?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, May 5, 2014
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 5ú lá Mí na Bealtaine 2014

Maidhc Dainín Ó Sé #8 — Final Excerpts (cont.)

 • Dheineamair suas ár n-aigne lom díreach go dtabharfaimis ár n-aghaidh ar Éirinn. B'fhearr liom a bheith i mo bhochtán ar thaobh an bhóthair ná bheith ag luí síos faoi aon duine. An oíche sin bhíos ag caint le mo dheartháir Seán ar an bhfón. Dúrt leis go rabhas ag tabhairt faoi abhaile go hEirinn chomh luath agus a bheadh cúrsaí curtha ina gceart againn. 'Cá bhfaighir post thiar i gCarrachán?' arsa Seán. 'Nár chualais go rabhadar ag déanamh scannán mór thiar ansin anois?' arsa mise leis.

  lombare
  Dheineamair suas ár n-aigne lom díreach go dtabharfaimis ár n-aghaidh ar ÉirinnWe made up our mind that we would go toward Irelandlit. "give our faces to Ireland
  B'fhearr liom a bheith i mo bhochtán ar thaobh an bhóthair ná bheith ag luí síos faoi aon duine. I would rather be a poor person across the road than lying down for anyone,
  Dúrt leis go rabhas ag tabhairt faoi abhaile go hEirinn chomh luath I said that I was taking home to Ireland soon
  a bheadh cúrsaí curtha ina gceart againn.that matters would be arranged lit. "put right"
  Cá bhfaighir post thiar i gCarrachán?What about getting a job west in Carrachán?
  Nár chualais go rabhadar ag déanamh scannán mór thiar ansin anois?Hadn't heard they were making a big movie back there now?

 • 'Tá taithí agatsa ar a bheith ag déanamh airgead mór anois, tá taithí agat ar ghluaisteáin, ar theilifís agus gach áis eile. Deinim amach go bhfuil tú glan scuabtha as do mheabhair má tá sé sa cheann agat tabhairt faoi abhaile. Cad mar gheall ar an dtaisreacht atá sna tithe thiar ansin agus gan aon teas iontu?'

  Tá taithí agatsa ar a bheith ag déanamh airgead mór anoisYour experience will be making big money now
  tá taithí agat ar ghluaisteáinyour experience with a car
  ar theilifís agus gach áis eilewith television and every other device
  Deinim amach go bhfuil tú glan scuabtha as do mheabhair I make out that you will be swept clean out of your mind
  má tá sé sa cheann agat tabhairt faoi abhaile. If you take your head home
  Cad mar gheall ar an dtaisreacht atá sna tithe thiar ansinWhat about the dampness that is in the houses back there?
  gan aon teas iontu?no heat in them?

 • Thugas freagra air. 'Dhera, mo thrua do cheann! Tá agus teas. An cuimhin leat cad deireadh ár n-athair, “Téigh do thóin le móin an Ghurráin, ní fhéadfá í a théamh le móin níos fearr.” Sin teas nádúrtha, a bhuachaill, agus ní hé an steam heat atá anseo acu.'

  Thugas freagra airI gave him an answer
  mo thrua do cheann!my sympathy on your head
  An cuimhin leat cad deireadh ár n-athair?Do you remember what our father used to day?p hab
  móin peat
  Téigh do thóin le móin an GhurráinWarn your rear with the peat of Gurran
  ní fhéadfá í a théamh le móin níos fearr.not possible to have better heat than turf
  ní hé an steam heat atá anseo acu.They do not have steam heat here

 • Dúirt Seán liom go mbeimis ar ais taobh istigh de bhliain agus gach pingin caite againn. Sea mhuise, bhainfí triail as ar aon chuma. Dá bhfanfaimis tamall eile i Meiriceá bheadh Caoimhín ag dul ar scoil agus ní bhogfaimis in aon chor. B'fhéidir leis gur isteach san arm a ghlaofaí orm chun mé a sheoladh go Vítneam.

  Dúirt Seán liom go mbeimis ar ais taobh istigh de bhliain Sean said we would back back on this side inside of a year
  gach pingin caite againnwe spent every penny
  bhainfí triail as ar aon chuma.would try it anyway
  Dá bhfanfaimis tamall eile i Meiriceá bheadh Caoimhín ag dul ar scoil if we stayed in America Kevin would be going to school
  ní bhogfaimis in aon chorwe will not move at all
  B'fhéidir leis gur isteach san arm a ghlaofaí orm chun mé a sheoladh go Vítneam. Maybe I would be called into the army and sent to VietNam.

 • Laistigh de mhí bhí gach rud réitithe againn i gcomhair an bhóthair. Chuireamair fiche éigin beartán dár gcuid éadaigh agus rudaí nach iad romhainn abhaile sa phost. Ar an 19 Márta 1969 chuamair ar bhord eitleáin in aerfort O'Hara. Is gearr gur ardaigh sí isteach sa spéir agus i dtreo na hÉireann. D'fhágas féin, Caitlín, Caoimhín agus Deirdre cathair mhór Chicago laistiar dínn, a cuid trioblóidí agus a saibhreas.

  Laistigh de mhí bhí gach rud réitithe againn i gcomhair an bhóthair. Within a month we had everything prepared for the road
  Chuireamair fiche éigin beartán dár gcuid éadaigh agus rudaí nach iad romhainn abhaile sa phost. We put some 20 bundles of clothes and other things before us home by mailrudaí nach iad "things not them" [not clothes]
  Is gearr gur ardaigh sí isteach sa spéir agus i dtreo na hÉireannSoon it rose into the sky in direction of Ireland
  laistiar dínnbehind us
  a cuid trioblóidí agus a saibhreas.its troubles and its wealth

 • A chríoch san Samhain 25 1985


éa- negative prefix

éadromlighttrom
éagsúildifferent, variouscosúil