?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, November 19, 2012
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 19 lá Mí na Samhna 2012

[I missed class because of a family emergency, but here are my notes on the homework]

ionadhwonder, surprisem1
traochtaworn out, exhausteda3

Máirtín Ó Cadhain

 • Cúlra

  Rugadh ar an gCnocán Glas taobh thiar den Spidéal i gConamara é. Ba é Máirtín an duine ba shine dár mhair de thrí dhuine dhéag a rugadh do Sheán Ó Cadhain, talmhaí, agus dá bhean Bríd Ní Chonaola. Duine dá dheartháireacha ba ea Seosamh Ó Cadhain. Um Meitheamh 1911 thosaigh sé ag freastal ar Scoil Náisiúnta an Spidéil. Bhuaigh sé scoláireacht an Rí sa bhliain 1923 nuair a bhí sé ina mhonatóir ann ach, tharla é bheith ró-óg le dul isteach i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, d'fhan sé bliain eile gur bhuaigh arís é.

  CúlraBackground
  thiarwest
  an duine ba shinethe oldest person
  dárof our
  mairlive, survive
  talmhaíearthly, terrestrial
  to his, of his
  deartháirbrotherpl deartháireacha
  freastalattending
  Bhuaigh sé scoláireacht an Rí he won a royal scholarship
  monatóirmonitor
  tharla é bheith ró-óg le dul isteach i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, It happened he was too young to enter St Patrick's College, Drumcondra,
  d'fhan sé bliain eile gur bhuaigh arís é. he stayed another year to win it again.

 • Chaith sé an tréimhse 1924–26 i nDroim Conrach. Tar éis tréimhsí gairide ag múineadh i scoileanna i nDaighinis agus i gcathair na Gaillimhe ceapadh ina phríomhoide i gCamas é agus bhí ann go 1932. Is lena linn a d'aistrigh sé Sally Kavanagh le Charles Kickham faoin teideal Saile Ní Chaomhánaigh nó na huaigheanna folamha, 1932 (d'ullmhaigh an Dr Tomás de Bhaldraithe eagrán 1986). Faoi 1926 bhí tosaithe aige ar ábhar a fhoilsiú in An Stoc. Bhí a chéad ghearrscéal aige i gcló san iris sin um Shamhain, 1929. Má fhágaimid ailt, litreacha agus óráidí faoi staid na Gaeltachta as an áireamh, is ábhar béaloidis is mó a bhí á chur i gcló aige anuas go 1938; scéalaithe ba ea a athair, a mháthair, agus a uncail. Bhí baint aige, agus é i gCamas go fóill, leis an IRA, é ina cheann feadhna ar na hÓglaigh ann.

  Chaith sé an tréimhse 1924–26 i nDroim Conrach. He spent the period of 1924-26 in Drumcondra.
  gairidshort
  ag múineadh teaching
  ceapadhwas appointed
  príomhoide principal
  aistrighmove
  teidealtitle
  uaighgravepl uaigheanna
  folamhempty
  ullmhaighprepare
  eagránedition
  ábharmatter, material, subjectm1
  foilsiúrevelation, disclosure, manifestation
  irisjournal, magazinef2
  umabout, at, round, on
  Má fhágaimid ailtif we will leave sections/articles
  litreacha agus óráidí faoi staid na Gaeltachta as an áireamh letters and speeches about the state of the Gaeltacht from the reckoning/counting
  ábhar béaloidis is mó a bhí á chur i gcló aige anuas go 1938 folk material is most of what he had put in print down to 1938
  scéalaithe ba ea a athair, a mháthair, agus a uncail.his father, his mother, and his uncle were telling stories
  Bhí baint aigehe had a connection
  go fóillyet, still
  feadhainband, troop, companyf pl feadhna
  óglachyoung man, young warrior, [mil.] volunteerm pl óglaigh

 • Chuaigh sé ag staidéar le bheith ina mháistir scoile i gColáiste Phádraig Droim Conrach, Baile Átha Cliath. Níor éirigh leis, áfach, mórán faid a bhaint as an obair seo, nó bhí baint aige le hÓglaigh na hÉireann (IRA), agus suim aige sa Sóisialachas freisin. Mar sin, ní raibh sé ag réiteach go maith leis na sagairt ná le húdaráis eile. Múinteoir náisiúnta a bhí ann ón mbliain 1926 go dtí 1936 agus bhí sé ina rúnaí áitiúil don INTO sa bhliain 1930. Briseadh as a phost é toisc baint a bheith aige leis na hÓglaigh agus chaith sé tréimhse mar spailpín agus mar thimire. Ag deireadh na dtríochaidí bhí sé mar oifigeach earcaíochta leis an IRA agus b'eisean a thóg Breandán Ó Beacháin isteach san eagraíocht i measc daoine eile.

  staidéarstudying
  Níor éirigh leis, áfachhe was unsuccessful, however
  móránmuch, many
  suiminterest
  ní raibh sé ag réiteach go maith leis na sagairt ná le húdaráis eile He was not settling/agreeing well with the priests or other authorities
  rúnaí secretary
  áitiúil local
  INTOIrish National Teachers' Organization
  toiscpurpose, circumstance
  baintvolunteer
  tréimhseperiod
  spailpinmigratory farm laborerm4
  timireattendant, messengerm4
  earcaíochtrecruitingf3
  eiseanhe, him
  eagraíocht organization
  i measc daoine eileamong others

 • Pearsantacht

  Ba dhuine teasaí, ceanntréan an Cadhnnach. Bhí Ó Cadhain ina éan corr i gColáiste Phádraig is cosúil, cuireadh ó phost é ar an gCarn Mór de bharr go raibh sé ina bhall d'Óglaigh na hÉireann, is ba mhinic é ag coimhlint le Fianna Fáil is Fine Gael i ngeall ar neamhshuim is naimhdeas i leith na Gaeilge faoi seach. Chuir sé troid orthu siúd agus ar an Language Freedom Movement ó thaobh na Gaeilge de, is níor éalaigh na Gaeilgeoirí féin, a bhí tar éis loiceadh, fiú. Cé go mba shóisialaí é ní raibh sé róthógtha leis na Cumannaigh. Chuir sclábhaíocht an aistriúcháin sa Dáil as dá chuid scríbhneoireachta, áit a raibh se ina aistritheoir cáipéisí dlí don Oireachtas ón mbliain 1947 go dtí 1956. Sa champa imthreoranaithe sa Churrach féin ba mhó a raibh suaimhneas air, áit a bhí saor ó thionchar an ghnáthphobail. Go deimhin, ní raibh fonn air é a fhágáil. Sna 1930dí bhí lámh aige san fheachtas a chuir Nua-Ghaeltacht ar bun i Ráth Cairn na Mí

  PearsantachtPersonality
  teasaíhot, warm
  ceanntréanheadstrong
  éan corrodd bird
  is cosuilit is likely
  cuireadh ó phost é ar an gCarn Mór de bharr go raibh sé ina bhall d'Óglaigh na hÉireann was put from [fired] from his job at Carn Mor because he was a member of the Volunteers of Ireland
  ba mhinic é ag coimhlint le Fianna Fáil is Fine Gael i ngeall ar neamhshuim is naimhdeas i leith na Gaeilge faoi seach. there was often conflict between Fianna Fáil and Fine Gael because of indifference and hostility towards Irish respectively.
  troidfight, quarrel
  siúd that, those, yon
  orthuon themar
  éalaighescape
  loiceadhfailure, refusal, default
  fiúworth
  sóisialaísocialist
  róthógthatoo taken up with
  CumannaighCommunism
  sclábhaíochtslavery, labor, toil
  aistriúchán translation
  scríbhneoireachtawriting
  áit a raibh se ina aistritheoir cáipéisí dlí don Oireachtas ón mbliain 1947 go dtí 1956. where he was a translator of legal documents for the Legislature from 1947 to 1956.
  imtheoranaitheincarceration, internment
  ba mhó a raibh suaimhneaswith the greatest ease
  áit a bhí saor ó thionchar an ghnáthphobailplace that was free from the influence of the general public
  Go deimhin, ní raibh fonn air é a fhágáilCertainly he was not ready to leave
  Sna 1930dí bhí lámh aige san fheachtasIn the 1930's he had a hand in the campaign
  bunbase, bottom
  cuir Nua-Ghaeltacht ar bunestablish a new Gaeltacht

 • Saol

  Na Blianta Deireanacha

  Chaith sé na blianta deireanacha dá shaol ina Ollamh le Gaeilge i gColáiste na Tríonóide.

  Na Blianta DeireanachaThe final years

 • Ba é a bhunaigh Misneach, eagraíocht a bhí dírithe go diongbháilte ar athbheochan na Gaeilge, agus ghlac sé páirt i stailc ocrais de chuid an ghrúpa.

  bunaighfound, establisn
  Misneachcourage, hopefullness
  eagraíochtorganization
  dírithe ... ar focused on, aimed at
  diongbháilteworthy, fitting; firm, steadfast, fixed
  athbheochanrevival
  glactake. acce[t
  páirtpartf2
  stailcsulkiness, strike
  ocrashunger

 • Sa bhliain 1969 thug sé an príomhléacht ag Scoil Gheimhridh Chumann Merriman in Aonach Urmhumhan. Go luath ina dhiaidh sin foilsíodh an léacht sin faoi chlúdach leabhair dar teideal Páipéir Bhána agus Páipéir Bhreaca. Tá an aiste sin ar na cinn is tábhachtaí faoi scríbhneoireacht na Gaeilge dár foilsíodh riamh.

  léachtlecture
  cumannfriendship, love, companionship
  aonachfair, assembly
  foilsighpublishp hab foilsíodh
  clúdachcover, wrap, lidm1
  Páipéir Bhána agus Páipéir Bhreaca.White Papers and Inked Papers
  aisteessayf4
  tábhachtachimportant

 • Ba scríbhneoir cruthaitheach Máirtín a rinne an-fhorbairt agus an-aclú ar an nGaeilge mar theanga liteartha. Thóg sé focail ó Ghaeilge na hAlban agus chum sé nua-fhocail amanna. Mar sin féin, chleacht sé gramadach a chanúna féin in áit na gramadaí caighdeánaithe, fiú i gcomhthéacsanna nach raibh sé oiriúnach ach ar éigean a leithéid de stíl a úsáid.

  cruthaitheachcreative
  forbairdevelop, expand
  aclaighlimber, exercise, flexv
  cumform, shapev
  amtimef3 pl amanna
  Mar sin féinHowever
  cleachtperform habitually, become accustomed to, practise
  canúindialect
  comhthéacscontextm pl comhthéacsanna
  oiriúnachsuitable, fitting
  éigeanforce, violence, compulsion, r
  leithéidlike, counterpart, equal
  stílstylef2 pl stíleanna

 • Cailleadh Máirtín Ó Cadhain ar an 18 Deireadh Fómhair, 1970 go díreach nuair a bhí cor eile á chur de ag saol agus ag scríbhneoireacht na hÉireann. Bhásaigh sé in Ospidéal an Mater i mBaile Átha Cliath. Cuireadh i Reilig Chnocán Iaróm é. D'fhág sé go leor scríbhinní neamhfhoilsithe ina dhiaidh a nochtadh de réir a chéile.

  cailllose, missp aut cailleadh
  go díreachexactly
  corturn, twistm1 pl cora
  Bhásaigh séhe diedFuair bás is more common
  reiligpit
  D'fhág sé go leor scríbhinní neamhfhoilsitheHe left many unpublished writing
  nochtadhbaring, exposure, disclosure, revelation
  réirwish, commandf
  de réir a chéilegradually