?

Log in

No account? Create an account

From Hilbert Space to Dilbert Space


Previous Entry Share Next Entry
Monday Night Irish Class, October 13, 2014
Irish
gmcdavid

Rang Gaeilge, an 13ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2014

Need vs. Form

Two sentences (in English!) in each category:

 1. Translated by a sentence beginning with
  1. Science fiction conventions are fun, but also expensive.

  2. Science fiction fans are strange, but mostly harmless.

  3. My sister's kitchen is clean.

 2. Translated, beginning with Is
  1. Convergence is the biggest science fiction convention in Minnesota.

  2. Mary is the best teacher at that school.

  3. My house is a mess.

  4. A Song of Ice and Fire (Game of Thrones) is the most impressive work of fantasy I have read since The Lord of the Rings.

 3. Uses habitual present
  1. We go to Irish class most Mondays.

  2. I restore databases from backup every week.

  3. I ride the bus to work every day.

  4. We eat beans after we go to science fiction conventions, since we are always out of money then.

 4. Uses past habitual
  1. I rode a bicycle between classes at Stanford.

  2. On New Year's Eve we always listened to the "Midnight Special" on radio station WFMT.

  3. I used to run a lot, but my knees have gone bad.

 5. Requires a genitive
  1. She was singing hymns.

  2. I am sitting at a wooden desk.

  3. My sister's kitchen is clean.

  4. I read A Game of Thrones.


Excerpt

8 Bealtaine
 • Níor chodail mé ach ar feadh cúpla uair an chloig agus, ó tharla an codladh a bheith imithe ar strae orm, d’éirigh mé. Bhí mo scáthán bearrtha crochta agam taobh leis an bhfuinneog agus chrom mé ar mé féin a bhearradh. Go tobann, bhraith mé lámh ar mo ghualainn agus chuala glór an Chunta, “Mora dhuit ar maidin.”

  cuplacoupleConn.
  cúplatwinsConn.
  leathçhúplaa twinConn. "half of twins"
  cúplacouple, twinsDon., Mun., C.O.
  Níor chodail mé ach ar feadh cúpla uair an chloig agusI only slept a few hoursar feadh requires a genitive
  ar straeastray
  ó tharla an codladh a bheith imithe ar strae ormsince sleep had gone astray from me
  Bhí mo scáthán bearrtha crochta agam taobh leis an bhfuinneogI had my shaving mirror hanging next to the window
  scáthánmirrorm1
  chrom mé ar mé féin a bhearradh.I bent over shaving myself
  Go tobannsuddenly
  bhraith mé lámh ar mo ghualainn agus chuala glór an ChuntaI felt a hand on my shoulder and heard the voice of the Count
  Mora dhuit ar maidin.Top of the morning to you

 • Baineadh geit asam. B'ait liom nach raibh sé feicthe sa scáthán agam. Thug mé freagra béasach air, d’iompaigh mé an scáthán chun a íomhá a ghabháil - ach pioc dá scáil ní raibh ann. Ghearr mé mé féin, bhí preab chomh mór sin bainte asam. Bhí braonta fola le mo smig. Ar fheiceáil sin don Chunta tháinig fearg ina shúile agus rug sé greim ar mo scornach. Chúb mé uaidh agus theagmhaigh a lámh leis an gcros chéasta a bhí timpeall mo mhuiníl. I bhfaiteadh na súl d’athraigh sé agus níorbh é an fear céanna a thuilleadh é.

  Baineadh geit asamI was frightened"Fright was extracted from me"
  aitstrange
  dofheichteinvisible
  infheichtevisible
  B'ait liom nach raibh sé feicthe sa scáthán agam. It was queer to me I had not seem him in the mirror.
  Thug mé freagra béasach airI responded to him politely
  d’iompaigh mé an scáthán chun a íomhá a ghabháilI turned the mirror to capture the image
  scáilshadow, reflection
  ach pioc dá scáil ní raibh annnothing of his reflection was there
  Ghearr mé mé féinI cut myself
  bhí preab chomh mór sin bainte asamI had been startled so much"That so much start had been extracted from me"
  Bhí braonta fola le mo smig.There were drops of blood on my chin
  Ar fheiceáil sin don Chunta tháinig fearg ina shúile agus rug sé greim ar mo scornach. On seeing that anger came into the Count's eyes and he gripped my throat
  teagmhaighchance, happen, meet
  Chúb mé uaidh agus theagmhaigh a lámh leis an gcros chéasta a bhí timpeall mo mhuiníl. I shrank away from him and his hand met the crucifix that was around my neck
  I bhfaiteadh na súl d’athraigh séIn the blink of an eye he changed
  tuilleadhaddition, increasem, more
  níorbh é an fear céanna a thuilleadh é.he was not the same man any more"é an fear" is a unit. The 2nd é is the subject in this copula construction.

 • “Aire duit, ná gearr tú féin arís,” ar sé, “d’fhéadfadh a leithéid a bheith dainséarach sa tír seo.” Cad a rinne sé ansin ach breith ar an scáthán agus é a chaitheamh amach an fhuinneog.

  Aire duit, ná gearr tú féin arísYou take care you don't cut yourself again
  ar séhe said
  leithéidlike, counterpart, equal
  d’fhéadfadhthat could becond.
  d’fhéadfadh a leithéid a bheith dainséarach sa tír seo.the likes of that (that sort of thing) could be dangerous in this country
  Cad a rinne sé ansin ach breith ar an scáthán agus é a chaitheamh amach an fhuinneog What did he do then but take the mirror and throw it out the window

As an úrsceal Dracula, le Bram Stoker. Bhí an Cunta agus Jonathan Harker (dlíodóir óg ó Shasana) sa radharc seo.Mar a rá mé seachtain seo caiteAs I said last week
Tá ríomhaire glúine nua ag mo iníon altrama
Tá sé oibre go breá, i ndiaidh fhadhb an tseachtain seo caite/
Chonaic sí nuacht faoi Apple.She saw news about Apple
Fhógair Apple go mbeidh siad a dhíol ríomhairí nuaApple announced that they will sell new computers
Tá aici an ríomhaire déanaí agus is mó sa bhaile fós.She has the latest and greatest computer.
Beidh ríomhairí níos nua agus ríomhaire níos fearr ar fáilNewer and better computers will be available.
Bhí brón uirthi
Shilim mé go raibh sé seo greannmhar.I thought this was funny
ach dúirt mé rud ar bithbut I did not say anything


Ní féasta go róstaNot a feast until a roast
Ní céasta go pósadhNot tormented until marrriagecéasta "crucified", "tormented"
fiosknowledgem3 gs </u>
Is doras feasa fiafraíThe door of knowledge is a question
Cuir cluas ghéar ort féin"Put a sharp ear on yourself"
claídike, wall [outdoors], fencem4 pl claíocha
Bíonn cluasa ar na claíochaThe fences have ears
coillwood, forestf2
Bíonn cluasa ar an gcoill.The forest has ears
I gcluasa an bhaile mhóirIn the suburbs"In the ears of the big town"
cluasa biorachapointed ears
Bhioraigh sí a cluasa.She cocked her ears"She pointed her ears"