?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, May 19, 2014
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 19ú lá Mí na Bealtaine 2014

Haggis Hunting, an fhírinne... "Chaidh sinn a' chlubachadh!"

Chaidh sinn s.g. = Chuala muid
chlubachadhclubv
 • Seo Burns Nicht, an lá a thugtar ómós don bhfile clúiteach, banaí rathúil agus Albanach bródúil, Robert Burns. Go traidisiúnta ársaítear a chuid dánta san oíche anocht, óltar uisce beatha agus itear... hagaois. Mar sin, don lá atá ann, foilsíonn muid anseo argóint Mhíchíl Mhic an Bheatha ar son bheith ag seilg na gcréatúr beag seachas iad a shaothrú ar fheirmeacha.

  ómós don bhfile clúiteachtribute to the renowned poet
  banaílady's manm4
  rathúilprosperous, successfull
  bródúilproud, arroganta2
  ársaightell, relate; grow old, advance [in times
  foilsíonn muid anseo argóint we publish here an argument
  seilg hunt, chase, game, quarryf2
  seachasbesides, other than, rather than
  saolthraighllabor, toil, cultivate
  feirmfarmf2 pl feirmeacha
 • Tosóidh mé le faoiseamh.

  faoistinconfessionf2
  Tosóidh mé le faoiseamhI start with a confession
 • Tá hagaois ite agam, ní amháin sin, ach tá hagaois maraithe agam.

  Tá hagaois ite agamI have eaten haggis
  ní amháin sinnot only that
  ach tá hagaois maraithe agam.but I have killed haggis
 • Titfidh roinnt agaibh amach liom láithreach, cén dóigh a mairfeadh duine ar bith hagaois?

  Titfidh roinnt agaibh amach liom láithreachSome of you will fall out [with me] immediately
  cén dóigh a mairfeadh [maróidh] duine ar bith hagaois?Why will a person live with [kill] haggis at all?
 • Ceann de na hainmhithe is áille agus is soineanta dá bhfuil ann, gan trácht ar a bheith gann.

  Ceann de na hainmhithe is áille one of the most beautiful animals
  soineantacalm, fair, pleasant
  of his/its
  gan trácht ar a bheith gannnot to mention being rare
 • Taigeis atá orthu i nGaeilge na hAlban ar ndóigh. Haggis scoticus an t-ainm Laidin eolaíochta atá orthu.

  TaigeisHaggisS.G.
  Haggis scoticus an t-ainm Laidin eolaíochta atá orthu.Haggis is the Latin scientific name for them
 • Chaith mé tamall thall in Íle na hAlban, tá anois trí bliana ó shin ag toraíocht ar hagaois an oileáin sin, nó mar a deir siad i nGaeilg na háite, bhá mi a' clubachadh!

  Chaith mé tamall thall in Íle na hAlbanI spend some time over in Islay of Scotland
  tá anois trí bliana ó shin ag toraíocht ar hagaois an oileáin sinit is now 3 years since I was looking for the island haggis there
  nó mar a deir siad i nGaeilg na háiteor as they say in the local Gaelic
 • Cinnte, clubachadh! Sin mar a mharaíonn tú iad, le stailt chlub orthu (nó dhó in amanna).

  Sin mar a mharaíonn tú iadSo as you kill then
  stailcstrike
  nó dhó in amannaor two at times
 • Sin an dóigh is éifeachtaí chun iad a mharú, club ceart sa chloigeann, más féidir sin a aimsiú.

  éachtfeat, achievementm3
  éifeachtsignificant, force, effect, achievement
  club ceart sa chloigeannclub right in the head
  más féidir sin a aimsiúif you can find it
 • Dar ndóigh tá an hagaois allta go huile is go hiomlán cruinn mar sin ní f éidir ach saineolaí nó sealgaire maith an cloigeann a aimsiú.

  Dar ndóigh tá an hagaois allta go huile is go hiomlán cruinn mar sinOf course this is the wild haggis so it completely round that
  ní féidir ach saineolaí nó sealgaire maith an cloigeann a aimsiú.it is only possible for an expert or a hunter to hit the head well
 • Níl ach duine nó beirt fágtha ar an tsaol gur féidir leo ceann baineann a aithint ó cheann fireann faraor.

  Níl ach duine nó beirt fágtha ar an tsaol only one or two people left alive
  gur féidir leo ceann baineann a aithint ó cheann fireann faraor.that can o distinguish[recognize] the one female from the one male alas.
 • Sea, bhuail mé chun bás iad agus ní ghabhaim aon leithscéal as.

  bhuail mé chun bás iad agus ní ghabhaim aon leithscéal as.I hit them to death and I do not apologize
 • Ar bhain mé sult as?

  Ar bhain mé sult as?Did I enjoy it?
 • Ar bhealach bhain mar gur rud nadúrtha atá ann ach ar bhealach eile níor bhain, ligeann siad scread olagónach astu atá áit éigin idir amhránaíocht bhinn na míolta móra agus béic scaollmhar choinín óig i mbéal chait.

  Ar bhealachin a way
  míol mórwhale
  ligeann siad scread olagónach astu They allow the scream of lamentation from them
  atá áit éigin idir amhránaíocht bhinn that is someplace betweeen the melodious singing of whales and the panicky yell of a young rabbit in a cat's mouth
 • Cad é sin, "tá tusa uafasach", a deir tú?

  tá tusa uafasachyou are horrible
 • Goille, cuirim ceist ort.

  Goillepurblind (having poor vision
 • Ar ith tú féin hagaois riamh?

 • "D'ith," a deir tú, "ach tháinig sé sin ó fheirm éigin. Cuireadh chun báis é 'go daonnachtúil'," a chreideann sibh!

  daonnachtúilhumane
 • Abair liom, cén cruth a bhí ar do hagaois?

  cén cruth a bhí ar do hagaois?what was the shape of your haggis?
 • Bhí sé dronuilleogach, nach raibh? Cosúil le hispín mór go díreach.

  dronuilleogachrectangular
  ispínsausage
  go díreachexactly
 • Nár dhúirt mé ní ba luaithe go mbíonn siad go hiomlán cruinn san f hiántas? Cén fáth an difear mar sin?

  ní baearlierp of níos
  Nár dhúirt mé ní ba luaithe go mbíonn siad go hiomlán cruinn san fhiántas?Didn't I say earlier they are completely round in the wild?
 • Mar gur póraíodh iad sa chaoi sin ionas gurbh fhurasta iad a mharú sa mhonarcha agus gurbh fhéidir leo maireachtáil níos fearr i gcásanna bataire!

  Mar gur póraíodh iad sa chaoi sin ionas gurbh fhurasta iad a mharú sa mhonarcha agus gurbh fhéidir leo maireachtáil níos fearr i gcásanna bataire!Because they were bred in this way so that easy to kill them in the factory and that they could live better in battery cases!
  póraighbreedv p aut póraíodh
 • Maireann siad sna cásanna sin, beagnach sa dorchadas, gan fáil ar aer úr, gan an tsaoirse ag dul amach, a gcosa beaga bídeacha ar líontán sreinge, agus air sin amháin ó thús a saolta truacánta go dtí an deireadh leo, deireadh a gcuireann siad fáilte roimhe go cinnte.

  Maireann siad sna cásanna sinTHey live in those cases
  beagnach sa dorchadasalmost in darkness
  gan fáil ar aer úrwithout availability of fresh aire
  gan an tsaoirse ag dul amachwithout the freedom of going outside
  a gcosa beaga bídeacha ar líontán sreingelittle tiny legs oo wire nets
  air sin amháin ó thús a saolta truacánta go dtí an deireadh leoonly this from the beginning of their piteous lives to the ending of them
  deireadh a gcuireann siad fáilte roimhe go cinntean end they certainly welcome
 • Maireann na milliúin acu mar sin, an chuid is mó acu ar feadh tamall an-ghairid ar ndóigh, ar feadh a saolta iomlána.

  Maireann na milliúin acu mar sinMillions of them live like that
  an chuid is mó acu ar feadh tamall an-ghairid ar ndóighmost of them for a very short while of course
  ar feadh a saolta iomlánathroughout their whole lives
 • Seo ainmhí beag uasal a d'éabhlóidigh chun maireachtáil i sléibhte maorga Ghaeltacht na hAlban – tiontaithe ina n-ispíní beo ar mhaithe le feoil saor i 'chippies' Ghlaschú agus Dhún Éideann.

  Seo ainmhí beag uasal a d'éabhlóidigh chun maireachtáil i sléibhte maorga Ghaeltacht na hAlbanThis noble little animal evolved to live in the stately mountains of the Scottish Gaeltacht
  tiontaithe ina n-ispíní beo ar mhaithe le feoil saor i 'chippies' Ghlaschú agus Dhún Éideannturned into live sausage for the sake of cheap meat in Glasgow and Edinburgh 'chippies'
 • B'f hearr liom nach mbeadh siad ag fulaingt mar sin, go mbeadh siad beo mar is ceart amuigh san fhiántas ag maireachtáil mar is ceart agus go nadúrtha.

  B'fhearr liom nach mbeadh siad ag fulaingt mar sinI prefer they not suffer so
  go mbeadh siad beo mar is ceart amuigh san fhiántas ag maireachtáil mar is ceart agus go nadúrtha.they would live rightly out in the wilt as is right and natural
 • Cinnte, beidh mí-ádh ar chuid acu, seans go dtiocfadh 'fear clubachaidh' orthu agus go mbeadh deireadh tobann nó measartha tobann leo ach ba chinnte go mbeadh saol níbfhearr acu go dtí sin.

  beidh mí-ádh ar chuid acusome of them would have bad luck
  seans go dtiocfadh 'fear clubachaidh' orthuchance a 'clubbing man' would come upon them
  go mbeadh deireadh tobann nó measartha tobann leo .a sudden or moderately sudden end of them
  ach ba chinnte go mbeadh saol níb fhearr acu go dtí sinbut would certainly be better than the life they have up till then
 • Do rogha féin, do hagaois dronuilleogach a d'fhulaing a shaol ar fad nó ceann deas cruinn a mhair is a fuair bás agus é san fhiántas!

  Do rogha féinYour choice
  do hagaois dronuilleogach a d'fhulaing a shaol ar fad your rectangular haggis that suffered its whole life
  ceann deas cruinn a mhair is a fuair bás agus é san fhiántasor a nice round one that live and died in the wild
 • Tá a fhios agam cén ceann acu a roghnóidh mé féin.

  Tá a fhios agam cén ceann acu a roghnóidh mé féin.I know which one I will choosesnáthyarn
snáthínfiber
caorasheep
tuirnespinning wheel
amhrassuspicion, doubtm1
taibhseghostf4 pl taibhsí
de réirin accordance with, according to
leagtar síosis laid down
comhlachtcompany, firmm3
géillyield, surrender
soláthairgather, provide


Bhí ról ag hearóin i mbás Peaches Geldof – péas

hearóinheroin
péaspolice
coiste cróinéaracoroner's jurygen of coroner
Bleachtairedetective
Cigireinspectpr
scrúduithe iarbháiautopsygen of iarbhás "post-mortem"
neamhchonchlúideachinconclusive