?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, June 16, 2014
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 16ú lá Mí na Mheiteam 2014

Nótaí faoi Haggois

Dúirt an t-údar: "Tosóidh1 mé le faoiseamh." Chaith4 sé tamall thall san hAlban. Mharaíodh2 sé haggois. B'fhéidir go maródh3 sé iad arís. Titfidh9 roint daoine amach leis mar gheall ar sin.

Maireann5 an chuid is mó haggois i gcásanna bataire inniu agus tá siad dronuilleogach. Ceannaíonn6 daoine na Haggois seo i siopaí. Mhaireadh7 haggois blianta ó shin an fhiántas agus bhí siadcruin. Tá cúpla acu ansin fós. Dá thuigfeadh10 daoine an fhadhb seo, bheadh ​​an domhan níos fearr.

Chríochnaigh8 an t-údar: "Tá a fhios agam cén ceann acu a roghnóidh mé féin."

Type IType II
Past48
Present Habitual56
Past Habitual72
Conditional103
Future91An Cine Gorm i Meiriceá

 • Ghlac Brian Ó Broin staidéar ar ghné thruamhéalach a bhaineann le SAM (USA), gnóthaí cine. Má tá cead suí ar bhus agus cead vótála faighte (obtained voting rights), tá obair ollmhór shóisialta le déanamh go fóill.

  glacundertake
  staidéarstudy
  ar ghné thruamhéalacha pitiable aspect
  gnóthaí cinerace matters
  Má tá cead suí ar bhus agus cead vótála faighteIf allowed to sit on the bus and gotten voting rights
  obair ollmhór shóisialta massive social work
  go fóillstill, yet
 • Tá sé ina raic arís i Meiriceá, agus is é cine is cionsiocair leis an dráma. Go déanach i mí Aibreáin cuireadh taifead ar fáil de roinnt glaonna gutháin a rinne úinéir na foirne cispheile, na “Los Angeles Clippers”, Donald Sterling, lena chailín V. Stiviano. “Cuireann sé as dom”, arsa seisean (i measc rudaí eile) “go bhfuil tú ag guairdeall thart le daoine Gorma.” Cúpla lá i ndiaidh foilsiú an scéil, d’éiligh Cumann Náisiúnta na Cispheile ar Sterling éirí as a úinéireacht agus leag siad fíneáil $2.5 mhilliún air. Cuireadh olc ar go leor daoine, an t-uachtarán Obama ina measc, a thug “ciníochas thar a bheith maslach ” ar an méid a dúirt Sterling. D’fhéadfadh sé “amaidí” a chur ina leith freisin. Daoine Gorma is ea 13 as 15 ball na foirne, agus ba léir (it was obvious) go rabhadar go léir fraochta (they were enraged).

  Tá sé ina raic arístheres a complete uproar
  is é cine is cionsiocair leisrace is the primary cause
  Go déanachLately
  cuireadh taifead ar fáila record[ing] was made available
  roinnt glaonna gutháinsome phone calls
  úinéirowner
  Cuireann sé as dom it bothers me
  ag guairdeall thart le daoine Gormhanging around with Black people
  i ndiaidh foilsiú an scéilafter the publication of the story
  d’éilighdemanded
  fíneáilfine
  Cuireadh olc arwere upset
  ciníochas thar a bheith maslacha very offensive racist [comment]
  ar an méid a dúirt Sterlingthe amount of what Sterling said
  ina leith respect
  D’fhéadfadh sé “amaidí” a chur ina leithhe could accuse him of foolishness
  ball na foirne team members
  ba léir it was obvious
  go rabhadar go léir fraochtathey were all enraged
 • In ainneoin uachtarán Gorm a bheith sa Teach Bán, is léir go bhfuil ciníochas beo beathaíoch i Meiriceá go fóill. Cónaíonn an chuid is mó de dhaoine Gorma i bplódcheantair sna cathracha anois, áit a bhfuil bochtanas agus dífhostaíocht go forleathan. Faraor, i súile an phobail Ghil, is ionann craiceann Gorm coirpeachas.

  In ainneoin uachtarán Gormdespite a Black president
  beo beathaíochalive and thriving
  go fóill still
  plódcheantairslums
  bochtanas agus dífhostaíochtpoverty and unemployment
  go forleathanwidespread
  FaraorAlas
  i súile an phobail Ghilin the eyes of the White community
  is ionann craiceann Gorm coirpeachasBlack skin and criminality are synonymous