?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, November 4, 2013
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 4 lá Mí na Samhna 2013

An Scriosadh ar an Luan — "The Scraping of Monday"

 • An chéad Luan de Mheán Fómhair 1947. Ghaibh mo mháthair mé i mbríste glan is léine. Nigh sí m'aghaidh le tuáille garbh agus gallúnach chomónta. Sháigh sí cúinne an tuáille isteach i mo chluasa agus bhain sí cúpla casadh maith as d'fhonn aon chéir a bheadh bailithe i log mo chluaise a ghlanadh amach.

  LuanMondaym1
  meánmiddle
  Fómharautumnn1
  tuáilletowelm4
  le tuáille garbh agus gallúnach chomónta.with a rough towel and common soap
  sáighthrust, push
  cuinnecornet
  tuáilletowelm4
  d'fhonn in order to
  céirwaxf
  bailithecollected
  loghollowm1
  cluasear, handlef2 gs cluaise, npl cluas, gpl cluas

 • 'Cad chuige é seo?' arsa mise i m'aigne féin. 'Ba é inné an Domhnach. Cad chuige an scriosadh ar fad ar an Luan? Tháinig an freagra chugam gan rómhoill.

  'Téanam ort,' ar sí, ag breith ar láimh orm agus ag siúl an doras amach, 'táimid ag dul in áit éigin.'

  'O, go dtí an siopa,' arsa mise go sceitimíneach. Níor thug sí aon fhreagra orm.

  Cad chuige é seo?Why is this?"To what is this?"
  aignemind, dispositionm4
  moilldelay, hindrance
  breithtaking, catching
  sceitimíneachexcited
  sceitimíní áthais ormI am very happy"explosions of joy on me"
  Téanam ortcome along, you

 • Siúd linn an bóthar siar i dtreo an tsiopa. Rud nár smaoiníos in aon chor air ná go raibh scoil Bhaile an Mhúraigh trasna an bhóthair ón siopa. Nuair a thánamair chomh fada leis an gCaol Dubh a labhair sí an chéad fhocal eile.

  'Tánn tú mór do dhóthain anois chun dul ar scoil. Ní fearra dhuit bheith ag dul faoim chosa timpeall an tí.'

  Siúd That, yon
  in aon chor in any way
  Nuair a thánamair chomh fada leis an gCaol Dubh a labhair sí an chéad fhocal eile. When we came as far as the Black Alley she spoke the next word
  dóthainenough, sufficiencyf4

 • 'Ach a Mham, táim róbheag chun dul ar scoil.'

  D'fhéach sí anuas orm.

  'Dhera, déanfair a lán cairde nua ar scoil, leanaí ded chomhaois féin.'

  'An mbeidh tusa i mo theannta ar scoil?' arsa mise go scáfar.

  D'fhéach sí go truamhéileach orm.

  'A, a chuid, ní ligtear do aon Mhamaí fanacht ar scoil. Ach beidh múinteoir an-mhacánta ann agus beidh sí mar Mhamaí agat ar feadh tamaill den lá.'

  Dhera[exclamation of indifference]
  dedto/from/of yourde + do
  chomhaoissame age
  scáfarfrightful, timid
  truamhéileachwith pity
  a chuid
  macántagentle, honest
  tamallwhile, spellm1

 • Gach lá a thugas ar scoil bhíos ag foghlaim rud éigin nua. B'fhéidir nach ceachtanna i gcónaí a théadh isteach i mo phlaosc. Chun na fírinne a insint ní raibh aon luí rómhór agam leis na ceachtanna in aon chor, ach mo léan, bhí orm rud éigin a dhéanamh nó bheinn in uisce fiuchaigh leis an máistreás. Faoi cheann cúpla mí bhí aithne curtha agam ar fhormhór na ndaltaí i mo rang féin agus sna ranganna eile chomh maith.

  Gach lá a thugas ar scoil bhíos ag foghlaim rud éigin nua.Every day taken at school I was learning something new
  plaosc = blaoscshell, skull
  luíinclination, tendency
  léananguish, sorrowm1
  fiuchadhboilinggs fiuchta, here fiuchaigh
  formhórgreater part, majority

 • Ní fada a bheadh duine ag dul ar scoil an uair sin ná go mbeadh sé athbhaistithe, is é sin go dtabharfaí leasainm éigin air, mura mbíodh leasainm cheana féin ar a mhuintir. Garsún sa chéad rang baisteadh an 'Ceilteach' air. 'An Snig' ar bhuachaill eile. Baisteadh 'Siúit' orm féin! Lean sé sin mé ó m'athair Dainín ach scéal fada is ea é conas mar a fuair m'athair an ainm agus ní raghad isteach ann anois díreach.

  athbhaistithe
  leasainm nickname
  cheana already
  snig = snagtree-creeper[bird]
  SiúitJute
  raghadwill govar fut of téigh

 • Bhí gaiscíoch nó dhó ins gach rang. Is dócha gur fíor a rá nárbh aon aingeal éinne againn. Ní bhíodh lá sa tseachtain ná go mbíodh babhta bruíne ar siúl. Mura mbíodh bruíon laistiar den Áras bhíodh ceann i mBóithrín na Bruach tráthnóna. Fan go n-inseod duit mar gheall ar an gcéad bhabhta bruíne a bhí agam féin.

  gaiscíoch warrior, hero, boasterm1
  Is dócha gur fíor a rá nárbh aon aingeal éinne againn.It is probably true to say that none of us were angels.
  bruíonfightgs bruíon
  laistiar behindbruíne
  árasbuildingm1
  bóithríncountry lane, boreen
  bruachbank[of river] m1
  babhtaboutm4

 • Is minic a chuir duine des na buachaillí sa rang comhartha catha orm mar gheall ar rud amháin nó rud eile. Ach níor lean aon chrústáil an chéad bhabhta. Bhí buachaill amháin ann ó Chathair Scoilbín, leaid lom cruaidh ná raibh chomh hard liomsa ach ná raibh aon easpa misnigh air. Thugamair seachtain fhada dhíreach ag tabhairt íde béil ar a chéile, ach ní raibh puinn misnigh ormsa aon bhuille dhoirn a tharraingt air mar ná feadar an mise nó é siúd a bheadh thíos leis, mar chúram. Ambaiste go raibh caint anamhallaithe bhagarthach aige. Lá amháin agus sinn amuigh chun lóin thosnaíomair ag áiteamh ar a chéile. Mo dhuine ansiúd agus a dhá ghéag leata amach óna chéile aige agus na doirne iata. Ní hamháin sin ach bhí a phus siúd sáite aige isteach i mo phus-sa agus é ag cur prioslaí siar i mo bhéal le racht feirge agus áitimh.

  duine des na buachaillíone of the boys
  comharthasign, mark, symbolm4
  cathbattlem3 gs catha
  crústáil drubbing
  cruahard
  ná raibh aon easpa misnigh airhe had no lack of courage
  íde béil verbal abuse
  puinn much
  dornfistm1
  cúramcare, task, responsibilitym1
  Ambaisteindeed, really
  mallaithecursed
  bagairtthreat
  ná feadarnot known
  áiteamh = áitiúargument, persuasion
  iataclosed, shut
  pusmouth, snout, sulky expressionm1
  sáighthrust, stab, push, press
  priosladribble, slobberm4
  rachtfit, outburstm3
  feargangerf2 gs feirge, ds feirg
  áitimhargument, persuasion[??]
  aigehe has/at him/by him
  Ní hamháin sinnot only that

 • 'Sea anois, a Mhaidhc Dainín,' arsa mise liom féin, 'tá sé in am anois an fód do sheasamh.'

  fódsodm1
  an fód do sheasamhstand your groundGnólacht a Thionscnamh

Déamar Ár Linne is ea Marcas
Má tá spéis sa réimse teicneolaiochta agat, ní mhairfidh tú i bhfad gan teacht aghaidh ar aghaidh le cultas na ngnóthaí nua. Cé’b as a dtagann an spéis seo? D’fhógair Facebook le déanaí gur thuill Mark Zuckerberg é féin, go pearsanta $2.3 billiún i 2012. D’fhéadfaimís ar ndóigh, réim chéille an bhriathair “tuill” a chíoradh i dtaca le Marcas, ach is cíoradh do lá eile é sin.

Per Beo gloss: Déamar Ár Linne is ea Marcas = "Mark (is) the stinking rich man of our times." Ní thuigim an aistriú sin.

Má tá spéis (if (you’re) interested) sa réimse teicneolaiochta (in the area of technology) agat, ní mhairfidh tú i bhfad (you won’t survive long) gan teacht aghaidh ar aghaidh (without coming face to face) le cultas na ngnóthaí nua. Cé'b as a dtagann (where does (this interest) come from) an spéis seo? D'fhógair (announced) Facebook le déanaí gur thuill (earned) Mark Zuckerberg é féin, go pearsanta $2.3 billiún i 2012. D'fhéadfaimís (we could) ar ndóigh (of course), réim chéille an bhriathair "tuill" a chíoradh i dtaca le (in reference to) Marcas, ach is cíoradh do lá eile é sin (that's another days discussion).
Míniúchán
míniúexplanation, interpretationm4
míniúchénexplanationm4
Déamar[name][some filthy rich guy of old]
Ár Linneour age
Déamar Ár Linne is ea MarcasMark is the Déamar of our times.go tobannsuddenly
iontassurprise
néataneat
ordúilorderly
taispeáintshow, exhibitionf3
taispeántasshow, exhibition, indicationm1
réamhfhaisnéisforecast