?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, April 1, 2013
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 1ú lá mí Aibreáin 2013

Will was sick, so our class did not meet. However, I had done the reading and made notes on the homework.

Cuir deireadh leis an náire a bhaineann le bronnadh seamróige

bain letouch, interfere with, concerning
bronnadhgrant, bestowal
 1. Tá moladh agam duit, a léitheora, maidir leis an gcéad bhreithlá eile a bheidh agat. Molaim duit bronntanas a cheannach don chara is saibhre atá agat agus é a bhronnadh orthu ar an lá mór.

  moladhpraise, recommendation, proposal
  léitheorareader
  maidir as for, as regards; like, as well as
  an gcéad bhreithlá eile a bheidh agatthe next birthday you will have
  Molaim duitI recommend to you
  bronnadhgrant, bestowal
  orthu on themar

 2. Tá seans ann, áfach, nach mbeidh do chara in ann glacadh le do chuairt ar do bhreithlá, óir bíonn daoine saibhre thar a bheith gnóthach, tá a fhios agat. B'fhéidir go mbeidh tú ábalta cuairt a tabhairt orthu cúpla lá tar éis do bhreithlá nó mar sin.

  áfachhowever
  nach mbeidh do chara in ann glacadh le do chuairt ar do bhreithlá your friend will not be able to take a visit on your birthday
  óir bíonn daoine saibhre thar a bheith gnóthach because very [thar = over] rich people are busy
  B'fhéidir go mbeidh tú ábalta cuairt a tabhairt orthu cúpla lá tar éis do bhreithlá nó mar sin. Perhaps you will be able to visit a couple days after your birthday or so

 3. Tá baol ann chomh maith go rachaidh an bronntanas a cheannóidh tú don duine seo isteach sa bhosca bruscar chomh luath is atá tú imithe ón áit –ach ná bí róbhuartha, beidh an-áthas orthu glacadh leis sa chéad dul síos.

  baolrisk
  rachaidhwill gofut. of téigh
  cheannóidhwill buywhy lenited?
  bruscartrash
  chomh luath is atá tú imithe ón áitas soon as you have left the place
  buarthasorry, sorrowfull
  áthasjoy, gladness, happiness
  dulgoing, occasion, instance

 4. An bhfuil mórán daoine ann a ghlacadh leis an moladh seo? Níl ná baol air, ach tá tír a dhéanann an méid céanna chuile bhliain, Éire.

  glactake, accept
  moladhpraise, recommendation, proposal, suggestion
  baolrisk
  tá tír a dhéanann an méid céanna chuile bhliain the country does the same [amount] every year

 5. Ar Lá Náisiúnta na hÉireann, Lá 'le Pádraig, tugann ceannaire tofa na tíre seo cuairt ar Uachtarán Stáit Aontaithe Mheiriceá chun bronntanas a thabhairt dó – babhla lán le seamróga.

  'le???
  tugann ... cuairtvisits
  ceannaireleader
  tofa
  to him/it
  babhla lánbowlm4

 6. Ní raibh an t-am ag Barack Obama glacadh leis an mbronntanas seo ar Lá 'le Pádraig anuraidh, áfach, bhí Enda Kenny ag fanacht thart go dtí 20 Márta chun umhlóid a thabhairt dó.

  Ní raibh an t-am ag Barack Obama glacadh leis an mbronntanas seo ar Lá 'le Pádraig anuraidh, Barack Obama did not have the time to accept this give on St. Patrick's Day last year
  áfachhowever
  umhlóidsubmission, lowly service; suppleness

 7. Déantar cur síos ar an mbronnadh seo mar an 'tradtional bowl of shamrock'. De réir an Dr Michael Kennedy, eagarthóir feidhmeach leis an Documents on Irish Foreign Policy, chuir Ambasadóir na hÉireann, John Joseph Hearne, tús leis an nós seo in 1952. Dúirt sé leis an Journal.ie gur iarracht bhí ann an mhíshástacht i SAM faoi neodracht na hÉireann le linn an Dara Cogaidh Dhomhanda a mhaolú.

  bronnadhgrant, bestowal
  De réiraccording to
  eagarthóireditor
  feidhmeachapplied
  nósbegan
  iarrachtattempt
  míshástachtdissatisfaction
  neodrachtneutrality
  maolaighmake, become, blunt, lower, decrease

 8. Ní ambasadóirí a bhronnann an tseamróg ar Uachtarán Mheiriceá na laethanta seo, déanann an Taoiseach é sin.

  bronngrant, bestow

 9. Dála an scéil, caitear an tseamróg sa bhosca bruscar díreach tar éis an tsearmanais.

  Dála an scéilby the way
  searmanasceremonym1

 10. De réir dealraimh, déanann ceannaire na hÉireann ceiliúradh ar lá náisiúnta na hÉireann i dtír eile ar mhaithe le 'rochtain' a fháil ar Uachtarán Mheiriceá. Tá éad ar thíortha eile faoin nós seo de réir tráchtairí in Éirinn.

  De réir dealraimhapparently
  ceannaireleader
  ceiliúradhcelebration
  ar mhaithe lefor the good of
  rochtainreaching, attaining
  éadjealousy, envy
  tráchtairecommentatorm4

 11. Táim lánchinnte de go bhféadadh tíortha eile an rochtain chéanna a fháil ar Uachtarán Mheiriceá dá mbeadh siad sásta feacadh os comhar an duine is cumhachtaí ar domhan ar lá náisiúnta a dtír dhúchais.

  Táim lánchinnte I am absolutely certain
  céannasane
  feacadhbend, bent posture
  comharcooperation
  cumhachtforce, powerf3
  tír dhúchaisnative land

 12. Má bhaineann Albain neamhspleáchas amach in 2014 d'fhéadfadh Alex Salmond babhla feochadán a thabhairt do Barack Obama ar Lá Aindrias. D'fhéadfadh Francois Hollande babhla gairleoige a thabhairt dó ar Lá an Bastille. D'fhéadadh SAM an nós a thosú iad féin amach anseo de réir mar a mhéadaíonn an chumhacht atá ag tíortha eile. D'fhéadadh Obama pióg úll a bhronnadh ar Uachtarán na Síne i mBéising ar 4 Iúil, mar shampla.

  neamhspleáchasindependence
  feochadánthistle
  méadaighincrease, enlarge

 13. Agus cén mhaitheas a dhéanann an rochtain seo i ndeireadh na dála? An bhfuil geilleagar na hÉireann mórán níos láidre ná tíortha eile nach bhfaighean uair an chloig sa Teach Bán gach bliain?

  rochtainreaching, attaining
  i ndeireadh na dálawhen all is said and done
  geilleagareconomy
  móránmany
  níos láidrestronger
  uair an chloighours

 14. Meallann Éire sciar mór den infheistíocht a dhéanann comhlachtaí Meiriceánacha san Eoraip. Ceapann muid go léiríonn sé seo na buanna atá ag geilleagar na tíre seo ach an rud a léiríonn sé ná cé chomh lag is atá sí.

  meallcharm, entice
  sciarshare
  comhlachtcompany, firm
  léirighclarify, illustrate, explain; reflect
  buavictory; talentpl buanna
  lagweak

 15. Aisteach go leor, ach tá geilleagair níos láidre agus níos inmharthana ag go leor tíortha beaga eile in ainneoin nach bhfuil an 'rochtain' ollluachmhar nó an méid céanna infheistíocht eachtrannach acu.

  aisteachstrange, curious
  geilleagareconomy
  níos láidre agus níos inmharthanastronger and more viable
  in ainneoinnot withstanding, in spite of
  rochtainreaching, attaining
  luachmharvaluable, precious
  an méid céanna infheistíocht eachtrannach acuthey have the same amount of foreign investment

 16. An fhírinne lom ná gur aonad eacnamaíoch atá teipthe í Poblacht na hÉireann. Níor éirigh linn an rud is bunúsaí a dhéanamh, a chinntiú gur féidir le gach duine a bheirtear in Éirinn slí bheatha a bhaint amach in Éirinn. Seachas dornán de bhlianta sna 1960í agus sna 1990í is tubaist a bhí i ngeilleagar na tíre ó 1921-2013. Ard-dífhostaíocht agus ard-imirce,sin na tréithe is láidre a bhí ann don chuid is mó den tréimhse.

  fírinnetruth, realityf4
  lombare, stark
  aonadunitm1
  eacnamaíocheconomic
  teipfail
  PoblachtRepublic
  éirigh lerise by/along with/with the aid of
  cinntighmake certain, confirm assure
  seachasbesides; other than; rather than; compared to
  dornánhandful
  míle naoi gcéad seasca1960
  míle naoi gcéad nócha
  tubaistecalamity, disasterf4
  míle naoi gcéad fiche a haon
  dhá mhíle a trí déag
  geilleagareconomy
  fostaíochtemployment
  imirceemigration, migrationf4
  tréithtrait, quality, characteristic
  is láidrestrongest
  tréimhseperiod, termf4

 17. Is é an earnáil onnmhairithe an tuar dóchais is tábhachtaí atá ag an ngeilleagar faoi láthair. Tá borradh faoin méid táirgí a dhéantar in Éirinn agus a dhíoltar thar lear. Ach is comhlachtaí iasachta a tháirgeann 90% d’onnmhairí na hÉireann; déanann comhlachtaí dúchasacha an 10% eile.

  earnáilsectorf3
  onnmhairitheexport
  tuarsign, omen
  dóchashope, expectationm1
  tábhachtachimportant
  faoi láthairat present
  borradhgrowth, expansion, swellingm
  táirgeproductm4
  thar learoverseas, abroad
  comhlachtcompany, firmm3
  iasachtaforeigniasacht "lending, borrowing, loan"

 18. Tá teachtaireacht láidir á chur amach ag na figiúirí seo - ní féidir linn saibhreas a chothú dúinn féin, caithfidh muid daoine ón iasacht a mhealladh anseo chun é sin a dhéanamh dúinn.

  teachtaireachtmessagef3
  cothaighfeed, nourish, promote, maintaint
  dúinnto usdo
  caithfidh muid daoine ón iasacht a mhealladhWe need to attract people from abroad
  anseo chun é sin a dhéanamh dúinnto do this for us

 19. Níl an rialtas ag breathnú ar an gceist seo ar chor ar bith, tá siad ag treabhadh ar aghaidh leis an bpríomhpholasaí eacnamaíochta atá acu – infheistíocht eachtrannach a mhealladh.

  Níl an rialtas ag breathnú ar an gceist seo ar chor ar bith The government is not looking at this question at all
  treabhadhplowing
  ar aghaidhfacing, forward
  príomh-principal, prime, major
  infheistíocht eachtrannach a mhealladhto attract foreign investment

 20. Ba cheart go mbeadh muid ag déanamh iniúchadh cuimsitheach ar na fáthanna go bhfuil teipthe ar gheilleagar le 90 bliain anuas seachas a bheith ag bronnadh bronntanas ar thír eile ar Lá Náisiúnta na tíre seo.

  iniúchadhaudit, scrutinym
  cuimsitheachcomprehensive
  fáthcause, reasonm3
  teipfail
  seachasbesides; other than; rather than; compared to
  bronnadhgrant, bestowal
  bronntanasgift, presentm1

 21. Agus tá an tubaist seo tite amach ainneoin go bhfuil ceann de na 'buntáistí' eacnamaíochta is mó dá bhfuil ann againn – Béarla.

  tubaistecalamity, disasterf4
  ainneoinnotwithstanding, in spite of
  buntáisteadvantage
  na 'buntáistí' eacnamaíochta is mó dá bhfuil ann againn however/of those the greatest economic 'advantages' that we have "however", "of those" ??

 22. Tá muid suite béal doras le ceann de na geilleagair is láidre ar domhan, labhraíonn formhór an phobail in Éirinn teanga na tíre sin agus teanga na tíre is saibhre ar domhain, SAM – ach ina ainneoin sin tá praiseach déanta againn den gheilleagar.

  Tá muid suite béal doras le ceann de na geilleagair is láidre ar domhan We are located next door to one of the strongest economies of the world
  labhairspeaks
  formhórmajority
  pobalpeople, popuation
  ainneoinnotwithstanding, in spite of
  praiseachpottage, (thin) porridge
  praiseach déantamade a mess

 23. Aisteach go leor, ach tá tíortha ar domhan atá saibhir nach labhraíonn Béarla. Tá sé deacair a chreidmheáil go bhféadfadh cúrsaí a bheith níos measa dá mba rud é gur fhan muintir na tíre seo dílis don Ghaeilge. Is é an rud atá déanta againn ná gur dhíol formhór na ndaoine in Éirinn ár máthairtheanga ar mhaithe le 30 píosa de bhréagór.

  aisteachstrange, curious
  creidbelieve, suppose
  cúrsacourse, careerm4
  níos measaworse
  fanwait, stay, remain
  dílisown, genuine, loyal
  formhórmajority
  ar mhaithe lefor the sake of
  bréagórfool's gold, iron pyritem1