?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, February 25, 2013
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 25ú lá Mí Feabhra 2013

 1. Deireadh á chur le maoiniú Ghaelscéal
   • Níorbh leor ciorclaíocht de 4,000 don Fhoras
   • Neamhaird iomlán déanta ar dhíolacháin scoileanna
   • Neamhaird iomlán déanta ar léitheoireacht ar líne
   Níorbh leornot enough
   maoiniúfunding
   ciorclaíochtcirculation
   Forasfoundation, institution, base, stability
   neamhairddisregard
   iomláncompletely
   ar dhíolacháin scoileannaof school sales
   ar léitheoireacht ar líneof online reading

  • Tá sé fógartha ag Foras na Gaeilge go bhfuil siad chun deireadh a chur le maoiniú do Ghaelscéal. Dúirt an Foras go raibh an cinneadh á dhéanamh de bharr go raibh an méid cóipeanna den nuachtán a bhí á dhíol sna siopaí, 1,314 in aghaidh na seachtaine, níos lú ná an sprioc a leagadh amach don nuachtán.

   fógairtcall, proclamation, warningf3 gs fógartha
   cinneadhdecision
   de bharras a result of, because
   an méid cóipeannathe number of copies
   in aghaidh na seachtaineper week
   níos lúless
   spriocmark, target
   a leagadh amachset out for

  • Mhaígh siad i ráiteas go raibh fóirdheontas €6 á íoc as gach cóip a díoladh sna siopaí.

   Tá an líomhainn seo séanta go láidir ag Torann na dTonn.

   maighstate, claimv
   ráiteasstatement
   fóirdheontassubsidy
   íocpayment, charge, rate
   líomhainallegation
   láidirstrong
   torannnoise
   tonnwave
   séandeny

  • Deir an comhlacht nár chuir an Foras san áireamh breis agus 1,000 cóip a dhíoltar le scoileanna agus eile, cóipeanna digiteacha a léitear in aghaidh na seachtaine ar líne ná an 1,200 duine eile a bhain úsáid as an suíomh idirlín ar bhonn seachtainiúil.

   Ciorclaíocht sheachtainiúil de 3,978 san iomlán atá ag an nuachtán de réir an chomhlachta.

   comhlachtcompany, firm
   áireamhcounting, reckoning, number
   breisincrease, excess, more than
   cóipeanna digiteacha a léiteardigital copies are read
   an 1,200 duine eile a bhain úsáid as an suíomh idirlín ar bhonn seachtainiúil. the 1,200 other people who have used the website on a weekly basis.
   Ciorclaíocht sheachtainiúil weekly circulation
   san iomlánin total
   de réiraccording to

  • Tá sé ráite i litir a fuair stiúrthóirí Thorann na dTonn go raibh bord an Fhorais den tuairim "go bhfuil treochtaí phobal léitheoireachta na Gaeilge ag imeacht go suntasach ó fhormaid na meán clóite agus tá pleananna á gcur le chéile ag Foras na Gaeilge le freastal a dhéanamh ar na riachtanais seo."

   ráite said
   tuairimview
   treochtaítrends
   pobal léitheoireachtareading public
   suntasachnoticeable,
   ag imeachtleaving
   ó fhormaid na meán clóite from the format of the print media
   freastalservice
   riachtanasnecessity, need

  • Níor thug an Foras le fios cén bunús taighde a bhí leis an tuairim sin, óir léiríonn figiúirí Ghaelscéal féin go léann i bhfad níos mó daoine an nuachtán clóite ná an leagan digiteach. Rinne Bord an Fhorais an cinneadh tar éis dóibh tuairisc a fháil ó choiste irisí na heagraíochta.

   fiosknowledge, informationm3
   cén bunúswhat basis
   taighderesearch
   óirbecause, gold
   léiríghclarify, explain, illustrate
   leaganfall, lowering, knocking down, versionm1
   cinneadhdecision
   tuairiscreport, information
   coistecommitteem4
   irismagazine, journalf2
   eagraíochtorganizationf3

  • Maidir le líon na gcóipeanna – tuigtear, ó fhoinsí iontaofa, nár cuireadh san áireamh ach an líon a dhíoltar sna siopaí agus eolas á thabhairt don Bhord.

   Maidiras for, as regards
   líon number
   foinsesource
   iontaofatrustworthy, reliable
   áireamhcounting, reckoning, number
   an líon a dhíoltar sna siopaíthe number sold in stores

  • Tugadh le fios do Bhord an Fhorais chomh maith go raibh Torann na dTonn ag iarraidh tarraingt as an chonradh, beart a shéanann an comhlacht.

   Tugadh le fios do BhordThe board was informed
   chomhas, so
   tarraingtpull, drag
   conradhcontract, treaty
   beartplan, action
   séandeny

  • Ag caint dó faoin gcinneadh, dúirt Julian de Spáinn, Ardrúnaí Chonradh na Gaeilge, gur "nuacht tubaisteach" a bhí anseo

   Ag caint dó faoin gcinneadhspeaking about the decision
   Conradh na GaeilgeThe Gaelic league
   tubaisteachdisastrous, calamitous

  • Dúirt Niamh de Búrca ó Ghael Linn go raibh an-aiféala uirthi faoin "drochscéal" nach mbeadh an nuachtán 'Gaelscéal' á fhoilsiú i bhfad eile.

   aiféalaregret, remorse
   uirthion her
   foilsiúrevelation, disclosure
   i bhfad eilemuch longer

  • Mar gheall ar an chinneadh seo, chun críoch luath a chur le maoiniú Ghaelscéal, meastar go gcuirfear deireadh le foilsiú an nuachtáin ag am éigin an mhí seo chugainn.

   Mar gheall ar an chinneadh seoBecause of this decision
   chun críoch luath a chur le maoiniú Ghaelscéalto end soon the funding of Gaelscéal
   measconsider, estimate, value, judgev and m3. aut meastar
   foilsiúrevelation, disclosure, publication
   ag am éigin an mhí seo chugainnat some time next month

 2. Kenny cáinte ag grúpa na Maigdiléana
  • RINNE grúpa atá ag stocaireacht ar son íospartaigh na Neachtlanna Maigdiléana cáineadh ar an Taoiseach inné de bharr an fhreagra a bhí aige ar thuairisc nua.

   stocaireachtlobbying
   ar sonon behalf of
   íospairill-treat, ill-use
   neachtlannlaundry
   cáineadhcondemnation, censure
   de bharr an fhreagrabecause the answer
   tuairiscinformation, report

  • Dhiúltaigh Enda Kenny leithscéal a ghabháil ar son an Stáit tar éis don iarSheanadóir Martin McAleese tuairisc faoi na hinstitiúidí a fhoilsiú.

   Diúltaighrefuse, deny
   iarSheanadóirformer senator
   leithscéal a ghabháil ar son an Stáit give an apology on behalf of the state
   foilsiúrevelation, disclosure, publication

  • De réir na tuairisce, bhí baint lárnach ag an Stát i bhfeidhmiú na neachtlann, rud a shéan rialtais a tháinig roimh an gceann reatha seo.

   Ag caint dó sa Dáil, dhiúltaigh an Taoiseach glacadh le moladh ón bhfreasúra go ngabhadh sé leithscéal ar son an Stáit.

   de réiraccording to
   tuairiscreport, information
   lárnachcentral
   feidhmiúfunctioning, operation
   séandeny
   rithrun, course, careerm3 gs reatha
   tháinig roimh an gceann reatha seocame before the current one
   diúltaighrefuse
   glacadhaccept
   moladhpraise, proposal
   freasúraoppositionm4
   gabhtake, catch, capture, go
   ar sonon behalf of

  • Dúirt Steven Riordan, urlabhraí an ghrúpa Magdalene Survivors Together, go raibh díomá air faoin bhfreagra i leith na tuairisc a bhí ag an Taoisigh agus na n-ord eaglasta a bhí i bhfeighil na neachtlann.

   urlabhraíspokesman
   díomádisappointment, sorrow
   leathside, part, directionf2 ds leith
   tuairiscreport, information
   ord eaglastaecclesiastical order
   feighilvigilance, watchfulness, care, attention

  • Dúirt sé gur dearnadh sclábhaithe de na mná agus gur scriosadh a gcearta bunreachtúla.

   Frítheadh sa tuairisc gur cuireadh 10,000 bean chuig na hinstitúidí ó bunaíodh an Stát. Ba é an Stát féin a chuir an ceathrú díobh ann.

   gur dearnadh sclábhaithe de na mnáthat slaves had been made of the women
   gur scriosadh a gcearta bunreachtúlathat their constitutional rights had been destroyed
   frithfinding
   tuairiscreport, information
   ó bunaíodh an Státfrom the establishment of the state
   ceathrúfourth, quarter

  • Thug rialtais maoiniú do na neachtlanna mar aon le conarthaí oibre a bhí le déanamh ag na mná. Cuireadh iachall ar na mná obair a dhéanamh sna neachtlanna, gan phá. Chaith seisear as gach deichniúr níos lú ná bliain iontu.

   maoiniúfunding
   conradhcontractpl conarthaí
   iachall = iallachcompulsion
   pay, wages
   seisear as gach deichniúrsix out of every ten
   iontuin themi

 3. Deireadh ag teacht le Gaelscéal
  • BEIDH deireadh le foilsiú Ghaelscéal i gcló agus ar líne go luath. Caillfear 5 phost lán- Ghaeilge agus post amháin páirtaimseartha sa Ghaeltacht mar thoradh air seo, ceathrar de na fostaithe sin ina gcainteoirí dúchais Gaeilge.

   Deireadh ag teacht le GaelscéalThe end of Gaelscéal is coming
   BEIDH deireadh le foilsiú Ghaelscéal i gcló agus ar líne go luath. The end of publication of Gaelscéal in print and on line is soon
   Caillfear 5 phost lán-Ghaeilge agus post amháin páirtaimseartha sa Ghaeltacht mar thoradh air seo
   5 full [time] Irish jobs and one part time job in the Gaeltacht will be lost as a result of this
   ceathrar de na fostaithe sin ina gcainteoirí dúchais Gaeilge. four of those employees are native speakers of Irish.

  • Caillfidh go leor saoirisiseoirí, a bhfuil na céadta blianta de thaithí acu le chéile, a gcuid ioncaim chomh maith, arís, riar maith acu ina gcainteoirí dúchais Gaeilge.

   Tá sé seo ag tarlú de bhrí gur chinn bord Fhoras na Gaeilge deireadh aontaobhach a chur leis an Chonradh idir iad féin agus Torann na dTonn Teo.

   Caillfidh go leor saoirisiseoiríMany free-lance journalists
   a bhfuil nacéadta blianta de thaithí acu le chéile that together have hundreds of years of experience
   ioncamincomem1
   a gcuid ioncaim chomh maith, arísand their income as well, again.
   riaradministration, management, supplym4
   riar maith acu ina gcainteoirí dúchais Gaeilgewell supplied with native speakers of Irish [??}
   Tá sé seo ag tarlú de bhrí gurthis is happening because
   chinn bord Fhoras na Gaeilge deireadh aontaobhach a chur leis an Chonradh idir iad féin agus Torann na dTonn Teo the Board of FnG unilaterally put and end to the contract between them and TnT

  • Ba mhaith linn a chur in iúl go raibh Torann na dTonn Teo go hiomlán tiomanta go hiomlán don togra seo i gcónaí agus gur cuireadh sin in iúl don Fhoras taobh istigh de choicís ó shin.

   Ba mhaith linn a chur i gcuimhne do dhaoine chomh maith, gur fhoilsigh Gaelscéal nuachtán 40 leathanach de ghnáth cé nach bhfuair muid ach deontas do 32 leathanach.

   Ba mhaith linn a chur i gcuimhne do dhaoine chomh maithWe would like to remind people
   foilsighreveal, publish
   deontasgrant

  • Tá sé ráite ag an Fhoras gur chuir siad deireadh leis an chonradh de bhrí nár dhíol Gaelscéal go leor cóipeanna.

   Agus bhí an ceart acu – níor dhíol muid go leor, ach bhí preasráiteas an Fhorais dochreidte i leith dhíolacháin Gaelscéal go díreach.

   preasráiteaspress release

  • Go deimhin, bhí sé iomlán míchruinn.

   Chuir ráiteas an Fhorais in iúl nach raibh de chiorclaíocht ag Gaelscéal ach 1,314 cóip in aghaidh na seachtaine, ní raibh sé sin beacht ar chor ar bith.

   Ní fios an ndearna an Foras é sin d’aonghnó, trí easpa cumarsáide idir an bord agus feidhmeannas an Fhorais, nó trí easpa cumais.

   míchruinninaccurate

  • Ní fios an ndearna an Foras é sin d’aonghnó, trí easpa cumarsáide idir an bord agus feidhmeannas an Fhorais, nó trí easpa cumais.


  • Bhí ciorclaíocht 3,978 sa tseachtain ag Gaelscéal. Thiocfadh leis sin a bheith i bhfad níos fearr go cinnte, ach le cúrsaí eacnamaíochta mar atá agus nuachtáin an domhain mhóir ag streachailt, tá muid bródúil as sin.


  • Ar ndóigh is ionann an figiúr sin agus léitheoireacht 8,000 in aghaidh na seachtaine. Líon 7,806 teaghlach Daonáireamh 2011 amach i nGaeilge. Is ionann an dá fhigiúr a bheag nó a mhór.


  • Cuimhnímis go raibh ar Gaelscéal an páipéar a chur ar líne saor in aisce, agus suíomh idirlín cuimsitheach a bheith againn, rud a rinne dochar dár ndíolachán gan amhras –ach nach raibh aon chreidiúint a fháil do na rudaí sin ón Fhoras.

   nach raibh aon chreidiúint a fháilwasn't even mentioned

  • Níor luadh é fiú.

   Níor luadh an díolachán sna scoileanna ach an oiread, d'ainneoin gur cóipeanna crua a bhí i gceist.

   Bhí sé sin maslach go díreach agus léirigh sé easpa measa ar an obair a rinneadh i dtaca leis an díolachán seo.

   luadhmentioned
   ainneoinin spite of

  • Cén fáth nár luadh na nithe sin sa phreasráiteas a chuir Foras na Gaeilge amach?

   Cén fáth ar dearnadh a bheag de Gaelscéal, d'iriseoireacht na Gaeilge agus na Gaeltachta i súile na meán Béarla?

   preasráiteaspress release
   i súile na meán Béarlain the eyes of the English media

  • Tá buncheist eile ann, d'ainneoin go léann níos mó daoine an leagan clóite de Gaelscéal ná mar a léann ar líne í – 2,378 in éadan 1,600, dar leis an Fhoras, gur “léir go bhfuil treochtaí phobal léitheoireachta na Gaeilge ag imeacht go suntasach ó fhormaid na meán clóite agus tá pleananna á gcur le chéile ag Foras na Gaeilge le freastal a dhéanamh ar na riachtanais seo.”

   ainneoinin spite of

  • Fágaimis an bhunfhadhb mhatamaitice i leataobh ag an phointe seo, ach cad iad na ‘pleananna’ seo atá ag an Fhoras? Tuigtear dúinn go bhfuil 'suirbhé' a ullmhú ag an Fhoras. Ach is léir go nglacfaidh sé bliain ar a laghad sula mbeidh aon tseirbhís nua bunaithe.


  • Cén mhaitheas a dhéanfaidh an bhearna sin don Ghaeilge? Cén fáth nár ligeadh do Gaelscéal leanúint ar aghaidh, go leictreonach fiú, go dtí go mbeadh comórtas nua ann? Tá sé cruthaithe ag an pháipéar seo go bhfuil fios ár ngnó againn maidir le seirbhís ar líne.

   Cén fáth nárwhy not
   Tá sé cruthaitheit is proven
   maidiras regards

  • Ná déanaimis dearmad go mbeadh ar sheirbhís nua nuachta ar líne tosú as nua – tá 3,745 lucht leanúna againn ar Twitter (ár gceithre chuntas curtha le chéile), 3,822 'likes' ar Facebook agus 830 lucht leanúna ar Abairleat.


  • Sin iad na bun-uirlisí atá ag teastáil le seirbhís nuachta ar líne a chur ar bun agus beidh siad curtha amú ag an Fhoras anois.

   Agus caithfear a chur san áireamh nach bhfuil ach suíomh idirlín TG4 chun tosaigh orainn sa rangú domhanda, agus go bhfuil bearna mhór idir shuíomh Ghaelscéal agus an chéad suíomh eile i nGaeilge atá taobh thiar dúinn sa tríú háit.

   uirlistool
   bearnagao

  • An mbeidh maoiniú ann ó Fhoras na Gaeilge do pháipéar clóite arís? Is é tuairim an pháipéir seo go mbeidh.

   Is léir nach iad Foras na Gaeilge, agus níos tábhachtaí, Bord an Fhorais atá ceaptha ag polaiteoirí na tíre, an dream is fóirsteanaí chun maoiniú a dhéanamh ar na meáin Ghaeilge. Tá buncheist dhaonlathach ann.


  • Ní gá ach spléachadh a thabhairt ar shuíomhanna idirlín pháirtithe polaitiúla na hÉireann chun a seasamh i leith na Gaeilge a fheiceáil – tá formhór acu i mBéarla amháin. Mar a léirigh Gaelscéal cheana, tá níos mó Gaeilge ar shuíomh idirlín Bhanríon Shasana.

   a seasamhstanding
   formhórmajority

  • Tá múnla nua maoinithe ag teastáil agus beidh ceann á mholadh againn sna seachtainí atá fágtha againn.

   Leanfaidh Gaelscéal ar aghaidh chomh fada agus is féidir, ach tá muid ag caint ar sheachtainí seachas ar mhíonna, faraor.

   Leanfaidh Gaelscéal ar aghaidh chomh fada agus is féidirGaelscéal will continue as long as possible

  • I gceann tamall róghairid, beidh 'Foinse' ag treabhadh leo féin, go n-éirí leo, go raibh tacaíocht acu ón phobal, agus go raibh misneach acu chun súil ghéar a choinneáil orthu sin a bhfuil an cumhacht acu.

   I gceann tamall róghairidIn too short a time
   treabhadhplowing
   tacaíochtsupport