?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, April 14, 2014
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 14ú lá mí Aibreáin 2014

Má agus Dá

  1. Dá rachainn go dtí an Chóire, d'iosfainn kimchi. If I would go to Korea, I would eat kimchi.
  2. Má théidís go dtí Chicago, is maith leo pizza. If they used to go to Chicago, they like pizza
  3. Dá dtabharfaimis dó airgead, beadh sé sásta. If we would give him money, he would be happy.
  4. Má cheannaigh sé carr, is féidir leis teacht anseo. If he bought a car, he can come here
  5. Dá gceannófá carr, mbeadh tú in ann teacht anseo. If you would buy a car, you could come here.
  6. Mura dtiocfaidh tú anseo amárach, beidh brón ort. If you do not come here tomorrow, you will be sorry.
  7. Dá léifeá leabhair, d'fhoghlaimeofá rud éigin. If you would read books you would learn something.
  8. Má fheiceadh sé Seán, d'fheiceadh sé Máire freisin. If he used to see Sean, he used to see Mary as well.
  9. Dá ndéarfadh sé an focal, Bheadh ​​sé saor. If he would say the word, he would be free
  10. Mura bhfaighidh siad na leabhair inniu, gheobhaidh siad dóibh amárach. If they do not get the books today, they will get them tomorrow.