?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, November 26, 2012
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 26 lá Mí na Samhna 2012

'Gaeilge-phobia' sa Dáil

 1. THUAIRISCIGH an colún seo go minic faoin méid Gaeilge a labhraíonn Gerry Adams agus Enda Kenny sa Dáil le linn Ceisteanna na gCeannairí.

  tuairiscighreportv
  méid, quantity, extent, number
  ceannaireleader, guide

 2. Is é Adams a chur tús leis an nós nua radacach seo nuair a toghadh é anuraidh.

  tússtart
  nósstyle, manner, customm1
  radacachradicalm1, a1
  nuair a toghadh é anuraidh.when he was elected last year.toghadh p aut

 3. Ní labhraíonn sé Gaeilge an t-am ar fad, ach is beag lá nach mbíonn Gaeilge le cloisteáil uaidh.

  an t-am ar fadall the time
  cloisteáilhearing, listening
  uaidhfrom himó

 4. Níl gach duine sásta faoi seo, áfach. Chuala mé iriseoir raidió mé fhéin ag gearán faoi lá amháin toisc nach bhféadfaidís na míreanna Gaeilge a úsáid i dtuairiscí a bhí le craoladh, amhail is nach mbíonn go leor ráite as Béarla sa Dáil le tuairisc 30 soicind a dhéanamh.

  áfachhowever
  iriseoirjournalist
  gearáncomplain
  féadbe able to, ought to
  toiscexpedition, journey, quest, errand, purpose, business
  féadbe able to
  mirbit, portionf pl mireanna
  tuairiscighreportv
  craoladhbroadcast
  amhaillike, as
  ráitesaidabair

 5. Níl údar gearáin ar bith ag na hiriseoirí clóite a bhíonn ag freastal ar an Dáil, áfach. Tá cluaisíní ar fáil dóibh ar fad, mar atá ag na Teachtaí Dála. Ach ní chaitheann formhór na n-iriseoirí na cluaisíní. B'fhéidir go dtuigeann siad ceard atá á rá as Gaeilge nó b'fhéidir go bhfuil náire orthu a léiriú go poiblí nach dtuigeann siad an teanga.

  údar author, writer; origin, cause
  gearáncomplaint, grievancem1
  iriseoirjournalist
  clóighprintv
  freastalattendance, service
  áfachhowever
  cluaisíntab, lobe
  dóibh
  Teachta Dála.Dáil deputy
  caitwear (out), spend, consume, throw, cast, shoot
  formhórgreater part majority
  ceard atá á rá as Gaeilgewhat is said in Irish
  náireshame
  orthuon themar
  éirighmake clear, explain, illustatevn léiriú
  poiblípublica

 6. Ar ndóigh, má admhaíonn siad go bhfuil fuath acu don Ghaeilge, ní acusan atá an fhadhb, is ar an teanga agus na daoine a labhraíonn í atá an locht don naimhdeas seo.

  admaighacknowledge, admit, confess
  acuat them, they haveag
  acusanat them, they haveemph ← ag
  lochtfaultm3
  naimhdeashostility, malevolance, spitem

 7. Seans go gceapann siad nach féidir fiúntas ar bith a bheith le rud a deirtear i nGaeilge, nó gur ísliú céime de shaghas éigin a bheadh ann éisteacht le duine ag labhairt sa teanga aisteach seo le cluaisíní.

  ceapthink, shape, invent
  nach féidirnot possible
  fiúntasworth, merit
  ísliúlowering, depression
  saghassort, kind
  éiginsome
  éisteachthearing
  aisteachpeculiar, strange
  cluaisíntab, lobe

 8. Tá sé ina raic idir Adams agus tuairisceoir an Irish Times, Miriam Lord, faoin gceist seo. Dar léi, níl Adams ag labhairt sa Dáil, tá sé ag "cleachtadh" a chuid Gaeilge ann. Is féidir leis é sin a dhéanamh i gConradh na Gaeilge, dar léi. Rinneadh comparáid idir Gaeilge a labhairt sa Dáil agus an cláirnéid a sheinm ann. Ní hé go rabhthas a rá go raibh tuin na Gaeilge cosúil le ceol binn, áfach. Dóibh siúd gan Ghaeilge[,] is ionann an dá rud is cosúil – ní ciall go Béarla (mar a tharlaíonn sé, is faoi chúrsaí sláinte a bhí Adams agus Kenny ag caint).

  raicuproar, wreck
  Dar léiAccording to her
  cleachtadhhabit, practise, experience
  Is féidir leis é sin a dhéanamhthey can do so
  Conradh na GaeilgeGaelic league
  comparáidcomparison
  cláirnéidclarinetf2
  seinmplaying [musical instruments]
  rabhthaswasp dep aut of
  binnsweet, melodious
  siúdthat, yon, those
  ionannsame, identical
  an dá rudboth
  ciallsense, meaning
  mar a tharlaíonn séas it happens
  cúrsacourse, round, career, affair

 9. Táthar ann a mhaíonn go bhfuil dearcadh fuarchúiseach ag muintir na hÉireann i leith na Gaeilge, go bhfuil cinneadh stuama tógtha acu nach bhfuil maitheas eacnamaíochta ag baint léi agus gurbh é sin an fáth gur tugadh bata agus bóthair di.

  TátharIspres aut of
  Táthar annThere are those
  maíghstate, claim, boastv
  dearcadhlook, outlook, considerationm1
  fuarchúiseachcool, imperturbable; chilly, frigid; apathetic, indifferent
  leithin regard to
  cinnfix, deterimine, decreevn cinneadh
  stuamasensible, level-headed
  maitheasgoodmess
  eacnamaíochtaeconomic
  batastick
  dito herdo

 10. Léiríonn an 'Gaeilge-phobia' seo sa Dáil go bhfuil an scéal i bhfad níos casta ná sin. Tá daoine in Éirinn agus tá fadhb ar leith acu leis an teanga, beag beann ar chúrsaí eacnamaíochta.

  Léiríghclarify, explain
  castatwisted, wound, intricate, complicated
  tá fadhb ar leith acu leis an teangathey have a particular
  beannregard
  beag beannregardless

 11. An bundearcadh atá ann ná go bhfuil an Ghaeilge lochtach ar bhealach éigin, nó gur rud olc í, fiú. An dara céim sa phróiseas ná fianaise a lorg chun é seo a chruthú. Ó thaobh na ndaoine a labhraíonn an teanga, dúradh fadó gur 'savages' agus 'barbarians' a bhí iontu. Sa lá atá inniu ann deirtear gur 'extremists', 'terrorists', 'peasants', 'elitists', srl. muid.

  bunbase
  dearcadhlook, gaze, vision
  bundearcadhbasic vision
  lochtach ar bhealach éiginfaulty/defective in some way
  nó gur rud olc íor event be a bad thing
  fiúeven, worth
  An dara céim sa phróiseasThe second step in the process
  iscopula with "fronting"
  fianaisewitness, testimony, evidence
  lorgseek
  cruthúcreation
  dúradh fadótold in the past
  a bhí iontuthey were"are in their"

 12. Ar ndóigh is cuma má bhíonn ráitis ag teacht salach ar a chéile (is bochtáin agus daoine saibhre muid, de réir dealraimh), an príomhrud ná go gcaithfear cur in éadan na teanga i ngach comhthéacs, dar leis na daoine sin.

  is cumaregardless
  ráiteasstatementm1
  ag teacht salach arcoming afoul of
  is bochtáin agus daoine saibhre muid,we are poor and rich people
  de réiraccording to
  dealraimhappearance
  caithfearone mustaut
  in éadanagainst
  darseem, it seems

 13. Mura bhfuiltear ag rá nach labhraíonn éinne í, bítear ag gearán faoi na daoine a labhraíonn í, go bhfuil siad ag déanamh a mhór astu féin, go bhfuil siad ag iarraidh scoilt a chothú le daoine gan Gaeilge, nó sa chás seo, go bhfuil siad ag "cleachtadh" Gaeilge seachas ag labhairt na fíortheanga – Béarla.

  Mura bhfuiltear ag rá nach labhraíonn éinne í,If it is not saying that no one speaks it,
  bítear ag gearán faoi na daoine a labhraíonn íIt is complaining about the people who speak it
  astufrom themas
  scoiltsplit, crack
  cothúnourishment, sustenance, maintenance
  cáscase
  cleachtadhpractise, habit, experiencem1
  seachasbesides, other than
  fíortheangatrue language

 14. Prionsabail eile ná nach féidir cúis mhaith a bheith ag duine chun Gaeilge a labhairt – caithfidh go bhfuil uisce faoi thalamh ar siúl, go bhfuil siad ag lorg deontais nó poist sa státchóras.

  PrionsabalPrinciple
  iscopula with "fronting"
  cúiscause, reason, casxe
  uisce faoi thalamhhidden agenda"water underground"
  ar siúlhappening
  ag lorg deontais nó poist sa státchóras.seeking grants or jobs in the state system.

 15. Ní féidir cúis mhaith a bheith ag daoine atá ag iarraidh go mbeadh Gaeilge ag a bpáistí ach an oiread – caithfidh go bhfuil scothroghnachas nó ciníochas mar bhonn leis na Gaelscoileanna, mar shampla.

  cúiscause, reason, casxe
  Ní féidir cúis mhaithThere can be no good reason
  oireadamount, quantity, number
  scoth-semi-, medium, fairly, elite
  roghnachaschoice
  ciníochasracism

 16. Tá na Gaeilge-phobes go tréan in éadan Gaeilge éigeantach don Ardteist; leatrom uafásach atá ann atá á bhrú orthu ag faisistí cultúrtha.

  tréanstrong, intense
  in éadanagainst
  éigeantachcompulsory
  leatrom uafásachterrible oppression
  brúpress, pressure, shovem4

 17. Tá siad chomh láidir céanna ar son Béarla éigeantach do chách ó bhreith go bás, áfach, ach cur amú airgid atá ann seirbhís ar bith ar chur ar fáil do na 'Gaelgores'. Ar ndóigh, má admhaíonn siad go bhfuil fuath acu don Ghaeilge, ní acusan atá an fhadhb, is ar an teanga agus na daoine a labhraíonn í atá an locht don naimhdeas seo.

  Tá siad chomh láidir céanna ar son Béarla éigeantachThey are as strong in the same way for the sake of compulsory English
  do chách ó bhreith go básfor everyone from birth to death
  cuirputvn cuir
  amú wasted, in vain
  cur amú airgidwasting money
  admhaighacknowledge, accept, confess
  lochtfault
  naimhdeashostility

 18. Maidir leis na cúiseanna don naimhdeas seo, bhuel, nuair a dúirt Freud nach raibh aon mhaitheas sa síocanailís do mhuintir na hÉireann, ní dóigh liom go raibh sé ag rá go raibh sláinte mheabhrach na tíre chomh iontach sin nach raibh cabhair ar bith uainn.

  Maidir leis na cúiseanna don naimhdeas seoRegarding the reasons for this hostility
  nach raibh aon mhaitheas sa síocanailís,there was no good in psychoanalyzing
  ní dóigh liomI am not of the opinion
  sláinte mheabhrachmental health
  chomh iontachso wonderful
  cabhairhelp

 19. Is maith an rud é gur labhair Adams amach faoin gceist seo; ní mór cur in éadan iarrachtaí an méid Gaeilge a labhraítear sa Dáil nó áit ar bith eile a laghdú.

  Is maith an rud é gur labhair Adams amach faoin gceist seoIt is a good thing for Adams to speak out on this question
  in éadanagainst
  méidamount, quantity
  laghdaighlessen, decrease, diminishvn laghdú


dáiríreseriousness [n], earnest, serious, really [a]m4, a3