?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, December 2, 2013
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 2ú lá Mí na Nollag 2013

Plurals
LICÍNsmall flat stone (f, but sometimes treated as m4)
 • Feicim an licín.
 • Feicim lár na licín.
 • Feicim na licíní.
 • Feicim dathanna na liciní.
BAILLÍNbubble
 • Feicim an baillín.
 • Feicim dath an bhaillín.
 • Feicim na baillíní.
 • Feicim dathanna na mbaillíní.
CROISÍNcane or crutch
 • Feicim an croisín.
 • Feicim barr an chroisín.
 • Feicim na croisín.
 • Feicim bosca na gcroisín.
MÍNlevel, arable land
 • Feicim an mhín.
 • Feicim dath na míne.
 • Feicim na mínte.
 • Feicim dathanna na mínte
SICÍNchicken
 • Feicim an sicín.
 • Feicim cos an tsicín
 • Feicim na sicíní
 • Feicim teach na sicíní.
BÁDÓIRboatman
 • Feicim an bádóir
 • Feicim léine an bhádóra
 • Feicim na bádóirí
 • Feicim teach na mbádóirí
EOCHRÓIRkeymaker
 • Feicim an t-eochróir
 • Feicim léine an eochróra
 • Feicim na heochróirí
 • Feicim teach na n-eochróirí
SEANADÓIRsenator
 • Feicim an seanadóir
 • Feicim léine an tseanadóra
 • Feicim na seanadóirí
 • Feicim teach na seanadóirí
EILICEOIRthatcher/plasterer
 • Feicim an t-eiliceoir
 • Feicim léine an eiliceora
 • Feicim na heiliceoirí
 • Feicim teach na n-eiliceoirí
BEANNACHTblessing
 • Cloisim an bheannacht
 • Feicim cainteoir na beannachta
 • Cloisim na beannachtaí
 • Feicim cainteoir na mbeannachtaí
MALLACHTcurse
 • Cloisim an mhallacht
 • Feicim cainteoir na mallachta
 • Cloisim na mallachtaí
 • Feicim cainteoir na mallachtaí
EAGRAÍOCHTorganization
 • Breathnaím an eagraíocht
 • Breathnaím runaí na eagraíochta
 • Breathnaím na heagraíochtaí
 • Breathnaím teach na n-eagraíochtaí
AGUISÍNappendix
 • Feicim an t-aguisín
 • Feicim údar an aguisín
 • Feicim na haguisíní
 • Feicim na údar na n-aguisíní
CAILÍNgirl
 • Feicim an cailín
 • Feicim teach an chailín.
 • Feicim na cailíní.
 • Feicim teach na gcailín
DREOILÍNwren
 • Feicim an dreolín.
 • Feicim bia an dhreolin.
 • Feicim na dreoilíní
 • Feicim bia na ndreolin.
NÓINÍNdaisy
 • Feicim an nóinín.
 • Feicim teach an nóinín.
 • Feicim na nóiníní.
 • Feicim teach na nóiníní.
SLÍBÍNsly fellow
 • Feicim an slíbín.
 • Feicim bia an tslíbín.
 • Feicim na slíbíní.
 • Feicim bia na slíbíní.
CEOLTÓIRmusician
 • Feicim an ceoltóir
 • Feicim léine an cheoltóra
 • Feicim na ceoltóirí
 • Feicim teach na gceoltóirí
IARRTHÓIRcandidate
 • Feicim an t-iarrthóir
 • Feicim léine an iarrthóra
 • Feicim na hiarrthóirí
 • Feicim teach na n-iarrthóirí
AISTEOIRactor
 • Feicim an t-aisteoir
 • Feicim léine an aisteora
 • Feicim na haisteoirí
 • Feicim teach na n-aisteoirí
TINCÉIRtinker
 • Feicim an tincéir.
 • Feicim bia an thincéara.
 • Feicim na tincéirí.
 • Feicim bia na dtincéirí.
CUMHACHTpower
 • Cloisim an chumhacht.
 • Cloisim amhrán na cumhachta.
 • Cloisim na cumhachtaí.
 • Cloisim amhrán na gcumhachtaí.
BÓLACHTherd of cows
 • Feicim an bholacht.
 • Feicim bia na bólachta.
 • Feicim na bólachtaí.
 • Feicim tír na mbólachtaí.
EOLAÍOCHTscience
 • Foghlaimím an eolaíocht.
 • Foghlaimím stair na heolaíochta.
 • Foghlaimím na heolaíochtaí.
 • foghlaimím stair na n-eolaíochtaí.
AINTÍNaunt (f, but sometimes treated as m40
 • Feicim an aintín.
 • Feicim teach na haintín.
 • Feicim na haintíní.
 • Feicim teach na n-aintíní.
CEIRNÍNplatter, record
 • Feicim an ceirnín.
 • Feicim dath an cheirnín.
 • Feicim na ceirníní.
 • Feicim dath na gceirníní.
PRÁISCÍNapron (with many pockets)
 • Feicim an práiscín.
 • Feicim dath an phráiscín.
 • Feicim na práiscíní.
 • Feicim dath na bpráiscíní.
ABHLÓIRjester
 • Feicim an t-abhlóir
 • Feicim léine an abhlóra
 • Feicim na habhlóirí
 • Feicim teach na n-abhlóirí
DÉANTÓIRmaker (manufacturer, creator)
 • Feicim an déantóir
 • Feicim léine an dhéantóra
 • Feicim na déantóirí
 • Feicim teach na ndéantóirí
RÉALTÓIRastronomer
 • Feicim an réaltóir
 • Feicim léine an réaltóra
 • Feicim na réaltóirí
 • Feicim teach na réaltóirí
CÁISEOIRcheesemonger
 • Feicim an cáiseoir
 • Feicim léine an cháiseora
 • Feicim na cáiseoirí
 • Feicim teach na gcáiseoirí
BALBHACHTa mute
 • Feicim an bhalbhacht.
 • Feicim teach na bhalbhachta.
 • Feicim na balbhachtaí.
 • Feicim teach na mbalbhachtaí.
GAELTACHT
 • Feicim an Ghaeltacht.
 • Feicim tír na Gaeltachta.
 • Feicim na Gaeltachtaí
 • Feicim tír na nGaeltachtaí.
CÁILÍOCHTquality
 • Foghlaimím an cháilocht.
 • Foghlaimím stair na cháilochta.
 • Foghlaimím na cáilochtaí.
 • Foghlaimím stair na gcáilochtaí.
AIDIACHTadjective
 • Foghlaimím an aidiacht.
 • Foghlaimím stair na haidiachta.
 • Foghlaimím na haidiachtaí.
 • Foghlaimím stair na n-aidiachtaí.Lá an AltaitheThanksgiving Day
órgoldm1 gs óir
roghnaighchoose, select
roghnúchoice, selectionm4
coistejury, committeem4
cóistecoach, carriagem4
freasúraoppositionm4
cáineadhcondemnation, censurem gs cáineante
maoirseachtastewardship
sprioctarget, mark
idirghabháil go luathearly interventio
fanwait, stay, remain
cócaráilcookv
greallach shneachtaslush