?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, February 4, 2013
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 4ú lá Mí Feabhra 2013

Major new resource: Foclóir.ie. Background at Gaelport.com.

Tá a hoibrithe i mo oifig ag fáil deasca nua agus troscáin eile.The workers in my office are getting new desks and other furniture.
Nuair a bhíonn an obair atá á déanamhWhen the work is being done
Beidh orainn a bheith ag obair ar urlár eileWe will have to work on another floor.
Níl deasca go leor anseoThere are not enough desks there
Beidh slua mór i spás beagThere will be a big crowd in a small space.
Beidh muid cosúil le Sardines
Nuair a bhíonn an obair atá déanta
Rachaid muid ar ais chuig an gcéad urlár.
Beidh orainn deasca nua, ach beidh gach rud a bheith níos lú
Níos mó daoine ar an spás céanna
sealadachtemporary

Bróga ar Strae - Cá háit a mbíonn an ceann eile?

straestraying
ar straeastray
Cá háit = Cén áit ...?Where ...?

 1. Dhá bhróg ar dhá chois, sin go
  hiondúil mar a bhíonn se.
  Ceannaíonn duine "peíre
  bróg". Ar ndóigh tá daoine
  ann agus nil acu ach cos
  amháin agus ni theastaíonn ach bróg
  amháin, ach den chuid is mó is péire bróga
  a cheannaítear.

  iondúilusual, customary
  go hiondúilusually, as a rule
  Ceannaíonn duinea person buys
  Ar ndóigh tá daoine ann agus nil acu ach cos amháin agus ni theastaíonn ach bróg amháinOf course there are people who only have one leg and only need one shoe.
  den chuid is mó is péire bróga a cheannaítear.mostly a pair of shoes is purchased

 2. Agus an té atá siúlach, bíonn sé scéalach!
  Ach dá mbeadh an bhróg ar an gcois eile
  (mo leithscéal faoin imeartas focal sin)
  agus dá mba iad na bróga a bheadh in ann
  na scéalta a insint, creidim go mbeadh na
  scéalta sin suimiúil.

  person (who)
  siúlachinclined to travel, moving, fleet
  scéalachnews-bearing, gossiping
  dá mbeadh an bhróg ar an gcois eile if the shoe would be on the other foot
  imeartasplay
  dá mba iad na bróga a bheadh in ann na scéalta a insintIf the shoes would be able to tell stories
  creidim go mbeadh na scéalta sin suimiúil.I believe the stories would be interesting

  Note: Connemara frequently slenderizes words that are broad elsewhere. E.g. cois = cos "foot, leg", láimh = lámh "hand".


 3. Cén scéal a bheadh ag an mbróg bhocht
  a bhfuil a cara 'clé' caillte aici agus atá
  anois ag imeacht sios le sruth faoi luí na
  gréine? Céard a tharla dí? Ar bhain a
  húinéir dhó an dá bhróg agus go ndearna
  sé dearmad ceann amháin a chur air féin
  arís?

  Cén scéal a bheadh ag an mbróg bhochtWhat story would the poor shoe have
  a bhfuil a cara 'clé' caillte aici having a lost friend 'left'
  sruthstream, current
  faoi luí na gréineunder the sunset
  Céard a tharla dí?What heppened to her/it?
  bain ... dhótake offC.O. bain ... dhe
  úinéir owner
  to/from her
  go ndearnadone, made
  dearmadforgetfulness, omission, mistake

 4. Tá mé i mo chonaí in aice le habhainn sa
  Spainn agus cuireann sé in oiread iontais
  orm an méid bróg a bhíonn le feiceáil caite
  ar fud na háite.

  Tá mé i mo chonaí in aice le habhainn sa Spainn I live next to a river in Spain
  oireadamount, quantity, number
  cuireann sé in oiread iontais it presents a number of wonders
  méid amount, quantity, number
  a bhíonn le feiceáil being visible
  ar fud na háitethroughout the places
  caitethrown[here]

 5. Téann go leor daoine, idir mhuintir na
  háite agus turasóiri ag siúl in aice na habhann go minic,
  go háirithe sa samhradh.

  Téann go leor daoineLots of people go
  idir mhuintir na háite agus turasóiri ag siúl in aice na habhann go minic between residents ["people of the place"] and tourists walking next to the river
  go háirithe sa samhradhespecially in the summer

 6. Tá sé soiléir go n-athraionn siad a gcuid
  bróg le dhul ag siúl san uisce ach as ucht Dé
  orthu, tugaidís chuile phéire bróg a bhi acu
  ag teacht ar ais abhaile leo arís. I ndáiríre
  atáim, mar go mbíonn chuile chineál bróg
  caite thart sna áit, idir bhuataisí, bróga
  reatha agus cuaráin agus iad ar chuile
  dhath faoin spéir.

  Tá sé soiléir go n-athraionn siad a gcuid bróg le dhul ag siúl san uisce It is clear that they change their shoes for walking in the watr
  uchtchest, breat, lap
  as ucht Dé orthufor God's sake
  tugaidíswould give tabhair
  chuile phéire bróg a bhi acu ag teacht ar ais abhaile leo arís. every pair of shoes they had coming back home with them again
  I ndáiríre atáimI am serious
  mar go mbíonn chuile chineál bróg caite thart sna áit because every type of shoe is cast around in the place
  buataisíboots
  bróga reatha agus cuaráinrunning shoes and sandals
  iad ar chuile dhath faoin spéir.they are all colors under the sky

 7. Is ait liom, ach go háirithe, nuair nach
  mbíonn ann ach bróg amháin fagtha.
  Tuigim go gcailleann daoine rudaí i gcónaí
  ach Dia dhá réiteach, cén chaoi a dtarlaíonn
  sé go gcailleann an méid sin daoine
  na rudaí céanna ar an lá céanna.

  Is ait liom, ach go háiritheIt is strange to me, especially
  nuair nach mbíonn ann ach bróg amháin fagtha when their is only one shoe left
  Tuigim go gcailleann daoine rudaí i gcónaí I understand people lose things at home
  Dia dhá réiteachGod save us
  cén chaoi a dtarlaíonn sé go gcailleann an méid sin daoine na rudaí céanna ar an lá céanna how it happens that so many people lose the same things on the same day

 8. Mura bhfuil do chuid bróg uait féin, tabhair
  do dhuine éigin eile iad, mar nílim ag
  caint ar seanbhróga anseo. Cé go mbíonn
  siad sin carte thart san áit freisin, gan
  dabht, bíonn go leor cinn nua ann chomh maith! Ait.

  uaityou wantó
  mura bhfuil do chuid bróg uait féin if you do not want your own shows
  tabhair do dhuine éigin eile iad give to some other person
  mar nílim ag caint ar seanbhróga anseo as I am not talking about old shoes here
  Cé goalthough
  Cé go mbíonn siad sin caite thart san áit freisin although are also thrown around the place
  bíonn go leor cinn nua ann chomh maith! there are many new ones as well
  aitfine; strange

 9. Úsáidtear bróga mar mhaisiúcháin
  freisin. Féach ar an mbealach a gcaitear
  suas ar línte teileafóin iad! Is cosúil go
  bhfuil cúis éigin leis an nósmhaireacht seo
  ach sin scéal eile. Ní mór do dhaoine níos
  mo measa a bheith acu ar a gcuid bróg. Tá
  ainmneacha agamsa ar mo chuid bróg fein!

  maisiúchándecoration
  Féach ar an mbealach a gcaitear suas ar línte teileafóin iad! See the way they are thrown up on telephone lines
  Is cosúil go bhfuil cúis éigin leis an nósmhaireacht seoLikely there is some reason for this conventio
  Ní mór do dhaoine níos mo measa a bheith acu ar a gcuid bróg people must have more respect for their shoes
  Tá ainmneacha agamsa ar mo chuid bróg fein I have names for my own shoes

 10. Agus níor chaill mé aon cheann acu
  riamh, ná bac le péire acu! Bí ag faire
  amach an chéad uair eile a mbeidh tú
  amuigh ag siúl agus chuirfinn geall leat go
  bhfeice tú bróg nó bróga caite anseo agus
  ansiúd ar chúis éigin.

  níor chaill mé aon cheann acu riamh I have not a single one of them ever
  bachindrance, barrier
  ná bac le péire acuLet alone a pair of them
  Bí ag faire amach an chéad uair eile a mbeidh tú amuigh ag siúl Have a look-out the next time you are out walking
  chuirfinn geall leat go bhfeice tú bróg nó bróga caite anseo agus ansiúd ar chúis éigin. I would place a bet with you that you see the shoes thrown here and there for some reason

Gaeilge na hAlban ag sciobadh lucht féachana

Scottish Gaelic is capturing an audiance.

 1. BHÍ díomá ar lucht leanúna Albanacha Strictly Come Dancing nuair a sciob an clár Eorpa, i nGaeilge na hAlban, a lucht féachana ar an Satharn seo caite. Briseadh isteach ar dhamhsa an cruicéadaí Michael Vaughan ar feadh dhá nóiméad go leith agus bhí ar bhreathnóirí dílis Strictly féachaint ar ghnéchlár Gearmánach faoi leanaí ina ionad.

  leanúnafollowers
  BHÍ díomá ar lucht leanúna Albanacha The audience of Scottish fans was disappoined
  sciob snatch, capture
  lucht féachana ar an Satharn seo caite. viewers last Saturday
  cruicéadaícricketeer
  ar feadh dhá nóiméad go leith for 2 1/2 minutes
  bhreathnóirí dílisfaithful/loyal observers
  gnéchlár feature/lifestyle program
  faoi leanaí ina ionadabout children in its place

 2. Bhí Eorpa ag craoladh ar BBC2 agus ar BBC Alban nuair a thug sé cuairt ar BBC1 gan cuireadh. Thug lucht leanúna Albanacha Strictly go Twitter chun géaráin a dhéanamh. Ar ndóigh, cuireadh an locht ar theicneoir in BBC na hAlban a bhrúigh an cnaipe mícheart i lár craolacháin. Ghabh an BBC a leithscéal le muintir na hAlban mar gheall ar an eachtra seo.

  Eorpa ag craoladhEuropean broadcasting
  thug sé cuairt ar BBC1he visited BBC1
  gan cuireadhwithout an invitation
  gearáincomplaint
  géaráncanine tooth
  locht fault
  brúighpress, push, shove
  cnaipebutton
  i lár craolacháin.in the middle of a broadcast
  Ghabh an BBC a leithscéalThe BBC apologized
  mar gheall ar because of
  eachtraincident