?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, August 11, 2014
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, 11ú lá Mí na Lúnasa 2014

Troid agus Todhchaí Beo.ie

 • Mar is eol do go leor faoin am seo, rinneadh cinneadh ar na mallaibh gan leanstan le tacaíocht airgeadais a thabhairt do Beo.ie. Tá Oideas Gael iontach bródúil as ar bhain muid amach le trí bliana déag anuas mar fhoilsitheoir Beo.ie agus tá muid ag iarraidh a chinntiú go mbeidh todhchaí gheal ag an iris go fóill. Caithfidh muid, áfach, tacaíocht an phobail a fháil chun é seo a bhaint amach. Bheadh muid buíoch dá mbeifeá sásta Vóta na Míosa, ar an leathanach baile, a fhreagairt an mhí seo

  Mar is eol do go leoras many people know
  rinneadh cinneadh ar na mallaibh a decision was made recently
  leanstan, leanúintfollowing, pursuit, continuation
  gan leanstan le tacaíochtwithout continuing with support
  Tá Oideas Gael iontach bródúil as ar bhain muid amachOideas Gael is wonderfully proud of what we have achieved
  le trí bliana déag anuasfor 13 years
  mar fhoilsitheoiras the publisher
  go mbeidh todhchaí gheal ag an iris the magazine shall have a bright future
  go fóillyet
  tacaíocht an phobailpublic support
  cinntiúmaking sure
  Caithfidh muidwe have to
  a bhaint amachto achieve this
  a fhreagairt an mhí seoanswer this month
  Bheadh muid buíochWe would be grateful
  dá mbeifeá sástaif you would be happy
 • Bua Beo.ie

  Rinneadh an cinneadh seo d’ainneoin go bhfuil sé léirithe gur baineadh amach na spriocanna uilig a chuir muid romhainn do Beo.ie. Le sé mhí anuas faigheann an suíomh 6-7,000 cuairteoir uathúil an t-eagrán agus féachtar ar bheagnach 30,000 leathanach gach mí. 106,969 cuairt a fuair an suíomh anuraidh, méadú de bhreis is 3,000 ar an bhliain 2012. Is as Éirinn a thagann tuairim is 70% de na cuairteanna seo agus is as tíortha eile ar fud an domhain an 30% eile. Ó chuir muid córas na bhfreagraí i bhfeidhm i mí an Mheithimh 2010 tugadh 3,044 freagra ar ailt éagsúla: rud a chruthaíonn an pobal beo bríomhar léitheoirí atá againn.

  BuaMerit(s)
  Rinneadh an cinneadh seothis decision was made
  d’ainneoindespite
  léiritheshown
  baineadh amach na spriocanna uiligall the targets were reached
  a chuir muid romhainn dothat we set for
  faigheann an suíomhthe site gets
  cuairteoir uathúil an t-eagrándistinct visitors each issue
  féachtar ar are viewed
  beagnach almost
  anuraidhlast year
  méadú de bhreisan increase of more than
  tuairimregion
  cuairteannavisits
  as tíortha eilefrom other countries
  ar fud an domhainworldwide
  córassystem
  na bhfreagraí i bhfeidhmanswers/responses in place
  mí an Mheithimhthe month of June
  ailt éagsúlavarious articles
  rud a chruthaíonna matter which proves
  an pobal beo bríomhar léitheoirí atá againnThe lively population readers we have
 • Foilsíodh 159 eagrán de Beo.ie gach mí, gan bhriseadh gan bhearna, ó mhí na Bealtaine 2001 i leith. Bhí triúr eagarthóirí géarchúiseacha ardoilte againn go dtí seo, mar atá Éamonn Ó Dónaill, Caoimhe Ní Laighin agus an Dr Seosamh Mac Muirí. Tá meitheal ardchaighdeáin scríbhneoirí ag an iris, idir iriseoirí gairmiúla agus scríbhneoirí den chéad scoth, agus iad ina gcónaí in Éirinn agus i dtíortha ar fud an domhain. I measc na ndaoine ar cuireadh agallamh orthu go dtí seo san iris tá Katie Taylor (M. Fómhair 2010), Mícheál Ó Conghaile, Kevin Myers, Dara Ó Sé, Maidhc Dainín Ó Sé, Clíona Ní Chíosáin, Linda Ervine (Aibr. 2013), Róisín Ní hEadhra, Donal Lunny, Nuala Ní Dhomhnaill, Des Bishop, Adi Roche, (cuid díobh siúd sular dhírigh na meáin Bhéarla orthu) mar aon le pearsana eile le scéalta tábhachtacha nach mbíonn cur amach ag an phobal orthu. Tá tuairim is 3,339 alt ar fáil ar iompú do bhoise i gcartlann ar líne na hirise.

  Foilsíodh were published
  eagránissue
  gan bhearnawithout a gap
  i leithup to the present
  eagarthóiríeditors
  géarchúiseacha ardoiltesharp and highly skilled
  Tá meitheal ardchaighdeáin scríbhneoirí ag an irisThe magazine has a high quality team of writers
  iriseoirí gairmiúla professional journalists
  den chéad scothpf the first class
  ar cuireadh agallamh orthuwho were interviewed
  cuid díobh siúd sular dhírigh na meáin Bhéarla orthusome of these before English media focused on them
  mar aon leas well as
  ar fáil ar iompú do bhoiseavailable immediately/"at the turn of your palm"
  i gcartlann ar líne na hirisein the magazine's online archive
  tuairimopinion, estimate


Tomhais

 1. Trí cos i n-airde
  Dá chos ar tálamh
  Ceann an duine beo
  i mbéul an duine márbh

  Freagra - Fear agus pota ar a cheann

 2. D'éirigh mé 'mách
  Maidin lá ceo
  Chonnaic mé an márbh
  Ag iompar an beo.

  ceofog, hazem4
  iomparcarriage, transport, load, endurance, bearing, conductm1

  Freagra - Bád ar an fhairrge
  A boat on the sea

 3. Tá se comh cruinn lé do cheann
  Agus comh fada lé cead [le céad] lóng.

  cruinnround, exact, accurate
  leaning, partiality

  Freagra - Ceárclín snáth
  Ball of yarn

  Ceárclí = Ciorcalcircle
  snáthyarn
 4. Taobh dubh agus taobh ban
  Seacht súil agus gan aon bhéal.

  A dark side and a white side
  7 eyes and no mouth

  Freagra - Préata rosta

  Préata = Prátapotato
 5. Chuaidh dubh 's bán isteach sa nead,
  Dhfan an bán istigh agus thainig an dubh amách.

  Chuaidh dubh 's bán isteach sa neadblack and white went into the nest

  Freagra - Cearc dubh ag bréith uibhe

  Cearc dubh ag bréith uibheblack chicken bearing an egg
 6. Ríth mé agus fuair mé
  D'amharc mé agus ní bhfuair mé
  Dá bhfaigheann caithfinn uaim é
  'S nuair bhfuair thug mé liom é

  Ríth mé agus fuair mé I ran and I got [it]
  D'amharc mé agus ní bhfuair méI looked and I did not get [it]
  Dá bhfaigheann caithfinn uaim éIf I get it I would wear/spend/throw it from me
  'S nuair bhfuair thug mé liom éAnd when I got it I took it with me

  Freagra - Deaíg in mó chos
  A thorn in my foot

 7. Rud nach rabh is nach mbíonn,
  Sín amách do lámh agus teichfidh tú.

  Rud nach rabh is nach mbíonnThing was not and is not
  Sín amách do lámh agus teichfidh tú.Stretch out you hand and you will see

  Freagra - Na méura ar aon fhad
  The fingers of the same length

  méarfingerf pl méara
 8. An fear a Rinn í
  Níor chaith sé ariamh í,
  Agus an fear a chaith í,
  Ní fhaca sé ariamh í.

  rinnpoint, tip, apexf2
  rinnstar, planetm3
  An fear a Rinn íthe man who made it
  Níor chaith sé ariamh íHe did not ever wear it
  an fear a chaith íthe man who wore it
  Ní fhaca sé ariamh ídid not ever see it

  Freagra - Cómhnair

  Cómhnair = Conracoffin
 9. Tá sé amuigh agus tá sé istigh
  Agus níl sé 'muigh na istigh

  Tá sé amuigh agus tá sé istighIt is inside and it is outside
  Agus níl sé 'muigh na istighand it is not outside nor inside

  Freagra - Cása an dorais

  Cása an doraiscase [frame] of the door
 10. Caide fhliucas leis an teas?

  Caide fhliucas leis an teas?What gets wet with heat?

  Freagra - Im

  imbutter


Rudaí eile

fógrasign, noticem4
éascaeasy
tábhachtachimportant
seachasbesides, other than, rather than, compared to