?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, February 3, 2014
Windycon09
gmcdavid

Rang Gaeilge, 3ú lá mí Feabhra 2014

Little Christmas

Transcription

Lá nodhlag beag.
Tugtar dhá lá deag na nodhlag ar na dhá lá deag ó lá Nodhlag go dtí an séamhat lá de Eanar. Lá nodhlag na mban, nó lá an Chinn, no lá Nodhlag beag a thugar ar an an séamhat lá de Eanair.

Lastar coinnle an oidhce sin leis. bíonn sé socair roimh ré ag muinntir an tighe go n-eireóchat duinne de's na garsíun go moch maidean lae Nodhlaig bhig agus go raghat sé amach agus go dtiocfadh sé isteac[h] agus "beannacht Dé isteac[h] annsa" a rágh aige Sé an cuis a deireann sé é sin na cun go bheadh sean agus ragh ar muinntir an tighe sin rith na bliadhn. Níor mhaigh leis na páistí aon obair dodheunamh an lá sin mar chaidead siad é go déunamh gách aon lá i rith na bliadhna.

Chreidfidh na sean daoine go n-iompóchadh an t-uisce in a fhuil an t-am marb den oidhche, agus d'fanfaidís in a suidhe ag faire air. Deintí da coinnle deag do lasadh in onoir do's na dhá Easpail deag. Acht tá an nós sin marbh anois.

Máighreadh Ní Cadhla 30-6-1938


Modern Irish

Lá Lollag beag.
Tugtar dhá lá deag na nollag ar na dhá lá deag ó lá Nollag go dtí an séú lá de Eanair. Lá nollag na mban, nó lá an Chinn, no lá Nollag beag a thugar ar an an séú lá de Eanair.

Lastar coinnle an oíche sin leis. Bíonn sé socair roimh ré ag muintir an tí go n-éireóiodh duinne de na garsúin go moch maidin lae Nodhlaig bhig agus go rachad sé amach agus go dtiocfadh sé isteach arís "beannacht Dé isteach anseo" a rá aige Sé an chúis a deireann sé é sin na cun go bheadh sean agus rá ar muintir an tí sin rith na blianta. Níor mhaith leis na páistí aon obair a dhéanamh an lá sin mar chaitheamh siad é go déanamh gách aon lá i rith na bliana.

Chreidfidh na sean daoine go n-iompóiodh an t-uisce in a bhfuil an t-am marbh den oíche, agus d'fanfaidís in a suí ag faire air. Deintí dhá coinnle deag do lasadh in onóir do na dhá Easpail déag. Ach tá an nós sin marbh anois.

an Chinn ← an Ceannthe end [here]
period of time
socairarranged
roimh rébeforehand
rachadwould go
leastarvessel, container
leasaighamend, reform, improve
laslightv
coinnealcandlef pl coinnle
socairquiet
mochearly
ansa ← anseohere
cúiscause, reasonf2
doggs, gpl con
cunstoutness, thickness
rathprosperity, abundancem3
dodhéantaimpossible, hard to do
déanamhmaking, doing
chaiteamh a dhéanamhhave to do
iompóiodhwould turn
fanstay, wait, remain
fairewatch, wakef4
onóir
aspalapostle
nóscustom, manner
deintíused to doMunster p hab of déa
</li>

Noun Review #6 — 1st Declension Pattern

 1. Cá bhfuil máthair na cat gcat?
 2. Ní maith liom dath an buidéal bhuidéil sin.
 3. Cén sórt carr cairr a cheannaigh tú?
 4. Seolann na bád báid thar an áit seo 'chuile lá.
 5. Cén uair a shroicfidh muid barr an cnoc cnoic?
 6. An bhfuil tú ag dó na paipéar bpaipéir inniu?
 7. An í an chos ball an corp choirp is fuide?
 8. An dtuigeann tú ciall an saol shaoil?
 9. Fainic! Tá poll poll mór ar an tsráid.
 10. Ní thuigim focal focail fhada go hiondúil.
 11. Cá bhfuil bosca na blaincéad mblaincéad?
 12. Rachaidh mé go dtí an séipéal séipéalDomhnach Domhnaigh.
 13. An bhfuil eolas an bealach bhealaigh agaibh?
 14. Bhuel, sin deireadh an scéal scéil, cinnte.
 15. Cuir píosa fód fóid eile ar an tine, le do thoil.
 16. Cloisim fuaim na clog gclog ag an meánlae.
 17. An bhfuil tú ag léamh leabhar leabhair nua?
 18. Tá mé ag dúnadh an doras dorais anois.
 19. Feicifidh mé ag tús an cosán chosáin thú.
 20. Is bréa liom amhrán amhráin binn an éan éin.
 21. Beidh fiosrúchán fiosrúcháin le cúis an bháis a fháil amach.
 22. Creidim go bhfuil costas na bord mbord ródhaor.
 23. Cén saghas peann pinn atá agat?
 24. Muise, tá boladh na breac mbreac siúd uafásach!
 25. Tosóidh cruinniú na sagart sagart go luath.
catcatm1
buidéalbottlem1
carrcarr
seolsail, send
bádboat
sroichreach, attain, achieve
cnochillm1
two
paipéarm1
ballorgan
corpbody
ciallsense, meaning
saollifem1
pollhole
focalword
iondúilusual, customary
blaincéadblanket
scéalstory
fódsodm1
fuaimsoundf2
clogclock
leabharbook
dorasdoor
cosánpath, footwaym1
amhránsong
éanbirdm1
fiosrúcháninquiry, inquistionm1
básdeath
bordtable
peannpen
boladhsmell, scentm1
breactroutm
uafásachhorrible, terrible
tosaighbegin, start
cruinniúgathering, meeting
sagartpriest