?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, September 16, 2013
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 16ú lá Mí Mheán Fómhair 2013

Tuismeánna — Horoscopes

An Tarbhb (20ú lá mí Aibreáin — 20ú lá Mí na Bealtaine). Ní deacair leat fadhbanna a réiteach. Tá a fhios agat go leor réitigh chruthaitheacha, Is foinse siamsa gan deireadh do shamhlaíocht í. TAURUS (April 20-May 20). You don't have to reach to come up with solutions. Your imagination is overflowing with creative fixes. It seems to be an endless resource for entertainment, as well.

An Mhaighdean (23ú lá Mí na Lúnasa — 22ú lá Mí Mheán Fómhair). Tá teaghlaigh cosúil le pacáistí inniu. Ní féidir leat a roghnú as an ngrúpa ba mhaith leat a chaitheamh aimsir leis. Tá sé go léir nó data.VIRGO (Aug. 23-Sept. 22). Families may seem to come as a package deal today. You won't get to pick and choose from the group you want to spend your time with. It's all or nothing.

teaghlachhousehold, familym gs npl teaghlaigh

Cré na Cille — Review in Comhar (Continued from August 19)

An bhfuil déine chomh mór san ina aigne ag an Éireannach nach dtig leis bheith ina ealadhnaí mhaith? Samhlaíocht agus cóimhréir dhá bhun na healadhan. Tá an tsamhlaíocht ag an Éireannach ach ní thagann an chómhréir leis. Abrann sé an iomad, in áit leigint don mhéid ná deirtear cuid mhór den scéal a inseacht — mar a dheineann an Francach. Nó cleachtann sé an áiltheoireacht litearga úd a chítear chomh sonruitheach sin i ngnáthdhrámaí Bhéarla Amharclann na Mainistreach, an fhuirseoireacht pháistiúil úd a loiteann gach ealadha. Fé mar bheadh duine i lár scéil throm meáite tábhachtach agus go gcaithfeadh sé go hobann trí léim as a chorp nó go seasóchadh sé ar a cheann.

aignemind
tarcomevar pres tig
tig leisbe able toDon.
ealadhna = ealáinart
cómhréiraccord, congruity, balance
Abrann sé an iomadHe says too muchvar pres of abair
leigintpermit
méidamount, quantity
ná deirtearis notsaid
inseachttelling
cleachtbecome accustomed to
áilteoireachttricking, joking
liteathaliterrary
chítearit appears/seems
sonrúspecification
gnáth usual,
mainistir monasterygs mainistreach
Amharclann na MainistreachAbbey Theater
fuirseoireachtfussing, scrambling
páistiúilchildren
loithurt, wound, injure, damage
meáighweighva meáite
trom heavy
obann = tobannsudden
léim jump
óchalas
sóchcomfortable, satisfied
go seasóchadh sé ar a cheannstanding on his head

Níl ealadha Mháirtín Uí Chadhain sa scéal seo saor ó cháineadh. Athabrann sé an scéal go ró-mhinic, cluin tú a phríomheachtraí dá n-inseacht ag Caitríona Pháidín agus ag na caractaerí eile ar gach dara leathanach. Tá an iomad eagla air go gcaillfimíd brí agus snáithe an scéil. Tuiteann sé idir dhá stól beagán agus é ag leagadh amach suíomh an scéil. Níl ins an reilig ach cleas le na caractaerí a bhailiú, a chur ag caint, níl ann ach meán inste. Deineann sé dearmad de sin nuair thugann sé iarracht ar shaol 'cille' do chruthú: nuair a leigeann sé do mheon Nóra Sheáinin athrú agus fás agus forbairt sa chill; nuair a chuireann sé ag léamh novellettes í; nuair a thugann sé an Francach a thuit ón spéir isteach ann. Níl de ghnó ag lucht na cille ach caint a dhéanamh — a meon féin fé mar bhí siad agus iad ar an saol, a nochtadh, a bpáirt sa phríomheachtra a ríomh. Níl seasamh ná saol acu leasmuigh de sin.

cáincriticize, condemn
saor ó cháineadhfree from criticism
ath-re-, secondsee abrann above
Athabrann séHe retells
eachtraadventure
inseachttelling
gach dara leathanachevery second page
iomadgreat number, abundance, excess
eaglafear
go gcaillfimíd brí agus snáithe an scéillose the meaning and the thread of the story
ag leagadh amach suíomh an scéillaying out the setting of the story
tuit = titfall
stólstool
leagknock down
suíomhsite, arrangement
Níl ins an reilig ach cleas le na caractaerí a bhailiúThe cemetery is only a trick to collect the chararacters
inste = insintnarration
meánaverage
dearmadforgetfulness
iarrachteffort, attempt
cruthúcreation
leig = liglet, allow
meonmind, disposition, character, temperamentm
athrúchange
fás agus forbairtgrowth and development
nuair a thugann séwhen he gives
nochtadhbaring, exposure
eachtraíadventurer, wanderer; narrator, story-teller
ríomhcalculate
seasamh upright position, standing
leasmuigh = lasmuighoutside

Is dearmad leis iad do chur ag caint ar neithe leasmuigh dá n-eolas — ar symposium, ar Rotary, ar chúrsaí léann Ceilteach agus ar an Iolscoil. Leigeann an t-údar do na neithe atá dá bhuaireamh féin sleamhnú isteach ins an áit nár chóir dóibh.

dearmad forgetfulness
neithe = níthethings
lasmuighoutside
léannlearning, education, study
iolscoil = ollscoiluniversity
leigknock down
leig = liglet
buairgrieve, vex, perturbvn buaireamh
to/for hisdo + a
sleamhnaighslide, slipvn sleamhnú
cóirjust, proper

Ach bíodh ag duine éigin eile na mion-mháchailí sin do chíoradh. Is beag iad i gcompráid le comhacht, le fuinneamh le bri bhorb an scéil ina iomláine. Níor scríodh aon rud mar é ar Éirinn i mBéarla, ná ní scríofar.

bíodh ag duine éigin eilelet some other person3rd pers imp
duine éiginsomeone
máchailblemish, defect
cíorcomb, examine minutely, search, explort
Is beag iad i gcompráid le comhachtThey are quite small compared to the powr
fuinneamhenergy, force
bristrength, vigor
borbviolent, rude
an scéil ina iomláineof the whole story
scríodh was writtenp aut
scríofarwill be writtenfut aut

Maithim gach locht don údar nuair bhraithim an teanga ann: ag gluaiseacht ina tonnta, ag scáirdeadh ina srothaibh, ag coipeadh ina guairneáin, ag lígheadh na gcarraigreach mar thaoille tuile. An bhuirbe shaibhir, rábach, gharbh, thorthach a dhein clú do Phantagruel, do Sancho Panza, do Gil Blas, do Falstaff.

maithim gach locht don údar nuair bhraithim an teanga ann.I forgive all blame to the author when I feel the language there.
ag gluaiseacht ina tonntamoving in waves
ag scáirdeadh ina srothaibhgushing in streams
ag coipeadh ina guairneáinfoaming in whirls
carraigrockf pl carraigreacha
taoille = taoidetidef
tuileflood
ag lígheadh na gcarraigreach mar thaoille tuilelicking the rocks like a flood tide
liglet, allow, permit
buirbe = boirbefierceness, rudeness, coarseness
rábachbold, dashing
garbhrough
torthach = torthúilfruitful, rich, fertile
clúreputation, honor, renownm4

An té léifeadh an leabhar seo dearfadh sé láithreach gur teanga í seo nach baol dí an bás, ach gur dual dí borradh ó bhuipne i mbláth agus ó bhláth i dtoradh. Is teanga na mbeo a labhartar i "gCré na Cille." Agus cuirfidh an "Chré" chéanna fás faoin phlanda seirgthe leicthe úd a dtugaimíd "Aibheochaint na Gaeilge" air.

An téthe person who
léifeadhwould readcond of léigh
dearfaattested, proven
láithreachpresent, immediate
baoldanger
baol dí an básnot in danger of death
to/for her/itdo + í
deochdrinkgs
dualnative, natural; twine, coil, fold
borradhswelling, growthm
buipne???
bláthflower
toradhfruit, product, result
labhartaris spoken
céannasame
fás faoin phlanda plant growth
seirg = seargwaste, wither, dry up, shrivel, decline
leachta = leachtgrave, grave-mount
údyon, yonder
tabhair argive ...
áibhéilgreat, vast
Aibheochaint na GaeilgeThe Irish Revival