?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, April 8, 2013
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 8ú lá mí Aibreáin 2013

craiceannskin
go mallslowly
foireannstaff, team
cul an tíback of the house
easnaribf4

Will was back, so we went over the first part òf the homework from last time. Corrected notes follow.

Cuir deireadh leis an náire a bhaineann le bronnadh seamróige

bain letouch, interfere with, concerning
bronnadhgrant, bestowal
 1. Tá moladh agam duit, a léitheora, maidir leis an gcéad bhreithlá eile a bheidh agat. Molaim duit bronntanas a cheannach don chara is saibhre atá agat agus é a bhronnadh orthu ar an lá mór.

  moladhpraise, recommendation, proposal
  léitheorareader
  maidir as for, as regards; like, as well as
  an gcéad bhreithlá eile a bheidh agatthe next birthday you will have
  Molaim duitI recommend to you
  bronnadhgrant, bestowal
  orthu on themar

 2. Tá seans ann, áfach, nach mbeidh do chara in ann glacadh le do chuairt ar do bhreithlá, óir bíonn daoine saibhre thar a bheith gnóthach, tá a fhios agat. B'fhéidir go mbeidh tú ábalta cuairt a tabhairt orthu cúpla lá tar éis do bhreithlá nó mar sin.

  áfachhowever
  nach mbeidh do chara in ann glacadh le do chuairt ar do bhreithlá your friend will not be able to take a visit on your birthday
  óir bíonn daoine saibhre thar a bheith gnóthach because very [thar = over] rich people are busy
  B'fhéidir go mbeidh tú ábalta cuairt a tabhairt orthu cúpla lá tar éis do bhreithlá nó mar sin. Perhaps you will be able to visit a couple days after your birthday or so

 3. Tá baol ann chomh maith go rachaidh an bronntanas a cheannóidh tú don duine seo isteach sa bhosca bruscar chomh luath is atá tú imithe ón áit –ach ná bí róbhuartha, beidh an-áthas orthu glacadh leis sa chéad dul síos.

  baolrisk
  rachaidhwill gofut. of téigh
  cheannóidhwill buywhy lenited?
  bruscartrash
  chomh luath is atá tú imithe ón áitas soon as you have left the place
  buarthasorry, sorrowful
  áthasjoy, gladness, happiness
  dulgoing, occasion, instance

 4. An bhfuil mórán daoine ann a ghlacadh leis an moladh seo? Níl ná baol air, ach tá tír a dhéanann an méid céanna chuile bhliain, Éire.

  glactake, accept
  moladhpraise, recommendation, proposal, suggestion
  baolrisk
  tá tír a dhéanann an méid céanna chuile bhliain the country does the same [amount] every year

 5. Ar Lá Náisiúnta na hÉireann, Lá 'le Pádraig, tugann ceannaire tofa na tíre seo cuairt ar Uachtarán Stáit Aontaithe Mheiriceá chun bronntanas a thabhairt dó – babhla lán le seamróga.

  'lefestival, feast dayféile
  tugann ... cuairtvisits
  ceannaireleader
  tofaelected
  to him/it
  babhla lánbowlm4

 6. Ní raibh an t-am ag Barack Obama glacadh leis an mbronntanas seo ar Lá 'le Pádraig anuraidh, áfach, bhí Enda Kenny ag fanacht thart go dtí 20 Márta chun umhlóid a thabhairt dó.

  Ní raibh an t-am ag Barack Obama glacadh leis an mbronntanas seo ar Lá 'le Pádraig anuraidh, Barack Obama did not have the time to accept this gift on St. Patrick's Day last year
  áfachhowever
  umhlóidsubmission, lowly service; suppleness

 7. Déantar cur síos ar an mbronnadh seo mar an 'tradtional bowl of shamrock'. De réir an Dr Michael Kennedy, eagarthóir feidhmeach leis an Documents on Irish Foreign Policy, chuir Ambasadóir na hÉireann, John Joseph Hearne, tús leis an nós seo in 1952. Dúirt sé leis an Journal.ie gur iarracht bhí ann an mhíshástacht i SAM faoi neodracht na hÉireann le linn an Dara Cogaidh Dhomhanda a mhaolú.

  bronnadhgrant, bestowal
  De réiraccording to
  eagarthóireditor
  feidhmeachapplied executive
  nósbegan
  iarrachtattempt
  míshástachtdissatisfaction
  neodrachtneutrality
  maolaighmake, become, blunt, lower, decrease

 8. Ní ambasadóirí a bhronnann an tseamróg ar Uachtarán Mheiriceá na laethanta seo, déanann an Taoiseach é sin.

  bronngrant, bestow

 9. Dála an scéil, caitear an tseamróg sa bhosca bruscar díreach tar éis an tsearmanais.

  Dála an scéilby the way according to the story
  searmanasceremonym1

 10. De réir dealraimh, déanann ceannaire na hÉireann ceiliúradh ar lá náisiúnta na hÉireann i dtír eile ar mhaithe le 'rochtain' a fháil ar Uachtarán Mheiriceá. Tá éad ar thíortha eile faoin nós seo de réir tráchtairí in Éirinn.

  De réir dealraimhapparently
  ceannaireleader
  ceiliúradhcelebration
  ar mhaithe lefor the good of
  rochtainaccess, reaching, attaining
  éadjealousy, envy
  tráchtairecommentatorm4

 11. Táim lánchinnte de go bhféadadh tíortha eile an rochtain chéanna a fháil ar Uachtarán Mheiriceá dá mbeadh siad sásta feacadh os comhar an duine is cumhachtaí ar domhan ar lá náisiúnta a dtír dhúchais.

  Táim lánchinnte I am absolutely certain
  go bhféadadhcould
  céannasane
  feacadhbend, bent posture
  comharcooperation
  cumhachtforce, powerf3
  tír dhúchaisnative land

 12. Má bhaineann Albain neamhspleáchas amach in 2014 d'fhéadfadh Alex Salmond babhla feochadán a thabhairt do Barack Obama ar Lá Aindrias. D'fhéadfadh Francois Hollande babhla gairleoige a thabhairt dó ar Lá an Bastille. D'fhéadadh SAM an nós a thosú iad féin amach anseo de réir mar a mhéadaíonn an chumhacht atá ag tíortha eile. D'fhéadadh Obama pióg úll a bhronnadh ar Uachtarán na Síne i mBéising ar 4 Iúil, mar shampla.

  neamhspleáchasindependence
  bain ... amachachieve
  feochadánthistle
  dhá mhíle a ceathair déag2014
  méadaighincrease, enlarge
  ceathrú4th


Cré na Cille — Bás Sheáinín Liam

coinneappointment, expectation (of meeting)f4
altóiraltar
lombare, thin
lománlog
sliabhmountain, moorgssléibhe, pl sléibhte
faraorwoe
deacracbsevere, distressing
meallcharm, enticev
cónracoffin
measmeasure, value
de chion agus de mheasaffection and respect
fabhtachflawed, aaulty
baoldanger
méidamount, quantity
ÁmhAdam
sioscadhwhispering
raicleachvixen, brawling woman
an téwhoever
séard an rud
faitíosfear, apprehension
uachtwill, testamentf3
gearrchaileyoung girl
mná rialtanums
díolsale, payment
saolachlong-lived
tóirchase, pursuitf3
leabhraighswearv
sásamhsatisfaction
crapcontract, shrinkv
folláinhealthy, wholesome
fágleavev
brístrength, vigor
comhráconversation
puthpuff, whifff2
riamhever
caithfearIt must be
Caithfeadh sé go bhfuil croí folláinIt had to be that she has a strong heart