?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, December 9, 2013
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 9ú lá Mí na Nollag 2013

-anna Plurals
básdeathm1
 • Bhí na básanna deacra
 • Bhí fáthanna na mbásanna go leor.
cáscase, circumstancem1
 • Bhí na cásanna gan fhios dom.
 • Bhí údar na gcásanna gan fhios dom.
stadstop, halt, impedimentm1
 • Bhí na stadanna ar na bóithre deacra.
 • Níl a fhios agam fáth stadanna.
páircparkf2
 • Tá na páirceanna i mo chathair deas.
 • Tá fógraí na bpáirceanna ar mo shráid.
cickickf4
 • Fuair ​​mé na ciceanna Dé Sathairn.
 • Bhí an fórsa na gciceanna beaga.
sprioctarget, markf2
 • Bhí na spriocanna deacra.
 • Bhí luach na spriocanna beaga.
áitplace, positionf2
 • Bhí na háiteanna deas.
 • Ní maith liom daoine na n-áiteanna
ceistquestionf2
 • Is maith liom na ceisteanna.
 • Ní maith liom údar na gceisteanna
cúirtcourt, mansion, courtyardf2
 • Is maith liom na cúirteanna
 • Ní maith liom daoine na gcúirteanna
páirtpart, portion;
partnership, fellowship
f2
 • Cheannaigh mé páirteanna go leor.
 • Bhí dathanna na bpáirteanna go leor.
sráidstreetf2
 • Bhí na sráideanna caola.
 • Bhí tithe na sráideanna dearg
fadhbproblemf2
 • Is maith liom na fadhbanna
 • Ní maith liom údar na bhfadhbanna
cóipcopyf2
 • Rinne mé cóipeanna go leor.
 • Ní maith liom cáilíocht na gcóipeanna.
fuaimsoundf2
 • Chuala mé na fuaimeanna
 • Chonaic mé an déantóir na bhfuaimeanna
scoilschoolf2
 • Tá scoileanna go leor anseo.
 • Ní maith liom cáilíocht na scoileanna.
dreambody of people;
group, set
m3
 • Bhí dreamanna go leor anseo.
 • Ní maith liom meon na ndreamanna
rangrank, line;
(school) class
m3
 • Tá trí ranganna i Gaeltacht Minnesota.
 • Bhí obair na ranganna deacair.
bláthblossom, flower;
bloom; prosperity
m3
 • Bhí bláthanna go leor i páirc Como.
 • Tá dathanna na mbláthanna deas.
dathcolorm3
 • Scríobh Lovecraft faoi dathanna an spás.
 • Ní maith liom foinse na ndathanna
fáthcause, reasonm3
 • Tá fáthanna go leor.
 • Ní maith liom foinse bhfáthanna
lochlakeme
 • Is maith liom na lochanna.
 • Ní maith liom dathanna na lochanna.
sospause, interval
 • Bhí na sosanna fada.
 • Ní maith liom fáth na sosanna
busbusm4
 • Is maith liom na busanna
 • Ní maith liom dath na mbusanna
téacstext, citation,
verse
m4
 • Is maith liom na téacsanna
 • Ní maith liom údar na dtéacsanna
clubclubm4
 • Is maith liom na clubanna
 • Ní maith liom áiteanna na gclubanna
stopstopm4
 • Bhí go leor stopanna ar an turas.
 • Ní maith liom fáth na stopanna
seiccheckm4
 • scríobh sé na seiceanna.
 • Ní maith liom banc na seiceanna.


San Nioclás

as Beo
Tá an t-am sin den bhliain druidte linn arís nuair a scriobhfaidh na gasúir litir chuig Santy ag inseacht dó céard atá uathu i gcomhair na Nollag. Seolfaidh siad an litir ó thuaidh go dtí an Laplainn ag súil go sroicfidh sé Daidí na Nollag in am. Ach céard dá n-inseofaí an fhírinne dóibh agus go n-inseofaí dóibh gur i dtír the theolaí cois farraige a mhair Daidí na Nollag, nár scair sé suas ar réinfhia riamh agus gur dócha nach bhfaca sé fiú calóg amháin sneachta ina shaol flaithiúil fada?!
druidteclosed, shut
ag inseacht dó céard atá uathutelling him what they want
Seolfaidh siadThey will sent
n-inseofaí an fhírinne dóibhif the truth be told to them
tehot, warm
teolaíwarm, comfortable
cois farraigeby the sea
mairlive, last, survive
scairshare; layer, stratumf2
gur dócha nach bhfaca sé fiú calóg amháin sneachtathat he probably never saw a snowflake
flaithiúilgenerous, kinglyimeallborder, edgem1
cóiscéimfootstep
chuir ... sío arreported on
lagúweakening
mugadh magadhhumbug, farce
briolla bhreallanonsensical talk, vulgar gossio
bréaglie, falsehoodf2 npl bréaga
ceapachánappointment [to a job]; composition [art]m1
easaplck, loss, absence, deficiencyf4
tacaíochtsupport, backingf3 gs tacaíochta
toilwill, inclination, desiref3 gs yols
tubaisteachdisastrous, calamitous
comhthéacscontextm4