir sí, "Ach ní raibh si chomh glan le duine eile."

  "Féach chomh salach a deir sí leis an scaoilteoig sin!"

  "Nach mór an náire í!"

 • Caitríona Pháidín: A Mhuire Mhór go deo! Bean mo mhic nó na gasúir a shalaigh iad.
  Sin nó an dream a leag amach mé. Cé leag amach mé, a Sheáinin?

 • Seáinín Liam: Iníon Nóra Sheáin agus Neil. Chuaigh fios ar Cháit bheag agus ar Bhid
  Shorcha ach ní thiocfadh siad.

 • Caitríona Pháidín: Ag súdaireacht i ndiaidh óil a bhíos Bid Shorcha. Ní chloisfidh tú
  aon racht uaithi nó go mbeidh ionlaois phocaide istigh aici. Caoinfidh sí go breá
  bogúrach ansin. An raicleach!

  Ach beidh éilitheacht uirthi ach a dteaga sí anseo. An raibh Neil ag sioscadh leis an
  sagart ar an tsochraide?

 • Seáinín Liam: Ní raibh an sagart ar chor ar bith ann. Is ar shochraide a chol ceathar
  Shiobhán an tSiopa a bhí sé. Ach las sé ocht gcoinneal ar an tomhartha.

 • Caitríona Pháidín: Sin rud nach raibh ar aon chorp cheana.

 • Seáinín Liam: Marach bur mhúch ceann acu … an smál, a Chaitríona.

 • Caitríona Pháidín: Níor chuala tú go ndúirt Pádraig tada faoi chrois a chur orm?

 • Seáinín Liam: Crois nua ghlan de ghlas-chloich an oileáin, a Chaitríona.

 • Caitríona Pháidín: -Go gairid?

 • Seáinín Liam: -Go gairid muise!

 • Caitríona Pháidín: Agus bean mo mhic?

 • Seáinín Liam: Bean mo mhic? Níl raibh aon bhean ag mo mhac a Chaitríona agus
  séard a dúirt mé leis nárbh fhearr dó rud a dhéanfadh sé ... !

 • Caitríona Pháidín: Ná dul ag an dochtúir lena chroí, a Sheáinín, ar fhaoitíos gur thóg
  sé an galar uaitse. Bean mo mhic! Iníon Nóra Sheáinín?

 • Seáinín Liam: Ó, Iníon Nóra Sheáinín! Meath-thinn!

 • Caitríona Pháidín: Bhí fhios agam féin an méid sin. Ar chuala tú aon chaint faoi
  Bhaba?

 • Seáinín Liam: Ní dhearna sí aon uachta fós ach tá na mná rialta thart síos faoin tír leis
  an ngearrchaile is sine sin ag Pádraig.

 • Caitríona Pháidín: Máirín?

 • Seáinín Liam: Sea, lena tabhairt leo agus le Máistreás scoile a dhéanamh di ach a
  mbeidh a díol foghlaim uirthi.

 • Caitríona Pháidín: Go saolaí Dia í! Bhí an-tóir aici ar na leabhra i gcónaí! Is sásamh
  breá ar Neil é.

 • Seáinín Liam: Ní raibh Neil chomh maith riamh agus a bhí sí an lá ar cuireadh thú, a
  Chaitríona.

 • Caitríona Pháidín: Crap leat, a shean-bhrogúis! Tú féin agus do shean-chroí lofa! Síos
  leat ar Áit na Leathghine. Is ann is córa duit!

 • Máistir Mór: Cé thú féin?

 • Seáinín Liam: -An té a bhfuil croí fabhtach aige.

 • Máistir Mór: -Ah, Seáinín Liam! 'Sheáinín, cén chaoi bhfuil sí féin? An mháistreás,
  cén chaoi bhfuil sí?

 • Seáinín Liam: Ní fhaca mé chomh maith riamh í agus atá sí a mháistir. An bhfuil a
  fhios agat gur in aois na hóige atá sí ag dul. Caithfeadh sé go bhfuil croí folláin aici, a
  Mháistir.

 • Máistir Mór: Bhíodh daoine ag caint. An mbíonn sé sa teach?

 • Seáinín Liam: Nach ndeireann chuile dhuine sa tír nach bhfágann Bileachaí an Phósta
  an teach agat chor ar bith, a Mháistir.

 • Máistir Mór: I mo theach?

 • Seáinín Liam: Cen bhrí ach sa scoil, tugann sé na litreacha do na gasúir agus teann sé
  féin agus an Mháistreás amach sa hall ag comhrá. Ach níl a fhois agat é ná an leath, a
  Mháistir. Ach bhí rud ar m’aire-sa. Níor fhan puth de m’anáil agam. An croí, a Mháistir,
  an croí.

 • Máistir Mór: Ó, an raibléara!